Güncel Ekonomi Haberleri

Geraldine Weiss Temettü Yatırım Stratejisi

Temettü odaklı stratejiler özellikle uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygun. Weiss’ın stratejisinde piyasa değeri yüksek, güçlü yönetim yapısına sahip, genellikle kendi alanında lider şirketler dikkate alınıyor…

2017 yılı 12 aylık finansal sonuç açıklama döneminin sona ermesinin ardından Borsa İstanbul’da temettü ödeme dönemi başladı. Önceki haftalarda temettü konusunu detaylı bir şekilde ele almıştık. Bu nedenle, teorik detaylara pek fazla girmeden, temettüye dayalı bir hisse senedi stratejisini ele alacağız. Uluslararası alanda özellikle temettü konusundaki çalışmalarıyla tanınan ve dünyanın en ünlü kadın yatırımcılarından olan Geraldine Weiss’ın temettü odaklı hisse senedi yatırım yaklaşımını inceleyeceğiz. Weiss’in temettü odaklı stratejisinde piyasa değeri yüksek, güçlü bir yönetim yapısı ve uzun yıllardır oturmuş bir iş modeli olan, genellikle kendi faaliyet alanında lider konumda olan şirketler dikkate alınır. Bu tanım kapsamına uyan hisselere İngilizce’de “Blue-Chip (Mavi Çip)” adı verilmekte (Bu adın, genel olarak, poker oyununda kullanılan çiplerde en yüksek değere sahip olanların mavi renkli olmasından esinlenerek verildiği kabul ediliyor.) Bu kapsamdaki şirketlerin birçok farklı piyasa döngüsü ve zorluklara karşı faaliyetlerini sürdürerek oturmuş bir yapıya sahip olduğu varsayılmakta; bundan dolayı da her zaman geçerli olmasa da genel olarak güvenli yatırımlar olarak değerlendirilmekte.

temettu

TEMETTÜ VERİMİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Bu yaklaşım temel olarak görece yüksek getiri ve yüksek piyasa değerine sahip olan şirket hisselerine odaklanmakta; seçilecek hisseleri belirlemek için değer yatırımı ve kalite yatırımı faktörlerini kullanmakta. Weiss yaklaşımının özünde, hissenin ucuz-pahalı değerlerde olduğu kararı verilirken Fiyat/Kazanç (F/K) oranından ziyade temettü verimi daha önemli bir gösterge olarak baz alınmakta. Strateji en basit ifadeyle temettü verimi kendi tarihsel ortalamalarının zirvesine yaklaşan hissenin alınması ve verimin düşük seviyelere geldiğinde hissenin satılmasına dayanmakta.

Weiss’e göre, temettü özellikle genel olarak piyasanın ya da hisse fiyatlarının düşüşte olduğu dönemlerde bir güvenli alan yaratmakta. Hisse fiyatlarının düşmesi, temettü veriminin cazip seviyelere yükselmesini; böylelikle de yatırımcılar açısından daha cazip duruma gelen hisseye olan ilginin artarak fiyatın yeniden normal trendine dönmesini sağlamakta.

Bu strateji kapsamında aşağıdaki kriterler üzerinden BIST-TÜM hisseleri üzerinde bir filtreleme yaptık. Kriterlerin tamamını sağlayan şirketler arasından hem “Blue-Chip” tanımıyla çelişmeyecek hem de teknik kriterler açısından daha olumlu durumda olduğunu değerlendirdiğimiz beş hisseyi yorumladık. Önceki yazılarımızda değindiğimiz gibi temettü odaklı stratejilerin özellikle uzun vadeli yatırım perspektifine sahip olan yatırımcılar açısından daha uygun olduğunu hatırlatalım.

FİLTRELEMEDE KULLANILAN KRİTERLER

  • Son beş yılın tamamında temettü ödeyen
  • Son beş yılın en az dördünde hisse başına ödediği brüt temettü artan
  • Güncel temettü verimi, yüzde 10 iskonto edilmiş son beş yıldaki ortalama temettü verimi üzerinde
  • Temettü oranı yüzde 50’nin altında
  • İstikrarlı temettü ödeme performansının riske girmemesi açısından önemli görülmekte
  • Uzun vadeli borçlarının aktiflere oranı yüzde 50’nin altında
  • Cari oranı (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) l’in üzerinde
  • Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı 2’nin altında
  • Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 20’nin altında

SODA SANAYİİ (SODA):

2017 yılında şirketin net satışları bir yıla göre yüzde 19 artışla 2.5 milyar TL’ye, brüt kârı yüzde 27 artışla 854 milyon TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 20 artışla 616 milyon TL’ye ve net kârı da yüzde 15 artışla 661 milyon TL’ye yükselmiştir. Net borç 2017 sonunda -498 milyon TL, net borç/FAVÖK -0,81 seviyesindedir. Şirket hisse başına brüt 0,25 TL nakit temettü (Hak Kullanım: Temettü Verimi: yüzde 4,8) ve pay biçiminde yüzde 10,9 oranında temettü dağıtacak. Son bir yıllık dönemde endekse göre getirisi yaklaşık yüzde 18 daha düşük olan SODA hisselerinin yakın dönemde 4,90 TL civarım dip edindiği ve bu seviyeden aldığı destekle toparlanma çabasına girdiği görülmekte. Mevcut toparlanma eğiliminin korunması durumunda SODA hisselerinin kısa-orta vadede 5.35, 5.57 ve 5.91 TL dirençlerine doğru hareketlenmesi beklenebilir.

Bu doğrultuda alınacak olası yatırım kararlarında 5.13, 5.00 ve 4.89 TL desteklerinden katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak uygun görülen zarar kesme seviyesi olarak takip edilebilir.

ENKA İNŞAAT (ENKAI):

2017 yılında şirketin net satışları bir yıla önemli bir değişim göstermeyerek 10.6 milyar TL seviyesinde kalırken; brüt kârı yüzde 14 artışla 2.7 milyar TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 16 artışla 2.7 milyar TL’ye ve net kârı da yüzde 45 artışla 2.6 milyar TL’ye yükselmiştir.

Net borç 2017 sonunda -4.0 milyar TL, net borç/FAVÖK-1.48 seviyesindedir. Şirket yönetim kurulunun hisse başına brüt 0.12 TL nakit temettü (Temettü Verimi: yüzde 2.2) ile pay biçiminde yüzde 8.7 oranında temettü dağıtımı yapılmasının Genel Kurul onayına sunulacağı duyuruldu. Son bir yıllık dönemde endekse göre getirisi yaklaşık yüzde 26 daha düşük olan ENKAI hisselerinin son günlerde 5.25 TL desteğini dip edinmeye çalıştığı görülmektedir.

Bu seviyenin dip olması durumunda, gelecek olası tepki alımıyla birlikte, hisse fiyatının kısa-orta vadede, yaklaşık 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 5.50 TL, 5.68 TL ve 5.92 TL dirençlerine doğru hareketlenmesi beklenebilir. Bu doğrultuda alınacak olası yatırım kararlarında, 5.25 TL ve/veya 5.10 TL destekleri zarar kesme seviyesi olarak takip edilebilir.

BORUSAN MANNESMANN (BRSAN):

2017 yılında şirketin net satışları bir yıla göre yüzde 45 artışla 2.8 milyar TL’ye, brüt kârı yüzde 39 artışla 459 milyon TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 39 artışla 364 milyon TL’ye ve net kârı da yüzde 139 artışla 244 milyon TL’ye yükselmiştir. Net borç 2017 sonunda +901 milyon TL, net borç/FAVÖK +2.48 seviyesindedir. Şirket yönetim kurulunun hisse başına brüt 0.615 TL nakit temettü (Temettü Verimi: yüzde 5.0) ödeme teklifinin Genel Kurul onayına sunulacağı duyuruldu.

Son bir yıllık dönemde endekse göre getirisi yaklaşık yüzde 8 daha yüksek olan BRSAN hisselerinin kasım ayındaki diplerden ocak ayında görülen zirve seviyelere çizilen Fibonacci Düzelme seviyelerinden yüzde 50’ye karşılık gelen 12.19 TL civarında dip çalışması yaptığı görülmektedir. Bu seviyenin dip olması durumunda gözlenecek olası tepki alımıyla birlikte, kısa-orta vadede, yaklaşık olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama ve yüzde 38.2 seviyesine karşılık gelen 12.75 TL ile yüzde 23.6 seviyesine karşılık gelen 13.62 TL’ye doğru hareketlenmesi beklenebilir. Dip çalışmasının yapıldığı 12.00 – 12.19 TL civarlarında tutunulamaması durumunda yüzde 61.8 seviyesine karşılık gelen 11.55 TL ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 11.39 TL destekleri takip edilebilir.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (ISGYO):

2017 yılında şirketin net satışları bir yıla göre yüzde 9 artışla artarak 440 milyon TL’ye, brüt kârı yüzde 9 azalışla 178 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK’ü yüzde 10 azalışla 144 milyon TL’ye ve net kârı da yüzde 57 azalışla 180 milyon TL’ye gerilemiştir.

Net borç 2017 sonunda +1,1 milyar TL; net borç/FAVÖK 7.67 seviyesindedir. Şirket, hisse başına brüt 0.075 TL nakit temettü (Temettü Verimi: yüzde 5.6; Hak Kullanımı: 27.03.2018; Ödeme Tarihi: 29.03.2018) ve yüzde 4.92 oranında pay biçiminde temettü dağıtacak. Son bir yıllık dönemde endekse göre getirisi yaklaşık yüzde 26 daha düşük olan ISGYO hisselerinin temmuz ayındaki zirveden kasım ayındaki dibe çizilen Fibonacci Düzelme seviyelerinden yüzde 23.6’ya 1.31 TL üzerinde tutunmaya çalıştığı görülmektedir. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda ISGYO hisselerinin kısa-orta vadede, yaklaşık olarak yüzde 38.2 seviyesi ile 21 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 1.35 TL ve devamında yüzde 61.8 seviyesine karşılık gelen 1.41 TL direncine doğru hareketlenmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde sırasıyla 1.31,1.29 ve 1.25 TL destekleri takip edilebilir.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL):

2017 yılında şirketin net satışları bir yıla göre yüzde 40 artışla artarak 98.3 milyar TL’ye, brüt kârı yüzde 33 artışla 16.3 milyar TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 46 artışla 9.0 milyar TL’ye ve net kârı da yüzde 42 artışla 4.9 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç 2017 sonunda +15,5 milyar TL, net borç/FAVÖK +1.72 seviyesindedir. Şirket, hisse başına brüt nakit 0.3455 TL temettü (Temettü Verimi: yüzde 2.1;Hak Kullanımı: 02.04.2018; Ödeme Tarihi: 04.04.2018) dağıtacak. Son bir yıllık dönemde endekse göre getirisi yaklaşık yüzde 16 daha düşük olan KCHOL hisselerinde, teknik olarak, kısa vadeli aşağı yönlü baskının bir süre daha devam etmesi ve sırasıyla 16.16, 15.77 ile 15.36 TL desteklerinin test edilmesi beklenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise yaklaşık olarak 21 ve 200 günlü üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 17.00 TL kısa vadeli en kritik direnç konumunda. Bu direncin kalıcı olarak kırılması durumunda KCHOL hisselerinin kısa-orta vadede 17.40,18.14 ve 18.76 TL dirençlerine doğru hareketlenmesi beklenebilir.

EROL GÜRCAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu