İş Fikirleri

Girişimcileri Zengin Edecek İş Fikirleri

Otomatların arızasını anında bildiriyor

Bulgar bir firma yiyecek-içecek otomatlarında arıza veya hasar durumlarını anında ilgili kişiye rapor edebilen bir sistem geliştirmiş. Söz konusu sistem otomatların kendi bünyesinde kullanılabiliyor. Cihaz eksik malzeme, hırsızlık teşebbüslerinde makineye müdahale edilmesi, fiziki hasar gibi durumları yetkili kişilerin cep telefonlarına anında bildiriyor. Bulgar firma söz konusu cihazı Türkiye’de üretmek isteyen şirketlerle lisans devir anlaşması yapmayı hedefliyor. Referans numarası: 10 BG 0536 3IRD

Gemiler için varış tahmini

Hollandalı bir firma, gemilerin varış zamanlarını tahmin eden yeni bir servis sistemi geliştirmiş. Hollandalı firma teknik destekli ticari anlaşmalar yapacak. Referans numarası: TONL20150317001

Bluetooth tabanlı raf etiketleme sistemi

Internet teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Güney Koreli bir firma raflardaki fiyat bilgisini e-fatura (POS) cihazlarına otomatik olarak aktaran bir sistem geliştirmiş. Bu sistem sayesinde raftaki ürünlerin bilgilerinde değişiklik yapılması gerektiğinde gerekli iş gücü ve zamandan tasarruf edilerek POS cihazlarına entegre özellikle ürün bilgileri otomatik olarak değiştirilebilecek. Güney Koreli firma ortak girişim anlaşması yapabileceği partner firmalarla ilgileniyor. Referans numarası: TOKR20150313001

Dermatolojide yeni teknoloji

Alman bir KOBİ, çok etkili olduğu belirtilen dermatolo-jik tedavi geliştirmiş. KOBİ, dermatolojik tedavisinde kulla-nılan farklı formülasyonlar için (t farmasötik maddelerin üretimi r alanında ortak çalışabileceği bir firma arıyor. Potansiyel ortağın bir ilaç firması olması tercih ediliyor. Referans numarası: BRDE20150602001

Yalıtım direnç ölçer cihaz

Orta ölçekli PolonyalI bir firma, yalıtım direnci ölçer yeni bir cihaz geliştirmiş. Cihaz, elektrik motorlarında, elektrik yalıtım işlerinde ve diğer tüm elektrikli cihazlarda yalıtım direncini etkin olarak ölçebiliyor. Cihazın küçük olması ve ergonomik bir kullanım sağlaması avantaj olarak belirtiliyor. Polonyalı firma ürün geliştirme çalışmaları ve testleri için araştırma enstitüleri ya da firmalarla teknik işbirliği yapmayı hedefliyor.

Tek aşamalı dalgıç pompa

Polonyalı bir firma, serbest akış veya kanal içi akış kullanımına uygun pervaneli bir dalgıç pompa geliştirmiş. Pompa genel kullanım amaçlı olup 30 dereceye kadar olan sıcaklıkta ve 1150 kg/m3 yoğunluğa kadar endüstriyel atık sıvıları çekebiliyor. Pompanın kullanılabileceği PH aralığı 6-9. Polonyalı firma teknik işbirliği ile geliştirme anlaşması yapmayı planlıyor. Referans numarası: 09 PL 63AX 3FNH

İplik bazlı ısıtıcı kumaş

Alman mühendislik firması, karbon kaplamalı polimer iplik kullanımı ile ısıtma fonksiyonu olan kumaşlar geliştirmiş. Geliştirilen kumaşlar geleneksel yöntemlerle de üretilebildiği için üretim maliyetlerinde ciddi avantaj sağlıyor. Firma araştırma enstitüleri veya üretim firmaları ile lisanslama, ticari anlaşma, araştırma ve teknik işbirliği yapmayı planlıyor. Referans numarası: TODE20140616001

Enerjide verimliliği artırıyor

Yunanistan’da bir üniversite, güneş kolektörlerinde ve fotovoltaik panellerde güneş ışınlarından daha yüksek verimle . faydalanılabilecek reflektörler geliştirmiş. Bu reflektörler ekstra solar radyasyon sağlayarak enerji performansını artırıyor. Üniversite sanayi kuruluşları veya araştırma merkezleri ile ortak geliştirme veya ticari anlaşmalar yapmak istiyor. Referans numarası: TCIGR20140821001

İçten yanmalı motorlarda yüksek performans

Otomotiv ve off-road uygulamalarında yenilikçi mekanik tasarımlar konusunda faaliyet gösteren Fransız firma, piston ve silindir arasında kontak olmaksızın çalışan yeni bir içten yanmalı konsept motor tasarlamış. Piston ve silindir temasının olmaması ile daha düşük emisyon ve daha yüksek verim elde edilebiliyor. Firma teknik veya araştırma odaklı bir kuruluş ile prototip tasarımı üzerine çalışmak istiyor. Referans numarası: TRFR20150317001

Acil durumlar için solar enerjili mobil sistem

Israilli bir firma, taşınabilir güneş enerjisi ile çalışan bir acil durum müdahale ve dış jr mekan kiti tasarlamış. Söz konusu tasarım hafif ve dayanıklı malzemeden üretilmiş. Kendi içinde bataryası olması nedeniyle şebeke enerjisine ulaşım mümkün olmadığı durumlarda kullanılacak. Tasarlanan uŞRESHpaket ürün bluetooth teknolojisine ve yardımcı uygulamalara da sahip. Referans numarası: TRIL20140819001

Kağıt havlu katlamada son nokta

AvusturyalI bir firma, çok ince tuvalet kağıtlarını ve kağıt havluları el değmeden katlayabilen bir sistem geliştirmiş. Sistem çeşitli kağıt boylarına uygulanabiliyor. Bu yenilikçi sistemi kullanmak isteyen şirketlerle lisans anlaşmaları yapılacak. Referans numarası: TCIAT20141105001

Süper yalıtım paneller

”m’ Ingiltere’de bir firma, vakum yalıtım panellerinde yalıtım verimini artıracak bir teknik geliştirmiş. Söz konusu yalıtım sistemi için 248 C yüzey sıcaklığında 0.0021 W/m K yalıtım katsayısı ölçülmüş. Seri üretim koşullarında ise 15 mm kalınlığında panel için 0.0015 W/m K ve U değeri 0.1 Wm2K tüm yüzey boyunca sağlanmış. Firma bu buluş ile ilgili patentleri satın almak isteyecek firmalarla görüşmek istiyor. Referans numarası: TOUK20131217001

Biniciler için özel denge yastığı

AvusturyalI bir firma, binicilerin kullanımına özel yeni bir ürün tasarlamış. Üretilecek bu yeni ürün bir eyer ve bu eyerle kombine olacak olan denge yastığına bağlı bir kemerden oluşuyor. Denge yastığı PVC malzemeden üretilecek. Bunu üretebilecek firmalar ile üretim, lisans veya teknik işbirliği anlaşması yapılacak. Referans numarası: TRAT20141014001

Elektrikli bisiklet için solar dolum istasyonu

Sürdürülebilir yaşam ürünleri üreten Alman bir firma, elektrikli bisikletlerin muhafaza edilmesi için park modülleri üretiyor. Bu park modülleri solar panellere donatılmış. Alman firma araştırma enstitüleri ile teknik işbirliği, araştırma işbirliği ve lisans anlaşması imzalamayı hedefliyor. Referans numarası: TRDE20141105001

Çipsiz RFID etiket üretimi

Güney Koreli bir firma, çipsiz RFID etiketleri tasarlayan firmalar veya araştırma enstitüleri ile ortaklık, lisans veya teknik işbirliği anlaşması imzalamak istiyor. RFID etiketleri halen ticarileşmemiş ürünler olduğundan, Güney Koreli firma öncelikle bu teknolojiyi ortak geliştirebileceği kurumlara öncelik verecek.

Hafif aktüatörler

Otomotiv ana sanayine transmisyon sistemleri konusunda tedarikçi olarak hizmet veren AvusturyalI bir KOBt, otomotiv uygulamalarında kullanılmak üzere hafif ve elektrik sürücülü bir aktüatör arıyor. İlgili firmalardan ürettikleri aktüatör malzemelerin güç tüketimi ve güvenlik bakımından sorunsuz olduğunu ispat edebilecekleri verileri sunmaları şartı var. Firma ticari anlaşmalar yapacak. Referans numarası: TRAT20150415001

Yenilikçi tracheal tüp

Polonyalı bir firma tek kullanımlık medikal malzemeler üretiyor. Firma, solunum makinesine bağlı hastaların makineden ayrılma durumunda veya tüp değişimi operasyonu esnasında da solunuma devam edebilmelerini sağlayan bir tüp geliştirmiş. Söz konusu solunum tüpü, özellikle ses telleri nedeniyle daralan bölgede olumlu sonuç vermiş. Bu tüp sayesinde hastalar tüp değişimi esnasında dahi solunuma devam edebiliyor. Ayrıca değişim süresi de mutlak minimum düzeye indirgenmiş. Firma, medikal malzemelerin üretimini yapan firmalar ile teknik destekli ticari anlaşma veya teknik işbirlikleri yapmayı hedefliyor. Referans numarası: 10 PL 61AJ 3K1J

Biyolojik kirlilik ölçüm cihazı

Yapay göller, aqua kültür ve yüzme havuzlarının bakım ve yenileme çalışmaları üzerinde çalışan Alman firma, suyun biyolojik kontaminasyonunu sürekli olarak ölçebilen bir sistem geliştirmiş.Cihazın en önemli özelliği sürekli örnekleme yapabilmesi ve bu sayede kirlilik düzeyini her an ölçebilmesi olarak ifade ediyor. Alman firma lisans anlaşması yapmayı öneriyor. Referans numarası: 11 DE 76DW 3NQ9

Yüksek emiş özellikli hava filtresi

Romanya’da bir araştırma enstitü-sü, içten yanmalı motorların emdiği . havayı filtre eden multifonksiyonel bir hava filtresi geliştirmiş. Enstitü başka enstitüler veva bu konuda faali-yet gösteren mühendislik firmaları ile işbirliği yapmak istiyor. Referans numarası: 12R0 74D0 30RZ

Çok güçlü rüzgar türbini

Romanya’da faaliyet gösteren bir araştırma enstitüsü, engebeli ve fiziki şartları zorlayıcı olan kırsal çevreler için rüzgar türbini geliştirmiş. Denizde de kullanılacak türbin için geliştirme ve test konusunda teknik işbirliği anlaşmaları yapılması düşünülüyor. Referans numarası: 12 RO 74DO30TJ

Hibrit solar su sistemi

Yenilenebilir enerji konusunda deneyimli Makedon bir firma yüzde 100 enerji tasarrufu sağlayan solar hibrit su sistemi geliştirmiş. Sistem ile elektrik üretimi, ısıtma/soğutma ve sıcak su üretimi mümkün. Firma potansiyel endüstriyel partnerler ile teknik işbirliği anlaşmaları imzalamak istiyor. Referans numarası: 12 RO 74DO 30TJ

Enerji tüketimini anlık izliyor

İsveç’te faaliyet gösteren bir firma işyerleri ve domestik kullanım için enerji tüketimini anlık olarak izleyen ve kullanıcıyı anlık olarak bilgilendiren bir tüketim izleme sistemi geliştirmiş. Sistem su, gaz, merkezi ısıtma ve elektrik tüketimlerini ölçüyor ve kullanıcı ara yüzü vasıtası ile tüke-m f) – H PjjM ticiyi anlık olarak bilgilendiriyor. Kullanıcı tüketim geçmişini de anlık olarak görüntüleme imkanına sahip. Sistemin amacı tüketicinin anlık kullanımdaki farklılaşmaları görerek daha tasarruflu olmak için bilinç kazanmasını sağlamak. Bu yöntem ile yüzde 10-25 seviyesinde enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Referans numarası: TOSE20141118002

Tarımda yönetim, kalite

Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir organizasyon, biyo-humus ve biyo-ürün üretimi konusunda teknoloji transferi odaklı ve yenilik içerikli (bilgi) yöntem geliştirmek üzere araştırma enstitüleri ile işbirliği ve ortaklık kurmak istiyor. Biyo-ürünlerin üretimine yönelik kalite standartlarının belirlenmesi, belgelendirme metodolojisi geliştirilmesi konularında çalışılması talep ediliyor. Referans numarası: TRBG20131029001

Güvenli elektronik bilet

Ispanya’da faaliyet gösteren bir araştırma enstitüsü, cep telefonlarının yan yana gelmesi ile kullanıcılar arasında bir telefondan diğerine transfer edilebilen bir elektronik bilet sistemi geliştirmiş. Bu sistem benzer uygulamalardan farklı olarak merkezi bir sisteme ihtiyaç duymadan, geliştirilen şifreleme sistemi ile transferin gerçekleşebilmesine olanak sağlıyor. Referans numarası: TC1ES20140709001

Islak mendil için yeni ambalaj geliştirdi

İsrailli bir firma ıslak mendil için yeni bir ambalaj geliştirmiş. Mevcut ambalajlara göre daha hafif ve daha düşük maliyetli olan bu ambalaj için firmalarla lisanslama, ortak girişim, teknik destek ve işbirliğine yönelik anlaşmalar yapılacak. Referans numarası: 12 İL 80ER 3Q20

Ekolojik meyve paketleme teknolojisi

Doğu Avrupa ve Rusya pazarına meyve satan Sırp firma, çevre dostu ambalaj arıyor. Sırp firma mevcut ambalaj yapısına yenilik getirecek yeni bir gıda paketleme ambalajı arayışı içinde. Ambalajın gıda paketlemeye uygun ve aynı zamanda mevcut ambalajlara oranla avantajlarının bulunması bekleniyor. Firma aradığı malzemeyi tedarik edebilecek firmalar ile alt yüklenicilik anlaşması yapmak istiyor. Referans numarası: 10 RB 1B1L 3IWM

Yüksek hassasiyeti! debi ölçer ünite

Çek Cumhuriyeti’nde bir üniversite ultrasonik sinyalleri, dijital sinyal işleme tekniklerinden faydalanarak dönüştüren ve hassas debi ölçer bir ünite geliştirmiş.
Bu yeni debi ölçer ünite ölçüm sonuçlarına etki eden gürültülerin etkilerini bastırabiliyor ve bu sayede doğru ve hassas bir ölçüm olanağı sağlıyor. Üniversite bu yeni teknolojinin lisanslanması için sanayi kuruluşları ile ortaklık arayışında. Referans numarası: TCICZ20150223001

Dış mekan mobil ısıtma yastığı

Akıllı tekstiller konusunda aktif olan Alman şirket, tekerlekli sandalye ve diğer uygulamalar için dış mekan mobil ısıtma yastığı geliştirmiş. Isıtma işlemi batarya ile beş saate kadar devam edebiliyor. Şirket araştırma için ortak arayışında; özellikle teknik ortaklık veya teknik destekli ticari anlaşmalar yapmak istiyor. Referans numarası: TODE20140625002

Akıllı ev enerji verimliliği sistemi

Italyan araştırmacılar akıllı ev ekosisteminde, enerji harcamalarını izleme, yönetme ve azaltmak için enerji verimliliği sistemi geliştirmiş.

Italyan araştırmacılar bu yenilikçi sistem için teknik ortaklık anlaşmaları yapmak istiyorlar. Referans numarası: TOIT20141202001

Soğuk iklim seraları için ısıtıcı

Tasarım, geliştirme, iklimlendirme ve nem giderme sistemleri konusunda uzmanlaşmış İsrail’den bir üretici yeni bir ısıtma sistemi geliştirip patentini almış. Sistemin saha testleri de yapılmış. Yenilikci ısıtma sistemi soğuk iklim seralarında kullanılacak. Israilli şirket, teknik destekli ticari anlaşmalar yapacak. Referans numarası: 10 İL 80ER 3JT9

Karmaşık elementleri otomatik cilalama

Metal, alüminyum ve bakırdan yapı ve tasarım amaçlı metal elementler üreten Polonya’dan bir KOBİ, tamamen otomatik bir proses geliştirmiş. Bu sayede karmaşık elementler otomatik olarak cilalanıyor. PolonyalI firma teknik ortaklık, üretim anlaşması ve teknik destekli ticari anlaşmalar yapabileceği şirketler arıyor. Referans numarası: 09 PL 63AX 3FWS

Aktif maddelerin kapsüileştirilmesi

İspanyol bir start-up şirket, sıvı sabunlar ve bioksitlerde kullanılacak aktif maddelerin kapsülleştirilme-si ile ilgili bir teknoloji geliştiriyor. Ispanyol firma teknik ve ticari işbirliği kurabileceği ve teknolojilerini lisanslayabi-leceği şirketlerle temas kurmak istiyor. Referans numarası: TCIES20140127001

Çocuklara özel video oyunu

Bir Fransız firma, çocuklar için özel bir anime video oyunu geliştiriyor. Firma kültürel mirasın korunması alanında hizmet veren müzeler, okullar, dernekler ya da gruplarla teknik ve servis temelli işbirliği arayışında. Referans numarası: TOFR20140911001

Floresan sızıntı algılama sistemi

Avusturya’dan bir firma ısı değiştiriciler, havalandırma ekipmanları, soğutucular ve ısı pompalarında kalite kontrol amacıyla kullanılan bir floresan sızıntı algılama sistemi geliştirmiş. Firma lisans, ortak girişim veya ticari anlaşma için endüstriden ortaklar arıyor.Referans numarası: TOAT20141001001

Akıllı batarya geliştirdi

Bir Ispanyol havacılık firması, lityum piller için yenilikçi ve akıllı bir yönetim sistemi geliştirmiş. Bu sistem, kazalardan kaçınılması amacıyla pillerin dengeli şekilde tutulmasını sağlayan, esnek ve güvenli bir sistem olarak ifade ediliyor. Ispanyol firma, teknik desteği de içerecek şekilde ticari işbirliği arayışında.Referans numarası:TOES20141014004

Burun kanamasını durduran sprey

Litvanyalı bir araştırma grubu, burun kanamasını uygun ve hızlı bir şekilde çözmek için yeni bir tıbbi sprey geliştirmiş. Ön testleri olumlu sonuçlanan ürünün geliştirilmesinde sertifikasyon/klinik testler ile teknolojik lisanslama ya da pazara erişim süreçlerinde yardım edebilecek ortaklar aranıyor. Referans numarası: TCILT20140910006

Paketleme için esnek robotik konsept

Ispanyol şirket, müşteri isteklerine göre bütünleşmiş ve adapte edilebilen; ürün alma, paketleme ve paletlemede esnek robotik bir konsept geliştirmiş. İspanyol şirket, teknik destekli ticari anlaşma, üretim anlaşması ya da teknik ortaklık anlaşması yapmak istiyor. Referans numarası: TOES20140314001

Proje sahiplerine nasıl ulaşabilirsiniz?

Projeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nden Sanayi ilişkileri Birimi Uzmanı Hüsnü Demir’e 0232 343 44 00-110 numaralı telefondan ya da husnu.demir@ebiltem.ege.edu.tr’dan ulaşabilirsiniz.Önceki sayfa 1 2
Etiketler

2 Yorum

  1. arkadaşlar ben bir ürün keşfettim. Telefonlar için. Bayanlar çok fazla talep ediyor. Ben telefonculara pazarlayarak kazanıyorum. Günde yaklaşık 300-350 tane satıyorum. İki üç saatimi alıyor. Ankarada pazarlıyorum. Almak isterseniz yardımcı olurum karlı bir iş. Benim adım Semih numaram 0538 291 23 45. Satan kişi toptancı Ankarada yerleri var. Adamın ismi Fatih Kaya. Numarası 0538 675 02 46. Ben baya bi pazarlık yaptım siz de yapın. Ben şu an 1,25 liraya alıp 2 liraya satıyorum. İsterseniz pazarlık konusunda da yardımcı olurum. Ben de sevdiğim bir abi sayesinde başladım bu işe size de yardımcı olurum.

  2. TODE20150611001 referans nolu Alman firma ile görüşmek isterim yol gösterirseniz sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu