Başarılı Girişimcilik

Girişimcilikte yaratıcı motivasyon her şeydir!

Girişimcilikte yaratıcı motivasyon. Öngörü ve önsezilerinizi asla göz ardı etmeyin. İyi bir girişimci olmak için en önemli unsur yaratıcılıktır. Farklı düşünce ve hayal gücünüze her zaman güvenin.

Girişimcilik için gerekli olan motivasyonu nasıl elde ederiz?

NUR DEMÎROK; BİR önceki hafta etraflıca değinmiştim; aynı konuya bir başka perspektiften bakarak devam ediyorum. Günümüzde girişimci adaylarının temel sorunu genellikle şudur: Girişimcilik için gerekli olan motivasyonu nasıl elde ederiz? Sonuçta motivasyon dün olduğu gibi tüm girişimcileri ileri götüren tek lokomotif durumundadır bugün.

Herhangi bir projeye başlamadan önce gerekli motivasyona sahip değilseniz o iş eninde sonunda yarım kalmaya mahkumdur. Öngörülen bir projeye dört elle sarılmak ve yaratıcı özgün fikirlerinize güvenmek; hatta o projeye karşı konulamaz bir tutku beslemek işin yegâne çözüm anahtarıdır.

Motivasyona Dikkat!

Peki, ‘motivasyon’ dediğimiz sihirli sözcüğün bizim dilimizde tam karşılığı var mıdır? ‘Yüreklendirmek ya da olumlu olana yöneltmek’ şeklinde algılansa da bu ilginç sözcük daha başka tanımları da içerir; ‘güdülemek’ bunların içinde en anlamlı olanıdır. Bu eylem girişimsel odaklı bir tutku olarak da değerlendirilebilir. Bu gizemli sözcük, antik dönemlerden bu yana tüm düşünürlerin ve de özellikle yakın dönem filozoflarının zihinlerini hep meşgul etmiştir.

Evet, iyi bir girişimci olabilmek için bir diğer unsur da yaratıcılıktır. Kimilerinde doğuştan gelen bir meziyet gibi algılansa da yaratıcılık ufku geniş olan insanları sorgulamaya, merak etmeye yönlendirir, tüm buluşların ‘gizem dolu’ kapısını aralar. Merak ve sorgulama dediğimiz insana özgü bu davranış biçimi girişimcileri birçok şeyi öğrenmeye, dolayısıyla da yeniliğe; yenilik arayışlarına sevk eder. Örnek vermek gerekir ise önümüzdeki günlerde tüm dünyada kademeli olarak öne geçecek olan işler, davranışlar ve dolaysıyla girişimler büyük olasılıkla hızla çeşitlenecektir.

Girişimcilikte yaratıcı motivasyon
Girişimcilikte yaratıcı motivasyon

Daima Farklılığı Fark Ettirin!

Daha 1976’da Nobel Ekonomi ödülünü alan Amerikalı Milton Friedman, tüketim işlevi üzerine yaptığı analizlerle ünlenmiş, girişimcilik literatürüne girmeyi hak eden unutulmaz cümleler kurmuştur. Farklılaşma stratejisini ‘Farklılığı Fark Ettirin’ tümcesiyle açıklayan Friedman, girişimcilere ‘sürünün peşinden asla gitmeyin!’ uyarısını yapmış; yeni nesil girişimcileri her şeyden önce bireysel olarak ‘tüketim işlev analizi’ yapmaya davet etmiştir.

Bir başka örnek ‘Şen Şapka’ markasıyla ticaret hayatına atılmış olan Eli Acıman Amerika’da da büyük tecrübeler kazanarak benim de sonradan Araştırma Direktörlüğü’nü yaptığım ‘Manajans Reklam Şirketi’ni kurmuş; dünyaca ünlü J. Walter Thompson’ın Türkiye temsilcisi olmuştur. Onun şu ifadesi literatüre geçecek kadar ilginçtir: “Sürekli dedikodu değil, daima yenilik üretin ve bir ekol yaratmaya çalışın!” Eli Acıman’ın bu sözleri Amerika’da IAA (International Advertising Association) tarafından da benimsenmiş ve hayata geçirilmiştir.

İhtiyaçlar Üretimin Meyveleridir

Ünlü Fransız düşünür ve sosyolog, medya teorisi ile ‘Postmodernizm’ felsefesini analiz eden Jean Baudrillard ise tüketimin ne olduğu üzerine uzun süreler kafa yormuş, mutluluğu aramanın ‘Homo Economicus’a özgülenmiş bir gerçek olduğunu ortaya koymuştur. Günümüz toplumlarında mal ve ürün fetişizmi de bir bakıma böyle doğmuştur. Galbraith’ın, ‘ihtiyaçlar üretimin meyveleridir’ ifadesi de literatüre yine böyle girmiştir.

Örnek verdiğimiz bu ifadelerden sonra günümüze gelirsek yenilikler konusunda epeyce mesafe aldığımızı görmekteyiz. Geleceğe yönelik olguları bu bağlamda birkaç önermeyle şöyle özetleyebiliriz: İlk değişimler daha çok beslenme, tekstil, hijyen alanlarında görülebilir. Bunların içinde ilk başta dikkati çeken ise özellikle beslenme konusu olacaktır.

Diyabet, kalp ve damar, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar ile son zamanlarda içinden geçmekte olduğumuz salgın dönemi, beslenme olgusunu bir kez daha sorgulamamıza neden olmaya başlamış durumdadır ve dolayısıyla beslenme konusu yarınların gündeminde çok daha fazla yer bulacak gibi görünmektedir.

 yaratıcı motivasyon
Girişimcilikte motivasyon

Hijyen Bilinci Hızla Artıyor

Bugün toplumsal eğilimlerin özellikle sağlıklı beslenmeye doğru evirilmiş olduğunu gözlemliyoruz. Yakın gelecekte bu olgu dünyanın her tarafında benimsenecek gibi görünüyor. Hatta ümit etmediğimiz yeni kavramların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Hijyen konusunda ise salgın yüzünden şimdiye kadar görülmemiş bir toplum bilinci oluşturuluyor ve hızla oluşmaya da devam ediyor.

İleride bu süreç daha da belirgin ve değerli hale gelecek, hijyen konusu su, sabun, alkol ve UV ışınlarıyla sınırlı kalmayacak, insanlık belki de ultrasonla her gün duş alabilir hale gelecek; tıpkı popüler bilimkurgu filmlerinde olduğu gibi yeniliklerle tanışacağız.

Bu arada ‘Tekstil Endüstrisi’nde de olağanüstü değişimlere tanıklık edeceğiz, içinden geçtiğimiz günlerde dahi tekstil endüstrisinin yeni arayışlar içinde olduğunu görüyoruz. Günümüzün ‘salgın hastalıkları’, ‘ekolojik zararlar’, ‘iklim değişiklikleri’, ‘hammadde azalması’, ‘nüfusun çoğalması’, ‘ormanların yok olması’ gibi faktörler bu alanda birçok yeniliklerin doğmasına neden oluyor. Daha şimdiden ‘antimikrobiyal’ ya da ‘mikrop ve virüsleri barındırmayan’ kumaşların prototiplerini görmeye başladık bile. Bu tür tekstil ürünleri birçok yenilikler eklenerek yakın gelecekte de sıkça karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Akıllı Giysiler Önemli Güvencemiz

Bunun dışında ‘recycled’ (dönüştürülmüş) kumaşlara ve giysilere daha çok rastlayacağız; örneğin toplanmış karton ve plastiklerden yırtılmaz kumaş elde etmek gibi… Ayrıca çağımızın bilişim ve yapay zekâ çağı olduğunu göz önünde bulundurursak, çok yakın bir gelecekte ‘akıllı kumaşlar’ ve ‘akıllı giysiler’ de mağazalarda hemen yerlerini alacak gibi duruyor.

Görüldüğü üzere; yukarda sözünü ettiğimiz tüm örnek ve tahminleri çoğunlukla ‘zaman’ ve ‘koşullar’ forme edip şekillendirse de aslında her şeyin ‘hayal gücü’ ve ‘motivasyon’ eseri olduğunu asla unutmayın.

‘Değişim ve yeniliklere hazır olmak’ girişimciler için daima avantajdır; tüm bunların yanında siz de yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze güvenin, yenilikçi buluş ve girişimlerinizle birer ‘trend’ ve ‘moda’ dalgası yaratmaya bakın.

Ayrıca öngörü ve önsezilerinizi de göz ardı etmeyin, ilgilendiğiniz konuların her zaman değişerek evrimleştiğini bilerek adeta satranç oynar gibi yeni pazarlama stratejisi ve projeksiyonları oluşturup pozitif sonuçlar alınmasına katkıda bulunun.

NUR DEMÎROK / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu