Başarılı Girişimcilik

Girşimci (Müteşebbis)nin Tanımı

Girşimci (Müteşebbis)nin Tanımı

Girişimci, girişimi kuran, üretim faktörlerini sağlayan üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak mal ve hizmat üreten,satan,amacı kar elde etmek olan bu ve bu faaliyetlerinden doğacak riskleri(tehlikeleri) üstlenen kişi yada kişilerdir.

Bu tanıma göre girşimcinin başlıca özelliklerini şöylece sıralayabiliriz;

1) Girişimci,herşeyden önce kar amacı ile girişimi başlatan kişidir.
2) Girişimci,üretim faktörlerini akılcı bir şekilde sağlayan kişidir.
3) Girişimci,üretim faktörlerinden yaralanarak mal ve hizmet üreten kişidir.
4) Girişimci, girişim faaliyetlerinden doğan riskleri üstlenen kişidir.

Girişimci,sahibi olduğu kuruluşu doğrudan doğruya yönetebileceği gibi,kuruluşun yönetimini dışarıdan ücretli bir yönetici aracılığıylada yürütülebilir.Genellikle küçük kuruluşlar sahipleri tarafından,büyük kuruluşlar ise ücretli yöneticiler(profesyonel girişimciler)tarafından yönetilir.

Girişimcinin İşlevleri

Girişimcinin teknik ve ekonomik olmak üzere başlıca iki temel işlevi vardır.

a) Teknik İşlevi

Girişimcinin teknik işlevi,girşimin kurulmasından tasfiyesine kadar üretim ve satış faaliyetlerini devamli olarak düzenlemesi ve yürütmesidir.

Girişimci işletmenin kuruluş yerini seçer;üretim için gerekli olan üretim faktörlerinin hangi oran içinde birleştirileceğini, nasıl sağlayacağını belirler.Başka bir deyişle girişimin amacına uygun olarak ne kadar makine,işgücü ve diğer üretim faktörü sağlıyacağını belirler.Üretim faktörleri için gerekli olan sermayenin nasıl ve nereden sağlanacağını planlar.Daha sonra sermayeyi ve sermayeden yararlanarak üretim faktörlerini sağlar.

b) Ekonomik İşlevi

Girişimcinin ekonomik işlevi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri,tüketicilerin isteklerine,satın alma güçlerine uygun şekildeüretmek,satmak ve üretim faaliyetlerinin sonunda veya üretim faaliyetlerinin devam ettiği dönemler için,üretime katılan faktörlerin paylarını dağıtmaktır.Böylece,üretime katılan sermaya için faiz,işgücü için ücret,üretimde kiralama yolu ile kullanılan toprak veya makinelar için rant(kira)öder.kalan miktar girişimcinin işletmeye getirdiği sermaye,bilgi,deneyim ve katlandığı risklerin karşılığı olarak KAR adıyla kendisinde kalır.Girişimcinin sağladığı kar üzerinden devlete vergi vermesi,onun milli ve kutsal görevlerinden birisidir.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu