Anasayfa / Haberler / Hastane Müdürü Nasıl Olunur

Hastane Müdürü Nasıl Olunur

Hastane müdürü nasıl olunur?

Sağlık sektörünün yüksek yöneticilik noktalarından birisi, hastane müdürlüğü. Sağlıks sektöründe çalışan pek çok insan için ulaşılmak istenen bir konum. Tabi hastane müdürü olmak için belirli yükümlülükler, gereklilikler var.

Hastane işleyişi içerisinde farklı departmanlarda müdürlük görevi yapabilirsiniz. Hastane müdürlüğü denilince sadece doktorların yapabileceği bir işmiş gibi görünüyor ama hastane içerisinde farklı branşlardan insanların da müdürlük yapabileceği farklı müdürlükler bulunuyor. İşte konu ile ilgili yönetmelik.

YÖNETMELİĞİN TANIMLAR MADDESİNE GÖRE, HİZMET SÜRESİNDEN NE ANLAŞILMALIDIR?

Hizmet süresi şartı, müracaat bitim tarihi itibariyle hesaplanacak

Yönetmeliğin 4/h bendinde “hizmet süresi” tanımı yapılmıştır. Bu tanım şu şekildedir: “Müracaat bitim tarihi itibarıyla, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet sürelerini (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)”

Yukarıdaki tanım gereğince, sadece fiili hizmet süreleri hesaplanacaktır. Aylıksız izin süreleri bu süreye dahil değildir. Ayrıca işçilik 4/C statüsünde geçirilen süreler hizmet süresine dahil değilken, 4/B’li statüde geçen süreler değerlendirmeye alınacaktır.

Doktora yapanlar, uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir

Doktora öğrenimini bitiren personelden, hizmnet süresi ve öğrenim şartını taşıyanlar, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilecektir. Bu konuya ilişkin hüküm şu şekildedir: “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

GENEL ŞARTLAR ARASINDA YER ALAN SİCİL ŞARTI KALDIRILDI

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda 4 şart aranmaktaydı. Bu şartlardan birisi “Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak” şeklinde idi. Bu şart kaldırılmıştır. Buna göre aranacak genel şartlar sadece şu şekilde olacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

GÖREVDE YÜKSELME KADROLARI

DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRÜ KADROSUNA BAŞVURABİLECEKLER DEĞİŞTİ

Önceki düzenlemede sadece “1) Mühendislik fakültesinin; makine, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olanlar tercih edilmek kaydıyla, en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunlarına”, Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna başvurabilme hakkı tanınmıştı.

Yeni düzenlemede bu bölümlere ek olarak, mekatronik ve endüstri mühendislerine de başvuru hakkı verilmiştir. Yeni hüküm şu şekildedir: “En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; makine, mekatronik, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,”

DİSİPLİN ile HUKUK VE MEVZUAT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMADA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI TERCİH EDİLECEK

Önceki yönetmelikte yer alamayan ancak yeni yönetmelikte yer alan düzenleme şu şekildedir:

“ç) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Disiplin İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Hukuk ve Mevzuat İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen hukuk fakültesi mezunu olmak,
gerekir.”

TERCİHEN TABİP OLMA ŞARTI ARANAN ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Tercihen Uzman Tabip veya Tabip olma şartı aranan şube müdürlükleri şu şekildedir:
“İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan;
– Halk Sağlığı (Toplum Sağlığı) Eğitim İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Yataklı Tedavi Hizmetleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Kamu Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Özel Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri İşleri İlgili Şube Müdürü,
– Tıp Meslekleri İşleri İlgili Şube Müdürü,
– Ayakta Teşhis ve Tedavi ve Özel Tanı Merkezleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Bulaşıcı Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Toplum Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Sağlık Ocakları İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması İşleri ile İlgili Şube Müdürü,
– Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal İşleri ile İlgili Şube Müdürü ve
– Çevre Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadroları

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daha önce İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için “diş tabibi” olunması şart iken bu şart esnetilmiş ve “Tercihen Diş Tabibi olma” şartı getirilmiştir.ECZACILIKLA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Eczacılık İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için, daha önce “Eczacı olmak” şeklinde belirlenen şart; “Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı veya Eczacı olmak” şeklinde değiştirilmiştir.

KOZMETİK VE İLAÇLA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Kozmetik İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için, tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı, Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager olmak gerekmektedir.

RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Programlar, Uygulamalar, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için tercihen Tabip, Sosyal Çalışmacı veya Psikolog olmak gerekmektedir.

ACİL VE AFET SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmeti İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için tercihen acil tıp uzmanı veya tabip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için en az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir.

HASTANE MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCISI KADROSU İÇİN AÇILACAK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KİMLER BAŞVURACAK

Önceki düzenlemede, hastane müdür ve müdür yardımcışlığına başvurabilecekler şu şekilde tespit edilmişti: “Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak”

Bu belirleme değiştirilmiştir. Yeni belirleme şu şekildedir: “Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak”

ŞEFLİĞE BAŞVURABİLMEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Daha önce Şef kadrosuna atanabilmek için “en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak” şartı getirilmişti. Bu şart aynen korunmuştur.

EĞİTİM UZMANI, UZMAN, ARAŞTIRMACI, ÇÖZÜMLEYİCİ, AYNİYAT SAYMANI, SAYMAN, MUHASEBECİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, VHKİ, VEZNEDAR, AMBAR MEMURU, SANTRAL MEMURU, MEMUR, DAKTİLOGRAF KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni görevde yükselme yönetmeliğinde, başlıkta belirtilen kadrolar için açıolacak görevde yükselme sınavına başvuru şartlarında değişiklik yapılmamıştır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLARI

1- Eczacı, uzman tabip, tabip ve diş hekimi kadrolarına, unvan değişikliği sınavı ile değil kura ile atama yapılacaktır. Bir örnek verecek olursak, kurumsa VHKİ olarak çalışan bir personel eczacılığı bitirdiğinde, eğer Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği yoluyla kurum içinden VHKİ almak isterse, işlana çıkılacak gerekli şartları taşıyan personel başvuracak ve bu kişiler kurayla atanacaktır.

2- Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner Hekim, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Tercüman, Mütercim, Kütüphaneci, Tekniker, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Programcı, Tıbbi Teknolog, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Odyolog, Teknisyen, Hemşire Yardımcısı, İmam, İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman unvanlarına ise unvan değişikliği sınavı ile atama yapılabilecek.

Bir örnek verecek olursak, Sağlık Bakanlığında bilgisayar işletmeni olarak çalışan birisi, teknikerlikle ilgili bir bölümü bitirdiğinde, tekniker kadrosuna, Sağlık Bakanlığı ancak unvan değişikliği sınavı açarsa atanabilir.

PUAN EŞİTLİĞİ HALİ

Önceki düzenlemede, Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılacağı düzenlendikten sonra, puan eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personelin tercih edileceği hükme bağlanmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, puanların eşit oılması halinde,
a) Yapılacak görevde yükselme sınavında, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konularından alınan puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilecektir.

İKİ UNVAN İÇİN EK PUAN

1- Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanların Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcılığı kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.

2- Bilgisayar ve istatistik fakülteleri mezunları ile en az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelendirenlerin Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürü kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.

1999’da GÖREVDE BULUNANLAR

Yönetmelik, 18/4/1999’da görevde bulunanlar için iki düzenleme yapmıştır.

İlk düzenlemede, 1999 yılında görevde bulunup da, aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar görevde yükselme suretiyle atama yapılması uygulamasında dört yıllık yükseköğrenim mezunları gibi; lise ve dengi okul mezunları da iki yıllık yüksekokul mezunları gibi değerlendirilecektir.

İkinci düzenmede ise 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ortaokul mezunlarının, diğer şartları taşımaları kaydıyla Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer şartlardan kasıt, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için aranan MEB onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesidir.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir