Başarılı Girişimcilik

İhaleye Çıkacak Maden Sahaları Girişimcileri Bekliyor

490 maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren 490 maden sahasını ihale edilmek üzere aramalara açacak. 59 ildeki sahalar için ihale süreci 16 Mart’ta başlayacak. Bu arada daha önce iki kez ihaleye çıkarılıp alıcı çıkmayan 30 ildeki 221 maden sahasının taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılması için bir aylık başvuru süreci 30 Mart’ta sona erecek. Ardından başvuru gelmeyen sahalar aramalara açık hale getirilecek.

MAJPEG’in ilanına göre II. grup ve II (b) grubu madenlerden oluşan 490 maden sahasının ihale takvimi açıklandı. Maden Kanunu’na göre II. grup ve II (b) grubu madenler arasında kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar, mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar, kalsit, dolomit, kalker gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar yer alıyor.

Kanununa göre herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile II. grup (b) ve IV. grup madenler dışındaki yeni alanlar ihale yolu ile ruhsatlandırılıyor.

İhale ilanı Resmî Gazcte’de yayımlanıyor. İhale bedeli işletme ruhsat taban bedelinden az olamıyor. Kanun’da 2018 yılında yapılan değişikliğin ardından bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan ediliyor. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılıyor. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale ediliyor.

İHALE SÜRECİ

Hukuki durumu sona eren 490 maden sahası 16 Mart ile 9 Nisan (dahil) tarihleri arasında ilan edilen takvimle ihale edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvurularda, teklif mektubu ve ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde verilecek. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale sonucu, ihaleyi kazanan kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini yatıracak. Aksi halde ruhsat hakkını kaybedecek ve ihale teminatı irat kaydedilecek. İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan ilgiliye, arama veya işletme ruhsatı düzenlenmesi için Maden Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için iki ay süre verilecek. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda talep sahibi ruhsat hakkını kaybedecek, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli iade edilmeyecek, saha yeniden ihalelik saha durumuna getirilecek.

Başvurular MAPEG tarafından değerlendirildikten sonra ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmayan sahalar yeniden ilan edilccek. iki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar MAPEG’in sitesinde bir ay süreyle ilan edilecek. Müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında ihale edilecek. Müracaat olamazsa saha aramalara açık hale gelecek.

İbrahim ALİMOĞLU / Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
“Ruhsat süreçleri hızlanırsa ilgi artar”

Mermer, agrega, çimento sektöründe faaliyet gösteren veya sektöre girmek isteyen yatırımcılar, bu listeleri takip ediyor. Yatırımcılar kendi bölgelerine yakın sahaları araştırıyor. Bu sahaların hukuki durumu neden sonlanmış onlara bakıyor. Aramaya açılan sahalarla rezervler artacak, ekonomiye ve istihdama katkı sağlanacak. 2018’den bu yana söz konusu sahalar sahiplendirilmediği takdirde sonsuz ihale süreci bitti. Hukuki durumu sona eren sahaların ihalesinin iki defa yapılmasına karşın müracaat olmaması durumunda, saha aramalara açık hale geliyor. Ruhsat ve izin süreçlerinin hızlandırılması halinde bu sahalara ilgi artacaktır.

Ali EMİROGLU / Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
“Sektör çekim merkezi olmaya aday”

Yatırım ortamının iyileşmesi lazım. Bugün birçok bakanlık ve kurumdan izin alınıyor. Bu süreçler yıllarca sürebiliyor. Maden ruhsat güvencesinin azalması, izin süreçlerindeki belirsizlik gibi faktörlerle sektörün öngörülemez hale gelmesi arama faaliyetlerine de olumsuz yansıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini artırabilmek için süreçlerin öngörülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Sektörün üzerindeki mali yükler devlet hakkı dahi azaltılmalı. Bu sorunlara çözüm bulunması halinde sektöre ilgi artacaktır, madencilik sektörü yatırımlar için çekim merkezi olmaya aday.

Mevlüt KAYA / Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı
“Çin’e 700-750 milyon dolarlık blok ihracatı sıfırlandı”

Küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle sektör yeni yatırımlar için beklemede. Koronavirüs etkisiyle Çin’e 700-750 milyon dolarlık blok taş ihracatı sıfırlandı. 2020’de Çin pazarı kayıp. Özellikle blok taş noktasında Çin’in yerine koyabileceğimiz ülke yok. Çin bizden aldığı blokların yüzde 97-98’ini iç tüketiminde kullanıyor. Başka ülkeler blok değil hammadde alıyor. Dolayısıyla insanlar ocak ihalesine hevesli değil.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu