Makaleler

İnovatif Ürünlerin Ticari Başarıyı Yakalaması

İnovatif Ürünlerin Ticari Başarıyı Yakalaması, İnovasyonlar Nasıl Tutundurulur?, İnovatif Ürünlerin Ticari Başarısı ,İnovasyonlar, İnovatif Ürünler, İnovasyonun yayılması, inovasyonun benimsenmesi

Neden bazı inovatif ürünler piyasaya çıkacağı gün mağazaların önünde geceden kuyruklar oluyor da bazı inovatif ürünlerin ticari başarıyı yakalaması yıllar alıyor?Sosyolog Evertt M.Rogers,1962 yılında yazdığı Diffusion Of Innovations(İnovasyonun yayılması) adlı kitabında konuya ışık tutuyor.Rogers’a göre inovasyonların benimsenmesi bilgi,ikna,karar,uygulama ve teyid aşamalarından geçiyor. Buna birde taraftarlık aşaması eklenmeli.

TÜKETİCİ NASIL KARAR VERİYOR?
Bilgi aşamasında kişiler inovasyondan haberdar oluyorfakat ne olduğu ile ilgili ne bilgileri nede araştırmak için ilgileri var.İkna aşamasında inovasyona ilgi duymaya başlıyorlar ve aktif olarak bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.Karar aşamasında avantaj ve dezavantajlarını tartıp benimseme yada reddetme kararı veriyorlar.Uygulama aşamasında inovasyonu belli ölçüde kullanıyor ve faydası hakkında bir sonuca varmaya çalışıyorlar.Teyid aşamasında kullanmaya devam etmek ile ilgili son kararlarını veriyorlar ve teyid ediyorlar.Traftarlık aşamasında ise inovasyon ile ilgili çevrelerine olumlu propaganda yapıyorlar.
Rogers,inovasyonları benimseme veya benimsememe kararında etkili olan bazı faktörleri ise şöyle sıralamış:
Göreceli avantaj:İnovasyonun mevcut duruma göre yarattığı avantaj, Öncekilerle uyumluluk:İnovasyonun kişinin yaşantısına özümsemem açısından uyumluluğu, Karışıklık veya basitlik:Kullanım kolaylığı, Denenebilirlik:Denemenin kolaylığı ve maliyeti,
Göz önünde olma:İnovasyonun göz önünde olması ve üzerinde konuşulur olması

İnovasyonların yaygınlaştırılmasında hızlandırıcı faktörler,pazara hemen girerek pazarı zaptetme ve diğerleri yetişene kadar bir kar patlaması sonucunu yaratabilir.Bir inovasyon ile ilgili nasıl konuşma başlatılabileceğini Malcolm Gladwell,2000 yılında yazdığı The Tipping Point adlı kitabında kapsamlı bir şekilde ele aldı.Gladwell,bu kitabı yazdığından beri bir sosyal medya patlaması oluştu ve bugün şirketler Facebook,Twitter,Linkedın gibi ortamları yoğun şekilde kullanıyor,Ağ etkisi ve elektronik dedikodu iyi yönetildiği takdirde şirketlerin reklama ayırdığı büyük bütçeleri destekleyecek potansiyele sahip.

KRİTİK EŞİK NEREDE?
Bazı durumlarda,yeni bir ürün çıktığında yaygın kullanıma girmesi yıllar alabiliyor.Genelde ilk deneyen meraklı kitlesi öncü kullanıcıdır diye adlandırabileceğimiz pazarın önünde giden bir grup oluyor.Daha sonra erken çoğunluk,ve son olarak ta geri kalanlar geliyor.İnovasyonların geçmesi gereken kritik bir eşik var.Bu eşik,inovasyonun ekonomik olarak geçerli bir hale getirecek sayıda kişi tarafından benimsenmesi,kullanılmaya başlaması anlamına geliyor.Faks makinesi 1843 yılında Alexander Bain tarafından patentlendi,ancak 1980lerde yaygın hale gelebildi.Bunun temel nedeni tüketiciler açısından faks çekecek yeterli sayıda makine olmayınca makineyi almanın anlamsızlığı,üreticiler açısından da yeterli adette üretilmedikçe ölçek ekonomisinin sağlanamamasıydı.En fazla göz önündeki inovasyonlardan biri olan TV’dede durum farklı değil.GE’nin  1928’deki ilk TV programından sonra TV’nin gerçek bir kitle mecrasına dönüşmesi 30 yıldan fazla sürdü.Bu durum değişme emelinde olsa da genelde teknolojinin gelişme hızının,pazarın ilerleme hızından çok yüksek olduğunu söylemek pek yanlış olmaz.

Gelişimin hızlı ve ürün hayat çevrimlerinin kısa olduğu elektronik ürünler gibi sektörlerde ,bir üreticinin gerçekleştirdiği inovasyonun benimsenmesi,potansiyel alıcıların diğer üreticilerin ne zaman ne yapacaklarıylada ilgili tahminlerine de dayanır.Yeni bir sisteme yatırım yapmadan önce onun gerçekten inovasyonun uç noktasında olup olmadığını ve eğer öyle ise de ne kadar öyle kalabileceğini sorgular.Şu anda televizyon ekran teknolojilerinde böyle bir dönem yaşanıyor.LCD’den LED’e,LED’den 3D-LED’e hızlı bir geçiş oldu.Şimdi gözlülksüz 3D konuşuluyor.

İnovasyonların hızla gelişmesinde ve yaygınlaşmasında belki de en önde gelen faktör,inovasyonun insanların önemli ve tam olarak ifade edemedikleri bir ihtiyaçlarına çözüm getiriyor olması Cep telefonu,İnternet,ATM makineleri böyle bir ihtiyaca karşılık verdi ve göreceli olarak hızla yayıldılar.Öte yandan dahiyane bir ürün olmasına rağmen kişisel insan taşıyıcı Segway,yaratılan devrin beklentisine karşılık veremedi.Segway, bugün polis havaalanı personeli,şirket içi kurya gibi özel uygulamalarda kullanılıyor.
Son değerlendirmede,insanların bir inovasyonu benimseme hızı,kendilerine mevcut durumlarından daha fazla yararı ekonomik bir şekilde getirmesi ile doğru orantılıdır.

Myfikirler.com

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu