Anasayfa / Haberler / İş kazalarında hem işçi hem de patron güvende

İş kazalarında hem işçi hem de patron güvendeBir iş kazası meydana geldiğinde çalışan kadar işveren de bu durumdan zarar görüyor. ‘İşveren mali mesuliyet sigortası’ patronların kusurlu olduğu durumlarda, £ferdi kaza sigortası’ ise işçinin uğrayacağı kazalarda zarar görenlere güvence sağlıyor.

ÇALIŞMA hayatının en önemli sorunlarından biri olan iş kazaları nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her gün ortalama 5 bin, yılda ise 2 milyon işçi ölüyor ve 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye’de ise iş güvenliği uzmanlarının hazırladığı raporlara göre, 2016 yılında neredeyse 2 bine yakın işçi, çalışırken yaşamını yitirdi. Ölümlerin en çok gerçekleştiği iş kolları inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, belediye, metal ve maden olarak sıralandı.

Verilere baktığımızda ne kadar önlem alınsa da kazalar muhtemelen yaşanıyor. Bir iş kazası meydana geldiğinde çalışan kadar işveren de bu durumdan zarar görüyor. Fakat öyle ki her iki tarafı da koruyacak birden fazla sigorta ürünü mevcut. Bir işletme sahibinin, faaliyet gösterdiği iş kolu ne olursa olsun özel sigortayla risklerini güvenceye alması gerekir. Çünkü gözden kaçan ya da bir anlık dikkatsizlik sonucu yaşanabilecek kazalar, hem işverenin hem de çalışanın canım yakabiliyor. Kimsenin zarar görmemesi için ise işverenlerin ‘işveren mali mesuliyet (işveren sorumluluk)’ ve çalışanlarına ‘ferdi kaza sigortası’ yaptırması öneriliyor.

Çifte güvence imkanı

îş yerinde meydana gelebilecek iş kazası sonucu işveren kendini, işveren mali mesuliyet poliçesi ile güvence altına alabiliyor. Söz konusu sigorta işçilerin hak sahibi tarafından işverenden istenecek tazminat talepleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş kazasından dolayı açılabilecek dava sonucu tazminat tutarlarını karşılıyor. Ayrıca işverence sağlanan bir taşıtla çalışanların iş yerine getirilip götürülmesi sırasında ve işçilerin işveren tarafından görevli olarak gönderilmesi sırasında asıl işini yapmaksızın geçen zamanda meydana gelen iş kazaları için de teminat sağlanabiliyor.

İşveren mali mesuliyet sigortası, işverenin kusurlu olduğu durumlarda devreye girecek bir poliçedir, eğer burada işveren kusuru yoksa işçinin uğrayacağı kazalarda devreye girecek poliçe ise ferdi kaza poliçesidir. Önerilen ise; işverenlerin bu iki poliçeyi birlikte almasıdır.

Bir dipnot; iş yeri paket sigorta ürünlerinin içerisinde isteğe bağlı olarak işveren mali mesuliyet ve ferdi kaza teminatları verilebiliyor. İşletme tek başına işveren mali mesuliyet sigortası almak yerine daha kapsamlı olan sorumluluk teminatı da veren iş yeri paket poliçelerini tercih edebiliyor.

İşverenden tedavi giderleri isteniyor

İş kazasına uğrayan işçinin tedavi sürecinde SGK’sının olmaması önemli değil. Bu işçiler sigortasız bile olsa bağlı bulundukları SGK’ya yapılan bir başvuru ile SGK’lı işçilerin yararlandıkları bütün haklardan faydalanabiliyorlar. Yasaya göre işveren ile iş kazasına uğrayan işçisine sağlık durumunun gerektirdiği hizmetleri derhal sağlamakla yükümlü. İş kazası işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığım koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, SGK tarafından yapılan sağlık hizmeti giderleri işverenden isteniyor. İşverenden talep edilecek tedavi giderlerinin ödenmemesi halinde işçinin, tedavi giderlerini, diğer maddi kayıpları ile birlikte tazminat olarak yargı yolu ile işverenden isteme hakkı bulunuyor.

Patronları sigorta kurtarıyor

Peki, SGK’sı olan ama SGK’nm tedavi giderlerini ödemede yeterli olmadığı durumlarda ne olacak? Yine işverenden mi rücu edilecek? Evet. Meydana gelen iş kazası sonucu işçinin vefat etmesi veya tedavi masraflarının oluşması durumunda işverenden tedavi masraflarını ve manevi tazmipatı ödemesi isteniyor. Eğer işverenin ‘işveren mali mesuliyet sigortası’ var ise poliçe limitleri doğrultusunda SGK’nm rücu yolu ile ulaşan ödemeleri ve çalışanın manevi tazminat talepleri işveren adma ödeniyor. Özel hastanede tedavi teminatlarının ise işveren mali mesuliyet poliçe içeriğinde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü kimi poliçeler özel hastane tedavi giderlerini kapsamıyor olabilir. Bu eksiği tamamlamak ve işçiyi korumak için ise ferdi kaza poliçesi yaptırmak işvereni yine bir mali yükümlülükten kurtarabiliyor.

İşçilerinizi unutmayın!

Ferdi kaza sigortası, kişilerin olası bir kaza sonucu bedensel zarar görmesi durumunda devreye giriyor. Poliçede kaza sonucu vefat ve daimi maluliyet (sakatlık) teminatlarına ilave olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi yer alabiliyor. Sigortalıların kaza sonucu vefat etmesi durumunda poliçede lehtar olarak belirtilmiş kişi veya kanuni varislerine ödeme yapılıyor ve vefat eden sigortalının borçlarının ve yükümlülüklerinin karşılanmasında kanuni varislere önemli bir maddi destek sağlanıyor. Ferdi kaza poliçelerinin devreye girmesi için olayın kaza olarak nitelendirilmesi gerekiyor.

Alternatif poliçeler…

Sağlık ve hayat sigortası da işçiler için alınabilecek güvencede alternatif olarak görülüyor. Sağlık sigortası, sigortalının cerrahi müdahale gerektiren giderleri başta olmak üzere, yoğun bakım, küçük müdahale ve suni uzuv giderleri karşılanabiliyor. Genel olarak sağlık sigortası çalışanların iş kazası olmaksızın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmalarında devreye girerken işveren, özel şartlara göre kapsam dışı olan iş kazalarını da poliçeye dahil ettirebiliyor. Burada amaç, işveren sorumluluğunda olan bu iş kazalarında SGK rücu işlemleri ile uğraşmamak, çalışanların daha konforlu bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak.

Hayat sigortası ise tüm vefat ve maluliyetleri kapsadığı için kaza sigortası aynı kapsamı sağlamasa da uçak ve araba kazası gibi önemli kazalar başta olmak üzere tüm kazalara karşı koruma sağladığından özellikle hayat sigortası teminatının yanında da kaza durumunda daha fazla ödeme yapılabilmesi için sunulmasında yarar görülüyor.

Teminat tutan poliçe primini etkiler

Allianz Yaşam va Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketleri Şenel Müdürü Taylan Türkölmez: İşverenler; çalışanlarını muhtemel risklere karşı korumak için “işveren sorumluluk”, “ferdi kaza” veya “hayat sigortası” gibi alternatif sigorta çözümlerini kullanabilir. Ferdi kaza sigortası, eğer kapsamında tedavi gideri teminatı mevcutsa, çalışanlar için doğrudan, işverenler için ise dolaylı olarak faydalı olmaktadır. Zira ferdi kaza sigortası ile verilen tedavi teminatı ile çalışanlar, poliçeden SGK kapsamı dışında kalan tedavi giderlerini alabilir. Ferdi kaza sigortasının kapsamı sadece tedavi masrafları ile sınırlı değildir, ölüm ve sürekli maluliyet halinde ferdi kaza poliçesi işçinin iş dışında karşılaşabileceği kazaları (trafik kazası vb.) da teminat altına alır. Allianz Türkiye olarak ferdi kaza ürününe eklediğimiz asistans paketiyle mevcut teminatlara ek olarak tıbbi danışma hizmeti, ambulans gönderimi ve eve hemşire gönderimi gibi ek hizmetler de sunmaktayız.

Ferdi kaza sigortası için işverenin, sigorta şirketine, çalışanlarının T.C. kimlik numarasını, işyeri adresini ve istediği teminatları iletmesi yeterlidir.

Gerekli bilgilerin iletilmesi halinde poliçe hemen düzenlenebilir. Ferdi kaza primleri sigortalanan kişinin mesleğine, seçilen teminatlara ve sigorta bedellerine göre farklılık gösterir. Örnek verecek olursak; fabrikada çalışan bir işçi için 100 bin TL tutarında ölüm/sürekli maluliyet teminatı içeren bir poliçe yapılması durumunda yıllık prim yaklaşık 200 TL civarında olacaktır. Ofis gibi fiziksel aktivitenin ve risklerin sınırlı olduğu ortamlarda çalışanlar daha düşük primler öderken, inşaat / tersane gibi riskli faaliyet kollarında çalışanlar için daha yüksek primler söz konusu olmaktadır.

Ferdi kaza sigortası ile ek maddi destek sağlanıyor
AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Fırat Kuruca: İşverenler çalışanlarını hayat sigortası ya da ferdi kaza sigortası ile güvence altına alabilirler, ferdi kaza ürünüyle çalışanlarını beklemedikleri anda karşılarına çıkan risklere karşı koruyabilirler.

Ferdi kaza sigortası, bir iş kazası sonucu vefat veya malul kalınması durumunda, kanuni varisleri veya kişinin kendisini teminat kapsamına alır ve yaşamsal risklere karşı korur.

Başka bir değişle, iş göremezlik durumunda SGK’ya ek bir maddi destek sağlamış olur. Biz AvivaSA olarak ferdi kaza sigortası ürünümüz ile kazaya bağlı vefat, maluliyet ve tedavi masrafları risklerini güvence altına alıyoruz. Bu teminatlara ek olarak, risk gerçekleşmesini beklemeden de kullanılabilecek, diş, göz, eczane, optik gibi alanlarda ücretsiz ve indirimli avantajlara sahip “Sağlık Paketi”miz ve “Check up Paketi”miz gibi ek hizmetlerimizi de tercih edilen ürüne bağlı olarak müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca, ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamında ödenen primlerin tamamı yasal limitler dahilinde gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. 18 -70 yaş aralığındaki herkes ferdi kaza sigortası ile güvenceye alınabilir. Teminat tutarı, yaş ve teminat kapsamına göre prim fiyatı değişiklik gösterir. Ayrıca çalışılan meslek grubu da (beyaz yaka, mavi yaka ayrımı gibi] fiyat konusunda en belirleyici etkenlerden biridir.

  Bilgisayar Korsanları Banka Hesaplarını Boşaltıyor

30 işçi sadece 1.500 liraya sigortalanabilir

Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç: Ferdi kaza sigortası işçi ya da işverenin kusuruna bakmaksızın kaza sonucu olan tedavi giderlerini poliçe teminat limiti çerçevesinde öder, ayrıca tedavinin SGK hastaneleri ya da özel hastanelerde yapılması şartını aramaz. Kişi tedavisini dilediği yerde yaptırabilir. Bu sebeple bu poliçe iş kazalarında hem işçi hem de işveren için kesinlikle kurtarıcıdır. Ferdi kaza sigortasının temel prensibi olayın kaza sonucu gerçekleşmiş olmasıdır. Yanıklar, ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması, yılan veya haşarat sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmeler kaza sayılır. Ayrıca motosiklet kullanımı sırasındaki kazalar, spor dalları ile ağır ve tehlikelijimnastik hareketleri, deprem, sel, terör eylemleri de kaza sayılır ve ek prim ile poliçeye dahil edilebilir.

Bu ürüne sahip olmak için öncelikle teminat altına alınacak kişilerin meslek, yaş ve alınacak teminat limiti bilgisi gerekir. İşveren temelde bu bilgiler ile sigorta poliçesi satın alabilir. Primler ise bu verilere göre değişiklik gösterir. Ancak örnek verecek olursak; bir tekstil atölyesindeki 30 çalışan için 25 bin TL vefat / 25 bin TL kalıcı sakatlık ve 2 bin 500 TL tedavi masrafları içeren ferdi kaza poliçesi alınmak istendiğinde işverenin ödeyeceği prim yıllık sadece bin 500 TL tutmaktadır. Ferdi kaza sigortası temelinde isim bildirimi ile çalışmaktadır, ancak kısa süreli işçi çalıştıran işletmeler için SGK’ya giriş ile otomatik olarak teminatın başlatıldığı ve aylık bildirim esası ile çalışan poliçeler tanzim ediyoruz. Bu sayede işverenin bildirim iş yükünü de oldukça azaltıyoruz.

Bu sigortalar ne işe yarar?

Ferdi kaza sigortası Ani ve harici beklenmedik bir hadise sonucunda kişinin iradesi dışında veya fiziki bir zarara uğraması durumunda maruz kalacağı durumları teminat altına alıyor. Duruma göre tazminat sigortalıya veya yakınına ödeniyor. İşletmeler bu sigortayı, işçinin iş yeri dışındaki zaman diliminde başına gelebilecek durumları işin bütünlüğü prensibi ve sürekliliği açısından personellerini korumak içgüdüsü ile yaptırıyor. Ferdi kaza sigortası ile vefat, sürekli sakatlık, tedavi masrafları yanı sıra kişisel sorumluluk, hukuksal koruma ve isteğe bağlı teminatlar veriliyor.

İşveren mali mesuliyet sigortası

Bu sigorta ise iş yerinde görevini yapan personelin uğrayabileceği iş kazalarına karşı işverenin yeterince önlemini almamış olduğu, kusurlu olması durumunda teminat sağlıyor. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanıyor. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınıyor.

Bir işçiyi yıllık 66 liraya güvenceye alabilirsiniz

Koru Sigorta Satış, Pazarlama ve Bilgi Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Akkaya: Bilindiği üzere çalışan her kişinin, işi icrası esnasında veya iş yeri sahası dışında, özel yaşantısında da olabilir, her an bir kaza ile karşılaşma olasılığı vardır. Bu olasılıklar ile resmi istatistikler baz alınarak hesaplanan işçi ve işvereni korumak üzere oluşturulmuş birden fazla sigorta ürünü mevcuttur. Biz işverenin mutlaka muhtelif risklere karşı kombine teminat sunan işyeri paketlerimiz ile birlikte grup ferdi kaza sigortasını yaptırmalarını öneriyoruz.

Böylelikle çalışanlar iş saatleri içinde olası risklere karşı korunduğu gibi, iş saatleri dışında da bir ferdi kaza sigortasına sahip olabiliyorlar. İşverene sunduğumuz poliçedeki teminatın devreye girebilmesi için firma günlük işçi çalıştırsa dahi mutlaka SGK kayıtlarının yapılmış olması ve poliçede ilgili kişinin teminat altına alınması gereklidir. İş yeri paket ürünümüzle birlikte sunduğumuz işveren mali mesuliyet ürününün fiyatlaması iş yeri faaliyet alanı, çalışan işçi sayısı, talep edilen teminat limiti ve çalışma alanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ayrıca bireysel olarak da sahip olabileceğiniz Koru Sigorta ferdi kaza sigortamızda ihtiyaca göre 4 ayrı paket ürün oluşturduk. Poliçeyle birlikte sunduğumuz Koru Yardım Paketi ile de araç, konut, sağlık konusunda sigortalılarımıza asistans hizmeti sağlayarak ürünlerimizi farklı ihtiyaçlara çözüm sunar duruma getirdik. Ferdi kaza sigorta ürünümüzde minimum bir kişi için günlük 18 kuruş yani bir yıl için 66 TL bütçe ayırmak bu ürüne sahip olmak için yeterli.

Türkiye’de bir ayda yaşanan iş kazalarından birkaçı

■ Gümüşhane’de külliye inşaatında kurulu iskelede dengesini kaybedip düşen 58 yaşındaki inşaat ustası hayatını kaybetti.

■ Rize’nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesindeki özel bir çay fabrikasında çalışan 26 yaşındaki bir işçinin elbisesi makineye takıldı ve vücudu sıkışan işçi hayatını kaybetti.

■ 28 yaşındaki bir işçi, Sinop’ta bir gemi tersanesinde gezi teknesinde tamir yaptığı sırada tekne bir anda üstüne yıkıldı. Teknenin altında sıkışan işçi yaralandı.

■ Gaziantep’te 35 yaşındaki bir işçi, çalıştığı çocuk bezi fabrikasındaki pres makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

■ İstanbul Beşiktaş’ta, Beşiktaş-Mahmutbey Metro inşaatı çalışmaları sırasında bir işçi, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu iki bacağından yaralandı.

■ Muğla’nın Dalaman ilçesindeki havalimanı inşaatında çalışan 32 yaşındaki işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

■ Manisa’da demirci ustası olarak çalıştığı inşaattın altıncı katından boşluğa düşen işçi hayatını kaybetti.

İşverenin sorumlu olduğu durumlar

Öncelikle iş kazalarını önlemek amacıyla gerekli iş güvenliği tedbirleri alınması gerekir. Gerekli önlemler alınmış olmasına rağmen bir iş kazası yaşanması durumunda kaza geçiren işçinin öncelikle hastaneye resmi iş kazası kaydının yapması icap eder. İşverenlerin ise iş kazası olduğunu bildirmesi gerekiyor. Çünkü yasa, iş kazası olması durumunda hem işçiye hem de işverene iş kazasını bildirme yükümlülüğü getiriyor.

Gerçekleşen kaza iş kazası tanımına giriyorsa, işveren kusurluysa, iş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal bir zarar ya da ölüm ortaya çıkmışsa işverenin iş kazası nedeniyle tazmin sorumluluğu ortaya çıkar. İşverenin gözetme borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçi, uğradığı bedensel ya da ruhsal zararlarının tazminini [tazminat) talep edebilir. Aynı zamanda işçi, koşulları varsa manevi tazminat da isteyebilir. İşverenin kusuru sonucu iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçinin ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar da işverenden tazminat [destekten yoksun kalma tazminatı) talebinde bulunabilir.

Primler, teminat limitine ve meslek sınıfına göre değişebiliyor

Güneş Sigorta Pazarlama Müdürü Seyfi Orhan: İşverenler, çalışanlarını işyerinde ve İşyeri dışında olası risklere karşı ferdi kaza, işveren sorumluluk ve sağlık sigortası ile koruma altına alabilir. Çalışanların işverenler tarafından mesai ve mesai dışı saatlerinde ve işyerleri dışında görevlendirildiklerinde de beklenmedik risklere karşı korunması amacıyla belirttiğimiz bu üç sigortanın içeriklerinin iyi anlaşılması gerekir. SGK’nın tedavi masraflarını hangi kapsamda karşıladığı belli olmakla beraber ferdi kaza sigortasının farklı bir noktada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ferdi kaza sigortasına ve tedavi masrafları teminatına sahip bir çalışan kaza sonucu [bunun bir iş kazası olması gerekmiyor) ihtiyaç duyulması halinde tedavi masrafları teminatından yararlanarak özel hastanelerde de tedavisini yaptırabilir. Diğer yandan sigortalının kaza sonucu sürekli sakatlığı durumunda ise sürekli sakatlığının belgelenmesi ve sakatlık durumuna bağlı olarak sigortalı teminat bedelinin belli bir oranında tazminata hak kazanabilir. Ferdi kaza sigortasına sahip olmak için kişinin T.C. kimlik numarası, mesleği ve istediği teminat limiti ile ilgili bilgi vermesi yeterlidir. Ferdi kaza sigortasında primler; teminat limiti, istenilen teminat ve kişinin meslek sınıfına göre fiyat belirlenir.

ŞERİFE KAYA / ŞEMSİYE
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Kavun Üreticileri Rekolteden ve Fiyatlardan Memnun

Birçok tarım ürününün üreticisi dert yanarken kavun üreticileri rekolteden ve fiyatlardan memnun. Tarlada 1.5 TL, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir