Güncel Ekonomi Haberleri

İş yapmak isteyenlerin önünü açacağız

Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te görüşülerek kabul edilen “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız. Özel sektörümüz ile işbirliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacımız yatırımcıların işini kolaylaştırmak, böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirmek.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2018 yılını kapsayan ekonomi ile ilgili 2017’de yaptığımız gibi kapsamlı bir eylem planını hazırladık, kamuoyuyla paylaşacağız. İş yapmak isteyen vatandaşımızın önünü kesen değil önünü açan bir anlayışla bu reformları gerçekleştiriyoruz. Ülkemize değer katması kaydı ile her türlü yatırımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ürkek olan sermayeyi ülkemize çekmek için daha fazla çaba göstermek ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Yatırımın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde paylaşacağız. 2018 yılı için konuşulanları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız. İş yapmaya, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz. İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden bir ayda kurulan şirket şimdi bir saatte kurulabiliyor. Daha da kısalabilir bu.

Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 TL veriyordunuz şimdi 650 TL vereceksiniz.

Yeni kanun ile neler değişiyor?

■ Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerin düşürüldü; tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçildi.

■ Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onayları ticaret sicil müdürlüklerince yerine getirilecek.

■ Şirket kuruluşu, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve şirketin tescil ve ilanındaki noter süreçleri kaldırıldı. Ayrıca söz konusu işlemler, ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda değil ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda gerçekleştirilecek. Böylece şirket işlemleri ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak.

■ Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25 sermaye blokajı kaldırıldı.

■ Halka açık anonim şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik düzenleme yapıldı.

■ Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen belgelerin gerçek ve tüzel kişilere verilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinin bu belgelere göre yapılmasıyla bürokratik süreçler azalacak.

■ Yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla yapı denetim kuruluşlarının görevlerinden, yapı ruhsatı imzalanması yükümlülüğü kaldırıldı.

■ Teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri tarafların istemi halinde taraflarca imzalanan kredi ve borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

■ Mimar tarafından hazırlanan proje yetkili idarelerce malik imzaları tamamlanıp tapu müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilebilecek.

■ Yargı mercileri ve diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan işlemleri (haciz, satış şerhi ve sair] elektronik ortamda yapılacak.

■ KOBİ’ierin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla taşınır rehninin kapsamı genişletildi. KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak rehne konu olabilecek.

■ Ayırt edici özelliği bulunmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu ile rehin kurulması imkanı getirildi.

■ Taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek.

■ Kooperatiflerle ilgili düzenlemeler kapsamında, ana sözleşme imzaları ve diğer imzalardaki noter tasdiki kaldırıldı.

İmza ve karar örneği ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirilecek.

Hükümetin hedefi, iki yıl içinde Türkiye’yi en kolay iş yapılan ilk 20 ülke arasına sokmak. Hazırlanan eylem planı için ilk adım atıldı. 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kanun değişikliğiyle pek çok işlem kolaylaştırıldı…

SİYASETÇİLERDEN iş dünyasına kadar toplumun tüm kesimlerini bezdiren ‘bürokrasi’ ile mücadele sürüyor. Hükümet, iş insanlarının hayatını zorlaştıran engelleri kaldırmak için harekete geçti. Şubat ayında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’m başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YO-İKK), 100’ün üzerinde konuyu ele alan bir eylem planı hazırladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Türkiye’yi İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde iki yıl içerisinde dünyada ilk 20’ye sokmayı hedefledik. Türkiye’nin bunu hak ettiğine inanıyoruz” diyerek nihai hedefi açıkladı.

TOBB’dan TİM’e, YASED’den MÜSİAD’da iş dünyasının değişik kuramlarının talepleri dikkate alınarak hazırlanan eylem planında ilk adım ise Mart ayı içinde atıldı. Resmi Gazete’nin 10 Mart tarihli sayısında 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler yayınlandı. Yürürlüğe giren düzenlemelerle şirket kuruluşundan yapı izin ruhsatlarına, KOBİ’lerin finansmana erişiminden telekomünikasyon altyapı izinlerine kadar bir dizi konuda kolaylaştırıcı eylem gerçekleştirildi.

BAŞBAKAN TANITTI

Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım’m başkanlığında Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısı yapıldı ve düzenlemelerle ilgili kamuoyuna bilgi verildi. İş dünyası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te görüşülerek kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız” müj desini verdi.

Üretim ve ticaret hayatını kolaylaştıran adımlar, iş insanlarını da memnun ediyor. Girişimcilerin enerjisini gereksiz yere tüketen bürokrasinin azaltılmasını olumlu bulan iş dünyası temsilcileri, hükümetin bu yöndeki çalışmalarını takdirle karşılıyorlar. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni düzenlemelerle yatırımların ve dış ticaretin ivme kazanacağına inanıyor. Büyükekşi, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin dış ticaret işlemlerinden şirket kurulumuna, yapı izinlerinden belediye işlemlerine, tapu işlemlerinden KOBİ’lerin finansmana erişimlerine kadar yatırımla ilgili birçok alanda kolaylık içerdiğini kaydediyor. Büyükekşi, “Yasa yatırımların yanında, dış ticarete de ivme kazandıracaktır” diyor.

“İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ”

Yatırım Ortamım İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nca (YOIKK) hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan yatırım ortamını iyileştirme reform paketini değerlendiren TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise, yapılan reformlarla iş dünyasının artık daha fazla işine odaklanabileceğim belirtiyor. “Yaşanan durgunluk ortamım atlatabilmek için bu kolaylaştırıcı adımlar

Türkiye açısından önemli fırsatlar içeriyor” diyen Kopuz, şu açıklamalarda bulunuyor: “TOBB olarak bakanlıklarımızla çok yakın çalıştık. 365 oda ve borsamızm görüşleri çerçevesinde taleplerimizi oluşturduk. Gelinen noktadan memnuniyet duyuyoruz. Daha çıkacak yasalar ve yapılacak düzenlemeler var. Bu çalışmalar da sürüyor. İş dünyası olarak artık bürokrasiyle uğraşmayıp işimize odaklanabileceğiz. Bürokrasiyi minimize edip, rahat hareket edebilmek; işlerimizi verimli yapabilmek açısından da önemli.”

“YATIRIMCI RAHATLAR”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, odalar ve borsalar birliği camiasının taleplerinin önemli bir bölümünün 7099 Sayılı Kanun değişikliğiyle karşılandığını belirtiyor. Hükümetin iş hayatını ve ticareti kolaylaştırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Toplu, “Bundan altı ay önce Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kuruldu. TOBB adına bu kurulda ben de görev aldım. Türkiye’nin iş yapma kolaylığında dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girebilmesi hedefiyle çalışılıyor. Avrupa Birliği’ne uyum anlamında da bu gerekli. Türkiye ile eş zamanlı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde de düzenlemeler yapılırsa dünya ticareti daha kolaylaşır. Bu hem yerli hem de yabancı yatırımcılarımızı rahatlatır” diye konuşuyor. Başkan Toplu, 7099 Sayılı düzenlemelerle ilgili de şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Dış ticarette depolama maliyetlerinin düşürülmesinden bir günde şirket kurulmasına kadar birçok konuda düzenleme yapılması memnuniyet verici. TOBB olarak gümrük kapılarım da işletiyoruz. İhracatçılar açısından bekleme ve zaman kaybı büyük maliyetler getirir. Biz gümrük kapılarını işlettikten sonra bu maliyetler yarı yarıya azaldı. TOBB’un da talepleri doğrultusunda iş hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeleri hükümetimiz yapmaya devam ediyor. Gümrüklerdeki sorunların çözümü için daha da yapılması gerekenler var.”

“ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞTI”

Türkiye’de artık şirket kurmak çok kolay. Yeni düzenleme ile eskiden 2 bin TL’yi bulan şirket kuruluş maliyetleri 300 TL’ye kadar düşmüş durumda. Ayrıca limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25 sermaye blokajı da kaldırıldı.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Meclis Başkanı Şeref Fayat, iş insanlarının finansal maliyetlerin arttığı bir ortamda yoğun bir bürokrasi ile uğraşmak istemediğini belirterek sözlerine başlıyor. Yapılan düzenlemelerin yatırım için daha kolay karar almayı sağlayacağını vurgulayan Fayat, “Şirket kuruluş maliyetlerinin düşmesi bile çok önemli. Elektronik başvuruyla şirket kurulabiliyor. Eskiden limited şirket kurmak için sermaye blokajı yapmanız gerekiyordu. Örneğin 100 bin TL sermaye gerekiyorsa 25 bin TL’sini bir haftalığına bir yerden buluyor, bloke ediyordunuz. Bu bile bir maliyet ve zaman kaybıydı” diye konuşuyor. Mükellefin beyanına dayalı bir sistemin getirilmesinin gerekli olduğunu söyleyen Fayat, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Iş adamının yatırım niyeti varsa bunu hızlı bir şekilde realize etmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı. KOBl’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması da önemli bir adım. Bir kredi alırken binanın yanı sıra içindeki makine ve tefrişatın da teminat gösterilmesi KOBİ’lerin elini rahatlatır. Öte yandan iflas erteleme ve kayyumla yönetimde de sürelerin bir an önce sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Uzun yıllar süren iflas ertelemeler hem o şirketin değerini düşürüyor, itibar kaybına yol açıyor; hem de diğer oyuncularla rekabette sıkıntı yaratıyor. Kayyum atanan şirketler için de bir takvim olması gerekir. İlelebet kayyumla yönetimi doğru bulmuyorum.”

“BÜROKRASİDEN ARINMALIYIZ”

Yatırım ortamının kolaylaştırılması yönündeki düzenlemeler çerçevesinde dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bunun için tahmil, tahliye ve ardiye gibi masraflara azami sınır getiriliyor. Bunlara uymayanlara ise her bir işlem için beş bin TL usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, iş dünyasının üstündeki ikincil ve üçüncül maliyetlerin azaltılması gerektiğini söylüyor. Kızılgüneşler, beyana dayalı sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“KOBl’ler üzerindeki büyük masraflar var. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Vergi ve istihdam yükleri gibi birincil masrafların yanı sıra ikincil ve üçüncül masraflar da bizleri zorluyor. Dünyadaki örneklere baktığınızda Türkiye bu konuda negatif ayrışıyor. ABD’de şirket kuruluşları hızlı olduğu kadar beyana da dayalı. Silikon Vadisi’nde beyana dayalı olarak hisse alıp yatırım yapabiliyorsunuz. Bizde de şirket kuruluşlarında son 10-15 yılda hızlanma var ama halen beyan konusunda yeterli mesafe alamadık. İngiltere’de ev almak istediğinizde tapu dairesine gitmenize gerek yok, noterde işlemler bitiyor. Bu konularda kolaylaştırmalar yapılması devletin üzerindeki istihdam yüklerini de azaltır. Sadeleşmeye devam edilmeli. Bürokrasiden arınmak istiyoruz. Hükümetimiz mantalite olarak bu durumun farkında ve iyi niyetli çabalar içinde. Şimdi bu atılan adımları yaşarken tecrübe etmek istiyoruz. Önemli olan uygulamada neler yaşanacağı.

Son yıllarda Türk ekonomisinin sürükleyici alanlarından olan inşaat sektörünün de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) hedefi, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması… Örneğin, inşaat izinleri sürecindeki 18 işlemin, altıya indirilmesi planlanıyor. Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde kolaylıklar yolda.

“TEBLİGAT SORUNU AŞILMALI”

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, inşaat izinlerinde otomatik tescilin işlerini hızlandıracağını belirterek sözlerine başlıyor. Kentsel dönüşümle ilgili de önemli taleplerinin olduğuna dikkat çeken Dumankaya, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yatırım yapma kolaylığı açısından hükümetimizden kentsel dönüşümle ilgili de 15 maddelik taleplerimiz var. Halen Bakanlar Kurulu’nda bu talepler değerlendiriliyor. Örneğin kentsel dönüşüm sürecinde tebligat sorunları yaşanıyor. E-tebligat yapılabilmesini arzu ediyoruz. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında devreye girmesi bir başka talebimiz. Yıkım yapılmadan önce binalarda ruhsat alınma imkanı getirilmeli. Yapım ruhsatı almak kimi zaman aylar kaybettiriyor.”

Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
“Artık kendimize daha çok güveniyoruz”

Hepimiz Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini, daha zengin olmasını istiyoruz. Biz birlikte daha güçlü olduğumuzu, Türkiye’yi daha ileriye taşıyabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform çalışmaları için tüm bakanlarımız çok büyük gayret sarf ettiler. Dünya ülkeleri ‘bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız’ diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz.

Bu reformlar ile iş dünyamız kendine daha fazla güvenir hale geldi. Şunu çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir. Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ sağ olsun kendisini bu reform paketine adadı. Ekonomi Bakanlığı ve Müsteşarın sekretaryasında çok önemli bir reform hayata geçti.

Sadece YOİKK’te değil, ekonomimize ilişkin birçok alanda çok önemli adımlar atılıyor. Ben bu kapsamda sadece YOİKK platformunda değil, KDV, taşınır rehni, arge ve patent gibi birçok alanda ardı ardına reformları hayata geçiren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın Başbakanımıza ve hükümetimize Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum.

Rahime Baş Uçar

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu