Anasayfa / Haberler / İşletmeler, kâr kaybı sigortası ile verimliliğini koruyor

İşletmeler, kâr kaybı sigortası ile verimliliğini koruyorAmacı kâr elde etmek olan işletmeler, muhtelif risklerle karşı karşıya kaldığında faaliyetin tamamen veya kısmen durma ihtimalinde zarar etmemek için “kâr kaybı sigortası” ile nakit akışım dengeliyor.

TÜRKİYE ekonomisinin can damarı işletmeler, faaliyet alanı ne olursa olsun, kimi zaman öngörülemeyen birçok riskle karşı karşıya kalır. Yangın, dahili su basması, terör, deprem, sel, fırtına, yer kayması… Tüm bu risklerin gerçekleşmesi durumunda işletme zarar edeceğinden faaliyet tamamen veya kısmen durabilir. İş durması ise işletmenin, elde edeceği cironun azalmasına neden olur. İşletmenin masrafları aynı şekilde süreceği için öz sermaye azalır, belirli bir süre sonunda ise küçülme ya da iflas etme noktasına gelinebilir. Kâr kaybı sigortaları ise işletmeleri sonuçları çok tehlikeli olabilecek bu risklerden korur. Yalnız kâr kaybı poliçesi bağımsız olarak temin etmek mümkün değil. Bu teminatın mutlaka bir “makine kırılması” ya da “yangın” poliçesi ile birlikte düzenlenmesi gerekir.

isletme kar kaybi

Nakit akışı dengelenir

Finansal sıkıntılar yaşamamak içinse gerekli önlemleri önceden almak gerekir. İşletmeler herhangi bir hasar nedeniyle işin durması, cironun düşmesi ve iş maliyetlerinin artması ihtimallerine karşı “kâr kaybı sigortası” ile önlem alabilir. Kâr kaybı sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, kar ağırlığı, dahili su hasarları, sprinkler sızıntısı, hava ve kara taşıtlarının çarpması, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm gibi risklerin gerçekleşmesi sonucu, işletmenizdeki faaliyetin kısmen ya da tümüyle durması ve aksamasından dolayı ortaya çıkacak finansal kayıplar teminat altına alınabilir.
Kâr kaybı sigortası; işçi ve/veya memur, ücretleri ve ikramiyeler, faizler, kira giderleri, sigorta primleri, amortismanlar, bakım giderleri, satış ve idari masraflar, araştırma ve geliştirme giderleri gibi sabit masrafları ve kâr kaybım azaltmaya yönelik harcamaları tazmin ederek, işletmenin nakit akışını dengeler ve verimliliğini korur. Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli brüt kâr olarak hesaplanır. Brüt kâr, işletmenin yıllık sabit masraflarına ticari faaliyet sonucu elde edilecek yıllık net kârın ilave edilmesi ile tespit edilir.

  Kırsal Alanlardaki Yatırımlara Hibe Yoluyla Destekler

Teminat kapsamı dışında kalan haller

Kâr kaybı sigortası kapsamında ödeme yapılması için sigortalının, teminat altına aldığı risklerin gerçekleşmesi sonucu hasara uğraması ve meydana gelen zararların ilgili sigortacı tarafından tazmin edilmiş veya sorumluluğunun kabul edilmiş olması gerekir. Teminat altına alınmamış hallerden meydana gelen kâr kaybı, poliçede belirtilmiş olan haller dışında kalan rizikolardan kaynaklanan kâr kayıpları, sigortalının iflası veya işletmenin faaliyetine son verilmesinden sonra oluşan kâr kayıpları bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalır.

Sigortalı, hasar anmda ticari faaliyetine imkânlar ölçüsünde devam ederek kâr kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almak zorundadır. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir.

İşletmelere ne kazandırır?

• Kâr kaybı tazmin edilir, işletmenin nakit akışı sağlanır.

• İşletmenin verimliliği korunur.

• Hasar sonrasında ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücü temin edilir.

• Hasarın işletme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları finanse eder.

• Finansal yükümlülükler işin durma sürecinde karşılanır.

• Üretimin tamamen durması halinde ortaya çıkan etkiler yok edilir.

• Halka açık işletmelerin borsada istikrarını sağlayacak önlemler alınır.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir