Başarılı Girişimcilik

Kadın Girişimcilere Destekler

Günümüz girişimcilik dünyasında başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçiyor. Türkiye’de şu an kadın girişimci sayısı 110 bin. Araştırmalar, kadın girişimcilerin yüzde 82’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğini söylüyor. Kadın girişimcilerin yüzde 40’ı işkolu olarak ticaret ve satış alanında yoğunlaşıyor, yüzde 70’i ise mikro işletme sahibi. Kadınların yüzde 75’i işlerini, 2000 yılı ve sonrasında kurmuş. Bu durum da, bu dönemde yaygınlık kazanan kadın girişimciliğini teşvik edici politika ve uygulamaların önemini işaret ediyor.

kadin girisimci

Dünya Bankası Türkiye’de Kadınların işgücüne Katılımı raporunda, ekonomik büyüme ve yoksulluğun azalması için daha yüksek kadın işgücü oranlan gerektiği ve kadınlar ile erkekler arasında daha fazla ekonomik eşitlik sağlanması yolu ile daha yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasında bir ilişki olduğu açıklandı. Kadınların işgücüne katılımındaki engellerin kaldırılması durumunda Euro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 13 artacağı hesaplanıyor. Diğer yandan, dünya çapında kadınların gelirlerini yüzde 90 oranında ailelerine ve çocuklarına yatırdıkları gözlemleniyor. Dolayısıyla, kadınların içinde bulundukları koşulların iyileştirilmesi, hayatın her alanında daha aktif ve üretken olmalarını sağlayan projeler, toplumun geneline olumlu yansıma, farkındalığı artırma ve kadınlar için yeni fırsatlar ortaya çıkarma potansiyeli taşıyor.

W20’nin önemi

Bu kapsamda W-20 Türkiye için büyük önem taşıyor. W-20,2015 yılında Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında hayata geçirilen, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir resmi açılım grubu. Bugüne kadar G-20 çatısı altında Think-20 (T-20), Business-20 (B-20), Labor-20 (L-20),Youth-20 (Y-20) ve Civil-20 (C-20) gibi çalışma grupları bulunuyor. W-20 de tıpkı diğerleri gibi G-20 çatısı altında oluşturulmuş çalışma gruplarından birisi. Ekim ayında W-20 Zirvesi’nde oy birliği ile kabul edilen W-20 Tebliği, G-20 Liderlerini, kadınların güçlendirilmesi, iş ve hayat dengelerinin desteklenmesi, iş hayatının liderlik gerektiren üstü düzey pozisyonlarında sayılarının artırılması, finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, iş yerinde hayatında ayrımcılığın son bulması gibi alanlardaki çalışmalara destek vermeye davet ediyor. W-20’nin Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevine KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) eski başkanı Gülden Türktan getirildi, W-20 çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi için seçilen üç kadın sivil toplum kuruluşundan oluşan bir komite kurulması için diğer iki sivil toplum örgütü ise, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) ve TİKAD (Türkiye iş Kadınları Derneği)…

Hazırlanan W-20 politika önerileri 15-16 Kasım’daki Liderler Zirvesi’nde sunulacak. Türkiye G20 Dönem Başkanlığı’nın en önemli konularından biri kapsayıcılık… Bu platformda alınan kararların, üye ülkeler açısından bağlayıcılığı bulunuyor. Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde ortaya koyduğu hedefler arasında, W-20’nin gündem maddelerinin entegre edilebileceği bazı noktalar bulunuyor. Örneğin; kalkınma ve küresel büyüme ile istihdam yaratacak politikaların uygulanması gibi maddeler son derece önem taşıyor. Aynı zamanda istihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi kapsamında, özellikle toplumdaki dezavantajlı grupların iş hayatına katılım göstermeleri amaçlanıyor. Bu gündemden yola çıkarak, Türkiye’de kadın girişimciliğine yönelik sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar verilen destekleri araştırdık.

Fırsat eşitliği modeli

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı pek çok projenin yürütücülüğünü üstlenen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), işimi Kuruyorum Eğitim Programı ile eğitim anlamında destek veriyor, Anadolu’yu dolaşarak eğitimler veriyor, rol modeli kadınlar ile işini kurmak isteyen kadınları bir araya getiriyor. Rol model kadınları çoğaltmak için Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi ile Türkiye Kadın Girişimci Yarışması’nın bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek. işlerini kuran ve büyütmek isteyen kadınlar için mentorlük projeleri, iş günleri ismi ile netvvorking toplantıları düzenleniyor. WEConnect projesi ile girişimci iş kadınlarının hizmet ve ürünlerini satmaları için özel sektör satın almacıları ile bir araya getirip onlara yeni pazarlar geliştiriyor, girişimci kadınların birbirleri ile iş yapmaları için platformlar kuruyor.

Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) Eğitim Programı ile üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması gibi konularda eğitimler ve eğitim sonrası 6 ay boyunca mentorlük veriliyor. Bu proje ile altı yılda 388 genç kadın GKL mezunu oldu.

Sadece Avrupa Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Projesi’nde mentorlük alan 26 kadın girişimcinin yüzde 60’ı işletmesine (16 şirket) yeni personel almayı başardı. Türkiye’nin çeşitli illerinde kopyalanabilir bir proje ile kadın girişimcilerin sayısını artırmak hedefiyle şirketlerin kadına eşitlikçi davrandığını FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) ile sertifikalandıracak.

Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın

TOBB Kadın Girişimciler Kurulları tüm Türkiye’de 81 ilde faaliyet gösteriyor. İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, geçmiş dönemlerde Co-ca Cola ile Fikrim Artık işim projesi ile birçok kadını girişimci yaptı. Bu yıl tamamlanan Teknoloji Melekleri projesi ile genç kızları teknoloji satış uzmanı olarak yetiştirdi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara icra Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal, ayrıca, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile girişimci olmalarının yolunu açtıklarını söylüyor. Proje sahibi olan genç kızlar, proje pazarı etkinliği ile melek yatırımcılar ve akademisyenlerle buluşturdu. Proje pazarı etkinliğimizin sonunda bir kişi ‘Map Your Time’ projesi ile Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Bir diğer kişi de İngiltere’de büyük bir firmanın teknoloji fonuna projesini sunma hakkı kazandı. Kal, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) 2015 yılında hibe almaya hak kazandıkları ‘Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın’ projesine 2016 yılında da devam edeceklerini söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu günlerde başvuru aldığımız proje ile amacımız, kadınlarımızın kendi mobil uygulamalarını yazmalarıdır. Başlangıç ve ileri düzeyde alacakları eğitim ile mobil uygulamalarını yazacaklar ve alacakları KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile girişimci olma yönünde adımlarını atmış olacaklar. Ayrıca başarılı olacak olan iki kadın girişimciye Teknopark İstanbul’da yer verilecek.”

İnovasyonda kadın

Kadınlara yönelik bir diğer destek ise bilim alanında. TÜBİTAK Marmara Teknokent ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’in işbirliği ile ‘inovasyonda Kadın’ temalı girişimcilik kampı düzenleniyor. AR-GE, bilim, teknoloji ve yenilik içeren bir iş fikrine sahip her yaştan her sektörden tüm kadın girişimciler katılabilir. Hiç bir eğitim kriteri yok. Tek kriter AR-GE, inovasyon, bilim ve teknoloji içeren bir iş fikrine sahip olan kadınlar bu iş fikirleri ile www.girisimcilikkampi.org sitesinden proje başvurularını yapabilirler. Girişimciler için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda ihtiyacı olan aşağıdaki eğitimler veriliyor. Bireysel liderlik, girişimciliğin döngüsü, iş modeli hazırlama, iş fikri ve rekabet analizi, maliyet analizi bu eğitimlerden birkaçı. Ayrıca bu eğitimlere paralel olarak mentor-luk hizmetleri de veriliyor. Eğitimlerin ardından kadınların iş kurmaları ve başarılı olmaları yönünde destekler sağlanıyor. Kampa katılan kadın girişimcilere Tübitak Marmara Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezinden yer verilerek çeşitli teşvik ve avantajlardan yararlandırılması sağlanacak. Bu yıl yine böyle bir inovasyonda kadın girişimciliği temalı bir girişimcilik kampını planlanıyor.

UN Women’ın ilk üyesi

Kadın girişimciliğine destek finans dünyasından da geliyor. Kadın girişimciliğini en çok destekleyen bankalardan biri olan Garanti Bankası, 2008 yılından bu yana KAGİDER’le birlikte Kadın Girişimci Buluşmaları’m düzenliyor. 31 ilde 6 bini aşkın kadın girişimciyle bir araya gelinen buluşmalarda, iş hayatında fayda sağlayacak temel başlıklarda bilgilendirme yapılıyor. 2011’de küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadınlara hizmet veren bankaları bir araya getiren en büyük ağ olan Global Banking Alliance for Women’a (GBA) üye oldu. Bu birliğe üye olarak uluslararası arenada yürütülen araştırma, örnek çalışma ve eğitim programlarına ulaşarak, kadın girişimcilere ek fayda yaratıyor ve bu konudaki uluslararası bilgi birikiminden yararlanıyor. 2012’de Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle, kadın girişimcilerin ücretsiz eğitim aldığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesini başlatan Garanti, ayrıca kadın girişimcilerin tedarik zincirine katılması amacıyla kurulan global oluşum We-Connect International’a üye Türkiye’deki ilk banka.

Birçok uluslararası şirketin üye olduğu WeConnect platformu sayesinde, müşteri portföyünde yer alan kadın girişimcileri, tedarik zincirinin bir parçası haline getirilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi hedefleniyor. Eylül 2014’te, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) kadının ekonomik açıdan güçlendirilmesini desteklemek amacıyla girişimciler, şirketler ve ticari kuruluşların strateji ve fikir alışverişi yapabilecekleri online iş platformunu hayata geçirdi. Bunun yanı sıra, UN Women Business Hub’ın üyesi ilk Türk bankası oldu.

Boyner’den kadınlara destek

Kadın girişimciliği geliştirmeye yönelik destekler sadece STK’lar ve finansal enstrümanlarla ile sınırlı değil. Bu paydaşların arasına artık iş dünyasının da katıldığını görüyoruz. Boyner de bu gruplardan biri… Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliği ile ortaklaşa hazırlanan ‘iyi işler: Boyner Grup Tedarik Zinciri Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nda, tedarik zinciri içerisinde yer alan ve kadınlar tarafından yönetilen firmalar arasından 22 firmadan toplam 25 kadın tedarikçisi projeye katılarak çalışmalara başlandı. Programın içeriği kadınların taleplerine uygun olarak kadın girişimcilerin sosyal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirecek şekilde 12 hafta sürecek bir program olarak tasarlandı. 12 haftalık kapasite geliştirme programı ağustosta tamamlandı. Boyner Grup olarak tedarik zincirindeki kadın girişimciler ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek bir ihtiyaç analizi çalışması yapıldı ve kadın girişimcilerin kendilerini eksik gördüğü noktalar belirlendi. Yapılan birebir görüşmelerde kadınların en çok stratejik planlama ve ürün geliştirme, B2B pazarlama ve fiyatlama, finansmana erişim, yeni yatırımlar, liderlik, etkili iletişim ve insan kaynaklarını yönlendirme konularında kendilerini geliştirmek istedikleri ortaya çıktı. Bu konulara uygun şekilde program içinde vizyon konuşmaları, men-torluk ve finans kurumlarıyla buluşma gibi modüllere yer verildi.

Ekonomiye eşit katılım

Türkiye Vodafone Vakfı’nın sosyal insi-yatifleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımın desteği ile Nisan 2013’te hayata geçirilen Vodafone Önce Kadın Programı ile kadınların iletişim ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra ekonomiye eşit katılmalarını ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları destekleniyor. Türkiye’de ilk kez kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerimizi tek çatı altında toplanan Vodafone Önce Kadın Programı’ndan 576 binin üzerinde kadın faydalandı.

Vodafone Önce Kadın Programı kapsamında kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan iki proje bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle nisan ayında geliştirilen Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile kadınları girişimcilik kapasitelerini farklı eğitim programları ile artırırken, el emeği ürünlerinin satışını da mobil iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kolaylaştırıyor.

Girişimcilikte Önce Kadın projesinin başlangıcından bu yana toplamda 4 bini aşkın kadın eğitim aldı. Yeni eğitim öğretim yılı içinde verilecek eğitimlerle toplam bu sayının 10 bine ulaşması hedefleniyor. Eğitim alan kadınlar, proje kapsamında özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunma fırsatı yakaladı. 2 bine yakın kursiyer 8 bini aşkın ilan paylaştı ve el emeği ürünlerini kazanca dönüştürme şansına sahip oldular. Girişimcilikte Önce Kadın projesi, eğitimler sonucu ortaya çıkan projelerin değerlendirileceği Girişimcilikte Önce Kadın Ödülleri yarışmasıyla sona erecek. Proje ortaklarının temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu en başarılı 5 kadın ödüllendirilecek. Buna göre, birinciye 10 bin TL, İkinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada iki kişiye de Jüri Özel Ödülü olarak 2’şer bin TL sunulacak. Girişimcilikte Önce Kadın projesi kapsamında ayrıca, 300 kadının KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlanabilmesi de sağlanacak.

Somali kadınlara destek

Vodafone Türkiye Kurumsal ilişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci, KAGİDER ve Soma Belediyesi’nin işbirliğinde Aralık 2014’te hizmete açılan Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi hakkında şu bilgileri veriyor:

“Ünlü tasarımcımız Arzu Kaprol ile yaptığımız işbirliği ile Arzu Hanım, Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’nde eğitim alan Somali kadınlarımıza destek verecek. Bu kapsamda, merkezimizde eğitim gören kadınlar, Arzu Kaprol tarafından hazırlanan tasarımları işleyecek ve ortaya çıkan ürünler Vodafone mağazalarında satılacak. Böylece, kursiyerlerimize geleneksel motiflerin ötesine geçerek çağdaş tasarımlara sahip el işi ürünler üretme olanağı sunacağız. Merkezimizde eğitim gören kadınlarımızın üretimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için başka markalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Projemiz iki yıl sürecek. iki yılın sonunda 350 Somali kadına ulaşmayı hedefliyorduk. Şimdiden bu hedefimizin üzerine çıktık.”

Franchiser’leri kadınlar oldu

Dünyaca ünlü erken yaş dil eğitim markası Helen Doron da kadın girişimciliğini destekleyen kuruluşlar arasında yer alıyor. Türkiye pazarına 4 yıl önce giren, dil okulunun yan sıra anaokulu formatını da dünyada ilk kez ülkemizde oluşturan Helen Doron, franchise yöntemi ile büyüyor. Türkiye’de hali hazırda 45 şube ile faaliyet yürüten Helen Doron Türkiye’de franchiser’lerin yüzde 95’ini kadın girişimciler oluşturuyor. Uluslararası bir yapının parçası olmak isteyen, çocukları seven ve çocuklarla ilgili bir alanda çalışma amacında olan, butik bir işyeri sahibi olmak isteyen kadın girişimciler yapının temel taşlarını oluşturuyorlar. Helen Doron Genel Koordinatörü Murat Gönülalan, “Kabul de etmemiz gerekir ki kadınlar, anaokulu gibi, çocuklarla ilgili işlerde doğaları gereği çok başarılılar.2016 yılında eko sistemimize 25 yeni kadın girişimci katmayı hedefliyoruz” diyor.

İşini büyütmek isteyenler

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, yüksek potansiyelli kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla dünyada yaklaşık 30 ülkede uyguladığı EY Entrepreneurial Wİnning Women / Girişimci Kadın Liderler Programı’nı Türkiye’ye getirdi. EY Girişimci Kadın Liderler Programı, işletmelerinin operasyonlarını çok sayıda kazanımla büyüterek uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye hazır, alanında lider olmak isteyen kadın girişimciler için tasarlandı. EY EME-IA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan&Afrika) Bölgesi Stratejik Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir “Bu bir yıllık etkili program, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcilere ulaşarak onların hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Girişimcilere yönelik koçluk, danışmanlık ve rehberlik alanında bir dünya lideri olarak, başarılı rol modellere ve iş geliştirme çevrelerine erişimin, girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.” diyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Program’ına katılmak isteyenlerin şirketlerinin Türkiye merkezli olması, son iki yılda yıllık en az 1 milyon TL cirosu olması ve en az 3 yıldır faaliyet göstermesi gerekiyor. Kadın girişimcinin ise şirkette en az yüzde 25 hissedar olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden biri olması programa katılım için önemli. Belirlenen kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların başvuruları değerlendirilerek, 10 Şubat 2016 tarihine kadar EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı 2016 Dönemi’nde yer alacak en fazla 12 kadın girişimci belirlenecek. EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 11 Ocak 2016 tarihine kadar www.ey.com/tr/eww web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek.

300 kadını girişimci yaptı

Yine kadın girişimciliğini destekleyen şirketlerden biri olan kişiye özel kadın spor salonu b-fit, ‘ödüllü’ kadın girişimci Bedriye Hülya tarafından kurulan bir girişim. Sadece kadınların franchise olarak şube açabildiği b-fit 2006 yılında kuruldu, b-fit sadece kadın girişimcilerle çalışan bir sosyal girişim. 2011 yılında ise Muzipo Kids hayata geçirildi. Muzipo Kids’de kadınların da girişimci yapılması hedefleniyor. Hülya, “Muzipo Kids’te işletme sahiplerimizi daha önce hiç kendi işlerini yapmamış olsalar dahi, açılıştan itibaren her an yanlarında oluyoruz, b-fit ve Muzipo Kids markaları ile bugüne kadar yaklaşık 300 kadın girişimciye ulaştık. 2016 yılında 40 kadının daha b-fit girişimcisi olmasını hedefliyoruz. Özellikle, henüz b-fit’in olmadığı illerde, b-fit açılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Girişimci adaylarımız arasında kadın, erkek gibi herhangi bir ayrım yapmamakla birlikte, Muzipo Kids bir çocuk kulübü olması dolayısıyla ağırlıklı olarak kadınlar tarafından tercih ediliyor. 2016 yılında 25 yeni merkez açmak hedefimiz var” diyor.

Güzellik uzmanı yetiştiriyor

Türkiye’de ‘Bilim Kadınları için’ projesi kapsamında 13 senede 76 genç bilim kadınına burs veren L’Oreal, 2015’te de önemli paydaşların katkı ve katılımı ile kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla Daha iyi Bir Yaşam için Güzellik programını hayata geçirdi.

Türkiye’nin öncü üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi ile de anlaşma gerçekleştiren L’Oreal Türkiye üniversite öğrencilerine yönelik ‘Girişimcilik Dersi’ programına destek verdi. Program kapsamında dersi alan öğrencilerin; yönetimsel karar alma süreçleri ve bu bağlamdaki kritik faktörleri analiz etme yeteneklerinin geliştirilmesi, yönetimsel sorunlara yönelik farklı bakış açıları kazanmaları ve yenilikçi, uygulanabilir çözümler üretmelerinin geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor. L’Oreal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler, şunları söylüyor:

“Her yıl altı bilim kadınının her birine çalışmalarını desteklemek için 15 bin dolar, her yıl toplam 90 bin dolar burs sağlıyoruz. 2015 yılında L’Oreal Türkiye olarak ekonomik nedenlerle öğrenimini tamamlayamamış ve meslek sahibi olamamış genç kadınlara burs programı ile iş olanağı yaratıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Daha iyi Bir Yaşam için Güzellik programı kapsamında ilk eğitim dönemimizi tamamladık, mezunlarımıza güzel bir tören ile diplomalarını verdik.

Ekonomik gelişmeye de katkı sağlamak üzerine kurguladığımız program ile sektörümüze güzellik uzmanı olarak iş gücü de yaratmayı hedefliyoruz. Kursiyerlere 2 ay süresince, girişimciliğin de yer aldığı cilt analizi, profesyonel makyaj, iletişim becerileri, satış, pazarlama, girişimcilik, organizasyon, diksiyon, insan hakları, kadın sağlığı gibi konuları içeren kapsamlı eğitimler verildi. Burs programına katılan kursiyerlerimizin yüzde 30’unu kısa zamanda istihdam edebildik. Program aracılığı ile 500 genç kadının iş yaşamına katılımını sağlayacağız.”

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu