Başarılı Girişimcilik

Kalkınma Ajanslarının 2021’de Verdiği Destekler

Kalkınma ajansları 2021’de 450 milyon TL’si yerel paylardan, 332 milyon TL’si merkezi bütçe kaynaklı olmak üzere toplam 782 milyon TL’lik destek bütçesi kullandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajansları, mali destek programlarına ve güdümlü proje desteklerine devam edecek.

Kalkınma Ajansları Destekleri

Finansman desteği modeliyle KOBİ’lerin bankalardan karşılayacağı finansman ihtiyacının maliyetini hafifletecek olan kalkınma ajansları yönetim danışmanlığı alanında destek programları tasarlayacak ve uygulayacak. Sonuç Odaklı Program (SOP) uygulamasına devam edilecek. 26 Düzey-2 bölgesinde kurulu 26 kalkınma ajansları sundukları destek araçlarıyla bölgelerinin öne çıkan sektörlerini desteklemeyi sürdürecek.

200 MİLYON TL’LİK ÇAĞRI

HÜLYA GENÇ SERTKAYA ; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kalkınma ajanslarının 2021’de yürüttüğü sonuç odaklı programların “daha odaklı ve etkin” bir şekilde desteklerine devam edeceklerini vurguladı. Varank, kalkınma ajanslarının yönetim danışmanlığı ile KOBl’lerde verimli ve temiz üretim, aile şirketlerinde ortaklık anayasalarının hazırlanması, yönetim kurullarının teşkili ve etkinleştirilmesi, dijitalleşme, iç kontrol sistemlerinin kurulması noktasında destekler vereceklerini açıkladı.

Finansman Desteği modeli ile KOBÎ’lerin bankalardan karşılayacağı finansman ihtiyacının maliyetini hafifletmek üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarında destek çağrıları ilan edeceklerini dile getiren Varank, “Güdümlü Proje Destekleriyle bölgelere nitelikli altyapı kazandıran, girişimlere iş yapma kolaylığı sağlayan, yerel kalkınmayı tetikleyen etki düzeyi yüksek projeleri destekliyoruz. Mali Destek Programları da uygulanmaya devam edecek. Bu çağrılar yerelin proje geliştirme kültürünü artıran, önemli projelerin hayata geçirilmesini hızlandıran, yatırım hacmini artıran, yerel paydaşlar arası ortaklık kültürü oluşturan uygulamalar” dedi.

9.2 MİLYAR TL’LİK DESTEK

Bakan Varank’ın açıklamalarına göre kuruluşundan bugüne kalkınma ajansları 22 bin 194 projeye yaklaşık 9.2 milyar TL’lik destek sağladı. Yararlanıcıların da eş finansmanıyla yatırım hacmi toplam 15.6 milyar TL’ye kadar çıktı. 2020’de 477 projeye sağlanan destek yaklaşık 211 milyon TL’yi buldu; 295 milyon TL’lik toplam yatırım hacmi oluştu. Görece az gelişmiş bölgelerin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak ve iç göçü kendi bölgesi içinde tutmak amacıyla Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) uyguladıklarını belirten Bakan Varank, “Bu program kapsamında 14 ildeki 92 projeye 690 milyon TL destek sağladık. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında da 237 projeye 332 milyon TL destek sağladık” dedi.

Bu arada yurt genelinde yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunları gidererek, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, istihdam ve sosyal girişimciliği desteklemek amacıyla hazırlanan ve ulusal çaplı yürütülen 166 milyon TL bütçeli SOGEP için bazı ajansların açık çağrıları bulunuyor. Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin asgari bütçesi 1 milyon TL olacak.

Kalkınma ajansları
Kalkınma ajansları

İSTANBUL KALKINMA AJANSI
458 MİLYON TL TAHSİS EDİLDİ

İstanbul Kalkınma Ajansı (ÎSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, kuruluşundan bugüne kadar ISTKA’nın 842 projeye bugünkü değeri ile 1.2 milyar TL’lik destek sağladığını vurgulayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan Ajansın 2021 için de İstanbul’un farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek dört Mali Destek Programı, bir Fizibilite Desteği ve bir Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam altı farklı çağrıya çıktığını kaydetti.

Tüzgen, toplamda 458 milyon TL tutarında bir kaynağı İstanbul’a tahsis ettiklerini kaydetti. İstanbul’daki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan 2021 Mali Destek Programları ile toplam 200 milyon TL büyüklüğündeki yenilikçi projelerin destekleneceğini dile getiren Tüzgen, “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon TL, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon TL, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile 20 milyon TL, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon TL desteğe hak kazanan projelere aktarılacak. 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programımızla güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon TL’lik finansman sağlayacağız. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı için de 250 milyon TL bütçe tahsis edildi” diye konuştu.

Tüzgen, açtıkları dört Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projelerde destek oranının yüzde 90’a kadar çıkacağını vurgulayarak, her bir projeye asgari 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibe vereceklerini belirtti. Tüzgen, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nda bu miktarın 3.5 milyon TL’ye kadar çıkacağını kaydetti. Tüzgen’in verdiği bilgiye göre ISTKA’nın dört mali destek programı ile Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı için ilgili kurum ve kuruluşlar 19 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. Fizibilite Desteği Programı’na proje sunmak için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021.

İstanbul’daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin, start-upların finansmana artık çok daha kolay erişebileceğini dile getiren Tüzgen, Ar-Ge ve inovasyonu odağına alan şirketlerin, ürün ve teknolojilerini ticarileştirmeye yönelik ihtiyaç duyacakları sermaye katkısını sağlayacak fonların kurulmasının destekleneceğini vurguladı. Ajansın teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimlere yönelik, yurtdışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin Türkiye’ye gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeleri içeren “Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programını” hazırlama çalışmaları da devam ediyor.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
58.8 MİLYON TL’LİK DESTEK BÜTÇESİ

Antalya, Burdur ve İsparta illerini kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2021’de tahsis etmeyi planladığı destek bütçesi tutarı yaklaşık 58.8 milyon TL. Ajans Genel Sekreteri Volkan Güler, tutarın 42.2 milyon TL’sinin Güdümlü Proje Desteği, 6 milyon TL’sinin Finansman Desteği, 3 milyon TL’sinin Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı, 6 milyon TL’sinin SOGEP için ayrılacağını söyledi.

2021’de Sonuç Odaklı Programları olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Ekoturizm ve Girişimcilik temalarında plan, strateji, araştırma ve projelere devam edeceklerini dile getiren Güler, ayrıca kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyetler gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Yılın ilk yarısında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sonuç Odaklı Programları kapsamında bir finansman desteği programı uygulayacaklarını belirten Güler, “Bu programla bölgemizin güçlü sektörlerinden tıbbi ve aromatik bitkilerin işleme sektörünü katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yönünden destekleyeceğiz” dedi.

2021’de uçucu yağ üretimi sektöründeki firmalarla başlamak üzere yönetim danışmanlığı desteği sağlanacağını belirten Güler, tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründe yenilikçi, katma değeri yüksek ürün üretmek, üretim süreçlerinde yenilik yapmak, yüksek teknoloji kullanarak verimliliğini artırmak isteyen kar amacı güden kurum ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği programının 2021’in ilk çeyreğinde uygulanmasının planlandığını söyledi. Güler, öngörülen toplam program bütçesinin 6 milyon TL olduğunu kaydetti.

BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
TURİZME YÖNELİK MALİ DESTEK

2020 son çeyreğinde kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik olarak 8 milyon TL bütçeye sahip Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programını ilan eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2021’de de benzer başvurulara destek verilebilmesi için 6 milyon TL bütçe ile bir program ilan edilmesini planlıyor. Ajansın Genel Sekreteri M. Zeki Durak 2021’de turizme yönelik bir mali destek programı tasarlanacağını belirterek, programla bölgedeki turizm potansiyelinin tanıtılarak bölgenin turizmde rekabet gücünün arttırılmasının hedefleneceğini vurguladı. Durak, bu programa 8 milyon TL bütçe ayırıldığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bölgesel Girişim Sermayesi modeli ve Bölgesel Kalkınma Fonu’nun geliştirildiğini dile getiren Durak, “Bu yolla, finanse edilmesine karar verilen girişimciye başta yönetim, finansman, pazarlama ve hukuki süreçler olmak üzere girişimin büyümesi ve kar elde etmesini sağlayacak şekilde destek sağlanması hedefleniyor. Ajansımız tarafından da Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu için 2021’de 10 milyon TL bütçe ayrıldı” dedi.

Çeşitli girişimcilik programları ile de yenilikçi iş fikirlerine sahip genç girişimcileri eğitim, mentorluk ve yatırımcı buluşmaları gibi faaliyetlerle desteklemeye çalıştıklarını belirten Durak, “Genç girişimcilere yönelik SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nı, teknoloji odaklı bir hızlandırıcı programı olan TechUP Programını, yazılım ve kodlama alanında girişimleri hayata geçirecek gençlere yönelik atölye çalışmalarını yürüteceğiz. Gençleri ana odağına aldığımız girişimcilik faaliyetlerimiz için bu yıl 2.6 milyon TL bütçe ayırdık” dedi. SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı çağrısı için son başvuru tarihi 1 Mart 2021.

2021 sonunda bir Finansman Desteği Programı yürütmeyi planladıklarını söyleyen Durak, Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmelerin enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması konusunda yapmayı planladıkları yatırımlara finansman desteği verilmesini öngördüklerini kaydetti.

DOGU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
YENİ ÇAĞRILARA ÇIKILACAK

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA) 2021’de İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve Teknolojik Dönüşüm, Destinasyon Yönetimi Odaklı Turizmin Geliştirilmesi ve Seracılık Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Sonuç Odaklı Programları kapsamında faaliyetlerini sürdürecek.

Ajans Genel Sekreteri Onur Yıldız’ın açıklamalarına göre 2021’de finansman desteği ve küçük ölçekli altyapı mali destek programları kapsamında yaklaşık 30 milyon TL, teknik destek programları kapsamında 2.5 milyon TL, fizibilite desteği programı kapsamında 750 bin TL, güdümlü proje destekleri kapsamında 16.5 milyon TL desteğin projelere aktarılması planlanıyor. 2021’de bölgede öne çıkan sektörlere yönelik finansman desteği ve küçük ölçekli altyapı programlarında çağrıya çıkılması öngörüldüğünü belirten Yıldız, bu kapsamda projelere 30 milyon TL kaynak aktarılmasının planlandığını dile getirdi.

DOGAKA 2020 içerisinde kalkınma ajansları içerisinde pilot olarak finansman desteği modelini ilk uygulayan ajans oldu. Yıldız, bu kapsamda geçen yıl Mobilyacılığın Desteklenmesi Finansman Desteği Programı’nın ilan edildiğini ve projelere 10 milyon TL kaynak ayrıldığını vurgulayarak, 2021’de de üç farklı finansman desteği programına çıkarak yaklaşık 15 milyon TL kaynağı projelere aktarmayı planladıklarını söyledi.

Yıldız, bu yıl yönetim danışmanlığı alanında yakın zamanda ilan edilecek ve yıl içerisinde sürekli açık olması planlanan “Özel Sektöre Yönelik Teknik Destek Programı” ile başta kaynak verimliliği olmak üzere verimlilik alanında danışmanlık desteği verilmesi ve firmaların mali yönetimlerinin güçlendirilmesi, yenilik kapasitelerinin artırılması ve bilginin ticarileşmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasının planlandığını kaydetti.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
57.6 MİLYON TL DESTEK

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), önceki yıllardan devam eden program ve projelerle (CMDP, SOGEP, Finansman Desteği, Güdümlü Proje Desteği, Mali Destek Programı, Fizibilite Desteği ve Teknik Destek) birlikte 2021’de kullanacağı toplam destek miktarı 57 milyon 557.3 bin TL olarak planlandı. Ajans Genel Sekreteri Halil îbrahim Güray, toplam destek miktarının dağılımının ise CMDP 14 milyon 817 bin 34 TL, Finansman Desteği 11 milyon TL, Fizibilite Desteği 1 milyon 336 bin 105 TL, Güdümlü Proje Desteği 5 milyon TL, Mali Destek Programı 8 milyon TL, SOGEP 16 milyon 332 bin 402 TL, Teknik Destek 900 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

2021’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi, Emek Yoğun Sektörler, Turizm ve Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi yönelik alanlarda destekler vereceklerini söyleyen Güray, bu alanlara yönelik kullanacakları destek miktarının 25 milyon TL olacağını kaydetti ve “Planlanan bu çağrılardan bölgemizdeki OSB’ler, KSS’ler, ÎŞGEM’ler, Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri, muonmaaiansi KOBI’ler ile Turizm Sektörü Yatırımcılarının yararlanması bekliyoruz” dedi.

2021’de ajans olarak finansman desteği modeli çerçevesinde çağrıya çıkmanın gündem maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Güray, bu destek modeli için 11 milyon TL tutarında bir bütçelerinin olacağını kaydetti. 2021’de de Güdümlü Projeleri destekleyeceklerini belirterek,”TRB2 Bölgesi’nde Mesleki ve Teknik Eğitimin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi ile Çukurca İlçesi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Güdümlü Projeleri uygulanacak” dedi.

DOGU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
DOKA ÇAĞRIYA HAZIRLANIYOR

Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerini kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, 2021’de öncelikle özel sektöre yönelik toplam destek bütçesi 1.5 milyon TL olarak belirlenen yönetim danışmanlığı için çağrıya çıkacaklarını söyledi. Programlarda destek temasının Bakanlığın öncülük ettiği ‘kaynak verimliliği’ olacağını dile getiren Adıyaman, öncelikli alanların turizm ve imalat sanayi olacağını kaydetti.

Teknik Destek Programı kapsamında turizm başta olmak üzere kırsal kalkınma, yeni nesil girişimcilik ve yönetim danışmanlığı başlıklarında bölgeye 3 milyon TL’lik bir kaynak aktaracaklarını dile getiren Adıyaman, “2021’de tekrar CMDP ve SOGEP destek çağrısı için hazırlıklarımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl yedi proje ile sözleşme imzaladık. İstihdam, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk önceliğiyle kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirecek özel sektör kuruluşlarının başarılı projelerini geliştirip destekleyeceğiz” diye konuştu.

CMDP kapsamında desteklenecek 14 il arasında bölgelerinden Trabzon’un yer aldığını dile getiren Adıyaman, sanayi altyapısı, Ar-Ge ve yenilik, verimlilik, ortak kullanım alanı oluşturma, kapasite geliştirme, modernizasyon gibi konularda projelerin desteklenmesinin sağlanacağını kaydetti.

DOGU MARMARA KALKINMA AJANSI
İKİ ÇAĞRI AÇILDI

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2021’de TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamak üzere tasarlanan teknik destek programı ile 2 milyon TL kaynak kullandıracak.

Ajans Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, teknik destek program önceliklerini ürün, üretim yapısı ve ihracat, inovasyon, sanayide dijital dönüşüm, yeşil OSB, aile şirketleri ve kooperatiflerde kurumsallaşma sürdürülebilirlik, SOP’lar ile SOP’lar dışında kalan diğer konular olacağını açıkladı. Çöpoğlu, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları kapsamında ise 1 milyon TL’lik finansman sağlanacağını söyledi.

MARKA tarafından açılan 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvurular elektronik ortamda 31 Aralık 2021 günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Ajansın 2021’de yapmayı planladığı faaliyetlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 2021 Ajans Çalışma Programı kapsamında belirlendiğini ve hayata geçirileceğini belirten Çöpoğlu, 2021 itibarıyla Stratejik Yönetim Danışmanlığı SOP, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi SOP, Turizmde Desti-nasyon Yönetimi SOP uygulanacağını belirtti. Çöpoğlu, “2021’de SOP’lar kapsamında eğitim, danışmanlık, araştırma, raporlama faaliyetleri ile birlikte güdümlü proje faaliyetleri gerçekleştirilecek olup Mali Destek Programı çağrısı planlanmıyor” dedi.

FIRAT KALKINMA AJANSI
19 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı’nm 2021 gelir ve gider bütçesi 201 milyon TL olarak belirlendi. 2021 bütçelerinin önemli kısmını uygulaması devam eden projelerin devreden proje bütçeleri oluşturduğunu belirten Ajans Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, proje uygulamalarının yanı sıra, sonuç odaklı programların etkisini artırmaya yönelik araştırma, analiz ve programlama, işbirliği ve koordinasyon, tanıtım ve yatırım destek faaliyetlerine önemli bir bütçe ayırdıklarını kaydetti.

2021-2023 arasında faaliyetlerini üç ana başlık altında uygulayacaklarını belirten Yoğunlu, “imalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ile Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş konularında Sonuç Odaklı Programları hayata geçireceklerini vurguladı.

2021’de imalat sanayinde faaliyet gösteren özel sektöre yönelik kaynak verimliliği, kurumsallaşma ve ihracatın geliştirilmesi öncelik alanlarına yönelik faizsiz finansman desteği çağrısına çıkmayı planladıklarını söyleyen Yoğunlu, ayrıca turizme yönelik yapılan/ yapılacak tüm markalaşma, tanıtım ve altyapı geliştirme faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olan, yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi ve Bakanlık görüşleri doğrultusunda turizmin geliştirilmesine yönelik bir mali destek programı kurgulayacaklarını kaydetti. Bölge proje havuzunun oluşturulması kapsamında fizibilite desteği programı uygulayacaklarını dile getiren Yoğunlu, 2021’de ajans destekleri kapsamında yaklaşık 19 milyon TL kaynak ayırdıklarını açıkladı.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
MALİ DESTEK PROGRAMLARINA 40 MİLYON TL

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2021 Yılı Çalışma Programı kapsamında belirlemiş olduğu Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar, Üretici örgütlerinin Güçlendirilmesi, imalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programları ile Yerel Kalkınma Fırsatları faaliyetleri doğrultusunda proje ve faaliyetlerini yürütecek.

Ajans Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2020 için Kalkınma Ajansları teması olarak belirlenen “kaynak verimliliği” konusunun 2021’de de çalışmalarına yön vereceğini dile getirdi. 2021’de ajans bütçesinden 55.5 milyon TL proje ve faaliyetlerin desteklenmesi için ayrıldığını vurgulayan Akdoğan, “Bu meblağ toplam bütçemizin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Söz konusu desteklerimizin büyük çoğunluğunu Proje Teklif Çağrısı (Mali Destek Programları) oluşturuyor. 2021’de bölgede öne çıkan sektörlerimize Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile verdiğimiz destek toplam 40 milyon TL olacak” dedi.

GEKA’nın 2021’de “İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm” ile “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programlarının faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla finansman desteği modelini bölgede uygulamayı planladığını söylen Akdoğan, toplam 15 milyon bütçeli destek sağlanmasının planlandığını vurguladı. Akdoğan, 2021’de Alternatif Turizm ile Dijital Dönüşüm Finansman Desteği Programları’nın ilan edileceğini açıkladı.

Akdoğan, 2021’de Üretici örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında Yönetim Danışmanlığı Programı’nın ilan edilmesinin planlandığını söyledi. Teknik destek aracı kullanılarak yürütülecek programın toplam bütçesinin 750 bin TL olarak öngörüldüğünü kaydeden Akdoğan, “Ayrıca, İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programımızın hedefleri doğrultusunda Dijitalleşme ve Kurumsallaşma Yönetim Danışmanlığı Programı yürütülecek. Bu kapsamda gıda ve içecek, makine imalatı ile tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde 100 ve üzerinde çalışan sayısı olan firmalara yönelik olarak dijitalleşme yönetim danışmanlığı programı uygulanacak” ifadelerini kullandı.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TARIMDA MARKALAŞMA ÖN PLANDA

Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Birimi çalışmaları kapsamında 2021 için 19 milyon 365 bin 801 TL bütçe ayırdı. Ajansın Genel Sekreteri Haşan İskender, bunun yaklaşık 9.5 milyon TL tutadık bölümünün halen devam eden Mali Destek Programları kapsamında tahsis edildiğini belirtti.

1 milyon TL’nin finansman desteğinin 2021 ödemesi olacağını vurgulayan İskender, “1 milyon TL mentorluk programımız için, 6 milyon TL güdümlü projemiz, 650 bin TL Fizibilite Desteği, 300 bin TL Teknik Destek ve 500 bin TL Avrupa Birliği destekleri kapsamında tahsis edildi” dedi. Uygulanacak SOP’lardan birinin Kırsal Ekonominin Geliştirilmesine yönelik olacağını söyleyen İskender, “Program, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması ile kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlarına yönelik kurgulandı.

Program kapsamında 2021 için 13 milyon 316.4 bin TL kullanılacak” dedi. 202l’de GMKA İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Birimi olarak Bakanlığın belirlediği kaynak verimliliği teması kapsamında teknik destek, fizibilite desteği, mali destek ve mentor-luk desteği planlandığını açıklayan İskender, programlar çerçevesinde özel sektör ve çatı kuruluşların uygun başvuru sahibi olarak planlandığını dile getirdi.

2021’de GMKA Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak 8 milyon TL destek programı kurgulanacağını belirten İskender, “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı aracılığıyla 2019 ve 2020 başarılı projeleri için 7.9 milyon TL destek kullandırılacak. Modern tarım yatırımı uygulamaları, kırsal turizm yatırımı fizibilitesi ve kaynak verimliliği çalışmaları için 448 bin 330 TL Fizibilite Desteği uygulanacak.

Ayrıca üretici kooperatifleri/birlikleri ve tarımsal dernekler gibi çatı kuruluşlara üye olan işletmelerin üretim ve yönetim altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetleri için 300 bin TL değerinde teknik destek verilecek. Ayrıca kâr amacı güden kırsal işletmelere yönelik olacak şekilde 2 milyon TL bütçeli bir finansman desteği programı yürütülecek olup tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğinin geliştirilmesi desteklenecek” diye konuştu.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 80 MİLYON TL

Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021’de çeşitli başlıklarda destek programları uygulayacak. Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı Yönetim Danışmanlığı Destek Programı kapsamında 1.5 milyon TL destek verilecek. İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı Yönetim Danışmanlığı Destek Programı’na ise 4.5 milyon TL bütçe ayrılmış durumda.

Ajans Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, ajansın diğer destek mekanizmalarından fizibilite desteği için 2.5 milyon TL, teknik destek için 1.5 milyon TL, finansman maliyeti desteği için 2.5 milyon TL ve güdümlü proje desteği için 80 milyon TL bütçe tahsis edildiğini söyledi. 2021’de mali destek programı uygulamayacaklarını, ancak özel sektöre ve özellikle KOBl’lere yönelik olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı’nı uygulamaya koyacaklarını belirten Akyılmaz, “Kamu ve sivil toplumun faydalanabileceği Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları için çağrılarımız olacak. Finansman maliyeti desteği kapsamında öncelikli alt-sektör gruplarının belirlenmesiyle finansman maliyeti desteği hayata geçirilecek” dedi.

Akyılmaz, Yönetim Danışmanlığı alanında bir Teknik Destek Programı tasarladıklarını, 2021 ’de bunu uygulamaya koyacaklarını, bu kapsamda bölgedeki KOBİ, kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ajans 2021 Fizibilite Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 25 Ocak itibarıyla çağrıya çıktı. İlana göre kamu kurumlan, üniversiteler, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar çağrıya başvuruda bulunabilecek. Son başvuru tarihinin 17 Aralık 2021 günü saat 17.00 olarak belirlendiği çağrı kapsamında proje başına asgari destek miktarı 50 bin TL, azami destek miktarı 250 bin TL olacak.

İZMİR KALKINMA AJANSI
YEŞİL VE MAVİ BÜYÜME

2020’ye yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları üzerine inşa ettiği çalışma programı ve daha çevik sonuç odaklı şekilde çalışacak şekilde yeni organizasyon yapısıyla başlayan İzmir Kalkınma Ajansı, 2021’deki çalışmalarına da aynı yaklaşımlar temelinde devam edecek.

Geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda kalkınma ajansları eliyle “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” yürütüldüğünü anımsatan Ajans Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, salgının İzmir ekonomisine etkilerini düzenli bir şekilde veriye dayalı olarak analiz etmek suretiyle yerel ve merkezi karar verici aktörlerin politika tasarım çalışmalarına destek sağladıklarını belirtti. Yavuz, yeşil büyüme bağlamında 3 milyon euro bütçeye sahip “Best For Energy” projesinde çalışmalara başlandığını kaydetti.

Mavi büyüme bağlamındaki çalışmaların liman ve limanla bağlantılı sektörlere yoğunlaşarak devam ettiğini belirten Yavuz, bu kapsamda özellikle İzmir limanlarının gelişim stratejisi hazırlık çalışmalarına yoğunlaşıldığım, gemi geri dönüşüm sektörü için değer zinciri çalışmasına başlandığını ve İzmir’in su altı kültürel miras envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmaların altyapısının hazırlandığını kaydetti.

Yenilik ve girişimcilik bağlamında firmaların dijital olgunluk düzeylerinin tespiti için web tabanlı bir uygulama geliştirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Yavuz, salgın nedeniyle tanıtımı ertelenen bu çalışmanın 2021’in ilk çeyreğinde firmaların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini vurguladı. Oyun yazılım sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını da dile getiren Yavuz, “Sektör paydaşlarıyla yürütülen çalışmanın bu yıl bir güdümlü proje desteğine dönüştürülmesi amaçlanıyor. İzmir girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için güdümlü proje olarak desteklediğimiz ve İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülen IzQ Girişimcilik Merkezi projesinde çalışmalar başladı. Merkezin 2021 son çeyreğinde hizmete alınması öngörülüyor” dedi.

KARACADAG KALKINMA AJANSI
DESTEK BÜTÇESİ 47.8 MİLYON TL

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın, 2021 destek bütçesi 47 milyon 767 bin TL. Ajans Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, bu kaynağın 37.5 milyon TL’sinin bu yıl çıkarılacak mali destek ve diğer destek mekanizmaları kapsamında kullandırılacağım, kalan 10.2 milyon TL’lik kısmın ise 2019 ve 2020’den devam eden projelerin bütçesinden bu yıla devreden kaynaklardan oluştuğu- nu kaydetti. Dr. Maral, Stratejik imalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması SOP’un 2021 bütçesinin 30 milyon 823 bin TL olduğunu belirterek, bu kapsamda dört adet çağrıya çıkıp başvuru alınacağını belirtti.

Maral, bunları 2021 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, 2021 Tekstil Sektörüne Yönelik Finansman Desteği Programı, 2021 Mobilya Sektörüne Yönelik Finansman Desteği Programı ile 2021 Gıda Sektörüne Yönelik Finansman Desteği Programı olarak açıkladı. Ayrıca Stratejik imalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması SOP kapsamında 2021 yılında stratejik sektörlerdeki kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da Teknik Destek ve Fizibilite Desteği çağrıları olacağını kaydetti. Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı’nın 7 milyon 844 bin TL ve Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma SOP’un 1.1 milyon TL bütçeli olduğunu aktardı. Maral, bunların dışında da Ajansın destekleyeceği Güdümlü Projeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen CMDP ile SOGEP kapsamındaki desteklerin verileceğini kaydetti.

Ajansı yönetim danışmanlığı alanında destek programlarından ziyade daha çok uzmanların içerisinde olduğu birebir danışmanlık, koçluk ve mentörlük faaliyetlerini yürütecek. Maral, bu kapsamda Stratejik imalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması SOP dahilinde bütçesi 400 bin TL olan Verimlilik ve Yalın Yönetim Danışmanlığı faaliyetinin olacağını kaydetti. Aynı sonuç odaklı program kapsamında Şanlıurfa’da Stratejik Sektörlerde Yatırım A.Ş. Modeli Yönetim Danışmanlığı faaliyeti olacağını dile getiren Maral, ayrıca Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında TRC2 Bölgesi Turizm Paydaşları Yönetim Danışmanlığı yürütüleceğini aktardı.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
28.3 MİLYON TL’LİK DESTEK BÜTÇESİ

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZ-KA), 2021’de “Proje ve Faaliyet Desteklemelerine” yönelik ön görülen bütçesi yaklaşık 28 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Ajans Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle verilen destekler için 11.5 milyon TL, Güdümlü Proje Destekleri için 13.4 milyon TL, Teknik Destek için 2 milyon 750 bin TL ve Fizibilite Desteği için 650 bin TL kullanılmasının planlandığını söyledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2021’de iki farklı SOP başlığı altında destek programları uygulayacağını dile getiren Genç, “Şehir Tanıtım ve Markalaşma SOP” başlığı altında Şehir Tanıtım Markalaşma Teknik Destek Programı (2021), Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği ve Alternatif Destek Programı’nın uygulanmasının planlandığını belirtti.

Ajansın, Kadınların ve Gençlerin işgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi SOP kapsamında ise işgücü SOP Güdümlü Proje Desteği, işgücü SOP Kadın Kooperatifleri Pilot MDP ve işgücü SOP Teknik Destek programları uygulayacağını dile getiren Genç, “Bu destek programları ile Ajansımız TR82 Bölgesine toplamda 6 milyon 393 bin TL kaynak sağlayacaktır” dedi. Dr. Genç, Kadınların ve Gençlerin işgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi SOP ile ise TR82 Bölgesi’nde kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının artırılması amacıyla kadın ve gençler ile toplumda dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin desteklerden faydalanmasının amaçlandığını söyledi.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
ALTYAPI KURULUMLARINA DESTEK

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2021’de birçok destek mekanizması ile bölgesine destek sağlamayı planlıyor. 2020 Aralık’ta başvuru dönemi tamarnlanan 30 milyon TL’lik bütçesi ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı bunlardan birini oluşturuyor. Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, ilgili mali destek programı kapsamında turizmin canlandırılması, et, süt ve arıcılık sektörlerinde verimliliğin yükseltilmesi ile tabii kaynakların işlenmesi ve gerekli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik altyapı kurulumlarına destek sağlanmasının planlandığını kaydetti ve programın yansımalarının önümüzdeki üç yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını vurguladı.

2021 Finansman Desteği Programı kapsamında kar amacı güden işletmelere 10 milyon TL finansman desteği sağlanarak, bölgede 40 milyon TL yatırım yapılmasının hedeflendiğini dile getiren Güven, 2021’de bu destek için ilana çıkılmasının planlandığını kaydetti. Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların başvuru yapabileceği 2021 Teknik Destek Programı ile 1 milyon TL, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum/kuruluşlarının yararlanacağı 2021 Fizibilite Desteği Programı ile 2 milyon TL katkı sağlamayı planladıklarını açıkladı. Güven, “Ajansımız Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 20 milyon TL destek sağlamayı planlıyor” dedi.

ZAFER KALKINMA AJANSI
MALİ DESTEK BÜTÇESİ 24.3 MİLYON TL

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, 2021’de 25.5 milyon TL bütçeli destek programları ilan edecek. Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz, mali destekler kapsamında 24.3 milyon TL, teknik destek kapsamında ise 1.2 milyon TL destek bütçelerinin olacağını söyledi. KOBl’lerin süreçlerini dijital dünyanın gerekliliklerine göre şekillendirmesi adına ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasitenin oluşturulması amacıyla 2021’de KOBI’ler için mali destek programı ilan edeceklerini dile getiren Oğuz, program için 750 bin TL bütçe ayrıldığını belirtti.

Oğuz, “Bölgemizdeki yüksek katma değerli alternatif turizm sektörlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla turizm altyapısının geliştirilmesine, bölgenin destinasyon olarak sunulabilmesine yönelik kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların uygun başvuru sahibi olabileceği 20 milyon TL bütçeli proje teklif çağrısı ilan edilecek. Kâr amacı gütmeyen kurum / kuruluşlar ile teknoparklar vb. başvuru sahibi olacağı 1.6 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği Programı ve 1.2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programı ilan edilecek. Ayrıca 2021’de daha önce uygulanmamış olan Finansman Desteği de 2 milyon TL bütçeyle ilan edilecek” dedi.

Ajans, ulusal ve uluslararası fonları takip ederek uluslararası fonları sağlayan kurumlara başvurmak üzere proje üretiyor. Bölge paydaşlarını bu fonlara yönlendirdiklerini ve fonlardan yararlanmak isteyen paydaşlara destek verdiklerini söyleyen Oğuz, bu kapsamda 2020’de ajans koordinasyonunda hazırlanıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’na sunulan Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Eko-sisteminin Geliştirilmesi projesinin destek almaya hak kazanan 11 proje arasında yer aldığını kaydetti.

Projenin bütçesi yaklaşık 3.9 milyon euro (yaklaşık 36 milyon TL). Oğuz, destek alan bir diğer projenin ise Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte hazırlayıp İngiltere Büyükelçiliği Uluslararası Program Fonu çağrısına sundukları “Ulusal Sıfır Atık Projesini Destekleme ve Afyonkarahisar’da Gıda Atık Yönetimini Geliştirme” projesi olduğunu belirterek, “Yaklaşık 170 bin TL bütçesi olan proje ile Afyonkarahisar’ın sıfır atık misyonu çerçevesinde gıda atığı yol haritası hazırlanarak gıda zincirindeki tüm paydaşların gıda atığı farkındalığının arttırılması planlanıyor” dedi.

MEVLANA KALKINMA AJANSI
59 MİLYON TL HAREKETE GEÇİRİLECEK

Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, 2020’de Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesi ve îmalat Sanayiinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi başlıkları altında 34 milyon TL bütçe ile ilan ettiği mali destek programlarında destek almaya hak kazanan projeleri 2021 Şubat başında açıkladı.

Ajans Genel Sekreteri İhsan Bostancı, her iki program kapsamında sağlanacak toplam 34 milyon TL’lik desteğin, başvuru sahiplerinin eş finansmanlarıyla birlikte bölgede toplamda 59 milyon TL’yi harekete geçireceğini dile getirdi. Bostancı, proje çağrısına çıktıkları Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bölgede mevcut kaynak kullanımında tasarrufun sağlanmasını ve yeni güç kaynaklarının üretiminin artırılmasını amaçladıklarını ifade etti. Bostancı, “Bölgemizdeki uygun başvuru sahiplerinin enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefinden hareketle ilan ettiğimiz programımız kapsamında da Konya’dan 15, Karaman’dan altı olmak üzere toplam 21 proje destek almaya hak kazandı.

Ajans desteği ile hayata geçirilecek projeler tamamlandığında, bölgede kendi enerjisini üretebilen 4 bin 761 adet aydınlatma direği dikilerek yaklaşık 2 bin 700 kW’lık GES, 2 bin 900 kW’lık aydınlatma sistemi ve üç adet enerji yönetim sistemi devreye alınarak başvuru sahiplerinin enerji tüketimlerinde yüzde 6-yüzde 8 arası bir enerji tasarrufu sağlanmış olacak. Kaynak verimliliği konusu önümüzdeki dönemlerde yine ajansımızın odağında olmaya edecektir” dedi.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
ATA TOHUMLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2020’de sözleşmelerini imzaladığı ve halen uygulamaları devam eden mesleki eğitim mali destek programı başta olmak üzere daha önce sözleşmesi imzalanarak uygulama aşamasında olan 35 projeye 24.2 milyon TL hibenin başvuru sahiplerine kullandırılarak 40 milyon TL’ye yakın bir yatırımın bu sene içerisinde sonlandırılmasını planlıyor.

2021 başvuruları Ocak ayında kabul edilen ve değerlendirme süreçleri devam eden Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında 15 milyon TL hibe desteği sağlanacağını açıklayan Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 3-4 ay içinde tarımsal ve kırsal kalkınmayla ilgili projeler ile de sözleşmeleri imzalayıp hızlı bir şekilde uygulamaya geçmeyi düşündüklerini söyledi. Bu program ile Bölgelerindeki ata tohumlarının yaygınlaştırılması, teknolojik tarım uygulamalarının etkin kullanımı, tıbbi aromatik bitkiler gibi katma değerli tarım ürünlerinin artırılması gibi proje konularının destekleneceğini kaydetti.

SGDP CMDP’ye de bölgedeki “ paydaşların proje sunmasının sağlanacağını dile getiren Kilci, bu programlardan da TR72 Bölgesi’ne maksimum hibenin alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı dışında, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre yeni destek mekanizmaları da geliştirilebildiğini bildiren Kilci, bu noktada Ajans’ın bölgedeki paydaşlarla bir tane destek mekanizması geliştirme hedefinin bulunduğunu kaydetti.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
23 MİLYON TL KAYNAK KULLANDIRACAK

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek üzere 30 Eylül 2020 itibarıyla “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ilanına çıktı.

Ajans Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve TR83 Bölgesi’ndeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılması amacını taşıyan program ile toplam 23 milyon TL kaynağın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların OSB alanlarında uygulanacak projelerine destek vermek amacıyla kullanılacağını söyledi. Şahin, Ajansın Fizibilite Desteği, Teknik Destek gibi diğer destek araçlarının da paydaşların proje başvurularına açık olacağını dile getirdi.

Şahin, OKA’nın “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı”, “Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı”, “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması” olmak üzere üç farklı SOP başlığı bulunduğunu belirtti, özellikle “Katma Değerli Üretim ve İhracat” ve “Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi” SOP’ları kapsamında yönetim danışmanlığı faaliyetleri gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, 2020’de Uygulamalı İhracat Danışmanlığı desteği ile hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat danışmanlığı desteği sağlandığını, böylelikle yeni ihracatçı firma sayısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

İlgili SOP başlıkları altında e-İhracat Uygulamaları İşletme Danışmanlığı, Sertifikalı Dış Ticaret Personeli Yetiştirme Eğitimi ve Staj; Ar-Ge ve Tasarım Eğitimi Atölye Çalışması; Üretim Standartlarma Uyum Eğitimi gibi danışmanlık programlarının uygulanmasının planlandığını aktardı. Şahin, OKA’nın 2021’de “kaynak verimliliği” kapsamında yürüteceği “Enerji Verimliliği Eğitim-Atölye Çalışması&Kaynak Verimliliği Firma Uygulamaları’nın” yılın ilk haftasında Çorum OSB’deki işletmede yapılan enerji verimliliği ölçümleri ile başladığını vurguladı.

TRAKYA KALKINMA AJANSI
23.5 MİLYON TL DESTEK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı, 2021’de yaklaşık 23 milyon 480 bin TL düzeyinde destek kullandırmayı planlıyor. Bu yıl proje teklif çağrısı usulüyle ilan edecekleri mali destek programları için 6 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını açıklayan Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2021’de Teknik Destek

Programı için 1 milyon TL, Fizibilite Desteği Programı için ise 1 milyon TL’lik bir destek vermeyi planladıklarını vurguladı. 2021’de uygulamasına başlanması planlanan güdüm-iü projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 16 milyon 640 bin TL olduğunu, bunun 12 milyon 480 bin TL’sinin Ajans tarafından karşılanacağını dile getiren Şahin, bunların uzun süredir takip ettikleri ve bölge kalkınmasına katkı sunmasını bekledikleri projeler olduğunu kaydetti. 2021’de ayrıca 3 milyon TL’lik bir Finansman Desteğine çıkmalarının da söz konusu olabileceğini belirtti.

2021’de kullandırmayı planladıkları yaklaşık 23.5 milyon TL’lik destek tutarının içerisinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2020’de verdikleri SOGEP kapsamındaki destek miktarı ile AB fonları aracılığıyla Bölgeye kazandırdıkları hibelerin olmadığına işaret eden Şahin, “Bunları da hesaba kattığımızda çok daha yüksek bir destek bütçesi ortaya çıkıyor” dedi.

Turizm, imalat sanayi ve tohumculuk, Ajansın odaklandığı sektörler. Şahin, mali destek çatısı altında farklı enstrümanlar olarak yer alan proje teklif çağrısı, finansman desteği, güdümlü proje desteği ile fizibilite desteğini bu sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladıklarının altını çizdi. 2021’de de aynı çerçevede hareket edeceklerini dile getiren Şahin, işletmelerin sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumlan, birlik ve kooperatifler gibi kuruluşlar bizim mali destek programlarımızın hedef grubunu oluşturduğunu kaydetti.

Şahin, verimlilik danışmanlığı ve analizine yönelik olarak işletmelerin faydalanması amacıyla almaya hak kazandıkları ve uygulama esaslarını netleştirdikleri AB projesinin bütçesinin yaklaşık 26 milyon TL olduğunu belirterek, bu projeyi de 2021’de bölgelerinde uygulamaya başlayacaklarını kaydetti.

İsmail Erkam TÜZGEN / İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“Desteklenecek proje sayısında hızlı artış öngörüyoruz”

Güdümlü Proje Desteği, Ajansımızın sağladığı mali destekler arasında hedefleri, çıktıları ve uzun vadeli etkileri bakımından en yüksek beklentilere sahip olduğu, bütçe ve takvim açısından da çok daha geniş imkanlar sunulan bir fonlama mekanizması. Ajansımız fikir aşamasından itibaren bu projelerin geliştirilme sürecinde yer alıyor. İlgili ekosistemdeki paydaşların bir araya getirilmesinden proje fizibilitelerinin iyileştirilmesine kadar her aşamada aktif rol oynuyor. Son dönemde ilgili mevzuatın da güçlendirilmesi sayesinde İstanbul’un ihtiyaçları doğrultusunda ajansımız güdümlü proje çalışmalarına özel bir ağırlık verdi.

Desteklenecek projelerin sayısında da hızlı bir artış öngörüyoruz. Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi, Derin Teknolojili Girişimler için Uluslararası Kuluçka Merkezi, Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi gibi projeler ajansımızın 2021‘de desteklemeyi planladığı güdümlü projelerden birkaçı. 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programımızla güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon TL finansman sağlayacağız. Öncelikli alanlarda geliştirilen her fizibilite projesi için 100 bin TL’den 450 bin TL’ye kaynak kullandıracağız.

Volkan GÜLER / Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“Farklı bitki türleri üretime kazandırılacak”

İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Tarımsal İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Merkezi güdümlü projesi geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 2021 içerisinde neticelendirilmesi ve Merkezin kurulumunun da 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Kasım 2020’de destek sözleşmesi imzalanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen 2020 SOGEP kapsamında, Tefenni Belediyesi’nin ‘Göller Yöresinin Sarı Gelini Tefenni Rezenesi ile Genç-İşsiz Kadın İstihdamı’ isimli projesinin Nisan 2022’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Yine SOGEP kapsamında İsparta Belediyesi’nin ‘TAB ve Süs Bitkilerinin Çeşitliliğinin Artırılması ve Bölge Tarımına Kazandırılması ile İstihdamın Artırılması’ projesi ‘7” ile bölge koşullarına uygun türlerin kitlesel olarak çoğaltılmasının sağlanması, sanayinin hammadde olarak kullanacağı farklı bitki türlerinin üretime kazandırılması hedefleniyor. Projenin Nisan 2022’ye kadar tamamlanması planlanıyor. 2020 yılında sözleşmesi imzalanan Burdur İş Geliştirme Merkezi ve Ortak Kullanım Atölyesi Güdümlü Projesi ise 2021’de yürütülecek. Ayrıca Burdur’da Mermer Yenilikçilik ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi’nin uygulanması planlanıyor.

M. Zeki DURAK/ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“Mesleki eğitime yeni bir soluk”

Gündemimizde iki güdümlü proje bulunuyor. Bunlardan ilki Osmaneli İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tamamlanmak üzere. Proje kapsamında Osmaneli Tarihi Çarşı’daki konaklar restore edilerek İŞGEM olarak değerlendirilecek. Restore edilen tarihi çarşıda kaybolmakta olan meslekler de tekrar canlandırılacak. Tespih atölyesi, Lefke bezi üretimi, helva üretimi, ayakkabı imalat atölyesi İŞGEM içinde yer alacak. Diğer proje ise, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile kurulacak olan Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO-MEM).

Merkez Eskişehir’e mesleki eğitimde yeni bir soluk getirecek ve nitelikli istihdam sağlayacak. Bu kapsamda merkezin proje açılış ve inceleme toplantısı Aralık ayında gerçekleştirildi. Yönetim danışmanlığı programı çerçevesinde 2020’de yurtdışı hedef pazar ve dyital dönüşüm alanlarında iki program açtık. Devam eden programlar kapsamında yılsonu itibarıyla firmalara yönelik eğitimler tamamlandı, altı firma hedef pazar ve 30 firmada djjital dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti alacak.

Bu seneki yönetim danışmanlığı programlarımızda ise yalın üretim, eneıji verimliliği ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularına odaklanmayı düşünüyoruz.

Savaş ÜLGER / Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“2021’de 63 milyon TL kaynak kullandıracağız”

2020’den itibaren sonuç odaklı programlama yaklaşımı ile çalışmalarımızı üç alan üzerinde yoğunlaştırdık. 2023 hedefiyle üç yıllık bir perspektifle, ulusal ve bölgesel plan ve öncelikler temel alınarak ortaya konulan bu üç program, ‘İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı’,’Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ ve ‘Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı’. Ajans, 2021’de de çıkacağı tüm destek programlarının çerçevesini bu alanlar üzerinden belirleyecek.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 2020’de teklif çağrısı usulüyle yürüttüğü mali destek programları için 12.5 milyon TL güdümlü projeler için 3 milyon TL, CMDP için 5.2 milyon TL, fizibilite destekleri için 0.7 milyon TL ve teknik destek programları için 0.3 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 21.7 milyon TL kaynak kullandırdı. 2021’de yürüteceği mali ve teknik destek programları kapsamında 63 milyon TL’lik bir kaynağı kullandırmayı planlıyor. Geçmiş yıllarda başlatılan mali ve teknik destek programları kapsamında devam eden projeler için ise 42.4 milyon TL kaynak kullandıracak. Bu çerçevede Ajansın, mali ve teknik desteklere tahsis etmiş olduğu bütçe büyüklüğü yaklaşık 105.4 milyon TL olacak.

Onur YILDIZ / Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“Olgunlaşacak güdümlü proje fikirleri hayata geçirilecek”

Ajansımız 2021 içerisinde Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası Test Analiz ve Ar-ge Merkezi Güdümlü Projesini hayata geçirerek sektörde bugüne kadar il dışından gerçekleştirilen test ve analizlerin bölgede yapılmasını planlıyor. İskenderun’da kurulacak olan Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi ile demir çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli kaynakçı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Kireçlik Yarma Sistemi Ortak Üretim Tesisi Güdümlü Projesi ile Hatay ilinde ayakkabıcılık sektöründe il dışından temin edilen deri ihtiyacının bölgeden karşılanması ve maliyet avantajı sağlanması planlanıyor.

Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Güdümlü Projesi ile Türkiye’nin en önemli ceviz üretim merkezlerinden biri olan Çağlayancerit ilçesinde ceviz soyma, yıkama, kurutma, kalibre etme, kırma ve paketleme işlemlerine j yönelik işleme tesisi yapılması planlanıyor. Söz konusu projelerin yanı sıra yıl içerisinde olgunlaşacak güdümlü proje fikirlerinin de 2021’de hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Haşan İSKENDER / Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
“Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi’ne 2.5 milyon TL destek”

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında 2021’de Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü projesine 2.5 milyon TL destek verilmesi programa alındı. Proje ile bitkisel üretime ait en son teknolojiler kullanılarak hastalıklardan ari tıbbi aromatik bitki fidelerim çeşitli yöntemlerle üretmek, çeşit miktarını artırmak ve istenilen sayıda bitkiyi istenilen zamanda teslim edebilmek amaçlanıyor. Kalkınma ajansları tarafından pilot olarak uygulanmaya başlanan finansman desteğini 2021 içerisinde bölgemiz paydaşları için uygulamayı planlıyoruz. İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm için 10 milyon TL destek bütçesi ayrılması planlanıyor.

Kâr amacı güden kırsal işletmelere yönelik olacak şekilde 2 milyon TL bütçeli bir finansman desteği programı yürütülecek olup tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğinin geliştirilmesi desteklenecek. GMKA, 2021-2024 arasında termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması temalarında çalışmalarını sürdürecek.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu