Güncel Ekonomi Haberleri

Kırsal Alanlardaki Yatırımlara Hibe Desteği

Çiftlik turizmi, pansiyon, otel, restoran, sportif aktivite, doğa gezisi, tarihi geziler, siit işleme tesisi, kültür balıkçılığı, besi çiftliği…

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsal alanlardaki yatırımların yüzde 65’ine kadarını karşılıksız TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yeni bir proje başvurusu çağrısı yayınladı. Bu kapsamda kırsal alanlardaki yatırımlara hibe (geri ödemesiz kredi) yoluyla destek verilecek. Projeler, 1 Ekim 2012’de kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 24 Ekim 2012. Programın toplam bütçesi 120 milyon 267 bin euro. Kurum, tüm projelere yüzde 50 hibe desteği veriyor. Desteğin oranı bazı alanlarda yüzde 65’e kadar çıkıyor.

Kırsal Kalkınma Programfndan halen şu 20 ilde faaliyet gösteren şirketler yararlanabiliyor: Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

Kırsal Kalkınma Programı, hibelerden yani karşılıksız kredilerden oluşuyor. Dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabiliyor. Ancak ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler TKDKnın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvuru yapabiliyor. Desteklenecek alanlar şu şekilde sıralanıyor:

Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik yatırımlar.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması.

Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi…

İşte bu başlıklar altında birçok farklı projenize destek almanız mümkün.

ET VE SÜT YATIRIMLARI

Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin modernize edilmesi, ilgili AB standartlarına yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarıyla ilgili projeler geliştirilebilir. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazar-lanması kapsamında, günlük kapasiteleri 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler desteklenecek. Ayrıca üretici örgütlerinin süt toplama tesisleri kurmaları da destek kapsamında.

Kırmızı et ve kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere yönelik destek kapsamında 30-250 baş sığır, 100-300 baş koyun, 100-300 baş keçi, 5 bin-20 bin broyler ya da bin 8 bin hindi sahipleri yararlanabiliyor.

Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması bölümünde desteklenecek alanlar dört başlık aklında toplanmış. Bunlar üçüncü sınıf kesimhaneler dışında kalan birinci ve ikinci sınıf kesimhanelerin (sığır, keçi, koyun) altyapılarının iyileştirilmesi, küçük ölçekli kırmızı et işleme tesisleri ve kanatlı eti işleme ve pazarlama, küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin (kombinalara ait olanlar dahil) altyapılarının iyileştirilmesi ve küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin AB standartlarına yükseltilmesi şeklinde sıralanıyor.

MEYVE VE SEBZE İŞLENMESİ

Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirdiği projeler destekleniyor. Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması, hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması ve benzeri alanlarda geliştirilen projelere hibe veriliyor. Su ürünleri işleme tesislerini modernize etmek ya da kapasitesini artırmak isteyen şirketlerin yapacakları harcamaların yüzde 50’si hibe yoluyla karşılanacak. Ayrıca yeni su ürünleri tesisi kuranlar için, su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı, su ürünlerinin HACCP hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesi ve diğer kaliteyle güvence sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlara da destek var.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİ

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi programı kapmasında mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, arıcılık yapanlara, bal üretenlere, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkileri eken, toplayan ya da bunları işleyip pazarlayanlara hibe veriliyor. Dağlık alanlarda ya da kadınların ve genç çiftçilerin sorumluluğunda başlatılacak projelerine öncelik tanınıyor. Bu bölümde desteklenecek alanlar oldukça geniş tutulmuş. Örneğin gezici arıcılık yapıyorsanız, kovanların gözetim ve bakımı için karavan alabilir ve bunun için hibe imkanlarından yararlanabilirsiniz.

YEREL ÜRÜNLER-KIRSAL TURİZM

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kapsamında, geleneksel el sanatları (nakış, cam eşya, sedef kakmacılığı, hasır dokuma, gümüş işleri, seramik üretimi, çinicilik, keçe yapımı, halı-kilim dokuma) destekleniyor. Projeler kırsal alanlarda (nüfusu 20 binin altında olan yerleşim birimleri) olmalı.

Kırsal turizm programı kapsamında mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi alanlarda geliştirilecek projeler destekleniyor.

Konaklama tesisleri en fazla 15 yatak (tek-çift) kapasitesinde olmalı. Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik veriliyor.

Kültür balıkçılığı bölümünde mikro ve küçük ölçekli balık çiftliklerin geliştirilmesi ya da kurulmasıyla ilgili projeler destekleniyor. Hibe desteğinden yılda 50 tona kadar üretim kapasitesine sahip tesisler yararlanabiliyor. Mevcut tesisinizde modernizasyon yaparken yılda 50 ton kadar kapasite artırımına gidilebilirsiniz.

Proje başvurusu için genel uygunluk kriterleri

■    Ulusal kanunlarca tanınmış özel ve tüzel kişiler başvuru yapabiliyor.

■    Hibe desteği karan alındığında, proje sahibi 65 yaşından büyük olmayacak.

■    Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi ya da diğer kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı değilseniz, son başvuru tarihinden önce kayıt olmanız ve ilgili belgeyi hibe başvurusuyla birlikte sunmanız lazım.

■    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun istediği formatta bir iş planı hazırlanması gerekiyor.

■    Proje sonunda işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu iş planında gösterilmeli.

■    Proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde devlete herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik prim borcu olmaması şart.

■    İşletme sahibi 250’den az kişi istihdam etmeli ve yıllık ciro ya da bilançosu 25 milyon TL’yi aşmamalı.

■    Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor.

■    Faydalanın, ödemenin yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt edecek.

ERSAN ÇIPLAK / PARA DERGİSİ

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu