İş Fikirleri ve İş Kurmak

Kış Turizmine Yatırım Yapan Kazanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kış turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için ‘2016-2023 Türkiye Kış Turizmi Stratejisi ve Kış Turizmi Eylem Planı’ hazırlayacak. Hedef turizmde çeşitlilik yaratmak. Kapsamlı çalışmalar gündemde…

KIŞ sporları turizminin geliştirilmesi amacıyla ilan edilen toplam 28 Turizm Merkezi /Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’nin 24’ünde planlar tamamlandı. Bu planlar ile yaklaşık 80 bin yatak kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Dördünde ise planlama çalışmaları sürüyor. Ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğundaki 28 kış turizm merkezinin 16’sında kış turizm faaliyetine başlanırken, buralarda konaklama ve günübirlik kayak yapılabiliyor. Mevcut yatak kapasitesi Uludağ Gelişim Bölgesi dahil olmak üzere 13 bin 500. Faaliyete başlayan 16 merkezin dışındaki yatırım ve planlama çalışmaları devam eden Mersin Karboğazı, Rize Ovit, Artvin Kafkasör, Düzce Kardüz, Malatya Yamadağı, Gümüşhane Süleymaniye ve Aksaray Hasandağı kış turizm merkezlerinde ise yatırımlar ivme kazandı.

Kis Turizmi

AB DESTEKLİ PROJELER

Turizmi çeşitlendirme çalışmalarına devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, kış turizminde 2023 hedeflerine ulaşmak, Türkiye’nin sahip olduğu kış turizm potansiyelinin orta ve uzun erimli sürdürülebilir gelişimini temin etmek için 2016-2023 Türkiye Kış Turizmi Stratejisi ve Kış Turizmi Eylem Planı hazırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Para Dergisi’ne yapılan açıklamada kış turizminde mevcut yatırımların durumu, hedefler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında turizmde çeşitlilik sağlanması, turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Türkiye Turizm Stratejisi’nde belirlenen Kış Turizmi Koridoru (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamındaki proje faaliyetleri 2016 yılı itibariyle başladı. Proje faaliyetlerinin 2017’de tamamlanması bekleniyor.

2023 Türkiye Turizm Stratejisi öncelikleri doğrultusunda hazırlanan proje ile bölge kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

BÖLGEYE NE GETİRECEK?

Erzincan-Ergan Dağı ile Kars-Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yapılacak altyapı ve üstyapı inşaat işleri gibi doğrudan yatırımların öngörüldüğü projede Erzurum-Palandöken’de uluslararası kış turizmi kongresi düzenlenmesi, yerel yönetimlere, KOBİ’lere, girişimcilere danışmanlık ve halkla ilişkiler hizmetleri sunulması yer alıyor. Ayrıca proje ile turizm konusunda bölgenin acil ihtiyaçlarının ve öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla ihtiyaç analizi yapılması ve pazarlama-tanıtım faaliyetleri gibi bölgeye yatırımların artırılmasına yönelik destekleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

24 MERKEZDE PLANLAR TAMAM

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kış sporları turizminin , geliştirilmesi amacıyla ilan edilen toplam 28 Turizm Merkezi /Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’nin 24’ünde planlar tamamlandı. Bu planlar ile yaklaşık 80 bin yatak hedefleniyor. Dördünde ise planlama çalışmaları sürüyor.

Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi, Bolu Kartalkaya, Kayseri Erciyes, Kastamonu İlgaz, Kocaeli Kartepe, Kars Sarıkamış ve İsparta Davraz konaklama imkanı sunması bakımından faal kış sporları turizm merkezleri arasında yer alıyor.

16 MERKEZDE FAALİYET BAŞLADI

Çankırı Yıldıztepe, Ardahan Uğurlu-dağ, Bayburt Kop, Gümüşhane Zigana, Erzincan Ergan, Denizli Bozdağ, Sivas Yıldızdağ, Samsun Akdağ ise kış turizm faaliyetine başlanıldığı, konaklamanın kısmen karşılanabildiği ve yatırımların devam ettiği gelişmekte olan merkezler arasında yer alıyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’mn turizm çeşitlendirme çalışmalarını sürdürmesine karşın, turizm merkezlerinde planlar ile oluşturulan yaklaşık 80 bin yatak hedefine ulaşılamadığı görülüyor. Açıklamaya göre, Bakanlık kış turizmi çalışmalarında hedefleri en kısa sürede gerçekleştirmek ve sahip olunan kış turizm potansiyelinin orta ve uzun erimli sürdürülebilir gelişimini temin edecek şekilde 2016-2023 Türkiye Kış Turizmi Stratejisi ve Kış Turizmi Eylem Planı’m hazırlayacak. Bu yıl tamamlanması planlanan strateji ve eylem planı ile Türkiye’deki kış turizminin sahip olduğu potansiyelin tam olarak değerlendirilebilmesi ve kayak sporunun ülke geneline yayılarak kayak kültürünün oluşturulması, ulusal ölçekte kış turizm faaliyetinin yapılabildiği merkezlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılarak uluslararası ölçekte hizmet edebilecek kış turizm merkezlerinin oluşturulması hedefleniyor.

KIŞ TURİZMİ MASTER PLANI

Hatırlanacağı üzere Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsammda belirlenen önemli eylemlerden birisi de ‘Kış Turizmi Master Plam’mn hazırlanması ve mevcut veya yeni ilan edilecek Turizm Merkezleri/ Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri sınırları kapsamında yapılacak planlama çalışmaları ile turizm yatırımcılarına kamu arazisi tahsisi ve altyapı yatırımları gibi çalışmaların bu strateji belgesi doğrultusunda yürütülmesi şeklindeydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nm 2015 Yılı Programı’na Kış Turizmi Master Planı hazırlanmasına ilişkin teklifi kabul edilerek, programda yer almıştı. Söz konusu tedbiri “Türkiye Kış Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır” şeklinde revize ederek 2016 Yılı Programı’nda yer almasını sağlamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kış Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı çalışması ile Türkiye’de yer alan kış turizm merkezlerinin değişen iklim koşullarının da dikkate alınarak yer seçiminin doğru yapılması ve kış turizm faaliyetinin yapılabildiği merkezlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılarak ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet edebilecek kış turizm merkezlerinin oluşturulmasının hedeflendiğini vurguluyor.

Bakanlık, strateji ve eylem planıyla ayrıca kış turizm faaliyetlerinin toplumun tüm kesimine yaygınlaştırılmasına yönelik belirlenecek stratejiler neticesinde kayak kültürünün oluşturulması amacıyla öncelikle iç turizm faaliyetinin desteklenmesi, dış turizmde ise rekabet edebilir kış destinasyonlarımn geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.

Turizm Sektörü Sevindiriyor

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu