Makaleler

Kişilik Tipinin Bilinmesi İşteki Başarıyı Artırır

Kişilik Tipinin Bilinmesi İşteki Başarıyı Artırır

BİREYLER, kişilik tiplerine uygun bir işte çalıştıklarında daha başarılı ve mutlu olur. Bazıları kişiliklerinin ana çizgilerini anlamak için burçlardan medet umar. Ünlü psikolog Cari G. Jung’un analizlerine dayanarak, anne Catherine Briggs ile kızı Isabel Myers’ın birlikte tasarladıkları testin ortaya çıkardığı sonuçlar ise daha anlamlı ve gerçekçidir. Şirketlerde işe alım sürecinde, öğretim kurumlarında meslek seçiminde kullanılan Briggs-Myers testindeki sorular yardımıyla belirlenen bazı kişilik tipleri şunlardır:

■    Yönetici: ilgileri dış dünyaya yoğunlaşan, sezgileri güçlü, doğuştan lider tabiatlı kişilerdir. Karmaşık olayları kısa sürede kavrayıp hemen harekete geçer, iyi ve etkili konuşur.■    Düşünen adam: O adeta beyninin içinde yaşar ve hep teorik olasılıklara kafa yorar. Her şeyde açıklık arar. “Dalgın Profesör” tipini andırır ve dış dünyaya metelik vermez.

■    Mistik: Iç dünyası çok zengindir. Sezgileri çok güçlüdür ve içinden gelen sesi dinlemeyi bilir. Kendisini, insan tabiatım ve dünyayı anlamaya önem verir. Olayların ve ilişkilerin anlamını arar.

■    Yenilikçi: Sezgileri dışa, düşünceleri ise içe dönük olduğu için fikir üretiminde iyidir. Bir değişim ustasıdır. Olaylara yaklaşımı akılcı ve mantıklıdır. Çevresindeki bilgiyi bir sünger gibi emer.

■    Empatik: Duyguları dışa, sezgileri ise içe dönüktür. Başkalarının ne düşündüğü ve ne istediği konusunda duyarlıdır. Karşısındakinin duygularını ve düşüncesini okur. Çevresi tarafından sevilen popüler bir insandır.

■    Sanatçı: İçe dönük, sakin ve alçakgönüllüdür. Çatışma ve kavgadan kaçar ama özgürlüğü konusunda çok titizdir. Estetik duygu ve yetenekleri güçlüdür. Kendi hayatını, duygularının gösterdiği yönde yaşamak ister.

■    Görev adamı: Düşünceleri ve sezgileri hep dışa dönüktür. Beş duyusuyla aldığı somut algılamalara önem verir. Yalnız gerçek olgularla ve somut ihtiyaçlarla ilgilenir. Görev duygusu epey güçlüdür,

■    Özgür düşünceli: Sezgileri ve teorik düşünce yeteneği çok güçlüdür. İç dünyaları zengin ve üretkendir. Anlamak kadar deneyip uygulamaya da önem verir.

■    Yardımcı: Duyguları ve sezgileri dışa dönük, algılama ve düşünceleri içe dönüktür. Gittiği her yerde ve her çevrede bir ahenk yaratacak ilişkileri kurabilir. Çevresindekilerin yardımına koşmayı sever.
■    Duygulu: Sezgileri ve düşünce yeteneği zayıf ama duyguları kuvvetlidir. Bugünü yaşamaya eğilimlidir. Kendiliğin-denliğe ve içinden geldiği gibi yaşamaya önem verir.

İnternet arama motorlarına “insan ilişkileri” ve “Turgut Baydar” diye yazdığınızda kişilik tipleri ve başarı gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler içeren metinler karşınıza çıkabilir.

TİPLERİ BELİRLEYEN KRİTERLER

“Myers-Briggs Tip Göstergesi”, aşağıdaki kavram çiftlerinin çeşitli bileşimleri ile elde edilir. 16 farklı kişilik tipinin belirlenmesinde şu kriterler esas alınır:

■    İçe dönüklük ve dışa dönüklük: Bazı insanlar, kendi düşüncelerine gömülür. Diğerleri ise dış dünya ile daha çok ilgilenirler. Dışa dönük zihinler enerjiyi başkalarından, içe dönükler ise kendilerinden alır.

■    Duyumsama ve sezgi: Bu kavram çifti, bir kimsenin dış dünyadan gelen iletileri nasıl özümsediğini belirler. Duyumsayıcı kişilik özelliğine sahip kişiler, verileri beş duyuyla ve dolaylı bir şekilde toplar. Sezgiciler ise gerçekliği, modeller, ilişkiler ve önseziler aracılığı ile kavramayı tercih eder.

■    Düşünme-hissetme: Bu ikili, kişinin veriler toplandıktan sonra nasıl karar aldığına ışık tutar. Hisseden tipler, kendi değerlerine, içindeki doğru ve yanlış duygusuna kulak vererek karar alır. Düşünen tipler ise mantıklarına ve akıllarına güvenerek bir karara varır.

■    Yargıya varma-algılama: Dördüncü kavram çifti, bir kimsenin dış dünyaya yönelme tarzını gösterir. Yargıya varan tipler, kesinliği tercih eder ve ellerindeki verilerle hemen bir karara varmayı amaçlar. Algılayan tipler ise belirsizlikten korkmaz ve topladıkları bilgi yeterli olmadığında, bekleyip seçenekleri açık tutar.

Para DergiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu