Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

KOBİ desteklerine yüzde 75 hibe verilecek

KOBİ desteklerine yüzde 75 hibe verilecek

Katma değer yaratan şirketlere “Sürdürülebilir teknolojik gelişim için destek alın” çağrısı yapan TÜBİTAK, 2016’da 120.7 milyon TL destek verecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Ar-Ge yapan ve yenilikçi projesi olan şirketleri desteklemeye devam edeceğiz”diyor…

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2015 yılını 600 proje başvurusu ve 72.9 milyon TL destek ödemesi ile kapatmayı öngörüyor. Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan özel sektör firmalarına, “Sürdürülebilir teknolojik gelişim için siz de destek alın” çağrısında bulunan TÜBİTAK, 2016’da ise bin 100 adet proje başvurusu ve 120.7 milyon TL destek tutarı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak Para Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, desteklerde sürdürülebilir teknolojiye geçiş konusunun özellikle ön planda tutulduğunu ve desteklendiğini vurguladı.

Kobi Destekleri

26 ÇAĞRIYA ÇIKILDI

Program kapsamında teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişime ivme kazandırılması noktasında şirketlere destek veren TÜBİTAK, 2015’in ikinci döneminde toplam 26 çağrıya çıktı. 15 Eylül’de açılan 21 çağrı için proje öneri başvurularını 15 Ekim’de almaya başlayan TÜBİTAK, ön kayıt son tarihini 7 Aralık olarak belirledi. 21 çağrı için proje başvuruları 14 Aralık saat 17.30’a kadar yapılacak.

TÜBİTAK’ın 20 Ekim’de çıktığı beş yeni çağrı içinse proje öneri başvuruları 12 Kasım’da başlayacak. Başvurular, 21 Aralık saat 17.30’a kadar yapılabilecek. Beş çağrı için ön kayıt son tarihi ise 14 Aralık olacak. TÜBİTAK, 2015 yılının ilk döneminde dört başlıkta 14 çağrıya çıkmıştı.

HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBl’ler için yüzde 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek veriliyor. Ayrıca, kuruluşlara yüzde 10 genel gider desteği uygulanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri destek için proje başvurusu yapabiliyor. TÜBİTAK, kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliğinin denetlenmesi ve onaylanması amacıyla ön kayıt sürecinde gerekli belgeleri talep ediyor.

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınıyor. İlk olarak projeler, TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye tabi tutuluyor. Uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçiyor. Hakem değerlendirmesi sonrası uygun bulunan projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK tarafından puanlanarak sıralanıyor. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılıyor.

TÜBİTAK’ın 15 Eylül’de çıktığı 21 çağrı şöyle sıralanıyor…

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

‘Robotik ve Mekatronik Sistemler Çağrısı’na göre, inşaat ve madencilik sektöründe, yerli katkı oranı yüksek hizmet robotlarının geliştirilmesi, prototip üretimleri ve mevcut sistemler ile entegrasyonlarının sağlanması amacına yönelik projeler desteklenecek. Proje üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 6 milyon TL olacak.

‘Bulut Bilişim Çağrısı’ ile bulut bilişim hizmetlerini sunabilecek altyapıların kurulması ve işletilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalar neticesinde etkin çözümlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Proje süresi 24 ay, proje bütçesi 2 milyon TL ile sınırlı olacak. Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 2.5 milyon TL’ye çıkacak.

GÜNDEM ENERJİ VERİMLİLİĞİ

‘Güneş Enerjisi Çağrısı’ silikon tabanlı rekabetçi güneş hücrelerinin veya modüllerinin geliştirilerek üretilmesine yönelik projelerin desteklenmesini öngörüyor. Çağrıda, proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 3 milyon TL olacak.

‘Sanayide Enerji Verimliliği Çağrısı ile endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılmak üzere IE4 sınıfı, yüksek verimli, kayıp değerleri azaltılmış, alçak gerilim elektrik motorları ve bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olarak uygulanacak. Birden fazla alt başlığı içeren veya ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3 milyon TL olacak. Motor tasarım araçlarının geliştirilmesine yönelik projeler de desteklenecek.

HAYVANCILIK İLK SIRADA

‘Hayvancılık Çağrısı’ ile yenilikçi hayvancılık ürünleri, et ve süt ürünlerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olacak.

MAKİNE İMALATI ÖN PLANDA

‘Takım Tezgahlan ve Aparatları Çağrısı’ başlığı altında iki alanda destek sunulacak. Lazerli takım tezgahlarının ve alt bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik projelere destek verilecek. İki çağrıda da proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 3 milyon TL olacak.

‘Fabrika Otomasyon Teknolojileri Çağrısı’ ile gerçek zamanlı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Proje üst sınırı 30 ay, proje bütçesi üst sınırı 3 milyon TL olacak.

Bilgi işlem teknolojileri sektörünün yanı sıra imalat sanayi sektörü için de çıkılan ‘Robotik ve Mekatronik Çağrısı’ ile endüstriyel amaçlı kullanılan robotların, kontrol ünitelerinin, yazılımlarının ve bu sistemlerden veri toplamaya yönelik genel amaçlı veri toplama kartlarının, muadilleri ile rekabet edecek niteliklere sahip olacak şekilde, yerli imkanlar ile üretilmesine yönelik projelere destek verilecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 5 milyon TL olacak.

‘İmalat Teknolojileri Çağrısı’ aracılığıyla katmanlı üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 6 milyon TL olacak.

‘Döküm Teknolojileri Çağrısı’ alüminyum ve alüminyum-magnezyum gibi alaşımlara yönelik yenilikçi döküm teknolojilerine yönelik projelerin desteklenmesini sağlayacak. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 3 milyon TL olacak. Yine bu çerçevede hurda metal veya metal alaşımları için yüksek verimli yenilikçi ayrıştırma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelere de destek verilecek. Proje süresi 24 ay, proje bütçesi 5 milyon TL ile sınırlı olacak.

‘Malzeme Teknolojileri Çağrısı’nda otomotiv sektörüne yönelik kauçuk esaslı malzemeler, ürünler ve üretim teknolojilerine yönelik projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 4 milyon TL olarak uygulanacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE DESTEK

‘Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri Çağrısı’ aracılığıyla elektrikli ve hibrit elektrikli araç tahrik sistemleri için elektrik motor veya jeneratör ve sürücü sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelere destek verilecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 3 milyon TL olacak. Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4 milyon TL’ye çıkacak.

SAĞLIKTA YERLİLİK VURGUSU

‘Biyomedikal Ekipmanlar Çağrısı’ solunum destek ve akıllı termoregülasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesine imkan veriyor. Proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 1 milyon TL olacak.

‘Biyomalzemeler Çağrısı’ ile yenilikçi implantların geliştirilmesine yönelik projeler desteklenirken, çağrı kapsamında proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 3 milyon TL olacak.

‘Elektronik Sağlık Sistemleri ve Hizmetleri Çağrısı’ aracılığıyla hasta ve hastalık takibi için mobil sağlık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Hem donanım/sensör hem de yazılımın birlikte geliştirildiği başvurularda proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 1.75 milyon TL olacak. Mobil cihazlarda bulunan hazır donanımın/sensörün kullanıldığı veya farklı harici donanımın/sensörün mobil cihazlara entegre edilerek kullanıldığı yazılım geliştirme projeleri için proje süresi üst sınırı 24 ay proje bütçesi üst sınırı 750 bin TL olacak.

TEKSTİLDE İKİ ALANA DESTEK VAR

‘Teknik Tekstiller ve Tekstil Makina-ları Çağrısı’ ile bu konuda iki alan, yenilikçi tekstil makineleri ile teknik ve fonksiyonel tekstil ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Yenilikçi tekstil makinelerinin geliştirilmesine yönelik projelerde süre üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst smırı 5 milyon TL olacak.

Teknik ve fonksiyonel tekstil ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerde ise süre üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırı 2 milyon TL olarak uygulanacak. Bu başlıkta KOBI destekli projelerde ve üniversitelerden veya araştırma merkezlerinden hizmet alınması durumunda bütçe limiti toplamı 2 milyon 500 bin TL’ye çıkabilecek.

Giderler de karşılanıyor

1511- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Program kapsamında desteklenen giderler şöyle sıralanıyor:

■ Personel seyahat (yalnızca ulaşım] giderleri.

■ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

■ Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri -Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

■ Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

■ Malzeme ve sarf giderleri.

■ Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri.

EN SON BEŞ ÇAĞRI

TÜBİTAK 20 Ekim’de beş çağrı daha yaptı. Bunlar otomotiv, enerji, bilgi ve iletişim sektörlerine yönelik destekleri içeriyordu…

Yeril ve Özgün Araç Teknolojileri Çağrısı’ ile yeni nesil araç tahrik ve sürüş sistemlerinde yer alan bileşenlerin yerli ve özgün olarak üretilmesini, geliştirilmesini hedefleyen projeler desteklenecek. Proje süresi üst sınırının 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 5 milyon TL olacak. ‘Gömülü Sistemler Çağrısı’ aracılığıyla otomotiv sektöründe rekabetçi, düşük emisyonlu ulaşım alt yapısını destekleyecek araçlarda yer alan elektronik kontrol üniteleri için özgün değerli Ar-Ge projelerine destek verilecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı ise 10 milyon TL olacak.

‘Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği Çağrısı kapsamında akıllı binalarda enerji tasarrufu için gerekli gömülü sistemlerin ticari ürün haline getirilmesine yönelik projeler desteklenecek.

Proje süresi 24 ay, proje bütçesi ise 2 milyon 500 bin TL ile sınırlanacak.

‘Fosil Yakıtlar Kömür Çağrısı’ ile kömür veya kömür ve biyokütle yakıtlı termik santraller için yardımcı eleman ve alt sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projelere destek verecek. Proje süresi üst sınırı 36 ay, proje bütçesi üst sınırı 8 milyon TL olacak.

‘Gömülü Sistemler Çağrısı’ kapsamında uluslararası düzeyde rekabet edebilir, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edebilecek, bilgi toplumuna geçişte altyapıyı destekleyecek, özgün değeri olan Ar-Ge projelerinin desteklenecek.

Proje süresi üst sınırı 24 ay, proje bütçesi üst sınırın 3 milyon TL olacak. Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4 milyon TL’ye çıkacak.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu