Makaleler

“KOBİ’ler, finansal sıkıntıları ve çözüm önerileri”

Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapılan, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle hepimizin bildiği üzere KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlan. Bu bizim ülkemiz için de böyle. Katma değere, ihracata olan katkıları ise onlann Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça gösteriyor.

Bu kadar önemli özelliklere sahip KOBİ’lerin elbette ki yaşadıklan ve çözmeleri gereken birtakım sorunlan da bulunuyor. Küreselleşme sürecinde önemli yeri olan KOBİ’lerin söz konusu sorunlannın başında finansman sorunlan geliyor. Kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunlar, finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edememeleri, kredi alımlannda karşılaştıklan teminat sorunlan, kredi hacimlerinin düşük ve bununla birlikte kredi maliyetlerinin yüksek olması, sermaye piyasasına girememeleri ve diğer benzer sorunlar KOBİ’lerin güçlü finansal yapılara sahip olmalannı engelliyor ve tabii ki rekabet güçlerini azaltıyor.

Biz de bu noktada, finansal sorunlannı aşamayan KOBİ’lerin ulusal/uluslararası yoğun rekabet ortamında ayakta kalamayacaklan gerçeğinden hareketle FODER’in (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) katkılarıyla, KOBİ’lerin verimliliklerini artırabilmeleri için yol gösterici olacağını umduğumuz bir kitap hazırladık. Faydalı olacağını düşündüğümüz “KOBİ’ler İçin Finansal OkurYazar-lık” kitabını 8 bölüm olarak kurguladık.
Birinci bölümde KOBİ’lere ilişkin genel tanımlamalar var, aynca KOBİ’lerin sorunlan hakkında tespitlerde bulunuluyor. Çözüm konusunda ise Finansal Okuryazarlık’tan faydalanmalannın en iyi yöntemlerden biri olacağı belirtilmekte. Finansal okuryazarlık temel düzeyde para ve bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bireylerin ve KOBİ’lerin bugünün sosyo ekonomik koşullarında finansal okuryazarlık becerilerine sahip olmaları hem finansal problemleri önceden öngörüp çözebilmeleri açısından önemli. Sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için finansal konularının takip edilmesi ve kişilerin kendileri ve şirketleri için en doğru karan verebilmesi gerekiyor. Bu yüzden finansal okuryazarlık aslında hayat boyu uygulanacak bir kavram.

Kitabın ikinci bölümünde Finansal Bütçe Yönetimi ve Riskleri konusunda bilgiler veriliyor. KOBİ’ler üçüncü bölümde finansal tablolara ilişkin tahminleri ve gelir tablosu analizini nasıl yapacaklannı, bilanço okuma ile ilgili püf noktalannı bulacaklar. Dördüncü bölümde ise KOBİ’lerimiz, kredi kullanımı, leasing, fakto-ring, Eximbank kredileri gibi konularda en güncel bilgilere ulaşacaklar. Aynca KOBİ’lere dönük Devlet Destekleri de bu bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Beşinci bölüm Sigorta ve Vergi’lere aynldı. Bu konuda akla gelen her türlü somya cevap verecek nitelikte bilgiler yer alıyor bu kısımda. Altıncı bölümde Yatınm Değerlendirme Araçlan ile ilgili önemli bilgiler var KOBİ’lerimizin faydalanacağı. Yedinci bölümün KOBİ’ler için mini bir rehber niteliğinde olmasını istedik. Okuyucular burada finansal okuryazarlığın temel kavramlannı bulacak, finansal risk analizini nasıl yapabileceklerine dâir fikirler edinecek. Aynca ya-tınm için altın kurallar nelerdir bunun bilgisine ulaşacak, yatınmlanyla ilgili şikayetlerini nerelere bildirebileceğini öğrenecek. Yine finansal itibarlannı yönetmenin ipuçlannı, finansman çözümünde kullanabilecekleri sermaye piyasası araçlannı da bu bölümde bulabilecekler.

Som-cevap şeklinde hazırlanan, yatınm ile ilgili son bölüm aklındaki pek çok somya cevap arayanlar için… Türkiye’deki bankaların genel müdürlüklerinin adresleri de bu bölümde yer alıyor. Unutmayalım, küreselleşen dünya düzeninde KOBİ’ler ülkeler için çok önemli. Bildiğiniz üzere KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Tüm KOBİ’lerimize başanlar dileriz.

HANDAN AÇAN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu