Teknoloji ve İnovasyon Haberleri

Kobi’lerde Bilgi Sistemleri ve ERP

İşletmelerde entegre edilmiş kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP-Enterprise Resource Planning Systems) kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yazılım sistemleri kullanımında ERP sistemlerinin öneminin artmasının en büyük nedeni, ERP’nin işletme faaliyetlerinin etkinliğini artıracağına inanılması. Kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP), işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan; bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir. İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin değer yaratabilmesi için bilgi teknolojilerinden faydalanması gerekmektedir. Bilgi teknolojileri ise yazılım ve donanım olmak üzere iki aşamada incelenebilir. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP), bilgi teknolojilerinin yazılım (güçlü donanımlara sahip) kısmını oluşturmaktadır.

Bilgi teknolojilerine dayalı ‘Muhasebe Bilgi Sistemi’ kurulumunun başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için işletmelerin ERP sistemlerine olan ihtiyacının tüm organizasyon birimleri bazında iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde işletmelerin ihtiyaçlarından fazla teknolojik yapıya sahip, etkin olmayan kaynak kullanımı söz konusu olabilir ya da kullanılacak ERP sistemi işletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir.

ERP ve İşletme Maliyetlerine Etkisi

Yapılan araştırmalar, ERP sistemlerinin işletme performansını artıracağına inanıldığını ortaya koymuştur. Özellikle işletmeler ERP sistemlerinin;

■ Maliyetleri azaltmasını,

■ Karar alma sürecine destek olmasını,

■ Daha güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamasını,

■ İşletme fonksiyonları arasında entegrasyonu sağlayarak müşteri tatminini artırmasını,

■ İşletme içinde ve tedarik zinciri boyunca bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamasını,

■ E-ticareti mümkün kılmasını beklemektedirler.

ERP ve İşletme Performansına Etkisi

Genellikle bilgi teknolojilerinin aşağıdaki unsurlar sayesinde firma performansını artıracağı iddia edilmektedir:

■ Firma faaliyetlerinin ölçek etkinliklerini artırarak,

■ İşlem maliyetlerini azaltarak,

■ Karar alma sürecinde kullanılabilecek bilgiyi zamanında toplayarak ve işleyerek,

■ Çalışanların performansını etkin biçimde göstererek,

■ İletişim kanallarını düşük maliyetle tutarak.

Şekil 2, bilgi teknolojisi yatırımlarının işletme performansını nasıl etkilediğini göstermektedir.

ERP ve KOBİ’lerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ERP sistemleri kurulumunun işletme performansı üzerinde olumlu etkisinin ortaya çıkabilmesi için bazı şartların varlığı gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

■ İşletmelerin ERP sistemlerinden sağladıkları, finansal kazanımları rekabet ortamında düşük fiyatlarla tüketicilere yansıtabilmeleri ve bu şekilde finansal performanslarını artırabilmeleri için ERP kurulumunun üzerinden belli bir süre geçmesi gerekir. ERP sistemlerinin kurulurlarının ilk yıllarında işletme performansını artırmaları beklenmemelidir.

■ ERP sistemlerinin maliyet avantajları yaratabilmeleri için sistem kullanıcılarının (işletme çalışanlarının) eğitilmesi ve işletmelerin yeni sistemlere uyum sağlayabilmesi gerekir.

■ ERP sistemleri bazı alanlarda kazanımlarayol açarken, yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle elde edilen kazanımla-rın etkisi yok olabilmektedir. Dolayısıyla ERP sistemleri entegre edilmeden önce, sağlanabilecek olası kazanımlar ve yatırım maliyetleri karşılaştırılmalı; olası ka-zanımların yatırım maliyetlerinden yüksek olması halinde kurulum kararı verilmelidir.

KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin finansal kaynakları oldukça sınırlı olduğundan bilgi sistemleri ve ERP ihtiyaçlarını doğru saptamaları ve bunlara göre satın alma yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle de KOBİ’ler için önerimiz ERP sistemleri ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmeleri ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak sistem için teknik şartname hazırlamalarıdır.

Prof. Dr. Volkan Demir

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu