Makaleler

KOBİ’lerin iş süreçlerini kolaylaştıracak, ürün ve hizmetler

Kobi’ler Giderlerini Nasıl Azaltır

Küçük ve ortay boy işletmelerin en fazla önem verdikleri gündem maddelerinden biri kuşkusuz giderler. Tüm hesaplar bu kalemin maliyetini düşürmek için yapılıyor. Giderler, sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazı sektörlerde stok ve finansman maliyetleri öne çıkarken bazılarında personel ya da satış-pazarlama giderleri ağır basıyor. Bu yüzden de maliyet azaltmada farklı yaklaşımlar söz konusu. Baskı makinelerinden bulut bilişime, filo kiralamadan kırtasiye sektörüne kadar KOBİ’lerin verimliliğini artıracak, maliyetlerini azaltacak birçok ürün ve hizmet bulunuyor. Bu ürün ve hizmetlerle KOBİ’ler cirolarını önemli ölçüde artırabiliyor.Kâr marjlarının azalması, rekabet ortamının daha da sertleşmesi global dünyamızın artık bir gerçeği. Bu nedenle dünya genelinde, özellikle son yıllarda KOBİ‘lerin daha verimli iş süreçleri ile rekabetçi ortamda öne geçmek için teknolojiye daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Teknolojiye gösterilen bu ilginin en önemli nedeni, teknoloji kullanımının iş süreçlerini daha iyi hale getirmesi.

Bunun yanında günümüz iş dünyasında dijital ortamda satış ve pazarlama, daha büyük kitlelere ulaşmak, pazarlama faaliyetleri maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlar girebilmek için olmazsa olmaz bir kanal olarak görülüyor. Bu kanalda en çok hizmet verebilecek kitle de KOBİ’ler. KOBİ’lerin dijital dünyadaki durumuna oransal olarak bakarsak TÜİK verilerine göre KOBİ’lerin internete erişimi yüzde 92, bilgisayar kullanımı yüzde 95, web sitesi sahipliği ise yüzde 62 seviyelerinde. Bankacılık tarafına bakarsak, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Mart 2016 verilerine göre Türkiye’de kurumsal internet bankacılığını, kayıtlı müşteriler arasından aktif olarak kullananların oranı yüzde 45 iken, kurumsal mobil bankacılıkta ise bu oran yüzde 62 seviyelerinde.

kobi-1

Rakamlar KOBİ’lerin dijital okuryazarlığının gelişmesinin büyük önem taşıdığını gösteriyor. Özellikle, e-ticaret, dijital şirket, sosyal medyada marka yönetimi, çevrimiçi reklamcılık gibi konularda KOBİ’lerin dijital dönüşümünün sağlanması ve bu rakamların daha da artmasını sağlamak gerekiyor.

Bu anlamda birçok şirket, KOBİ’lere özel geliştirdiği ürünler ve çözümlerle iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliğe katkı sağlıyor bir yandan da maliyetleri düşürüyor. KOBİ’lerin iş süreçlerini kolaylaştıracak, ürün ve hizmetleri araştırdık.

KOBİ’lerin maliyetlerini artıran 5 neden

 1. Yeni tüketim modeline uyum problemleri
 2. Değişime gösterilen direnç
 3. Bilinmeyenden korku
 4. Mevcut durumu koruma kaygısı
 5. Performans, hız, gecikme ve güvenlik ile alakalı çekinceler

KOBİlere sağlayacağı 7 fayda

 1. Donanım, yazılım, BT desteği gibi kaynaklara düşük yatırım bedelleri ile erişim.
 2. Teknik anlamda esnek bir BT altyapısına kolayca büyüyüp küçülebilir bir paket ile salıip olabilmek.
 3. İş performansı ve BT kapasitesini artırma,
 4. İş sürekliliği ve felaket yedekleme süreç ve altyapüaraıa erişim,
 5. Sürekliliği sağlamak ve teknik zorluklara karşı direnci arttırmak için yedekli çalışma olanağı,
 6. Kısıtlı sayıdaki insan kaynağı üe BT araçlarının faydalarım iş hayatına katabilme,
 7. Düşük toplam edinme maliyeti.

“KOBİ’lerin vizyonlarını güçlendiriyoruz”

Garanti Bankası KOBI Bankacılığı Pazarlama Koodinatörü ESRA KIVRAK:

“Finansal ürünlerimizin yanında, biigüendirme hizmetlerimizle de müşterilerimize yol göstermeye, bilgi birikimimizle KOBİ’lerin vizyonlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda KOBİLGİ hizmetleri altında yürüttüğümüz çalışmalarm başında, KOBİ’ler için ulusal ve uluslararası desteklerle ilgili gerekli bilgi ve yönlendirmeyi tek bir çatı altında sunan TeşvikBul hizmetimiz geliyor. Garanti.oom.tr/kobi altında uygulamaya aldığımız TeşvikBul bölümünde yer alan formlara il, faaliyet alanı, şirket kuruluş tarihi, çalışan sayısı ve yatırımın konusu gibi bilgileri dolduran KOBİ’ler, kendilerine en uygun teşvik, hibe ya da destekle ilgili bilgi sahibi oluyor. Bunun yanında ŞirketKur ile girişimcilerin akimdaki önemli sorulan cevaplıyoruz. Girişimciler, kendilerine ve planladıkları yapıya en uygun şirket tipini bulmalarını sağlayan hizmet kapsamında, harcama kalemlerini ve ortalama kuruluş maliyetini öğrenebiliyor. 2015’in sonunda sunmaya başladığımız GarantiTeknosor teknolojik danışmanlık hizmetiyle ise KOBÎ’ler bilgisayar, yazıcı, oep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlarla ilgili karşılaştıkları anlık teknolojik sorunlar için teknik destek alabiliyor. Garanti MarkaOl ile de marka tasarım uzmanlarından alabildikleri bilgilendirme hizmetiyle KOBİ’lerin markalaşma yolunda tasarım ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de, yalnızca finansman ve bankacılık alanında değil KOBİ’lere sunulan bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinde de KOBİ’ler neye ihtiyaç duyuyorsa yanlarında olacağız.”

Intel Security Türkiye – Azerbaycan Bölge Direktörü İLKEM ÖZAR
“Mobil cihazlar korunmalı”

Intel Security, KOBİ’lere siber tehditlere karşı koruma sağlayabilmeleri için Türk Telekom ile yaptığı iş birlikteliği çerçevesinde sunulan İŞYERİM paketleri ile erişilebilirliği yüksek ve kullanımı kolay güvenlik çözümleri sallıyor. Türk Telekom ÎŞYERİM paketleri, güvenliğin yanı sıra kurumsal e-posta hizmeti, alan adı, web sitesi araçları, WiFi paketleri ile KOBÎ’lerin temel ihtiyaçlarım uygun fiyatlarla karşılayabilmelerine olanak tanıyor. Ayrıca bu hizmetler bağlantı hizmeti faturasında olduğu için ödeme konusunda da avantaj sunuyor. Intel Security Türkiye • Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar, “KOBİ’lerin cihaz sayısının arttığım gözlemliyoruz, artık kullandıkları mobil cihazları da koruma gereksinimi içindeler. Biz de yeni paketlerimiz ile bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler üzerinde çalışıyoruz” diyor.

SAP Ekosistem ve Satış Direktörü SELÇUK ÖZNAL
“Kaynakların verimliliğini artırıyoruz”

SAP Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik SAP SuccessFactors, SAP Hybris, SAP ERP, SAP Jam, SAP Analitik Çözümleri ve SAP Cloud 4 Customer gibi çözümleri bulunuyor. SAP ERP, işletmeler için rekabetçilik, verimlilik ve kârlılık artışı sağlarken, maliyetlerin azalmasını ve tasarruf imkanları yaratıyor. SAP Analitik Çözümleri özellikle stok, personel, finansman, emlak, satış ve pazarlama giderlerinin düşmesini ya da aynı maliyet ile verimliliğin artınlmasım mümkün kılıyor. Sucoessfaotors, işe alımdan çalışan yedeklemeye uzanan bir yelpazede, birbiri ile tamamen entegre çalışan modülleri ile uçtan uca bir ÎK yönetimi platformu sunuyor. Bulut İK yönetimi çözümü SuccessFactors, herhangi bir donanım ya da bakım maliyeti yaratmadan, kısa bir sürede kullanıma hazır hale geliyor.

SAP Jam ile şirket içerisindeki departmanlar, proje ekipleri, sosyal kulüp üyeleri gibi farklı takımlar için kapalı iletişim gruplan kurulması ve anket gibi farklı iletişim araçları ile kurum içi beyin fırtınası, problem çözümü gibi iletişim süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi mümkün. Mobil CRM çözümü olan Cloud 4 Customer ile satış ve pazarlama süreçlerini pratikleştiriyor. Hybris isimli ticaret platformu KOBİ’lere özel paketiyle, çok kanallı ticaret yapışım hayata geçirerek müşterilerin dokundukları her kanalı birer gelir merkezi haline dönüştürmesine yardımcı oluyor. SAP Ekosistem ve Satış Direktörü Selçuk Öznal, “Biz sadece maliyetleri düşürmeye değil, maliyetleri düşürürken aynı zamanda kullanılan kaynakların verimliliğini maksimize etmeye odaklanıyoruz” diyor.

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu GMY İNAN EKİCİ
“Operasyonel kiralama hizmetini şahıslara da sunacağız”

Filo kiralama sermayelerini araç satın almaya harcamak, işin operasyonel yükünü ve ilave masraflarım üzerine almak istemeyen şirketler için çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kiralamayı tercih eden KOBİ’ler, kiralama şirketlerinin toplu satın alma avantajlarından yola çıkarak, satın alma, kasko, servis ve bakım maliyetlerinde ciddi avantaj sağlıyorlar. Ayrıca piyasa koşullarına veya kira süresi boyunca oluşacak hasarlara bağlı olarak araçların 2’nci ,el satış bedellerinde oluşabilecek öngörülemeyen değer kayıplarından etkilenmiyor. Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, kiralanan filo aracında orta segment bir araçta, peşin satın alındığı var sayımı ile eğer araçta ekstra bir hasar durumu söz konusu olmaz ise kiralamada yaklaşık yüzde 9 oranında avantaj saklandığım söylüyor. Bunun da 70 bin TL’lik bir araçta toplamda yaklaşık 6 bin ile 6 bin 500 TL’ye karşılık geldiğim ifade eden Ekici, “Avis Filo markamız ile KOBİ’ler, kurumsal şirketlerin yanında şahıs şirketlerine sunuyor olduğumuz operasyonel kiralama hizmetini Avis filo markası ile şalııslara da yakın zamanda sunacağız” diyor.

Multinet Up CEO su YUSUF ZİYA GÜNDÜZ
“Akıllı çözümlerimiz değer yaratıyor”

Multinet üp, çalışanların yemek ödeneklerinden ödüllendirme ve sadakat programlarına, şirket araçlarının yönetiminden iş seyahatleri, konaklama ve tedarik süreçlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede çözüm ve hizmetler sunuyor. Çalışanların yemek konusunu çözen Restonet, çalışan ödüllendirme ve yardımlarım, ekip teşviklerini yerine getiren Giftcard, firmaların araç ve diğer yakıt harcamalarım gerçekleştiren Petronet, iş için seyahat eden personelin konaklama harcamalarım yönetmelerini sağlayan Otelnet ve satın alma süreçlerinde kurumlarm iş yükünü hafifleten Multiavantaj Business bu hizmetlerden birkaçım oluşturuyor. TÜRKOUFED, çatısı altında yer alan 50 bine yakın şirket yer aldığım belirten Mulitnet Up CEO’su Yusuf Ziya Gündüz, özel olarak tasarlanan TÜBKONFED kartı ile şirketlerin tedarik sürecinde avantajlı fiyatlardan yararlanabilmelerini, maliyetlerini ve operasyon yüklerini azaltmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu kart ile akaryakıt, yemek, yurtiçi kargo, İK, filo kiralama gibi alanlarda avantajlı koşullarla tedarik yapılabiliyor. Gündüz, “Bu platform, değer yaratan akıllı çözümlerimizi Türkiye’nin dört bir köşesindeki KOBİ’ler için erişilebilir kılarak bir dönüm noktası oldu” diye konuşuyor.

LeasePlan Genel Müdürü TÜRKAY OKTAY
“Uygun fiyatlı kiralama hizmeti sunuyoruz”

LeasePlan, operasyonel filo kiralama ve araç yönetiminde Türkiye’de 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz mart ayında İzmir’de ikinci ofisini açan şirket, önümüzdeki dönemde farklı illerde ofisler açmaya devam edecek. Sektörün özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren KOBİ’lere ulaşarak büyüyebileceğini düşündükleri için sektörün ilk online filo kiralama sitesi www.tiklakirala.com’u hizmete sunduklarını söyleyen şirketin genel müdürü Türkay Oktay, Tıkla Kirala ile 10 bine yalan üyeye ve 900 müşteriye sahip bir avantaj platformunu hayata geçirdiklerini belirtiyor. Bugün, bu platform aracılığıyla kiralanan bin 500 şirket aracı bulunuyor. S017’de bu platformu geliştirmeyi planladıklarım vurgulayan Oktay, “KOBİ’lerimizi ise www.tiklakirala.com’a üye olmaya davet ediyoruz. Tıkla Kirala’da müşterilerimiz işlemlerini online olarak gerçekleştirdikleri için dalıa uygun fiyatlı kiralama teklifleri sunabiliyoruz. Her hafta yeni hemen teslim araç kampanyaları düzenliyoruz” diyor.

OKI Genel Müdürü LUSIADUT:
“Az enerji harcayan ürünler yapmaya devam edeceğiz”

OKI’nin akıllı MIT’leri (akıllı çok fonksiyonlu yazıcılar), cloud sistemine giriş ve çıkışa uyumlu olarak çalışıyor. Akıllı cihazların belgelerin doğrudan e-postaya arşivlenmesi, network üzerinde bulunan Cloud tabanlı bir klasöre taranabilmesi özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde belgelerin tek bir konumda arşivlenmesi sağlanıyor. OKTnin akıllı yazıcılar için geliştirilen Sendys explorer çözümü çok sayıda belge kullanımı içeren süreçleri ortadan kaldırırken, iş akışlarının kontrolünü sağlamaya olanak veriyor. Sendys sayesinde kullanıcılar belgeleri tarayıp OCR yani düzenlenebilir formata dönüştürebiliyor, dağıtabiliyor. Arşivleri kişiselleştirip belge güvenliğini arttırabiliyor, birden fazla cihazı yönetmek için merkezileştirme yapabiliyor. Mobil çalışanlar OKI akıllı cihazlar üzerinden google cloud print yazılımı ile istediği her yerden baskı alma imkanına sahip oluyor. OKI Genel Müdürü Lusi Adut, OKTnin donanım ve yazıcı pazarındaki trende uygun olarak az enerji harcayan, uzun ömürlü, çevreye en alt düzeyde etki edecek, işletmelerin ve farklı sektörlerin taleplerine uygun, kolay kullanılan ürünler sunmaya devam edeceğini söylüyor.

eTA Genel Müdürü HAMDİERÇELİK
“Yurtdışındaki fırsatları değerlendiriyoruz”

Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA), yük sahibi KOBİ’ler ve taşımacılık yapan kamyoncuları bir araya getirerek, kaynaklarım en etkin kullanmalarım sağlayan bir online iş platformudur. Borusan’m lojistik sektöründeki deneyimini ve teknolojik alt yapısını paylaşarak kamyoncu esnafı ile KOBİ’lere önemli bir hizmet sunuyor ve bunların arasında ilave maliyet yaratan tüm aracıları ortadan kaldırıyoruz.

Yenilikçi online modeli ile Türkiye’nin ilk elektronik taşımacılık şirketi olan eTA, spot piyasada komisyon ödeyerek çalışmak durumunda kalan KOBİ’lere, komisyonsuz, uygun fiyatla anlık sipariş verme fırsatı sunuyor. Sigortalı ve garantili taşımacılık hizmeti bulmakta zorlanan işletmeler, eTA ile çalışarak yüklerini garanti altına alıyor. HGün içerisinde farklı saat dilimlerine taşıma planlama imkânı sunuyor. Bu iş modelinin yayılabileceği alanlardan bir tanesinin de yurtdışı olduğuna dikkat çeken eTA Genel Müdürü Hamdi Erçelik, yurtdışmdan gelen tekliflerin yanı sıra Avrupa’da da olabilecek fırsatları değeriendirdiklerini belirtiyor.

HP Türkiye Genel Müdürü FİLİZ AKDEDE
“Kontratlı baskı ürünlerimizi sunacağız”

Windows 10 mobüe’lı HP Elite x3, phablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarın kullanım deneyimlerini tek cihazdan birbirine bağlarken, kullanıcıların üretkenlik için kilit öneme sahip uygulamaları bu faririı cihazlardan sorunsuzca çalıştırmalarına da imkân tanıyor. HP EliteBook 1030 dizüstü bilgisayarı da yine KOBİ’lerin kullanabileceği üst seviye iş dizüstüleri portföyünde yer alıyor ve mobUiteye önem veren müşterilerin küçük boyutlardaki dizüstünde daha geniş ekran ihtiyacım karşılıyor. HP JetAdvantage Connect yazılımı ise bir uygulama açmaya veya yazıcı sırasına baskı göndermek için e-posta yollamaya gerek olmaksızın mobil cihazlar üzerinden PC’lerdekine benzer yenilikçi bir deneyim ile kurumsal ağlar üzerinden baskı almayı mümkün kılıyor. HP Türkiye Genel Müdürü FUiz Akdede, “Önümüzdeki dönemde özellikle kontratlı baskı alanında uzmanlaşmış ürünlerimizi kullamcılanmızla buluşturacağız. KOBİ’lerimiz ve diğer kurumsal işletmeler ortalama üç yıllık bir baskı anlaşması ve bu yeni ürün ailemiz sayesinde kaliteli baskıyı en ekonomik şekilde alacaklar” diyor.

Fortinet Bölge Satış Direktörü DERYA AKSOY
“Cihaz ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getiriyoruz”

Fortinet’in SOC3 mimarisi, yeni FortiGate 60E güvenlik uygulamaları serisinin hızrnı, güçlü güvenlik ve ağ özellikleri ile daha da artırıyor. FortiGate 60E sayesinde KOBİ’ler Fortinet’in Security Fabric yapısının sunduğu güvenliği daha da artırıyor. Aynea Fortinet’in Security Fabric çözümü; geleneksel otonom sistemleri, nesnelerin internetinden bulut sistemlerine kadar her türlü ortama dağıtılmış güvenlik sunmak için tasarlanmış, uyarlanabilir ve birlikte çalışabilir entegre mimaride bir araya getiriyor. Fortinet Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy, “KOBf lere özel çözümlerimiz sayesinde kurumlar, kendilerini koruyacak gerekli gelişmiş güvenlik çözümlerini hayata geçirecek özgürlüğe sahip olurken aynı zamanda hem bugün hem de gelecekte artan cihaz ve performans ihtiyacım da karşüayabilecek duruma geliyor. KOBİ dünyası içerisinde yer alan müşterilerimize, bu tehditler ile savaşmalarım sağlayan sofistike ağ güvenliği taktikleri sunarak kendilerine yüksek miktarda tasarruf sunuyoruz” diyor.

Fleetcorp Genel Müdürü BARBAROS ÇITMACI
“Operasyonel kiralama iş tasarrufu sağlıyor”

Fleetcorp, operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Kiralama hizmeti süresince müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasında, araçların yetkili servislerde orijinal parça kullanılarak bakımı, onamm hizmetleri, zorunlu trafik sigortası ve plaka bazlı kasko poliçesi, lastik değişimi, yedek araç temini, 7/24 yol yardım desteği bulunuyor. Online raporlama hizmetiyle de müşterilere araçları ile ilgili plaka bazlı olarak, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi, kira bedeli, araç kilometresi, ceza bedelleri, bakım-onanm faturaları gibi bilgileri görüntülü olarak alma imkanı tanıyor. Fleetcorp Genel Müdürü Barbaros Çıtmacı, “Operasyonel kiralama, işletmelere çok önemli alanlarda tasarruf olanağı sağladığı için her geçen gün daha fazla firma tarafından tercih ediliyor. Çünkü bakım, hasar, onarım, sigorta, ikinci el değeri, vergi, yedek araç vb. işletim süreçleri ile uğraşmalarına gerek kalmıyor. İşletmeler bu sayede zaman ve iş tasarrufu gerçekleştiriyor” diyor.

NetApp Türkiye Genel Müdürü BEHÇET YUMRUKÇALLI
“Gerçek zamanlı büyük veri analizi sağlıyoruz”

NetApp, veri depolama ve yedekleme alanındaki çözümleri sunuyor. Verimliliği artırma odaklı geliştirdiği depolama işletim sistemleri, müşterilerin operasyonel verimliliği sağlamasına Thin Provisioning, tekilleştirme, sanal klonlar, veri sıkıştırma, boş blokların yer kaplamasının engellenmesi gibi teknolojiler aracılığıyla yardımcı oluyor. Örneğin NetApp veri tekilleştirmesi, canlı veriler üzerinde protokol bağımsız olarak blok seviyesinde tekilleştirme uygulayarak veri depolama sistemi üzerindeki benzer veriler için ayrı kopyalar tutulmasını önlüyor.
Böylece depolama kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanırken aynı zamanda daha büyük kapasiteleri ifade eden daha küçük fiziksel kapasiteler de elde ediliyor.

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, “KOBÎ’lere dalıa etkili çapraz satış ve kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti kazandırırken gerçek zamanlı büyük veri analizi, risk değerlendirmesi, raporlama ve uyumluluk şartlarım karşılama olanağı da sağlıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Comodo Genel Müdürü ÖMER GÜNEŞ
“İhtiyaçlar tek bir platformdan karşılanıyor”

Son zamanlarda gerçekleşen siber saldırılardan özellikle KOBİ’ler oldukça fazla zarar gördü ve maddi kayıplar yaşandı. Fidye yazılımları (örneğin Cryptolooker) başta olmak üzere birçok zararlı yazılım ve saldırılarla KOBİ’ler hem maddi kayıplar yaşadılar hem de iş verimlerini etkiledi. Dolayısı ile ciddi bir güvenlik ihtiyacı mevcut. Tabi bu güvenliği sağlarken aynı zamanda kullanımı zor ve yüksek maliyetli çözümlerin kaybedilen maddi kaybı ve verimi geri getirmiyor. Comodo’nun sunduğu ITSM (İT Se Security Manager) Platformu KOBİ’lerin tüm güvenlik ve cihaz yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarım karşılıyor. Comodo ITSM platformu Windows tabanlı masaüstü ve dizüstü bilgisayarları, MAC OSX bilgisayarları, IOS ve Android tabanlı mobil telefon ve tabletleri destekliyor. Verilerin güvenliği sağlanırken aynı zamanda cihazların yönetimini de ele alan Comodo ITSM platformu, tüm bu çözümleri tek bir çatı altında toplayıp, her bir segment ve ihtiyaç için ayrı ayrı ürün yada platformlar kullanma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Comodo Genel Müdürü Ömer Güneş, “Kısacası KOBİ’ler ihtiyaçlarına yönelik bu çözümlerin tümünü hem tek bir platformdan karşılayabilecek hem de buna çok uygun maliyetlere sahip olabilecekler” diyor.

Proline Satış Direktörü BİLGİNÇ IŞIK
“Hızlı ve esnek iş kararları aldırtıyoruz”

Proline, sunucu/depolama adedi, istenilen performans, yedeklilik türü ve güvenlik seviyesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hizmetlerim tasarlıyor ve anahtar teslim çözümler sunuyor. Müşterilere çözüm talebini analiz ederken uygun ürün bulunması, ürünün konflgüre edilmesi, fiyatlandınlması, veri merkezi içerisinde yerleşimin yapılması (mimari çizim ile), ürünün veri merkezi içine fiziksel montajı, kurulumun tamamlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi, tesliminin yapılması ve 7×24 bakım-destek hizmeti verilmesi aşamalarım gerçekleştiriyor. Sundukları çözümlerle özellikle KOBİ’lerde, daha az sayıda bilgisayarla daha çok iş yapılabildiğini belirten Proline Satış Direktörü Bilginç Işık, operasyon yönetimi maliyetlerinin de hızla düştüğünü ifade ediyor. Bu noktada ön plana çıkan en önemli çözümün masaüstü sanallaştırma teknolojisi olduğuna işaret eden Işık, yeni sistemlerin kurulmasını beklemek zorunda kalmadan, sanal makinalar üzerinde hızlı ve esnek iş kararlan aldırtabildiklerini kaydediyor.

Layer Sistem CEOsu BURAK TUVAY
“Hosting hizmetini hayata geçireceğiz”

Layer Sistem, KOBİler için bilişim teknolojileri alanında yasal olarak yükümlülük haline getirilmiş loğlama hizmetini sunuyor. 5 bin 651 numaralı yasa ile müşterilerine ve kullanıcılarına internet hizmeti sağlayan tüm işletmelerin internet erişim bilgilerini kayıt altına alması ve bir yıl süreyle bu kayıtlan saklaması zorunlu hale getirildi. Sundukları Layer LOG hizmetiyle KOBİ’lere uygun aylık maliyetlerle bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağladıklarım ifade eden Layer Sistem CEO’su Burak Tuvay, bu hizmete ek olarak Layer WIFI hizmetiyle le işletmelerin müşterilerine sunduğu internet erişimini başka bir deneyime dönüştürmelerini sağladıklarım sözlerine ekliyor. Parklı giriş yöntemlerini kullanarak müşterilerinin direkt olarak internet hizmetine bağlanabilmesine olanak tanıdıklarım kaydeden Tuvay, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Şu anda firmamız bünyesinde proje olarak devam ettirdiğimiz KOBİ’ler için barındırma (hosting) hizmetimizi önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projemizde hedefimiz KOBİ’ler için profesyonel barındırma hizmeti sunabilmek.”

Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama GMY TARIK TÜZÜNSÜ
“KOBİ portalı açacağız”

Microsoft KOBİ’lere yönelik çözümlerini üretkenlik, hareket, zeka ve güvenlik çözümleri olarak dört başlık altında topluyor. Üretkenlik çözümlerini kapsayan bulut ürünleri Office 365 ve CBM Online ile KOBİ’lerin teknolojiden uygun maliyet ile kullandıkları kadar ödeyerek en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor.

Hareket çözümleri alfanda bulunan Windows ve Microsoft Lumia telefon ürün grubu aileleriyle KOBİ’ler ekipleriyle istedikleri yerden, istedikleri şekilde kolayca birlikte çalışabiliyor. Güvenlik çözümleri Windows Server 2012 R2 ve Azure ile verilerini beklenmedik siber saldırılara karşı koruyor ve hazırlıklı kılıyor. Zeka çözümleri olan SQL Server ve Microsoft Dynamics ile kullanıcılar müşterilerini daha, yakından tanıyıp anlama ve bu şekilde satışlarım artırma fırsatı sağlıyor. Microsoft Türkiye KQgİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tank Tüzünsü, “Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerin tüm teknolojik ihtiyaçlarım karşılayacak, böylelikle çok daha rekabetçi olmalarım sağlayacak çözümlerin bir arada olduğu bir KOBİ portalını distribütörlerimizle birlikte açacağız. Bu portalde KOBİ’ler; sektörlerini ve ilgi alanlarım belirttikten sonra bir sihirbaz yardımıyla kuramlarıyla ilgili olabilecek çözümlere ulaşabilecek” diyor.

Ofix Genel Müdürü GÜRKAN UĞRAŞ
“Personel ve zamandan tasarruf sağlıyoruz”

Ofislerde düzenli olarak sarf edilen gıda, temizlik, toner, kırtasiye malzemeleri gibi ürünlerin bir arada satışa sunulduğu bir sanal market olan Ofıx, KOBİ’lerin aldıkları ürünleri ücretsiz olarak kapılarına teslim ediyor. Tek adresli ofislerden yüzlerce şubesi olan zincir mağazalara kadar tüm şirketlerin bu giderlerini kontrol edebilmelerini sağlayan bir sisteme sahip olduklarım bleirten Ofix Genel Müdürü Gürkan Uğraş, “Şubelerdeki kullanıcıların girdiği siparişler, merkezdeki yetkililer tarafından kontrol edilerek onaylanıyor. Şubelerin eski alışveriş raporları da görülebilmekte olduğundan yetkili kişi nerede ne sarf ediliyor rahatlıkla anlayabiliyor. Diğer yandan, Ofix.com’un web sitesinde satışa sunulan 10 binden çok çeşit ürünün ertesi gün kapınıza gelmesi, hem personel hem de zamandan tasarruf sağlıyor” diye konuşuyor.

Konica Minolta Türkiye Pazarlama Müdürü ORHAN DOĞAN
“Ürünlerimiz yüzde 30 tasarruf sağlıyor”

Konica Minolta Türkiye, fotokopi makineleri, yazıcılar, baskı sistemleri gibi donanımsal üriinlerimizin sağladığı finansal avantajlar ile birlikte, müşterilerin günlük dokümantasyon süreçlerinin iyileştirilmesi için bilgi güvenliği, kullanıcı ve maliyet merkezi yönetimi, doküman içeriği yönetimi, mobil yazdırma ve benzeri yazılım çözümleri de sunuyor. Konica Minolta Türkiye Pazarlama Müdürü Orhan Doğan, baskı maliyetlerinin azaltılması ve daha şeffaf bir dokümantasyon çözümünün mevcut süreçlerin iyileştirerek entegre edilmesi sonucunda, maliyetlerin azaltılması konusunda müşterilere tam bir kontrol sağlandığım söylüyor. Doğan, “Çözümlerimizin hayata geçirildiği müşterilerimiz, maliyetlerinde yüzde 20 ile 30 arasında tasarruf sağlıyor” diyor.

MEDİANOVA CEO’SU SERKAN SEVİM
“Online projelerin yükünü hafifletiyoruz”

Medianova, KOBİ’lere statik ve dinamik içerik hızlandırma, encoding platformu, kurumsal video platformu, online video platformu, internet canlı yayım, bulut depolama ve sanal sunucu gibi farklı başlıklar altında ürün ve çözümler sunuyor. Online Video Platformumuz MN360 ve web sitelerini hızlı açılmasını sağlayan Aksela Platformu KOBİ’lere yönelik sunulan ürünler. MN360 sayesinde, web sitesine entegre edilen kurum videoları Web’den, mobilden, smart TV’lerden sorunsuz izlenebiliyor. Her türlü raporlama ve geri dönüş büdirimi de içerik bazmda alınabiliyor. Aksela ise kurumun web sitesinin mobil ve web üzerinden son kullanıcıya ortalama yüzde 40 daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Medianova CEO’su Serkan Sevim, Türkiye’de internet kullanıcılarının ciddi anlamda büyüdüğü bir ortamda, artık web sitelerinin ve online projelerin üzerinde çok ciddi trafik yükü bulunduğunu, Medianova servisleri ile bu yükün internet servis sağlayıcüarına olan entegrasyonlar kullanılarak akıllı bir şekilde dağıtıldığım söylüyor.

TNB KEP Genel Müdürü DUYGU YANTAÇ
“KEP kullanımı operasyonel verimlilik sağlıyor”

TNB KEP, Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji şirketi olarak kurulan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti vermek üzere lisanslanmış ilk özel kuruluş. TNB KEP, Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nm deneyimini, yasal mevzuatlara hakimiyetini ve hukuk tecrübesini elektronik ortama taşıyor. KEP gönderimi, geleneksel posta ile yapılan yasal bildirim ve yazışmaların elektronik ortamda hızla ve resmi geçerliliği olacak şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sayede firmalar gönderim ve kâğıt tüketim maliyetlerini yüzde 70’e varan oranlarda azaltabiliyorlar. TNB KEP Genel Müdürü Duygu Yantaç, “KEP kullanımı ayrıca operasyonel verimlilik, fiziki arşiv ve belge yönetim maliyetlerinde azalma gibi birçok kazanım sağlıyor. KEP sisteminin önemli özelliklerinden biri diğeri de çevreye zarar vermeden, atık üretmeden iş yapmayı sağlaması” şeklinde konuşuyor.

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü NECMİ ÖN
“Abonelik merkezi kurduk”

Penta, bulut bilişim ve yönetilen hizmetleri stratejik faaliyet alanı olarak belirledi. Bu çalışmalar sonunda iki ay kadar önce en büyük Kamusal Bulut sağlayıcüardan biri olan IBM Softlayer’in dağıtıcısı olarak atandı. Bir diğer stratejik konusu ise bulut bilişim temelli ürün ve çözümler. Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında Penta Abonelik Merkezi (PAY) altyapısını hayata geçirdiklerini söyleyen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü Necmi Ön, şu bilgileri veriyor: “CRM, e-fatura, e-arşiv, e-defter, ön muhasebe, yedekleme, e-ticaret, IaaS servislerini bu platform üzerinde aktif hale getirdik. Yerli üreticiler ile KOBİ pazarım adresleyen yedekleme ve felaket kurtarma hizmeti, yönetilen güvenlik hizmetleri, yönetilen Digital Signage sistemleri, sanal santral, otel yönetim sistemleri, enerji yönetimi gibi hizmetler üzerine çalışıyoruz.”

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hiz. Türkiye Paz. Direktörü HÜSEYİN YARGI
“KOBİ’lerin iş yüklerini azaltıyoruz”

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye, Restaurant Pass yemek kart ve çekleri, teşvik ve ödüllendirmede Gift Pass hediye çekleri; harcama yönetiminde Business Pass yemek temsil ağırlama kart hizmeti ve akaryakıt harcama yönetiminde ise Fuel Pass hizmetleri ile faaliyet gösteriyor. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye Pazarlama Direktörü Hüseyin Yargı, tüm hizmetlerin, özellikle KOBİ’lerin kolaylık ve verimlilik sağlayarak iş yüklerini azaltmaya yönelik olup aynı zamanda maliyet avantajr sağladığım belirtiyor. KOBİ’lerin çalışanlarının yemek ihtiyacım Restaurant Pass yemek çek ve kartlan ile karşıladıklarında nakit ödeme sistemine göre yüzde 90’a varan vergi avantajından faydalanabildiğin! söyleyen Yargı, “Aynr zamanda çalışanlarına yemek yardımı yapan firmalar çalışan verimliliğinin arttığım gözlemleniyor” diyor.

Teknoser Genel Müdürü BÜLENT TELLİOĞLU
“Yerinde müdahale ediyoruz”

Teknoser, KOBİ’ler için veri depolama, sunucu konsolidasyonu, Microsoft uygulamaları, donanım çözümleri, sanallaştırma gibi bulut teknolojileri, felaket önleme ve veri güvenliği, ağ çözümleri, çözüm ünitelerinin bakım/onanm hizmetleri gibi oldukça geniş yelpazede çözümler sunuyor. Bunların yanı sıra, networking tarafında tümleşik iletişim çözümleri başlığı altında topladığı uzak alan iletişim ağlan, IP üzerinden ses ve görüntülü iletişim, doküman paylaşımı gibi KOBİ’ler için kısa zamanda yatırım geri dönüşümü olan çözümler de sağlıyor. Türkiye’nin en uç noktasına kadar yerinde müdahale ve çözüm üretebildiklerini söyleyen Teknoser Genel Müdürü Bülent TeUioğlu, hayata geçirdikleri projelerle KOBİ’lere, lojistik ve seyahat giderleri anlamında çok ciddi tasarruflar sağladıklarını sözlerine ekliyor.

UPS Türkiye Genel Müdürü UFKU AKALTAN
“Lojistik süreçlerini yönetmeye destek oluyoruz”

Özellikle KOBİ’lerin büyümelerindeki en büyük fırsat farklı pazarlara ulaşmalarından geçiyor. UPS de ihracatı kolaylaştırıcı KOBİ Paketi’ni geliştirdi.

Aynca Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’ne yönelik geliştirilen ‘Hızlı İhracat’ ürünü de KOBİ’lerin maliyetlerini azaltıyor. KOBİ Paketi sayesinde KOBİ’ler hızlı ve ekonomik şekilde gönderimler gerçekleştirebiliyorlar. Hızlı ihracat ürününde ise müşterilere dış satım sürecini yönetmeye yardımcı olarak, gümrük beyannamesine ihtiyaç duymayan, ardiye maliyeti olmayan, tek sayfalık bir formla hizmet veriliyor. UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliği üe Anadolu’daki 10 ilde KOBİ’lerimiz ve ihracatçılarımızla bir araya gelip onların yeni pazarlara kolayca ulaşmak için lojistik süreçleri konusunda destek oluyoruz.

VMvvare Türkiye Ülke Müdürü MURAT MEDİÇELER
“Ürünlerimiz kolay maliyet yönetimi sağlıyor”

VMware’in hibrit bulut servisi üzerinde KOBİ’ler iş yüklerini çalıştırabiliyor ve ‘kullandığın kadar öde’ modeliyle minimum maliyete ve verimliliğe salıip olabiliyor. VMware, DRaaS (Felaket Kurtarma Hizmeti) çözümleri sunarak KOBİ’lerin ilk yatırım maliyeti olmaksızın verilerini yedekleyebileceği ve felaket anında saatler seviyesinde hizmete devam edebilecekleri bir yapr sunuyor. Bunun yanında, son kullanıcıya yönelik çözümlerimizle de KOBİ’lerin PC yatırımı yapmaksızın sanal desktop çözümüyle düşük maliyetli desktop Kullanımına olanak sağlıyor. VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, “Genel olarak sanallaştırma çözümlerimiz ilk alım maliyeti olarak yüzde 70-80 oranında, operasyonel maliyetlerde de yüzde 40 – 50 oranında tasarruf sağlıyor. Sadece maliyet avantajı sağlamayıp, kolay yönetilmesi ve daha çevreci bir çözüm olması sebebiyle her ölçekteki firmanın olmazsa olmaz çözümü haline geldi” şeklinde konuşuyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu