Başarılı Girişimcilik

KOSGEB Tarafından Sağlanan Girişimcilik Destekleri

KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik destekleri

kosgeb1Girişimciliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi için sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının işbirliği ile geliştirilen AR-GE, girişimcilik ve eğitim programları için sağlanan desteklerin başında KOSGEB’in sağlamış olduğu destekler gelmektedir.

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması, sektör ihtiyaçlarının karşı 1 anabi 1 mesi ve sürdürülebilir desteklerin sağlanması amacıyla 15 Haziran 2010 tarih, 27 bin 612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Proğramları Yönetmeliği kapsamında KOSGEB İcra Komitesi tarafından hazırlanan 2010/2 sayılı Girişimcilik Destek Proğramı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

KOBİ statüsündeki girişimciler ile iş sahiplerinin mevcut işlerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri girişimcilik eğitimi ile uzman personel ihtiyaçlarının karşılanması, işletmelerinin ihtiyacı olan makina ve teçhizat ile ofis donanımının sağlanması, işletme kuruluş desteği ile sabit yatırım desteklerine yönelik olarak ihtiyaç duyacakları kamu desteklerine ilişkin kısa açıklamalara btı sayıda yer verilerek girişimciler ile paylaşılacaktır.

KOSGEB tarafından sağlanan desteklerin diğer bir amacıda ülkemizde henüz yeterli düzeyde oluşmayan girişimcilik kültürünün gelişiminin kalıcı bir şekilde yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve bu konudaki çalışmaların sürekli ve kalıcı olabilmesi için yerel yönetim ve dinamiklere dayalı işbirliğine yönelik olarak İş Geliştirme Merkezleri’nin (İŞGEM) kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması da yer almaktadır.

KOSGEB tarafından sağlanan Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken eğitimlerin KOSGEB tarafından belirlenen çerçevede ve kurallara göre gerçekleştirilecek olmasıdır. Örneğin aşağıda belirtilen birinci sıradaki eğitim alınmadan ikinci sıradaki eğitimin alınması mümkün bulunmamaktadır.

1.    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
2.    Yeni Girişimci Desteği
3.    İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

1.    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

•    Minimum 60 saatlik eğitim programı olup, atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar. Eğitimin içeriğinde; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması vb. konular yer almaktadır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebilir. Örneğin üniversiteler, İŞKUR, meslek kuruluşları, belediyeler v.b kuruluşlar tarafından düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

•    Eğitimler, genel ve özel hedef gruplan (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir ve eğitimlerden ücret alınmaz.

2.    Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

Bu destekten; uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

Destek unsurlarının içeriğine ve kısa açıklamalarına aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup, tabloda beliritilen 1. 2. 3. ve 4’üncü bölgelere ilişkin 16 Temmuz 2009 tarih, 27 bin 290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarda sağlanacak devlet destekleri bölgelerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmişlikleri dikkate alınarak dört bölgeye ayrılmış ve her bir bölgede yer alan şehirlere ilişkin tablo EK:1 olarak aynı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmıştır.

Detay bilgi için anılan Bakanlar Kurulu Kararı’ndan yararlanılması mümkün olup, kararın tamamına T.C Ekonomi Bakanlığı’nın http://www.ekonomi.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

3.    İş Geliştirme Merkezi Desteği

•    İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

•    İşletme Geliştirme Merkezleri’nin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

3.1   İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

İş Geliştirme Merkezi desteklerinden yararlanmak isteyen kurucu ilgili yönetmelik ekinde yer alan İş Geliştirme Merkezi Desteği Başvuru Formu, İş Geliştirme İş Planı ve diğer belgeler ile birlikte hizmet merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuruların değerlendirilmesinden sora uygun bulunmayanların müracattlarını gözden geçirmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi talep edilebilir. Başvuruları uygun bulunarak destekten yararlandırılmasına karar verilen işletmeler için aşağıdaki tabloda özetlenen desteklerden faydalanması mümkündür.

İşletmelerin kuruluşu sırasında acil ihtiyaçları olan işletme kuruluş desteği, işletme giderleri, sabit yatırım giderleri ile makina ve teçhizat giderlerine yönelik olarak sağlanan bu destekler işletmelerin kuruluş aşamasında son derece önemlidir.

Sonuç olarak, iş kurmak isteyen genç girişimciler için kuruluş aşamasındaki maliyetlerin en aza indirilebilmesi sağlanacak devlet destekleri ile mümkün olup, iş kurmaya karar veren yeni girişimcilerin yararlanabilecekleri destek konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine giderek, ihtiyaç duyulan araştırmaları yaparak yararlanabilecekleri ve bu desteklerden yararlanabilmek için gerekli olan belgeler ile formların hazırlanarak ilgili yerlere müracaat edilmesiyle sözkonusu desteklere ulaşmalarının mümkün olduğunun unutulmamalıdır.

Yararlanılan kaynaklar:  KOSGEB tarafından yayımlanan Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, yatırımlarda Devlet yardımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile KOSGEB Internet sayfası.

Nihayet Durukanoğlu

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu