Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kosgeb’ten Kobilere 250 Milyon TL Destek Çağrısı

KOBİ’LERE ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler devam ediyor. Mart ayı başında “KOBÎ Değer Kredisi-2” adı verilen paketle toplam 25 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturulurken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) da KOBÎ’lere yönelik yeni destekle çağrıları ile dikkat çekiyor. “Akıllı dijital teknolojileri” destekleme kararı alan KOSGEB, son olarak KOBÎ Gelişim Destek Programı (KOBÎGEL) çerçevesinde “imalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı yeni bir çağrıya çıktı. İki alt başlıktan oluşan 250 milyon TL bütçeli yeni çağrı ile hem dijital teknolojilerin yerli üretimi ve ticarileşmesi hem de kullanımı desteklenerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Aynı zamanda bu çağrılarla ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı teşvik edilerek, yaygınlaştırılması öngörülüyor. 2018’de 1.9 milyar TL’lik destek kullandıran, 2019 destek bütçesi 2 milyar 250 milyon TL’ye ulaşan KOSGEB’in, başvuruya açık birçok destek programı da bulunuyor. KOSGEB, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon TL’ye kadar destek veriyor. Yüksek teknolojiye uyarlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile ileri girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayan KOSGEB. İşbirliği Destek Programı ile tek başına büyümekte zorlanan ve iş birliğine ihtiyaç duyan KOBİ’lere 10 milyon TL’ye kadar işbirliği desteği kullandırılıyor.

Bu arada kırsal kalkınmaya yönelik destek programları ve projeleri de art arda açıklanıyor. Önceki hafta sayfalarımızda yer verdiğimiz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD II Programı çerçevesinde açtığı 1.5 milyar TL’lik hibe paketinin ardından şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı 98 milyon euro bütçeli Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlattı.

BİR ÇAĞRIYA BAŞVURULABİLECEK

KOSGEB, iki alt başlıktan oluşan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrılarına” çıktı. Bu çağrılar ile imalat sanayi sektöründe müli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterinin genişletilmesi, imalat sanayi KOBİ’lerinin yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısının artırılması amaçlanıyor. Bu çağrılara proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekiyor. KOSGEB’in çağrı duyurularına göre KOBİ’ler, proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapabiliyor. Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin satın alma niyet beyanı ‘ ile başvuru yapmaları zorunlu tutuluyor. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınıyor.

Her iki çağrıda da destek oranı tüm bölgelerde yüzde 60 olacak. Yerli malı belgesi ile teşvik edilen kalemlerde destek oranlarına yüzde 15 ilave edilecek. Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda destek oranlarına yüzde 15 ilave edilecek. (Toplam ilave yüzde 15 ile sınırlanacak.) Proje süresi en az altı ay ve en fazla 18 ay olacak. Başvurulduğu takdirde uygun görülen proje gider tutarının yüzde 30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde ya-pılacak. Söz konusu çağrılarda; KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları ise şöyle:

“Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı, imalat sanayinde nesnelerin interneti, imalat sanayinde otonom robot teknolojileri, imalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayinde siber güvenlik.”

Birinci çağrı kapsamında akıllı seracılık sistemleri de desteklenecek.

Kobi Destekleri

300 BİN TL’YE KADAR HİBE

“İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” çağrısında toplam destek bütçesi büyüklüğü 100 milyon TL olacak. Çağrı kapsamında işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 350 bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. Bu çağrıya bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları alanında faaliyet gösteren şirketler başvurabilecek.

1 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

“İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Artırılması” çağrısının toplam destek bütçesi büyüklüğü 150 milyon TL olacak. İşletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Bu ‘çağrıya imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecek. Proje çağrısı için 4 Mart’ta açılan önüne başvuru sistemi 2 Mayıs 2019 günü saat 23.59’da kapatılacak. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEKLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çağrılara ilişkin yaptığı açıklamada KOSGEB’in sanayinin dijital dönüşümünde KOBİ’leri desteklemeye dönük bir vizyonu bulunduğunu belirterek, akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen KOBİ’lerin imkân ve kabiliyetlerini, yetkin insan kaynağını ve teknolojik altyapılarını KOSGEB desteği ile arttırmak istediklerini belirten Varank, birinci çağrı ile sanayi sektörünün teknoloji tedarikçisi KOBİ’lere sağlayacağı desteklerle akıllı teknolojilere erişebileceğini kaydetti. İkinci çağrı ile de akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte edecek KOBİ’lerin destekleneceğini dile getirdi. Varank, dijital teknolojilerin geliştirilmesinde ya da iş süreçlerine adapte edilmesinde açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularının öncelikli değerlendirileceğini söyledi.

KOSGEB’in, bu çağrılar dışında başvuruya açık birçok destek programı da bulunuyor. Bunlardan biri KOSGEB İşbirliği Destek Programı. Söz konusu program ile tek başına büyümekte zorlanan ve iş birliğine ihtiyaç duyan KOBİ’lere 10 milyon TL’ye kadar işbirliği desteği veriliyor. KOSGEB yeni girişimci programıyla hem geleneksel girişimcileri hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcileri destekliyor. Yüksek teknolojiye uyarlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile geleneksel girişimcilere 60 bin TL, ileri girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek veriyor. Çağrısı açık olan bu programdan kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içinde kurulan işletmeler yararlanabiliyor. Programı çerçevesinde işletmelerin kuruluşuna ve performansına yönelik destek sağlanıyor. Buna göre kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş işletmeye 10 bin TL destek veriliyor. Performans desteği ise işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor.

İleri girişimci makine, teçhizat ve yazılım desteğinde destek oranı yüzde 75 olarak uygulanıyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için ileri girişimci mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği veriliyor. Destek oranı yüzde 75, geri ödemesiz destek tutarı üst limiti 10 bin TL olarak uygulanıyor.

5 MİLYON TL’YE KADAR

KOSGEB, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon TL’ye kadar destek veriyor. Ar-Ge’si yapılmış ürünlerin ticarileşmesini destekleyen KOBÎ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutuluyor.

Program çerçevesinde düşük teknoloji ve orta-düşük teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 bin TL’ye kadar, orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 milyon TL’ye kadar destekleniyor.

Yatırım projesi süresinin azami 36 ay olacağı programda KOBİ’lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 100’e kadar destek veriliyor. Bunun yüzde 60’ı geri ödemesiz, }mzde 40’ı geri ödemeli desteklerden oluşuyor. Geri ödemesiz olarak verilen üretim hattı tasarım giderleri desteği, yazılım giderleri desteği, personel giderleri desteği, eğitim ve danışmanlık desteği ile tanıtım ve pazarlama giderleri desteğinde destek oranı ise yüzde 60’a çıkıyor. Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor ve yüzde 100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek veriliyor.

KIRSAL KALKINMAYA 98 MİLYON EURO

Tarım ve Orman Bakanlığı, 98 milyon euro bütçeli Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ni hayata geçirdi. Küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla uygulanacak olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinin dezavantajlı bölgelerinde, 45 ilçede ve 2 bin 162 köyde uygulanacak. İlk aşamada 30 bin kırsal haneye ulaşılacak. Proje bu illerin kırsalında, yüksek kesimlerinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019-2023 yılları arasında uygulanacak. Birinci aşama için toplam proje bütçesi 52.5 milyon euro olacak. İkinci aşamayla birlikte 2026 yılına kadar devam edecek projeye, Çankırı ve Kahramanmaraş illeri de dahil edilecek.

Toplam bütçesi böylece 98 milyon euro’ya ulaşacak. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile bireysel çiftçilerin ve çiftçi grupların bitkisel ve hayvansal üretim yatırımları yüzde 70, 40 yaş altındaki genç çiftçilerin yatırımları yüzde 70-yüzde 100, kooperatif, birlikler ve KO-Bt’lerin ekonomik altyapı yatırımları yüzde 75 oranında desteklenecek. Yine Toros dağlarında, zorlu coğrafyada, hayvancılıkla uğraşan göçerlerin yaşam seviyelerini yükseltmek için yüzde 100 hibe desteği sağlanacak. Küçük ölçekli meyve-sebze toptancı halleri, hayvan pazarları, mezbahalar, basınçlı sulama sistemleri, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları ve mera alt yapıları gibi kamu yatırımları için yüzde 100 oranında destek verilecek.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK”

Proje ile bankaların ve finans kuruluşlarının istediği yüksek teminatlar nedeniyle yatırımlarını büyütmekte zorluk çeken üretici, kooperatif ve işletmelere kredi teminat kapısı da açılıyor. Tarım ve Orman Bakam Dr. Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamaya göre bu proje çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile işbirliği yapılıyor. Böylelikle bu projeden faydalanacak ve teminat güçlüğü çeken çiftçilerin, birliklerin, kooperatiflerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi alabilmelerinin yolunda engeller kaldırılıyor. “Bu Türkiye’de bir ilk olacak” diyen Pakdemirli, bunun için 5 milyon euro bütçe ayırdıklarını ifade etti.

KGF’den alınan bilgiye göre Program kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca KGF’ye aktarılacak 5 milyon euro kaynak ile KGF tarafından toplamda 300 milyon TL tutarında kredi kefaleti verilecek. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemi yatırımlarında mal alım tutarımn yüzde 50’si kadar hibe desteği için başvuru süresi 31 Mart mesai bitimine kadar uzatıldı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında verilen bireysel sulama sistemleri desteği programı ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretilmesi amaçlanıyor. Destek programı; tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, lineer veya çenter pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasını kapsıyor. Başvuru sahiplerinin destekten yararlanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekiyor. Kabul edilen başvurularda, sözleşmede belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL’yi geçemeyecek.

2019 bütçesi 980 milyon TL

Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kesimde iş imkanlarını çeşitlendirmek ve gelir düzeyini yükseltmek için kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projelerini uygulamaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarına göre 2006-2018 döneminde kırsai kalkınma yatırımları kapsamında 10 bin 374 proje hayata geçirildi. 2.7 milyar TL Bakanlık bütçesinden hibe desteği olarak sağlandı. Halen bin 483 proje devam ediyor. 2019 yılı kırsal kalkınma bütçesi ise 980 milyon TL. Bakanlık, 50’nin üzerine çıkan çiftçi yaş ortalamasını 201i yaşlara çekmeyi, kırsalı kalkındırmayı sağlamak amacıyla birçok proje ve çalışma yürütüyor.

IFAD ile 11’inci proje

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu [IFAD] ile 1980’lerden bu yana 8 proje tamamlanırken, 2 proje uygulamaya devam ediyor. Bu projelerden biri Orman Gene! Müdürlüğü’nün Muş, Bingöl ve Elazığ illerinde uygulanan “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi”, diğeri ise Konya ve Karaman’ın toroslarında uygulanan “Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi”. Kırsa! Dezavantajlı Alanlar Kalkınma projesi ise W IFAD ile başlatılan ll’inci proje. Bugüne kadar toplam proje tutarı 800 milyon doları bulan bu projelerle 1.5 milyon haneye ve 6 milyon kişiye ulaşıldı.

Akıllı seracılık desteklenecek

Önceki hafta atılan önemli bir adımla 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikleri arasına sokulurken, şimdi de KOSGEB yeni çağrısıyla akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketler ile bunları kullanacak firmalar da desteklenecek.

Böylece akıllı dijital teknolojiler, seracılıkta da uygulanacak ve yaygınlaştırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı bir açıklamada sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmanın mümkün olduğunu ifade etmişti.

Mehmet Akın DOĞAN / Yüreğir Ziraat Odası Başkanı
“Üretici desteklenmeli”

Ülkemizin kalkınması için kırsala yatırım yapılması, kırsalın kalkındırılması gerekiyor. Kırsal alana yönelik projelerin ve destekler artırılmalı. Özellikle bu desteklerden ve projelerden, ziraatın yapıldığı her yerin yararlanması sağlanmalı. Destekler daha geniş alanları kapsamalı. Üreticinin uygun faizle krediye ulaşması desteklenmeli. Bu kredi faizleriyle iş yapmak mümkün değil. Bugün tarımsal ve hayvansal üretimin girdi maliyetleri enflasyonun üzerinde artış gösterdi. Üreticiye verilen tarımsal desteklerin miktarı artırılmalı. Milli gelirin en az yüzde l’i çiftçiye tarımsal desteklemeler olarak ödenmeli.

Müslüm YANMAZ / SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
“Yeni bir çığır açacak”

21. yüzyıl, teknolojinin tüm sektörlerde uygulanmaya başlandığı, Endüstri 4.0 devrimi Tarım 4.0’ın da uygulanmasını zorunlu hale getiriyor.

Küresel ısınma ve yaşanılan olumsuz iklim değişiklikleri daha kontrollü ortamlarda sürdürülebilir, izlenebilir ve uzaktan erişimi sağlanabilir uygulamaları yine zorunlu hale getiriyor. Özellikle örtü altı iyi tarım uygulamalarının olmazsa olmazı iklim kontrolü sistemlerinin KOSGEB tarafından Akıllı dijital teknolojileri desteği’ ile desteklenmesi yeni yapılacak seralar ve mevcut seraların bu kapsamda djjital teknolojiye geçmesinde itici güç oluşturacak.

Akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta uygulanması sağlıklı üretimin yanında uzaktan izleme ile yetiştiricilikte yeni bir çığır açmış olacak. Seracılıkta teknolojinin daha etkin kullanılması verimi ve kaliteyi kesinlikle arttıracak. KOSGEB’in akıllı dijital teknolojileri desteği son derece olumlu ve yerinde.

Nezih KULEYİN / TOSYÖV Başkanı
“Bu destekler KOBI’leri rekabetçi kılar”

Ekonomik istikrar için orta vadede çıkış yolumuz rekabetçi yerli üretimden geçiyor. Dünya pazarında rekabet ‘teknolojik içerik’ kazanırken, yüksek teknolojili sektörlerde yerli üretimin önemi arttı. TOSYÖV’un bu yıl 3 Nisan’da gerçekleştireceği KOBİ Zirvesi’nin ana teması da ‘Rekabetçi Yerli Üretim’.

Bir üretimin rekabetçi olabilmesi için ya ileri teknoloji üretmesi lazım ya da ileri teknoloji ile üretim yapması gerekiyor. KOSGEB’in sanayinin dijital dönüşümüne katkı veren, ileri teknolojiye verdiği destekleri önemsiyor ve destekliyoruz. Yüksek katma değer, üretim ancak ileri teknolojilerle yapılırsa ortaya çıkıyor. Bu destekler KOBİ’leri rekabetçi kılar, yüksek katma değer yaratmalarına destek verir.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu