Makaleler

Kurumsal gelişim ve rekabet

Kurumsal gelişim ve rekabet

Kurumsal gelişim ve rekabet için kurumların üstlenmesi gereken bazı sorumluluklar ve uygulamaları gereken bazı stratejiler olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Kuruluşlar bir vizyonu geçekleştirmek amacıyla kurulur ve faaliyet gösterir. Zaman içinde büyür ve gelişir.

Bu büyüme ve gelişmeye paralel sağlıklı bir altyapı kurmadıkları takdirde, zamanla birçok problem ile karşı karşıya kalırlar. Kuruluşların sağlıklı gelişiminin sağlanması için, stratejik bakış açısı ile ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir program dahilinde yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Kurumsal yapılandırma projeleri üç ana fazda gerçekleştirilmektedir. Bu fazlardan birincisi; kuruluşların gelişim ve rekabet ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi; yönetim, organizasyon ve iş süreçlerinin analizi, ihtiyaç duyulan yapısal yaklaşımların tespiti ve şirket yönetimi ile paylaşılmasıdır. İkinci faz; kuruluşlarda dört temel unsur olan strateji, kültür, yapı ve temel iş süreçlerinin tam anlamıyla yapılandırılmasıdır. Sırasıyla bu dört temel unsura göz attığımızda bu sıralamada en önemli payı stratejinin aldığını görüyoruz.

Hedefe ulaşmak için doğru, açık ve net bir strateji gerekir. Firmanın temel işi üzerine odaklanması, iç ve dış çevrede gerçekleşen değişimleri takip edebilmesi, piyasadaki fırsatları görebilmesi, rakiplerinden farklılaşması ve değişime uyum sağlaması büyük önem taşır. Stratejinin hemen ardından kültür gelir. Kuruluşlarda tüm yönetici ve çalışanlar tarafından benimsenen, gelişime ve değişime açık, bireysel başarı yanında ekip başarısını da destekleyen, sorumluluk sahibi çalışanların bulunduğu bir işletme kültürünün oluşturulması başarının temelidir. Kuruluşlarda olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi de hızlı, esnek ve yalın bir organizasyon yapısıdır. Organizasyon yapısında görev yetki ve sorumluluklar ile çalışma kurallarının net olarak belirlenmesi, birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının sağlanması ve engellerin en aza indirilmesi kurumsal başarıyı arttırır. İkinci fazda önemli olan unsurların sonuncusu ise süreçlerin doğru yönetilmesidir. Operasyonel mükemmeliyet ancak iş süreçlerine disiplinli bir yaklaşımla sağlanabilir.

İş akışlarının, prosedürlerin ve bilgi akışının müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi işletmeleri başarıya ulaştırır.

Tüm bunların ötesinde yukarıda saydığım dört unsur ile birlikte, liderlik, yenilikçilik, öğrenme, çalışanların gelişiminin sağlanması gibi yönetim unsurları ile güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk gibi insani değerlerden hareket edilmesi kurumsal başarıyı artırır.

Yukarıda bahsettiğim fazlardan sonuncusu olan üçüncü faz ise; sürekli gelişimin sağlanmasıdır. Bir işi yapmanın her zaman daha iyi bir yolu vardır. Yeter ki işe farklı bir gözle bakılabilsin ve uygun araçlar ile sürekli sorgulanabilsin. Sürekli gelişim için ölçme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri vazgeçilmez derecede önemlidir. Kurumsal yapılandırmasını tamamlamış ve kendisini sürekli yenileyen işletmeler büyür, rekabetçi ve uzun ömürlü olur.

Niyazi ALTINIŞIK/ kurumsal gelişim danişmani

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu