Reklamlar-Reklamcılık

Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu

Medya ve reklam yatırımları 2021. Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, İnteraktif Reklamcılık Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği, Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği adına, bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu paylaşıldı.

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu’na göre, Türkiye’de medya sektörü yatırımları 7 milyar 306 milyon TL, medya ve reklam yatırımları ise 10 milyar 319 milyon TL olarak gerçekleşti.

Medya ve reklam yatırımları
Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu

Raporda yenilikler

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu’nda Türkiye medya sektörüyle, hem Türkiye medya sektörünü hem de dijital mecralar özelinde doğrudan medyaya reklam veren kurumları kapsayan Türkiye toplam medya pazarı ayrımı yapıldı. Rapora göre; yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerinin oluşturduğu reklam yatırımları 3 milyar 13 milyon TL olurken, Türkiye toplam medya pazarına yapılan yatırım 12 milyar 50 milyon TL oldu.

Raporda dijital medya yatırımları hesaplama metodolojisinde de değişikliğe gidildi. Dijital medya yatırımları, organize medya sektörü (dijital partner) ve direkt satınalma olarak iki ayrı başlıkta açıklandı.

Pandemiyle birlikte tüketim alışkanlıklarının dijital kanallara kaymasının bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkilediği görülürken, Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 65,6 oranında paya sahip dijital medya yatırımları yılın ilk altı ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı.

Yılın ilk altı ayında toplam 1 milyar 186 milyon TL Dijital Hizmet Vergisi (DHV) tahsil edilirken, yüzde 7,5 olarak uygulanan DHV’ye konu olan toplam büyüklüğün 15 milyar 800 milyon TL olduğu görüldü. Raporda DHV’ye konu olan toplam hacmin yaklaşık yüzde 45’inin global yayıncıların reklam gelirlerinden oluştuğu ve global yayıncıların toplam dijital reklamcılık pazarında minimum yüzde 90’lık bir paya sahip olduğu öngörüldü. Bu öngörüler ışığında dijital reklamcılık pazarının 2021 ilk altı ay büyüklüğü 7 milyar 906 milyon TL olarak hesaplanırken, organize medya sektörünün toplam dijital reklamcılık pazarındaki temsilinin yaklaşık yüzde 40 olduğu düşünülerek, 3 milyar 16 milyon TL’lik dijital reklam yatırımlarının dijital ajans partnerleri üzerinden planlandığı ve satın alındığı sonucuna ulaşıldı.

Mobilin dijitaldeki kullanım payı yüzde 68

Mobil reklam yatırımları 2021’in ilk altı ayında yüzde 68 pay aldı ve 5 milyar 368 milyon TL seviyesine ulaştı. Raporda tüketici kullanım alışkanlıklarının pandemiyle birlikte kalıcı olarak değiştiği ve e-ticaret, içerik tüketimi, eğitim, oyun gibi alanlarda mobil yoğun dijital kullanım gerçekleştiği görülürken, tüm yaş grupları ve SES gruplarının da yoğun dijital kullanıma yönelmesiyle birlikte mobil ağırlıklı dijital medyada ciddi artış gözlemlendiği ifade ediliyor.

Televizyon reklam yatırımlarında önemli artış

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 28 oranında paya sahip olan televizyon medya yatırımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 arttı ve 3 milyar 371 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, dönem içerisindeki televizyon reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artışı gerçekleşmiş oldu.

Basında daralma devam ediyor

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplam yüzde 1,7’lik paya sahip olan yazılı basın medya yatırımları 2020’nin ilk yarısına kıyasla yüzde 8,1 artışla 200 milyon TL oldu. 2020’nin ilk altı ayına göre artış görünse dahi yıllık enflasyon değerinin altında büyüme reel küçülmeyi gösteriyor.

Raporda yazılı basının reel küçülmeye devam ettiği belirtilirken, tüketicinin içerik tüketiminde pandemi öncesinde başlayan dijitale kayış ve basılı medyadan uzaklaşılmasının pandemiyle birlikte dijital alışkanlık yarattığı, tiraj ve erişimin ülke nüfusuna oranla artmamasının reklamveren tercihini diğer mecralara kaydırdığı ifade ediliyor. Raporda ayrıca derginin dijital sunuşunun yaygınlaştığı, gazete içeriğinin gazetelerin haber sitelerinde yoğun olarak tüketildiği ve her iki mecranın basılı reklam gelirleri düşerken dijital gelirlerinin arttığı belirtiliyor.

Açıkhavada hızlı toparlanma

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplam yüzde 3,4 oranında payı bulunan açıkhava medya yatırımları 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 41,7 artarak 410 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıkhavada pandemi etkisinin atlatıldığının ifade edildiği raporda açıkhavada gerçekleşen büyümenin geleceğe dönük beklentileri yükselttiği ve açıkhavaya yapılan yatırımların sürmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Radyoya yatırım oranı yükseliyor

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,4 oranında bir paya sahip olan radyo medya yatırımları 2020’nin ilk altı ayına kıyasa yüzde 25,8 artarak 164 milyon TL olarak gerçekleşti.

Radyoda 2021’in ikinci yarısında da yüzde 40’ların üzerinde bir büyüme bekleniyor. Raporda sinema salonlarının 1 Temmuz’da açılabilmeleri nedeniyle sinema yatırımlarının finansal değerlendirme içinde yer almadığı bilgisi de bulunuyor.

Mediacat

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu