Teknoloji ve İnovasyon Haberleri

Mobil ödeme kullanım

MasterCard tarafından 13 milyon Twitter, Facebook, blog ve forum yorumuna dayanarak oluşturulan “MasterCard Mobil Ödemeler Çalışması”na göre, iş yerlerinin yüzde 88’i mobil ödemelerin tüketiciyi cezbettiği ve rekabette avantaj sağladığı görüşünde.

mastercard-mobil-odeme

Araştırma, mobil ödemeleri sosyal medyada bir gündem maddesi olarak ele alanlar arasında, 2012’de yüzde 32 olan mobil ödeme kullanım oranının 2013 yılında yüzde 81’e çıktığını da gözler önüne seriyor. MasterCard ve PRİME Research, dünya çapında Twitter, Facebook, blog ve forumlardaki 13 milyondan fazla sosyal medya yorumunun harmanlanmasıyla oluşturulmuş ikinci yıllık küresel “MasterCard Mobil Ödemeler Çalışması”nı yayınladı. Çalışma, hem tüketici hem de iş yerleri arasında, mobil ödemelere yönelik hızla artan ilgiyi ortaya çıkardı. Çalışmaya göre, ticari işletmelerin yüzde 88’i mobil ödemeleri ‘çok müşteri çeken bir rekabet avantajı’ olarak değerlendiriyor.

MasterCard Mobil Ödemeler Çalışma-sı’na göre, 2013 yılında, sosyal medyada mobil ödemeler üzerine yorum yapanların yüzde 81’i mobil ödeme aracı kullanmış. Bu oranın 2012 yılında sadece yüzde 32 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mobil ödemelere yönelik artan ilgi gözler önüne seriliyor. Mobil ödemelerle ilgili güvenlik kaygılan hala bulunurken, çalışma tüketicilerin ve iş yerlerinin “neden mobil ödeme kullanayım?” sorusundan “hangi mobil ödeme seçeneğini kullanmalıyım?” sorusuna geçiş yaptığını ortaya koyuyor.

Deneyimleme yükselişte, kafa karışıklığı düşüşte:

MasterCard Mobil Ödemeler Çalış-ması’na göre, bir önceki çalışmada tespit edilen mobil ödeme kullanımına ilişkin kafa kanşıklığımn yerini, ürünlerin kalitesi odaklı yorumlar almış durumda. Araştırma, tüketicilerin mobil ödemeleri kullanıp kullanmamayı sorgulamaktan (2012 yılında en çok tartışılan üçüncü konu) hangi mobil ödeme seçeneğini kullanacaklarını tartışmaya (2013 yılında en çok tartışılan ikinci konu) geçiş yaptığını ortaya koyuyor.

Sosyal medya lafları değişiyor:

Sosyal medyada mobil ödemeler üzerine gerçekleştirilen konuşmaların yüzde 81’i, mobil ödemeyi tercih edenler tarafından yapılıyor. 2012 yılında, bu konuşmalann yüzde 68’i mobil ödemeleri hiç denememiş olanlar tarafından yapılıyordu.

Sosyal medya konuşmaları daha olumlu:

Mobil ödemelere olan ilgi, 2012 yılında yüzde 58’ken, 2013 yılında yüzde 74’e çıkarak önemli bir artış gösterdi. Sosyal medyada, 2012 yılında mobil ödeme aracı kullanmasa da, konuyla ilgili olumlu düşünceye sahip olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 76 iken, 2013 yılında yüzde 79’a yükseldi. Bu durum, tüketici deneyimi, teknik kalite ve iş yeri kabulündeki artışın da göstergesi olarak kabul ediliyor.

Deneyimleme Artıyor:

Çalışma, tüketicilerin mobil ödeme kullanımına olan eğiliminde de artış olduğunu gösteriyor. Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan tüketicilerin mobil ödeme kullanmaya yönelik eğilimi 2012 yılında yüzde 34 iken, 2013 yılında neredeyse iki katlık artışla yüzde 63’e çıkmış durumda.

İş yerlerinde mobil ödemelerin geçerliliği:

Mobil ödemelerin iş yerlerindeki geçerliliği, sosyal medyada, mobil ödemelerle ilgili yapılan yorum ve konuşmaların yüzde 15’ini oluşturuyor. Konu, iş yerleri tarafından yapılan yorum ve konuşmaların ise yüzde 48’ini kapsıyor. Araştırma, hem tüketicilerin, hem de satıcıların mobil ödemeleri desteklediğini (yüzde 86) ve bunun 2014 yılında daha da fazla iş yeri tarafından kabul edilmesine yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Üye iş yeri bağlılığı:

İş yerleri, konuyla ilgili sosyal medya yorum ve konuşmalarının yüzde 22’sini gerçekleştiriyor. Bu yorumlannın yüzde 88’i ise olumlu mesajlar içeriyor. Araştırmada, sosyal medyada gerçekleşen iş yeri konuşmalarının yaklaşık yüzde 90’ının mobil çözümü hayata geçirmiş olanlar tarafından yapıldığı tespit edildi. Mobil ödeme kabulüne başlamamış iş yerleri ise, konuyla ilgili araştırma yapmak için sosyal medyayı takip etmeye başladı.

Mobil ödemelere olan ilgi, 2012 yılında yüzde 58’ken, 2013 yılında yüzde 74’e çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Rahat çözüm:

Mobil ödemeleri kabul edilen iş yerleri, yüzde 97’lik oranla mobil ödemelerin rahatlığına dikkat çekiyor. Araştırma, iş yerlerinin sosyal medyada, mobil ödemelerin hem kendileri hem de tüketiciler açısından avantajlarını tartıştığını, mobil ödemeleri işletmeleri için fark yaratıcı bir unsur olarak gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu