Haberler

Okul Tercihi Yapmak Okul Seçimi

Okul seçerken nelere dikkat etmeli?

Eğitim sektörü en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Son yıllarda hem özel ilkokul, ortaokul ve lise sayısında hem de bu okullara yönlendirilen öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşandığı görülüyor. Öyle ki 2002’de 233 bin öğrenci özel okula giderken bugün 1,5 milyona yakın öğrenci eğitim hayatına özel okullarda devam ediyor, ilk öğretimden liseye kadar 18 milyon çocuk olduğunu anımsatalım. 10 bine yakın okul ve 102 bine yakın derslik var. Bu kurumlarda yaklaşık 125 bin öğretmen çalışıyor.Büyük bir ekosistem de yaratan eğitim sektöründe son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir modelin uygulamaya koyulacağını açıklamasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başlandı. Bakanlığın duyurduğu yeni ortaöğretim eğitim modeline ilişkin detaylar da belli oldu. Yeni eğitim modeline göre 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda ders sayılarında azalma, seçmeli dersler, yeni derslerin eklenmesi gibi pek çok alanda yeniliklere gidildi. Yeni sistem öğrencilerin daha özgür ve bilinçli bir şekilde öğrenmesini hedefliyor.

Yeni eğitim modelinin ayrıntılarına baktığımızda ilk göze çarpan şey ders sayılarındaki azalma. Öyle ki yeni sisteme göre bugün için 15-16 ders okutulan 9’uncu sınıfta ders sayısı sekize, 15-16 ders okutulan 10’uncu sınıfta ders sayısı 10’a; 12-15 ders okutulan 11 ‘inci sınıfta ders sayısı 10’a, 12-15 ders okutulan 12’nci sınıfta ders sayısı yediye düşüyor.

TASARIM BECERİSİ

Öte yandan farklı çalışmalar da sisteme dahil edildi. Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) Projeleri bunlardan biri. HEY içeriğindeki ‘Hayal’ unsuru sanatsal aktiviteler, ‘Etkinlik’ unsuru fiziksel aktiviteler ve ‘Yaşam’ unsuru ise toplumsal fayda çalışmaları ile tanımlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı HEY temalarında çalışmalarla değerlendirilmek için haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlar içerisinde öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal yarar çalışmalarıyla hayatla alaka kurmaları amaçlanıyor. Böylece öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil sosyal ve duygusal becerilerinin en üst seviyede gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sisteminin de yaratılması hedefleniyor.

YENİLİKÇİ DERSLER

9, 10 ve 11’inci sınıfları kapsayan Akademik Gelişim Programı (AGEP) kapsamında HEY ile birlikte bilgi kuramı ve uygulamaları da ortaöğretim hayatında yer alacak. MEB’in ortaöğretime yönelik bu değiştirilmiş modelinde ‘bilgi kuramı’ konulu bir ders zorunlu hale gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenmenin ağırlık kazanması hedefleniyor. 12’nci sınıflar için şimdilik ne olduğu açıklanmamış olan ‘yenilikçi dersler’in getirileceği de belirtiliyor. Yeni eğitim sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden erişilebilen ders seçim sistemi sayesinde 10,11 ve 12’nci sınıf ortaöğretim öğrencileri almak istedikleri seçmeli dersleri kolaylıkla belirleyebilecekler.

YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK

‘Kişisel Rehberlik’, ‘Seçmeli Alan Dersleri’ ve ‘Kariyer Ofisi’ şeklinde planlanan etkin yönlendirme sayesinde ise öğrencilerin yükseköğretim sürecine hazırlanmalarında daha başarılı ve verimli olmaları hedefleniyor. Bu çerçevede liselere ‘kariyer ofisleri’ açılacak. Kariyer ofisleri 9’uncu sınıftan itibaren çocukların kendini tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kişilik ve aile) kariyer profili oluşturmasını sağlayacak. İş ve meslek tanıma yolları, kaynakları öğrencilere öğretilecek. Öğrencilerin kariyer gelişimleri takip edilecek. İşverenlerin yeni eğitim modeli kapsamındaki beklentilerini karşılamak üzere ‘Yetkin Mezun’ alt başlığı da oluşturulmuş durumda. ‘Tasarım Beceri Atölyeleri’, ‘Sertifika Programları’ ve ‘Portfolyo’ çalışmalarından oluşan bu alt başlıkta, üniversiteye giremeyen lise mezunlarının işverenlerle buluşturulması amaçlanıyor.

OKUL SEÇİMİ

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bitmesine az bir zaman kala eğitim sistemindeki bu yenilik hamlesi gündeme oturdu. Ebeveynlerin ilgisi bu alana yoğunlaştı. Öte yandan önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında çocukları yeni okula başlayacak ya da okul değiştirecek olanlar için de yeni bir maraton başladı. Veliler en doğru okulu seçmek için uğraşıyor. Yüzlerce okul arasından en doğrusunu seçmek, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin beklentilerini karşılayacak en doğru tercihi yapmak giderek önem kazanıyor. Çocukları için her zaman en iyisini isteyen aileler eğitim kurumunu seçerken pek çok kriteri göz önünde bulunduruyor ve bu süreçte seçim yaparken zorlanıyor. Peki, okul seçerken nelere dikkat edilmeli?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar çocuk için aranan eğitim ortamının, öncelikle çocuğun özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğinde hemfikir. Bu noktada gidilecek okula karar verilirken önceliklerin sıralanması ve okullar hakkında detaylı araştırma yapılması öneriliyor.

Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, okulun misyonu vizyonu ve kültürü. Eğitim programları, okulun prestiji ve kurumsallığı, okulun eğitime bakışı, yabancı dil, sosyal etkinlikler, veli profili, fiziksel yapı, bina, bahçe, yemekhane de dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar okuldaki mevcut öğrencilerin kayıtlarını yenileyip yenilemediğine de bakmak gerektiğini söylüyor. Bu noktada bir sıralama yapıldıktan sonra okullarla görüşülmesi tavsiye ediliyor. Okulun tarihi, mezunları, yenilikçi ve çağdaş yaklaşımının yanında vaatlerini de değerlendirmede ele almak gerekiyor. Okulun akademik ve sosyal olarak çocuğa ne katacağını bilmek önemli. Zira yalnız okul başarısına odaklanmadan, yaşam başarısının bilincinde olarak eğitimlerin programlaması ve sürdürülmesi gerekli görülüyor.

ÖĞRETMEN KADROSU

Kuşkusuz bir okulun kalitesini belirleyen en önemli kriterlerden birisi de öğretmen. Çünkü öğretmen kalitesi çocuğun temel bilgileri aldığı kritik dönemde çocuğun okul başarısının yüzde 50’den fazlasını etkiliyor. Okula karar verirken öğretmenlerle ilgili görüşme talep edilmesi, eğitim kadrosunda yer alan öğretmenlerin sık değişip değişmediği, okulun öğretmen seçerken nelere dikkat ettiği, öğretmenlerin bilgilerini güncellemeleri için hizmet içi eğitim alıp almadıklarının sorgulanması öneriliyor.

Bir okulun akademik sisteminin yanı sıra okul dışı sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere bakışı da önemli. Okul bunu destekliyor ve bunun için olanaklar sunuyorsa; çoğu ebeveyn için tercih nedeni oluyor. Uzmanlar, bu süreçte de okulun gerek sportif başarılarının gerekse sanata olan yaklaşımının çocukların sağlıklı gelişimi için avantaj olacağını da kaydediyor.

YENİ MESLEKLERE HAZIRLIK

Veliler okullar arasında seçim yaparken özellikle çocuklarını 21’inci yüzyılın değişen mesleklerine uygun becerilerle ve onları iş hayatında başarıya götürecek yetkinliklerle donatacak kurumlara öncelik veriyor. Bu yüzden de pek çok eğitim kurumu yenilikçi eğitim yaklaşımlarını kullanıyor. Kurumlar, farklılaştırılmış eğitim, proje tabanlı öğretim, STEM, STEAM, sorgulama tabanlı öğrenme, sistem düşüncesine dayalı eğitim, yaratıcı çalışmalar, oyunlaştırma gibi yaklaşımları birbirini tamamlayıcı, birlikte veya ayrı ayrı olarak uygulayabiliyor.

YABANCI DİL FAKTÖRÜ

Ebeveynlerin okul seçiminde özellikle özel okul seçerken önem verdiği bir diğer konu da yabancı dil eğitimi olarak öne çıkıyor. Özel okulların hepsinde verilen yabancı dilin yoğunluğu ve çocuğa uygun olup olmadığı ebeveynler tarafından bu süreçte mutlaka iyi değerlendirilmeli. Artık tek yabancı dilin dahi yetersiz kaldığı günümüz şartlarında ikinci bir yabancı dilin öğrenimi çağın gerekliliği olarak görülüyor.

UĞUR OKULLARI
Öğrencilere ‘Sınava Hazırlık Merkezi’ ile destek oluyor

■ YARIM ASIRLIK DENEYİM Öğrencilerine sınava hazırlık, kariyer planlama ve kişisel gelişim desteği veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezi (USHM), etkili sınava hazırlık çalışmaları ve düzenli geri bildirim sistemiyle öğrencilerini destekliyor. USHM’de hedeflenen başarıya ulaşmada öğrencilere rehberlik edilirken, her öğrencinin kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde, kişiye özgü sınava hazırlık sistemi geliştirilerek geleceklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.
Belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanıyor. Yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimine sahip Uğur Okulları’nda eğitim teknolojilerinin en güncel araçlarıyla öğrencilerin sınava hazırlık süreci destekleniyor.

■ U- MENTORLUK Öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak sınava hazırlık noktasında eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunuyor. Sınav başarısının yanında öğrencinin fiziksel, sosyal, duygusal gelişimleri de destekleniyor. Öğrencinin çeşitli envanterler ile düzeyi ve gelişim alanları tespit ediliyor. Öğrencilerin sınava hazırlık süreçleriyle özel olarak ilgilenen bireysel koç U-Mentor’lar hedeflerini belirleyip gerçekleştirmede onlara yardımcı oluyor. Öğrenciye özel bireysel çalışma planı hazırlanıyor, plan doğrultusunda akademik ve sosyal başarı özel olarak takip ediliyor. Geliştirilmesi gereken alanlara yönelik özel çalışmalar yapılıyor.

■ KARİYER PLANLAMASI Kişiye özgü kariyer planlamaları gelecek kaygısının önüne geçiyor. Akademik gelişimi desteklemenin yanında sosyal sorumluluk projeleri, yarışmalar, özel projeler konusunda da öğrencilere yön veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, sınavda kazandıkları başarıyı geleceğin dünyasında da sürdüren bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Merkezler, öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak öğrencinin sınava hazırlık noktasında eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Cumhuriyet bayrağını eğitimle yeni nesillere taşıyor

■ 19 MAYIS KUTLAMASI Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıkarak Samsun’a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100’üncü yılı ülke çapında yapılan törenlerle kutlandı. 100’üncü yıl şerefine Türkiye’nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci, veliler ve öğretmenlerle birlikte toplam 3 bin kişi 17 Mayıs’ta Samsun’da buluştu. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, milli mücadele bayrağının Samsun’a taşınmasının 100’üncü yılında 2 bin 500 öğrenciyle burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirdi ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı. Eğitimin de bu bayrak  yarışının en özel hallerinden biri olduğunu söyleyen Dağ,şöyle devam etti: “Samsun’a Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı milli mücadele ruhu ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız.”

■ BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kole-ji’nin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye’yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine teşekkür ederek plaket takdim etti. Dünya genelinde çeşitli branşlarda şampiyonluk dereceleri alan Bahçeşehir Koleji “öğrencilerini tebrik eden Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi bu gençlere emanet ettiğini söyledi.

■ GENÇLERİMİZ CUMHURİYETİN GARANTİSİ Hüseyin Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinden, ülkemizin dört bir yanındaki illerden çıkarak başarılarını dünyaya kanıtlayan bu öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın temeli bu gençlerdir. Başarılarıyla bugün gururlandığımız bu gençler Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam edeceğinin garantisidir.”

BÜYÜK KOLEJ
Büyük Kolef den yaz okulu fırsatı

■ CIS’E AKREDITE Eğitimde 68 yıllık deneyimi, uluslararası standartlara uygun eğitim sistemi ve güçlü kadrosu ile Büyük Kolej, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geçmişini tanıyan, bilinçli ve yetenekli nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Çağdaş ve yenilikçi eğitim sistemi ile yetişen Büyük Kolej öğrencileri, sistemli, hedefli ve düzenli çalışmayı öğrenirken, okulun sunduğu çeşitli aktiviteler ile sanatta ve sporda kendi yeteneklerini keşfedebilme fırsatını da yakalıyor. Öğrencilerini, sahip oldukları bilgi ve beceriler ile hem ulusal hem de uluslararası platformlarda başarılı birer birey olarak yetiştiren kolej, 2000 yılında Uluslararası Okullar Birliği (ClS)’ne yaptığı başvuru ile K-12 düzeyinde Ankara’da akredite olan tek okul oldu.

■ 17 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR Büyük Kolej’de ‘Yaz Spor Okulları’ için kayıtlar başladı. Yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, dans, yoga, kodlama oyun saati, sinema saati ve okuma saatini kapsayan kurslarda, öğrencilerin dolu dolu bir yaz geçirmesi sağlanacak. Büyük Kolej’de açılacak olan yaz okulunda hem veliler rahat edecek hem de öğrenciler yaz aylarında birçok branşta eğitim alacaklar. 17 Haziran’da başlayacak olan kurslar belirli periyotlarda devam edecek. Son kurs 29 Ağustos’ta son bulacak. Öğrencilerin ulaşımı, okulun servis araçları ile sağlanacak. Öğle yemekleri ve ikindi kahvaltıları okulun aşçıları tarafından hijyenik kurallar ve diyetisyenlerin kontrolünde hazırlanarak servis edilecek.

■ KATİLİM BELGESİ VERİLECEK Yaz okulu dönemleri 17-21 Haziran, 23-28 Haziran, 1-5 Temmuz, 8-12 Temmuz, 16-19 Temmuz, 22-26 Temmuz, 29 Temmuz-2 Ağustos, 5-9 Ağustos, 19-23 Ağustos, 26-29 Ağustos olarak belirlendi. 5-14 yaş arası öğrencilerin katılabildiği Büyük Kolej Yaz Okulundaki tüm etkinlikler okul yerleşkesindeki tesislerde gerçekleşecek.

Hafta içi her gün 09.00-17.00 arası yapılan dersler, alanlarında milli takımlarda görev yapan antrenör kadrosu ile deneyimli ve pedagojik formasyona sahip öğretmenler tarafından uygulanacak. Her dönem sonunda öğrencilere katılım belgeleri verilecek.

ÖZLEM BAY YILMAZBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu