Makaleler

Partilerin ortak istihdam çözümü: Altın bilezik

4 milyonu bulan işsiz nüfusuyla 2011 seçimlerine giden Türkiye’de partilerin seçim beyannamelerinin başrolünde ‘istihdam vaatleri’ var. Bütün partilerin programlarına bakıldığında gençlere yönelik bir ortak nokta dikkat çekiyor: Büyüt, eğit, iş ver…

Meydanlarda seçim yarışı devam ederken, “işsiz seçmenler” bütün siyasi partilerin gözdesi oldu. Dört milyona yakın işsiz seçmene siyasi partilerden vaat yağıyor. Çünkü Türkiye’nin neresine giderlerse gitsinler karşılarına, “işim yok” diyen genç, parlak insanlar çıkıyor. Bütün politikacılar bu seçimle ilgili şundan eminler: Kim işsizliğin çözümüne ilişkin daha çok insanı ikna ederse ipi o göğüsleyecek. İşte İnsan olarak biz de seçim öncesinde partilerin istihdam projelerini özetlemek istedik.

Ak Parti’nin hedefi yüzde 5 işsizlik
AK Parti seçim meydanlarında istihdamla ilgili iddialı sözler veriyor. 2023 Vizyonu kapsamında istihdamı yüzde 50’ye çıkarmak ve işsizliği yüzde 5’e düşürmek bunların başında geliyor. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi kapsamında 1 milyon kişiye de iş sözü var partinin. ‘Aktif işgücü piyasası’ politikaları kapsamında her yıl 400 bin işsize iş yaratmak da Ak Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan unsurlardan. Geçen yıl 1 milyon 317 bin kişiye istihdam sağlanması da partinin bu konuda uyguladığı istikrarlı politikaya kanıt gösteriliyor.

CHP’den 800 bin kişiye iş sözü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiç geliri olmayan ya da asgari ücretin altında kazanan ailelere “600 lira” ödeme sözü seçim sürecinde en çok tartışılan vaat oldu. “Her yıl 800 bin yeni istihdam” yaratma sözü veren CHP’nin seçim beyannamesinin istihdam programında kadınları iş hayatına kazandırmak ön planda görünüyor. Beyannamesinde “İşgücüne genel katılım oranı yüzde 55’e, kadınların işgücüne katılımı yüzde 40 düzeyine yükseltilecek” sözü yer alan CHP, İŞKUR ile sanayi sektörünün işbirliğinde Türkiye genelinde vasıfsız işçilerin becerilerini artırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağını da istihdam politikasına eklemiş durumda. Program çerçevesinde 500-700 bin işsiz, kademeli olarak 9-12 aylık eğitim programlarına yerleştirilecek. Bu kişilere eğitim süresince asgari ücret de verilecek.

MHP istihdam için teşvikler planlıyor
MHP uzun süreli işsizler, gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek için “istihdam esaslı” teşvik politikası uygulama sözü veriyor. MHP’nin kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençlere destek olmaya öncelik verdiği seçim beyannamesinde ön plana çıkan başlıklardan biri, işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli gibi hususlarda avantajlar sağlanacak olması.

EĞİTİME DESTEK ÖN PLANDA

AK PARTİ 1 MİLYON İŞSİZİ EĞİTİMDEN GEÇİRECEK
AK Parti beyannamesinde verilen sözlerin başında bir milyon işsize iş imkânı vermek var.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi beş yıl devam edecek. Bu projeyle her yıl 200 bin kişi olmak üzere 1 milyon işsiz eğitimden geçirilerek, işe yerleştirilecek.
İşe yerleştirme oranı 2015’te yüzde 40’a çıkacak. Talep edilen işgücünün niteliği, sektörü ve sayısını belirlemek için il bazında işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacak.

Güvenceli esneklik anlayışı ve “işi değil insanı koruma” ilkesi kapsamında işgücü piyasasının katılıkları giderilecek, işe giriş kolaylaştırılacak.

Her işsize bir iş ve meslek danışmanı imkânı sağlanacak. İŞKUR’a kayıtlı her işsiz için meslek danışmanı belirlenecek. Bu danışmanlar işsiz vatandaşlara birebir hizmet verecek.

“Bir projem var, ürüne dönüştürmek istiyorum” diyen parlak fikirli beyinlere 100 bin lira hibe desteği verilecek. Bu yıl 300, 2012 yılından itibaren her yıl 500 genç girişimci desteklenecek.

İşsizliğe yoğun maruz kalan grupların istihdamına özel teşvik verilecek. İşsizliğin etkilerini azaltacak sosyal koruma mekanizmaları geliştirilecek. İşverene sigorta prim desteği devam edecek.

Özürlü çalışanların istihdamı, işveren sigorta prim payı karşılanarak teşvik edilmeye devam edecek.

CHP EVDEN ÇALIŞMAYI SGK KAPSAMINA ALACAK
CHP’nin seçim beyannamesinde anlatılan istihdama yönelik projeler şunlar:

Çocuk,yaşlı ve hasta bakım hizmetleri geliştirilerek kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engeller kaldırılacak.

Kadınların kamu şirketlerine giriş sınavlarında ve yönetim görevlerine atanmalarında pozitif ayırımcılık uygulaması yapılacak, ilkeli kota uygulamasına geçilecek. Özel sektörde kadın istihdamını özendirici düzenlemeler yapılacak.

Tarım kesimi, ev hizmetleri, evden çalışma gibi kadının yoğun çalıştığı alanlar kayıtlı hale getirilerek, bunları sosyal güvenlik kapsamına alan yeni sigorta programları oluşturulacak.

Girişimci kadınların kredi olanakları artırılacak, tasarım, danışmanlık ve pazarlama destekleri verilecek.

Gençlerin girişimcilik çabaları desteklenecek. Gençler, büyüme, istihdam politikalarının ana ekseni olacak.

İstihdam yaratan, başta sanayi olmak üzere, bilgi-yoğun stratejik hizmetler, lojistik üretim-destek ve kültür sanayi gibi dinamik hizmet sektörlerinin öncülüğünde yüksek büyümeyle, işsizlik oranı hızla aşağı çekilecek.

Ekonominin istihdam yaratmasında kamunun aktif bir rol üstlenmesi sağlanacak.

Engelli vatandaşların kamu kesiminde istihdam edilme olanakları arttırılacak, boş kadroların ataması hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Tarımdaki iş gücünün diğer alanlara geçişi doğru yönetilerek istihdam kayıpları azaltılacak.

MHP YENİ ALIMI ÖDÜLLENDİRECEK
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında güçlü bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacak.

Yeni işe alımlarda şirkete sigorta prim ödemeleri gibi konularda teşvikler verilecek.

Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği verilecek.

Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacak.

İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda girişimcilik eğitimi, istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Şehit ve gazi çocuklarının, anne veya babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan intisabı sağlanacak.

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim imkânlarına kavuşturulması sağlanacak.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK); düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir yapıya dönüştürülerek yeniden yapılandırılacak.

BAĞIMSIZLARDAN KOOPERATİF UYGULAMASI
Seçimlere BDP’nin desteğiyle giren bağımsız adayların seçim bildirgesinde, işsizlikle mücadele için entegre kooperatifçilik sistemi öngörülüyor. Bölgesel kalkınma planları oluşturularak, kooperatifler eliyle istihdam sağlayıcı çalışmaların teşvik edileceği belirtilen bildirgede şöyle deniliyor:

Günlük ve haftalık çalışma süreleri azaltılarak, ücretler düşürülmeden haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirlenecek.

Çalışma yaşamına katılımda cinsiyet, dil, din ve cinsel yönelimden dolayı dezavantajlı durumdaki vatandaşlara pozitif ayırımcılık yapılacak.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları çalışanlar lehine yeniden düzenlenecek, işsizlik ödeneği yeterli seviyeye çıkarılacak.

Tarım ve hayvancılık canlandırılarak bu alandaki istihdam olanakları artırılacak.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu