Başarılı Girişimcilik

Proje Getiren Girişimciye Destek

Proje getirene destek

İstanbul Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 97.5 milyon TL olan mali destek programları için proje bekliyor. Turizm, girişimcilik, bilgi odaklı ekonomik kalkınma ve benzeri konularda proje getirene 25 bin ile 2 milyon TL arasında karşılıksız destek verilecek…

İSTANBUL Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul”, “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” temalarında üç mali destek; “Doğrudan Faaliyet Desteği” adı altında da dört hibe programı için teklif çağrısında bulundu. Bu programların toplam bütçesi 97.5 milyon TL.

Küçük sanayi sitelerinden üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarından organize sanayi bölgelerine kadar birçok kurum ve kuruluşu proje başvurusu yapabiliyor. Özetle mali destek programlarına işletmeler ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvurabiliyor. Projelerin tamamı İstanbul sınırları içinde olmalı. Eğer İstanbul’la ilgili bir projeniz ya da fikriniz var ama şimdiye kadar finansman bulamadığınız için gerçekleştireme-diyseniz elinizi çabuk tutun. Zira çok farklı proje konuları için hibe desteği alma şansınız var. Alternatif turizm çeşitlerinden inanç turizmine, çevre dostu ürün ya da teknolojiden engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik çeşitli projelere hibe desteği verilecek.

131 PROJEYE DESTEK VERİLDİ

İSTKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Ka-rataş, 2012’de tüm programlar için 400 civarında proje başvurusu geleceğini tahmin ediyor. 1STKA, 2010 ve 2011 yıllarında toplam bütçesi 55 milyon TL olan 131 projeye destek vermiş.

Türkiye’deki diğer kalkınma ajanslarından farklı olarak bu yıl ilk kez 1STKA tarafından farklı bir yöntem deneniyor. Buna göre tüm projenin değil, öncelikli proje fikirlerinin sunulacağı ön başvuru sistemi üzerinden ilerlenecek. Yani belki de aylarca üzerinde çalışacağınız bir proje, söz konusu programların başvuru kriterlerine uymuyorsa en baştan uyarılacaksınız.

Karataş, uygun başvuru koşullan ve proje konularının her programa göre farklılık gösterdiğini vurguluyor. Peki hangi programa hangi projeyle başvurabilir ve ne kadar hibe alabilirsiniz?..

SON TARİH 7 MAYIS

Küresel Turizm Merkezi İstanbul Programı’na son başvuru tarihi 7 Mayıs 2012. Bu program kapsamında ayrılan toplam bütçe 20 milyon TL. Her bir projeye verilebilecek destek miktarı ise 200 bin ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Projelerin uygulama süresi 6-12 ay arasında değişiyor. Tüm projelerin İstanbul il sınırları içinde olması gerekiyor. Turizm sektörünün geliştirilip, İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleriyle rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bu programın öncelikleri şu şekilde sıralanıyor:

•    Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması.
•    Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması.
•    İstanbul’un kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan, yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden, yaşanabilir ve yaşam kalitesini yükselten projeler olması.

Proje konularında ise neredeyse sınırlama yok. Sağlık turizmi için nitelikli hizmet personelinin yetiştirilmesi, eğitim turizmi, deniz turizmi ve alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesive kongre turizmi bunlardan ilk akla gelenler…

GENÇ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapacaklar için son başvuru tarihi 8 Mayıs 2012. Bu program kapsamında ayrılan toplam bütçe 25 milyon TL. Her bir projeye verilebilecek destek miktarları ise yine 200 bin ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

İstanbul’da çocuk ve gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bu programın öncelikleri şu şekilde sıralanıyor:

•    Okuldan iş hayatına geçişlerde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi.
•    Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması.
•    Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması.
•    Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması.
•    Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili konularda bilgi düzeylerinin geliştirilmesi.
• Çocuklar ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması.

Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı’yla ilgili projelerin uygulama süresi 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor.

BİLGİ ODAKLI PROJELER

Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapacaklar için son başvuru tarihi 23 Mart 2012’ydi. Ancak benzer bir program önümüzdeki aylar içinde yeniden açılacak. Proje sahiplerine fikir vermesi açısından bu programın amaç ve önceliklerine de göz atmakta fayda var. Projeniz yüksek katma değer üretmeli, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ya da hizmetlere odaklanmış olmalı. Bu doğrultuda örneğin, nanoteknolojinin sağlık, çevre, tekstil gibi birçok farklı sektör ve alanda kullanımının sağlanmasına yönelik projeler geliştirebilirsiniz. Ya da kentsel hizmetlerin elektronik ortamlarda erişilmesine yönelik projeler önerebilirsiniz.

Bu programın toplam bütçesi 50 bin TL. Proje başına verilebilecek destek miktarı ise 300 bin ile 2 milyon TL arasında değişiyor.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Doğrudan Faaliyet Desteği Progra-mı’na son başvuru tarihi 30 Kasım 2012. Bu programla ilgili projelerin uygulama süresi üç ayla sınırlı. Program kapsamında ayrılan bütçe ise 2 milyon 500 bin TL. Her bir faaliyete verilecek destek miktarı ise 25 bin ile 75 bin TL arasında değişiyor. Programın öncelikleri şu şekilde sıralanıyor:

•    Hizmet sektörüne yönelik te-matik araştırmalar.
•    Başta afetler olmak üzere kentsel risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları.
•    Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar.
•    Bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları.
•    Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler.
•    Çevresel sürdürebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri.

Turizm için örnek projeler

■    Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin yetiştirilmesi
■    Alternatif turizm çeşitlerinin seyahat acenteleri tarafından tanıtımı ve entegre pazarlaması için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi.
■    Daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesi ve hizmet sağlayıcılarla buluşmasını kolaylaştırıcı yazılımların geliştirilmesi.
■    Turizm çeşitlerinin entegrasyonunu sağlayacak sektörler arası işbirliği platformlarının geliştirilmesi.
■    Turizm sektöründe hizmet kalitesi ve erişilebilirliği artırmak üzere yenilikçi pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi.
■    Turizm sektöründe yaşlı kişilerin ihtiyacına yönelik seyahat modellerinin geliştirilmesi.
■    Turizm sektöründe rekabetçilik, girişimcilik, yenilik, istihdam, güvenlik, altyapı gibi konularda bilgi transferini sağlayacak uluslararası işbirliği platformlarının oluşturulması.
■ Kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, eğitim turizmi, deniz turizmi gibi alanlarda uluslararası işbirliğini geliştirecek teknolojik altyapının ve işbirliği platformlarının kurulması.
■ Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle etkinliklerin takibini sağlayacak modellerin hayata geçirilmesi.

ersan çiplak

 

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu