Pazarlama ve Satış Taktikleri

Sanayici ve üreticiler için ‘Küresel Pazarlama ve Uygulama Ajansı’ kurun!

ÖNÜMÜZDEKİ yılların marketing aksiyonlarını giderek yükselteceğini, modern pazarlamayı başlı başına odak haline getireceğini öngörüyorum.

Çevre felaketlerinin artması ‘çevreci pazarlama’ konseptini hızla genişletirken, sosyal medya kendi aksiyonlarıyla birlikte yeni nesil pazarlama anlayış ve çeşitliliği de hızla değişecek gibi görünüyor.

Son yıllarda önem kazanan ‘sağlık pazarlaması’ ve ‘imaj pazarlaması’ gibi çok sayıda gelişim ve odaklaşmanın yanı sıra; ‘gelecek pazarlaması’, ‘buluş pazarlaması’, ‘mükemmeliyet pazarlaması’, ‘değişim pazarlaması’, ‘hedef pazarlaması’, ‘motivasyon pazarlaması’ ve ‘süreç pazarlaması’ gibi ilginç kategoriler dikkat çekecek. Üstelik, bunların ve benzerlerinin çoğunun kendilerine özgü dinamikleri ve kesin sınırlarla belirlenmiş kuralları olacak.

Kısacası, pazarlama salt klasikleşmiş tür ve türevleri kapsamakla kalmayacak, başta psikoloji olmak üzere, sosyoloji alanında da yepyeni uzmanlık gruplarına doğru hızla evrimleşecek.

Böylece pazarlama ‘satmak fiilinin’ öznesi olmaktan çıkacak; tüm disiplinleri içine alan başlı başına bir ihtiyaç haline gelecek.

kuresel pazarlama

MODERN PAZARLAMA HIZLI EVRİM GEÇİRİYOR

Tam da burada modern pazarlama anlayışının evrensel bazda geçerli olan şu ünlü ifadesi bir kez daha önemini korumuş oluyor: “Pazarlama bugün ve gelecekte yalnızca kâr amaçlı şirketler tarafından değil, kâr amacı taşımayan kurumlar tarafından da benimsenecek ve kullanılacaktır.”

Bunların başında ‘modernite ve çağdaş yaşam pazarlaması’, ‘stratejik plan pazarlaması’, ‘medya ve iletişim pazarlaması’ var. ‘Beceri yaratma ve geliştirme pazarlaması’, ‘propaganda teknikleri ve mesaj pazarlaması’, ‘coğrafi yer ve mahal pazarlaması’, ‘macera ve aksiyon pazarlaması’ gibi ilginç nitelik taşıyan diğer alanlar üzerinde de uzmanlaşılacak, bunlar yeni bölümler haline gelecek.

Başta elektronik devrim olmak üzere, yaşantımızı çevreleyen her sürpriz gelişme bugün ‘pazar uzmanlığı’ alanını genişletmekle kalmayacak, tümünü modern zamanların gerçekçi olguları haline getirecek.

Bundan böyle ‘modern pazarlama’ dediğimiz kavram daha çok, yenilik, yenilikçilik ve buluşsal düşüncelerden beslenecek gibi görünüyor. Bu olguların günümüzdeki yansımaları da farklılığı ve yaratıcılığı destekliyor. Tüm mesele ihtiyacı görmek, onu belli bir disiplin felsefesi içinde irdeleyip geliştirmek.

ŞİMDİ ‘PAZARDA’ DEĞİL ‘PAZARLAMA’DA REKABET ÖNEMLİ

Bunca açıklamadan ve kısa notlardan sonra şimdi asıl önemli ayrıntıya gelmiş oluyoruz: Biliyorsunuz; klasik öğretiler ve uygulamalar gereği, pazarda ses getirmiş ve tutmuş ürünlerin olası yaşam sürelerini ilgili şirketler ve o şirketlerin pazarlama yöneticileriyle birlikte tüm departmanlar birlikte analiz ederler ve en olası yükseliş ve devamlılık zamanlarını değerlendirirlerdi.

Günümüzde ise tüm buluşların, yapıtların, tecimsel ürünlerin; hatta markaların yaşam süreleri artık doğrudan tüketicilerin davranışları tarafından belirleniyor. Hatta ihtiyaçların yükselen ve inen zaman frekansları da her zaman yine tüketicilerin tavırlarına göre şekilleniyor.

Kısacası, şimdi çok bilinen ve giderek klasikleşen tanımlamalar bir kez daha tüm ağırlığıyla yaşama geçmiş oluyor: “Toplumların ihtiyaç sahibi tüketicileri, toplumun ticari işletmelerinden çok daha büyüktür!”

Böylece önemli noktaya bir kez daha işaret etmiş oluyoruz: ‘Pazarlama dediğimiz olgunun içinde ve ötesinde küreselleşme amacı yok ise, bulunulan ülkede lider konumda olmanın da pek fazla önemi yoktur!’

İşte yarınların pazarlama felsefesini daha şimdiden temel prensip olarak şekillendirmeye başlayan ilginç gerçek budur.

Ürünlerinizi klasik kurallara göre ülke içinde çalışıp çabalayıp bir yerlere getirmiş olabilirsiniz. Ülke içindeki liderliğiniz sizi bir yerlere taşımış ve kısa bir süre sonunda değişmez lider yapmış da olabilir.

Fakat, şunun farkında olmalısınız; küresel ölçekte etkinliğe ulaşamamış ve ‘âdet yerini bulsun düzeyinde’ ihracat yapıyorsanız bunun artık pek de fazla önemi yoktur.

Çünkü eninde sonunda liderlik potansiyelini gören ve talep eğrilerini yorumlayan kurum ve markalar buraya gelip yatırım yapmış görünecek, böylece ulusal müteşebbislerin önünü kapatacaklardır.

Bu olguya cesaret vermeyen tek süreç ise dünya çapında (ya da belli hedef ülkeler bazında) bilinçli tanıtım ve stratejilerle yüksek ihracat rakamlarına ulaşmaktır.

HEDEFE ÖZGÜ KURUMSALLAŞMAYA ÖNEM VERİN

Bunca saptamadan sonra şuraya gelmiş oluyoruz: Bizde ihracatı olumlu anlamda kamçılayacak, hatta ihracat olgusunu rakamlar düzeyinde iç pazar potansiyelinin üzerine taşıyacak tek formül, malınızı dış piyasalara en güçlü biçimde lanse etmek ve satmaktır.

îşte bunun için size yol yöntem tarif etmek ya da hedef belirlemek bir tarafa; sizi doğrudan yönlendirecek, sizi fiilen tanıtacak, ürünlerinizin niteliğini dünyaya ilan ve ispat edecek, hatta sizin adınıza görüşmeler yapıp işi stratejik anlamda şekillendirecek bir tanıtım ve operasyon kurumuna ihtiyacınız olacaktır.

Günün gerçeklerine ve hızla değişen dünyanın standartlarına ulaşmanızı sağlayacak bu kurum, içinde uzun yıllar pazarlama yöneticiliği yapmış profesyonellerin bulunduğu ve ilgili küresel odakları çok iyi tanıyan ‘Küresel Pazarlama ve Uygulama Ajansları’dır.

işte tam da burada başlıktaki ifadeyi yineleyerek yeni nesil pazarlama tekniklerini özümsemiş deneyimli pazarlama uzmanlarına bir kez daha sesleniyoruz: “Vakit geçirmeden sanayici ve üreticiler için ‘Küresel Pazarlama ve Uygulama Ajansları’nı hemen kurun!”

Bu öneri yalnız özel sektörde sivrilmiş çalışanları değil, devletimizin en saygın kurumlarında yöneticilik yapmış, ‘çok dilli’ uzmanları da içine alıyor: ister eski bir diplomat, ister iş hukukunun ve yeni normalin kurallarını iyi bilen deneyimli bir bürokrat ya da şirket üst düzey yöneticisi olun, bu oluşumun içinde yer almanız gerekir.

Kurulacak tanıtım ajansının diğer elemanları hatta kurucuları yukarıda anlattığımız değişim ve yenilik evresini özümsemiş daha genç yöneticilerden oluşmalıdır.

Bir başka önemli ayrıntı daha: Hedef ülkeyi, ya da ülkeleri iyi analiz eden ‘reklam ve tanım uzmanları’ ile ‘metin yazarları’ ise yabancı kurum ve şirketlere verilecek özgün mesajları hazırlayacak ve ajansın geleceğin rekabetçi normları içinde hızla kurumsallaşmasını sağlayacaklardır.

Ve ısrar ve inançla tekrar etmiş olalım: “Şimdi tam zamanıdır. Pazarlama otoritelerinin toplandığı adres burası olacaktır, özel sektörde dünyaya açılmanın yolu buradan geçiyor!”

NUR DEMÎROK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu