Emlak ve Gayrimenkul Haberleri

Satılık ve kiralık araziler

TARIMSAL üretim hazine taşınmazları ile destekleniyor. Ağaçlandırma yapmak isteyenlere Hazine arazileri çok düşük bedelle kiraya veriliyor. Ağaç türüne göre 2021 yılında dekar başına 5.70 TL ile 14.20 TL arasında değişen kira bedellerine ilk beş yıl yüzde 50 indirim uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre ağaçlandırma amacıyla 16 ilde toplam 5.8 milyon metrekare yüzölçümlü 71 taşınmazın kiralanmasına yönelik başvuru süreci 18 Haziran günü mesai saati bitimine kadar devam ediyor.

Hazine arazisi çok uygun koşullarla ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek

HÜLYA GENÇ SERTKAYA / PARA ; Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere rayiç bedelin binde 1’i bedel üzerinden kiralanıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri üretmek amacıyla 22 ilde Hazine’ye ait 60 taşınmaz kiraya veriliyor. Toplam yüzölçümü 3 milyon 24.4 bin metrekare olan taşınmazlar için başvuru süreci 18 Haziran 2021 günü mesai saatinde sona eriyor. Hayvancılık yatırımı yapmak isteyen üreticiler de Hazine arazileriyle destekleniyor. Hayvancılık amaçlı irtifak hakkı kapsamında ise 182 taşınmaz başvuru bekliyor.

AĞAÇLANDIRMA DESTEKLENİYOR

Yerli üretimi desteklemek amacıyla Hazine taşınmazlarının ceviz, badem, Antep fıstığı ve zeytin başta olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya ve benzeri türler üzerinde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları devam ediyor. Bu uygulamada kira bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedel üzerinden almıyor.

Kira bedeli ilk beş yıl için yüzde 50 indirim uygulanarak tahsil ediliyor. 2021 yılı için dönüm başına alınacak kira bedeli kavak, kestane, ceviz ve badem türleri için ilk beş yıl 7.10 TL, çam, sedir, köknar, kayın ve söğüt türleri için ilk beş yıl 2.90 TL.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre ağaçlandırma amaçlı kiralama uygulaması kapsamında 2020 ve 2021’in ilk beş ayında toplam 25.4 milyon metrekare taşınmaz ilana çıkarıldı. Elazığ’da 1.4 milyon metrekare, Gaziantep’te 1.1 milyon metrekare, Niğde’de 1 milyon metrekare olmak üzere Türkiye çapında toplam 8.1 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisi için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı ve bu taşınmazlar üretime kazandırıldı.

Satılık ve kiralık araziler
Satılık ve kiralık araziler

71 ARAZİ KİRALANACAK

Milli Emlak’ın Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Batman, Bilecik, Çorum, Elazığ, Erzincan, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Niğde, Uşak ve Zonguldak’ta ağaçlandırma amacıyla ilana çıkardığı 71 Hazine arazisi için başvuru süresi devam ediyor. Hazine arazisinin bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan veya köyün nüfusuna kayıtlı olmayıp o köyde oturan gerçek kişileri kapsayan birinci grup için bin TL, tüzel kişiler, taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişilerin hak sahibi olduğu ikinci grup için ise 10 bin TL başvuru bedeli isteniyor. İlana göre 71 Hazine arazisinin büyük bir çoğunluğunun ceviz, badem ağacı ile ağaçlandırılması öngörülüyor.

TIBBİ ARAMOTİK BİTKİ ÜRETİMİ

İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine arazileri rayiç bedelin binde 1’i üzerinden kiraya vermeye devam ediliyor. Bu kapsamda, 2020 ve 2021’in ilk beş ayında lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere tıbbi, aromatik ve süs bitkisi için 15 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı.

Balıkesir’de 2.2 milyon metrekare, Kütahya’da 2 milyon metrekare, Niğde’de 1 milyon metrekare olmak üzere Türkiye çapında toplam 13.8 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarının kiralanması projesi kapsamında özellikle kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler teşvik ediliyor. Ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tıbbı aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatif vb. gibi üretici örgütleri de kiralamada önceliğe sahip oluyor.

AVANTAJLI DESTEKLER

Tıbbi ve aromatik bitki üretimine verilen destek Hazine arazisiyle sınırlı kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tıbbi ve aromatik bitkiler için dekar başına 23 TL mazot ve gübre desteği, dekar başına 20-40 TL organik tarım desteği, dekar başına 100 TL küçük aile işletmeleri desteği veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre ayrıca ORKÖY projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) kapsamında hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanmak üzere sübvansiyonlu kredi kullandırılıyor.

60 HAZİNE ARAZİSİ KİRALANACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre Adana, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İsparta, Karaman, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Zonguldak illerinde Hâzineye ait 60 taşınmazı tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri üretmek üzere kiralanacak.

İlan edilen söz konusu taşınmazlara gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. İlan edilen Hazine taşınmazları için birden fazla başvurunun olması durumunda, hak sahipliği belirleyici puanlamaya tabi tutulacak. Başvurular, Çevre ve Şehircilik 11 Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine yapılabileceği gibi elektronik olarak da yapılabilecek.

20 YILA KADAR KİRALAMA

Hâzineye ait tarım arazileri topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanıyor. Bu proje çerçevesinde, topraksız veya yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) çiftçilere 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı; taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, nüfus kaydı, ikamet durumu, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu kriterleri esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda yüksek puan alanlar arasında kura çekmek suretiyle taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i üzerinden 10+10 yıl süre ile kiralanıyor.

Bu proje kapsamında, ilk etapta Konya’da 26.7 milyon metrekare, Aksaray’da 8 milyon metrekare, Kütahya’da 4 milyon metrekare olmak üzere Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar illeri dahil altı ilde Hâzineye ait toplam 40.8 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisi topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmak üzere ilana çıkarıldı ve bunun yaklaşık 15.6 milyon metrekaresine ilişkin olarak kira sözleşmesi düzenlendi.

BİNİ AŞKIN HAZİNE ARAZİSİ SATIŞTA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (milliemlak.gov.tr) yayımlanan ilanlara göre 4 Haziran itibarıyla kiralama amaçlı 13 ilde ilana çıkardığı 88 taşınmaz bulunuyor. 154 taşınmaz ise kiralamaya hazırlanıyor. Kiralamalarda sabit tesis yapılmadan 10 yıla kadar kiralama süresi, KDV’siz ödeme, kullanıcılarına tarım arazilerinin doğrudan kiralanması gibi avantajlar sağlanıyor.

Milli Emlak, 44 ilde bini aşkın taşınmazı ise satış amaçlı ilana çıkardı. 5 bin 650 taşınmazı ise satışa hazırlıyor. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde iki yıla kadar taksit, KDV’siz ödeme, emlak vergisinden beş yıl muafiyet, harçsız tapu imkanı veriliyor. İrtifak hakkı ilanları çerçevesinde dört ilde 10 taşınmaz ihale ediliyor. 321 taşınmaz ise ihaleye hazırlanıyor. Yatırım teşvik kapsamında üç ilde yedi taşınmaz için ilana çıkılmış olup, 506 taşınmaz yatırım teşviki için hazırlanıyor.

ATIL ALANLARDA ÜRETİME YÜZDE 75 HİBE

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl/boş/nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ile 2020’de 371 bin dekar alanı tarımsal üretime kazandırarak toplam işlenen alanları 23.1 milyon hektara yükseltti. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre nadas alanları 2.1 milyon dekar azaldı. Tarla alanında 2020’de 2.1 milyon dekar artış yaşandı. 2021 ’de ülke genelinde boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzde 75 hibe yolu ile projeler hayata geçirilmeye başlandı.

Bu kapsamda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile yaklaşık 400 proje destekleniyor. Çeltik üretiminde damlama sulama ile sulanması planlanan projelere öncelik tanındı. Bunun yanı sıra mercimek, nohut ve tritikale gibi kuru tarım yapılan ürünlere yönelik teklif edilen projeler kabul edilerek hayata geçirildi.

yetistiricilik icin kiralik arazi agaclandirma icin kiralik arazi

Üretici tarımsal destekten yararlanacak

Hâzineye ait tarım arazileri kullanıcılarına ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanıyor. 2018’de hayata geçirilen düzenleme ile Hazine’ye ait tarım arazilerini tarımsal amaçla kullanan çiftçilere kullandıkları arazileri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkanı, ayrıca talep edilmesi halinde kira süresini yeniden uzatma veya doğrudan satın alma imkanı tanındı. Bu düzenleme kapsamında, 575 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak 52 bin 500 üretici ile kira sözleşmesi imzalandı. Böylelikle üreticiler hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak kiracı sıfatını kazandı hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkânına kavuştu.

Tüm duyurular www.milliemlak.gov.tr adresinde

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tarımsal üretimin Hazine arazileriyle desteklenmesi çerçevesinde ilana çıkardığı tüm taşınmazlar, İdarenin (www.milliemlak.gov.tr) internet adresinden yayımlanıyor. Duyurular günlük olarak güncelleniyor. Ağaçlandırma amaçlı ilan edilen Hazine taşınmazları ayrıca 30 gün süreyle ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyenlere kiralamalarda ilana çıkarılan taşınmazlar, internette yayımlanmanın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor.

Hâzineye ait tarım arazilerinin topraksız ve yeterli toprağı olmayanlara kiralanmasında ise İdarenin internet adresinin yanı sıra hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan ediliyor. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine, ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da iletiliyor. Bu iki uygulamada da köy ve belde sınırları içerisindeki taşınmazlar, ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu