Güncel Ekonomi Haberleri

“Sihirli Formül (Magic Formula)” Stratejisi

Hisse yatırımı konusunda her hafta farklı bir bakış açısını değerlendirdiğimiz köşemizde bu hafta uluslararası tanınırlığı olan fon yöneticisi Joel Greenblatt’in geliştirdiği “Sihirli Formül (Magic Formula)”stratejisini inceleyeceğiz…

Greenblatt’in “Sihirli Formülü”

SİHİRLİ Formül yatırım stratejisinde iki temel analiz oranına odaklanılarak birleşik bir sıralama sistemi yapılıyor. Bu temel analiz oranları “Kazanç Verimi” (Earnings Yield) ve “Sermaye Getirisi” (Return on Capital) olarak ifade edilebilir. Greenblatt’e göre Kazanç Verimi bir hissenin ücuzluğunu ölçmek için en önemli göstergelerden biriyken, Sermaye Getirisi de faaliyetlerin ne kadar iyi yürütüldüğünü en iyi gösteren kriterdir.

Sihirli Formül için kullanılan kriterler:

■ Likidite: Likidite konusunda sorun yaşanmaması açısından uygun görülecek bir minimum piyasa değeri belirlenmeli ve bunu karşılamayan hisseler dikkate alınmamalı. Biz filtreleme yaparken fiili dolaşımdaki piyasa değeri 100 milyon TL üzerindeki hisseleri baz aldık.

■ Sektör Filtresi: Farklı bilanço yapıları nedeniyle mali sektörde yer alan hisseleri dışarıda bırakılır.

■ Kazanç Verimi: Kârlılığın veriminin ölçülebilmesi açısından Faaliyet Kârı / Firma Değeri oranı hesaplanır.

■ Sermaye Getirisi: Sermaye getirisinin veriminin ölçülebilmesi için Faliyet Kârı / (Net Duran Varlıklar + işletme Sermayesi) oranı hesaplanır.

■ Kazanç Verimi Sıralaması: Kazanç Verimi en yüksek olan hisse birinci sırada olacak şekilde her bir hisseye sıra sayısı atanır.

■ Sermaye Getirisi Sıralaması: Sermaye Getirisi en yüksek olan hisse birinci sırada olacak şekilde her bir hisseye sıra sayısı atanarak yeni bir sıralama daha yapılır.

■ Birleşik Sıralama: Her bir hissenin Kazanç verimi ve Sermaye Getirisi sıralamasındaki sıra sayısı toplanır. Bu şekilde en düşük çıkan rakam her iki kritere göre en iyi durumdaki hisseyi ortaya koyacaktır. Örneğin, Kazanç Verimine göre 358., Sermaye Getirisine göre 122. sırada olan hissenin birleşik sıralaması 470 olacaktır. Böylece, bu hisse birleşik sıralama açısından Kazanç Veriminde birinci ve Sermaye Getirisinde 950. sırada olan, yani birleşik sıralaması 951 olan bir hisseden daha öncelikli durumda olacaktır.

“DİKKAT: SİHİRLİ KURŞUN DEĞİL”

Greenblatt, bu stratejiye göre portföy oluşturmak için genel sıralama oluşturulduktan sonra 20-30 civarında hissenin belirlenerek; 12 aylık süre içinde her iki ya da üç ayda bir 5-7 hissenin alınıp satılmasını ve 12 aylık dönem sonunda tüm hisselerin satılmasını önermektedir. Dönem sonunda sıralamanın yeniden yapılarak işlemlerin tekrarlanmasının ve bu yaklaşımın uzun vadede (3-5 yıl üzeri) sürdürülmesinin yerinde olacağı ifade edilmektedir. Tam bu noktada, her ne kadar stratejinin adı “Sihirli Formül” olsa da, bir kere atıldığında her zaman çalışacak “sihirli bir kurşun” olmadığını vurgulayalım. Yatırım konusunda her zaman pozitif getiri sağlayacak sihirli bir formülün aslında bulunmadığını, burada ele alman konunun yalnızca farklı bir bakış açısı olduğunu ve dolayısıyla yanlış bir beklentiye girilmemesi gerektiğinin de altım çizelim.

Yukarıda detaylarını paylaştığımız Greenblatt’in Sihirli Formül stratejisini BIST-TÜM’de yer alan hisselere uyguladık. Temel analiz oranlarının hesaplanmasında yıllıklandırılmış verileri baz aldık. Kriterleri sağlayarak sıralamaya tabi olan toplam 373 hisse belirledik. Yani bu strateji kapsamında bir hissenin sahip olabileceği en kötü birleşik sıra teorik olarak 746 oldu. Bu bilgilerden sonra, birleşik sıralamada üst sıralarda yer alan ve teknik olarak da görece uygun olduğunu değerlendirdiğimiz beş hisseye ait yorumlara geçebiliriz.

İNDEKS BİLGİSAYAR (INDES): Greenblatt’in Sihirli Formülü’ndeki Birleşik Sıralaması 81 olarak hesaplanmıştır (Kazanç Verimi sırası 39, Sermaye Getirisi sırası 42).

19 Ekim tarihinde 12.55 TL ile tarihi zirvesini test eden INDES hissesi gelen düzeltme hareketiyle kasım ayı başında 11.00 TL’ye kadar gerilemiştir. Son durum itibariyle hissenin yaklaşık 50 günlük basit hareketli ortalamaya da karşılık gelen 11.20-11.45 destek bölgesinde dengelenme eğilimine girdiği görülmektedir. Bu seviyelerde devam eden I |U[ 1% kısa vadeli dip çalışmasının tamamlanması sonrasında gözlenebilecek olası yukarı yönlü hareketlerde, sırasıyla 11.50 TL, 11.87 TL ve 12.35 TL dirençleri kısa-orta vadeli teknik hedefler olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerin hacim tarafından da desteklenmesi durumunda tarihi zirvenin bulunduğu 12.55 TL direnci de iyiden iyiye radara girecektir. Bu senaryonun gerçekleşmesine yönelik alınacak olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak, 11.00 TL ve/veya 10.55 TL desteklerinden uygun olanın zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi yerinde olacaktır.

TURKCELL (TCELL): Greenblatt’in Sihirli Formülü’ndeki Birleşik Sıralama 127 olarak hesaplanmıştır (Kazanç Verimi sırası 87, Sermaye Getirisi sırası 40).

2 Kasım tarihinde tarihi zirvesini 15.31 TL’ye taşıyan TCELL hisselerinin, son durum itibariyle 14.00 TL üzerinden tutunmaya çalıştığı görülüyor. Kasım ayı başındaki iki günde gözlenen yüksek oynaklık bir kenara bırakılacak olursa; TCELL hisselerinin yaklaşık son bir aylık dönemde kabaca 13.85 TL ile 14.55 TL aralığındaki 70 kuruşluk yatay bant içinde dalgalandığı görülmekte. Teknik olarak, bu bandın kırılması durumunda, kırılma yönünde bant genişliği kadar bir hareket görülmesi beklenebilir. Dolayısıyla, 13.85 TL zarar kesme seviyesi olacak şekilde, kısa-orta vadede 14.55 TL ve bant hareketinin hedefi konumundaki 15.55 TL seviyeleri takip edilebilir.

EREGLİ DEMİR ÇELİK (EREGL): Greenblatt’in Sihirli Formülü’ndeki Birleşik Sıralama 157 olarak hesaplanmıştır (Kazanç Verimi sırası 81, Sermaye Getirisi sırası 76).

2016 yılı başından bu yana ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir trend izleyen EREGL hisselerinin, özellikle eylül ayı sonlarından bu yana kısa vadeli yeni bir yükselen kanal içinde yukarı yönlü seyrini koruduğu görülüyor.

Tarihi zirve seviyelerde olan EREGL hisselerindeki güçlü momen-tumun korunması da kısa vadeli teknik görünüme katkı sağlamaktadır. Grafik üzerinde kesikli çizgilerle gösterilen Raff Regresyon kanalının son durum itibariyle orta noktası 9.41 TL’de bulunmakta olup, kanalın alt bandı 8.87 TL, üst bandı da 9.96 TL seviyesinde. Mevcut yükseliş eğiliminin korunması ve kanalın üst bandı olan 9.96 TL’nin hacimli bir şekilde kırılması durumunda; teknik olarak orta nokta ile kanal üst bandı arasındaki mesafe olan yaklaşık 55 kuruşluk bir yukarı hareket görülmesi beklenebilir.

Bu senaryo doğrultusunda verilecek olası yatırım kararlarında 9.40-9.50 TL aralığı zarar kesme seviyesi olmak üzere 10.51 TL seviyesi teknik hedef olarak takip edilebilir. Ayrıca, kısa vadeli kanal içindeki seyrin korunması durumunda, kanal içinde kısa vadeli al-sat stratejisi de izlenebilir. Hissenin tarihi zirvelerde bulunması ve genel piyasadaki görünüm dikkate alındığında, olası yatırım kararlarında zarar kesme seviyesi belirlenmesi ve buna riayet edilmesinin son derece kritik bir önem arz ettiğini tekrar vurgulayalım.

SODA SANAYİİ (SODA): Greenblatt’in Sihirli Formülü’ndeki Birleşik Sıralama 179 olarak hesaplanmıştır (Kazanç Verimi sırası 92, >XOs. Sermaye Getirisi sırası 87).

Temmuz ayında tarihi zirvesini 5.90 TL seviyesine taşıyan ve devamında gelen düzeltme hareketi ile ekim ayı başında 4.76 TL’ye kadar gerileyen SODA hisselerinin 5.00 TL üzerinde tutunmayı başarması sonrasında yeninden yönün yukarı çevirdiği görülüyor. Kısa vadeli teknik indikatörlerin olumlu sinyaller verdiği SODA hisselerinde verilecek olası yatırım kararlarında, katlanılacak azami zarar dikkate alınarak 5.42 TL, 5.32 TL ve/veya 5.17 TL zarar kesme seviyesi olarak belirlenmek üzere; 5.58 TL, 5.76 TL ve 5.90 TL dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli en önemli direnç konumunda olan 5.58 TL’nin hacimli bir şekilde kırılması durumunda yukarı yönlü hareketlerin hızlandığı görülebilir.

ALARKO HOLDİNG (ALARK): Greenblatt’in Sihirli Formülü’ndeki Birleşik Sıralama 264 olarak hesaplanmıştır (Kazanç Verimi sırası 100, Sermaye Getirisi sırası 164).

Tarihi zirvelerde olan hisselerinin, yaklaşık son bir aylık dönemde 7.17 TL ile 7.59 TL aralığındaki yaklaşık 42 kuruşluk bant içinde dalgalandığı ve son durum itibariyle bu kanalın yukarı yönlü test edildiği görülüyor. Kanalın üst bandı olan 7.59 TL üzerinde iki gün üst üste kapanış görülmesi durumunda; teknik olarak hisse fiyatlarının önceki ! kanal hareketinin hedefi konumundaki 8.01 TL’ye doğru hareketlenmesi beklenebilir. Bu beklenti doğrultusunda verilecek olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek zarar göz önünde bulundurularak 7.59 TL, 7.40 TL veya 7.17 TL desteklerinden uygun görüleni zarar kesme seviyesi olarak takip edilmeli.

EROL GÜRCAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu