Anasayfa / Haberler / Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler 2013

Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler 2013Türkiyede Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar, Yeni Şirket Kurmak 2013

turkiyede-bir-gunde-sirket-kurmak-icin-gerekli-belgelerTürkiye, ilgili yasal düzenlemeleri sayesinde, yatırımcılar için oldukça elverişli bir iş ortamı sunmaktadır. Girişimcilerin, uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, sadece bir gün içerisinde şirket kurabilmeleri mümkündür.

Gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulduğu takdirde, sadece bir gün içerisinde şirket kurulumu gerçekleşebilmektedir. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na yaptırdığı kaydı takiben “tüzel kişilik” statüsü kazanabilmektedir.

Şirket Türleri
Tüzel kişiliği olan şirketler:

 • Anonim Şirket (A.Ş.)
 • Limitet Şirket (Ltd. Şti.)
 • Komandit Şirket
 • Kolektif Şirket

Tüzel kişiliği olmayan şirketler:

 • Ortak girişim
 • Adi ortaklık
 • Konsorsiyum

Özel mevzuata tabi şirketler
Holding şirketler, halka açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, döviz büroları, faktoring şirketleri ve umumi mağazalar Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine, Serbest Ticaret Bölgeleri’nin kurucusu ve işletmecisi konumunda bulunan şirketler ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izne tabidirler.

Anonim Şirket
Bu tür şirketlerde, şirketin sermayesi hisselere bölünür ve hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Bir anonim şirket, en az beş hissedar (gerçek ve ya tüzel kişi) ile kurulur. Asgari sermaye 50.000 TL olmalıdır. Anonim şirketlerde; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu bulunması zorunlu organlardır.

Limitet Şirket
Bir limitet şirket en az iki, en fazla elli gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Asgari sermaye 5.000 TL olmalıdır. Limitet şirketlerin, anonim şirketlerin aksine, menkul kıymet çıkartma yetkileri bulunmamaktadır.
Komandit Şirket
Komandit şirketler bir ticari isim altında faaliyet gösterecek bir ticari müessese işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bu tür şirketlerde; bazı hissedarların (komanditer) sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıyken, bazı hissedarların sorumluluğu sınırsızdır. Komandit şirketler için asgari sermaye şartı bulunmamaktadır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer olabilmektedir. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Kolektif Şirket
Bu tür şirketler; ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Yalnızca gerçek kişiler kolektif şirket hissedarı olabilir. Bir kolektif şirkette hiçbir hissedarın sorumluluğu hisseleri oranında sınırlı değildir. Asgari sermaye zorunluluğu yoktur. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

  Türkiye Yayıncılık Sektörü Hızla Büyüyor

Şirket Kuruluş İşlemleri
Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (bir tanesi orijinal) hazırlanır. Şirket kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasını takiben, en geç 15 gün içerisinde, gerekli belgelerle birlikte, ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması gerekmektedir.

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler:

 • Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından usulüne uygun biçimde doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Gerekli belgelerin listesi ve doldurulması gereken formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr adreslerinden indirilebilir
 • Şirketin ticari ismi ve şirketi temsile yetkili olan kişilerin noter tasdikli imzaları
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun bir taahhüt mektubu
 • Şirket sermayesinin % 0,04’ünün T.C. Rekabet Kurumu’nun T.C. Merkez Bankası (TCMB) ve ya bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu
 • Gerçek kişi olan kurucuların kimlik belgeleri ve ikamet belgelerinin onaylı suretleri (Türk vatandaşları ise)
 • Şirket kurucuları arasında yabancı uyruklu gerçek kişi var ise; bu kişilerin pasaportunun aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte sunulmak üzere pasaport fotokopisi
 • Yabancı hissedarın tüzel kişi olması halinde, yetkili makamlarca verilmiş ve ilgili T.C. Konsolosluğu tarafından onaylanmış veya apostil edilmiş faaliyet belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak verilmek üzere herhangi bir hak ve taşınır ve taşınmaz varlıkların olması halinde, tüm bunların değerini tespit etmek için yapılacak değerlendirmeye ilişkin bilirkişi raporu ve uzman tahsisi için ilgili mahkeme kararı

Türkiye’de iş fırsatları

 • Türkiye, hızla değişen bir pazarda dinamik ve ilgi çekici bir iş ortamı sunmaktadır
 • Türk yönetimi üretim yatırımı, bölgesel kalkınma ve öncelikli endüstriler için önemli teşvikler sağlamaktadır
 • Genel olarak yabancıların hissedarlık oranı konusunda hiçbir kısıtlama yoktur
 • Türkiye, yüksek motivasyona sahip, genç, disiplinli ve eğitilebilir bir işgücüne sahiptir
 • Üretim maliyetleri düşüktür
 • Devam eden Avrupa Birliği entegrasyon süreci beklentileri arttırmaktadır
 • Türkiye 1996’dan beri Gümrük Birliği üyesidirYazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir