Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Stratejik Ürüne 5 Milyon TL Destek

KOSGEB, “stratejik ürüne” 5 milyon TL’ye kadar destek verecek. Başvuracak projeler, yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 desteklenecek. Bazı ürünlerde destek üst limiti 10 milyon TL’ye çıkabilecek…

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ithalata karşı yerli ürün seferberliği başlattı. 2018 yılı ilk döneminin stratejik sektörlerini belirleyen KOSGEB, “Stratejik Ürün Destek Programı” ile yurtdışından ithal edilen stratejik ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBÎ’lere 5 milyon TL’ye kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. İşletmelere, desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar “erken ödeme” yapılabilecek. Destek üst limiti bazı stratejik ürünlerde 10 milyon TL’ye kadar çıkarılabilecek.

KİLİT SEKTÖRLERE DESTEK

KOSGEB, Stratejik Ürün Destek Programı ile yurtdışından ithal edilen teknolojik ürünleri ve ara mallarını yerli şirketler ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayacak. “Teknoloji odaklı yerli ve milli üretim” sloganıyla başlatılan destek programı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek. İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerli üretimi teşvik edilecek. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının hedeflendiği destek programı ile KOBÎ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması sağlanacak. Yerli imalat sanayinin gelişmesine, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilecek. Destek programı ile otomotiv, savunma, havacılık, enerji, telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler desteklenecek.

2018’İN STRATEJİK SEKTÖRLERİ BELİRLENDİ

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Para Dergisi’ne Stratejik Ürün Destek Programı çerçevesinde 2018 yılında destek verilecek stratejik sektörleri açıkladı. İthal edilen ara malların Türkiye’de üretilmesini sağlamak sureti ile cari açığın azaltılması kapsamında imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünler ve ülke ekonomisi için kritik önem teşkil eden orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin stratejik ürün olarak belirleneceğini belirten Uzkurt, ürün listesinin Başkanlık tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mn konu kapsamında yaptığı çalışmalar ile paydaş kurumların temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde belirlendiğini vurguladı. Uzkurt, 2018 yılının ilk döneminde belirlenen sektörleri şöyle sıraladı: “Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde v diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı.”

SAĞLANACAK DESTEKLER

Stratejik ürün desteği için KOBİ’ler büyük işletmeler ile işbirliği çerçevesinde başvuru yapabilecek. Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu destekten faydalanabilecek. Sağlanacak destekler, makine-teçhizat, yazılım giderleri, personel gideri, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği ile hizmet alımı destekleri şeklinde olacak.

ÜST LİMİT 5 MİLYON TL

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon TL olacak. Başkanlık, kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarla belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda, bölgesel, sektö-rel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak, destek üst limitini 10 milyon TL’ye kadar çıkarabilecek.

Projeler yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 desteklenecek. Yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderlerinin yerli malı belgesi kapsamında alınması durunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabilecekler. 5 milyon TL’lik bir destekte, işletmeler 1 milyon 250 bin TL erken ödeme alabilecek. Geçen hafta Stratejik Ürün Destek Programı çerçevesince geçen hafta Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Aselsan, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği ve Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. ile KOSGEB arasında işbirliği protokolü imzalandı.

250 MİLYON TL KATMA DEĞER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithal edilen 1000 ürünü, bunu yapabilecek 1000 KOBİ ile eşleştirmeye çalıştıklarını aktardı. “Bunların bir defaya mahsus tasarlama, geliştirme ve piyasaya sürme masraflarım biz destekleyeceğiz. Program çerçevesinde hazırladığımız projeksiyona göre; 500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak, KOBİ’lerin imalat sanayisinde oluşturduğu cari açık yüzde 10 azalacak. Verdiğimiz bu destekle 250 milyon TL’lik katma değer oluşturulacak.”

Rahmi AKTEPE / Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
“Potansiyel var”

Stratejik ürün desteği, büyük bir fark yaratacak. Sektöre dinamizm getirecek. Sanayi Bakanımızın son zamanlarda yaptığı girişimler, alışılmışın dışında. ‘1000 ürün 1000 KOBİ’ eşleştirmesi de bunlardan biri. Bugüne kadar desteklediğimiz ve olmasını istediğimiz bir destek.

Potansiyelimiz var, ancak bu potansiyeli nasıl açığa çıkaracağımızın bir türlü yolunu bulamadık. Destekler, teşvikler dedik. Belki de sokağa binlerce lira saçtık. Bunu doğru yöntemle doğru yolla bugüne kadar yapmadık. Ancak şu anda bu doğru yol.

Orhan AYDIN /OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
”Stratejik ve sonuç alıcı bir program”

Yerli ve milli haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi” var. Bu kümelenmede 120’nin üzerinde firma bulunuyor. Özellikle 4.5G’nin yerlileştirilmesi, gelecekte bir uçtan bir uca internet altyapısının tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılmasını sağlayacak bir takım bulunuyor. Bu takımda ise 35 civarında firma var. Bunlar, ne yapacağını, nasıl yapacağını planlamış takımlar. Bu firmalar için KOSGEB’in vereceği Stratejik Ürün Desteği çok önemli ve anlamlı. Aselsan’ın işbirliği protokolüne attığı imza da bizim için önemli. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nde 200’e yakın firmamız bulunuyor. Bu firmalardan birçoğu, Aselsan’a iş yapıyor. Diyelim Aselsan bir ürünü KOBİ’ye yaptırmak istiyor. Bunu yapabilmek için firmanın imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor. Alıcı ve satıcının bulunduğu işte bu noktada, firmalar stratejik ürün desteklerinden yararlanabilecek. Bence bugüne kadar hayata geçirilen destekler içinde son derecek stratejik ve sonuç alıcı bir program. Destekler ticari ve ihraç edilebilir ürüne dönüşecek.

Mustafa Murat ŞEKER / Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı
”Akıllı KOBİ’lere can suyu olacak”

Program akıllı KOBİ’lere can suyu olacak. Yurtdışından ithal edilen stratejik ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ’lere ivme kazandıracak. Akıllı bir KOBİ bana göre, savunma sanayi başta olmak üzere kritik bir alanı görüp, desteği alır. Hangi ürünler diye sorduğunuzda, listeler uzun. Bugün savunma sanayinde kritik ürünlerde son kullanıcı belgesi isteniyor. Bu listede birçok ürün var.

Özellikle son dönemde yaşananlardan sonra biz bu grupta olan bazı ürünleri, yerlileştirmeye ve millileştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında son kullanıcı belgesi istenmeden başka ülkelerden tedarik edebildiğiniz, ancak rekabetçi olmak için sizin bu ürünleri kendinizin yapması gerekenler de var. Bu da üzerinde çalışılması gereken ayrı bir liste. Olayın üçüncü boyutu ise ‘yetenek kazanma’. Öyle alanlar var ki, bunu ister istemez yapmanız, o alanda yetenek biriktirmeniz gerekiyor.

Bizim açımızdan kritik konular belli. Bunları yavaş yavaş her alana odaklanarak, millileştirme ve yerlileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Hülya Genç Sertkaya

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu