Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Stres artarken hisse seçimi

Stres artarken hisse seçimi

Belirsizliklerin hakim olduğu stresli dönemlerde yüksek düzeyde risk alarak daha fazla getiri arayışına girmektense mevcut getiriyi koruyacak adımlar atılmalı. Bu nedenle stoploss stratejisi dahilinde hareket etmekte fayda var…

YAKIN dönemde ağırlıklı olarak artan siyasi-jeopolitik risklerin etkisiyle TL varlıkların negatif ayrıştığını görüyoruz. Bu durumun bir süre daha, devam etmesi muhtemel görünüyor.

Belirsizlik ve stresin ön plana çıktığı bu tarz dönemlerde yatırım kararlan vermek hiç kolay olmayıp, adeta sisli havada virajlı bir yolda araba sürmeye benzer. Kararsızlığın ön planda olduğu dönemlerde daha fazla risk alarak yüksek getiri arayışına girmektense mevcut getiriyi koruyabilmek çok daha sağlıklı bir tercih gibi görünmekte. Dolayısıyla, yatırım konusunda daha seçici olmak ve bir zarar kesme (stop loss) stratejisi dahilinde hareket etmek çok daha kritik hâle gelmekte.

Özellikle kısa vadeli al-sata odaklanan yatırımcıların bu tarz dönemlerde borsada görülebilecek olası düşüşlerden daha az etkilenmeleri ve yeni fırsatlar konusunda daha esnek hareket etmeleri (daha düşük maliyetlerle hisse alabilme) için portföylerdeki likit enstrümanların (mevduat ve benzerleri) ağırlığının artırılması düşünülebilir. Diğer taraftan, endeks genelinde düşüş görüldüğü dönemlerde pozitif getiri sağlayabilen hisseler de oluyor. Dolayısıyla, özellikle orta-uzun vadeli yatırımlar açısından, seçici olmak kaydıyla borsadaki her seviyeden hisse senedi yatırımı yapılabileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle, uzun vadeli perspektife sahip yatırımcılar için belirsizlik ve stresin arttığı dönemler maliyet iyileştirme ve/veya ağırlık artırma açısından önemli fırsatlar olabilir.

ZORLU DÖNEMLERDE YATIRIM KRİTERLERİ

Hisse senedi stratejileri konusunda her hafta farklı bir bakış açısına odaklanarak önce teorik bir çerçeve oluşturup daha sonra bunun pratiğine odaklandığımız (mümkün olduğunca her hafta farklı hisseler üzerinden) köşemizde, bu hafta da mevcut piyasa şartlarıyla örtüşecek bir perspektif sunmaya çalışacağız.

Son günlerde borsadaki oynaklık, TL’deki değer kaybı ve faizlerin yüksek seviyelerdeki seyri herkesin malumu. Böyle bir ortamda mali ve operasyonel pozisyonu güçlü, yabancı para cinsinden geliri olan, istikrarlı ve güçlü nakit akımı yaratma potansiyeline sahip ve endeksteki seyre hassasiyeti görece düşük (beta göstergesi 1’in altında olan) hisselerin daha dirençli bir görünüm sergilemesi veya daha pozitif ayrışan tarafta olması beklenebilir. Bu bakış açısıyla, mevcut görünümde yatırım için tercih edilecek hisselerin aşağıdaki kriterleri taşımasının yerinde olacağı söylenebilir:

Operasyonel ve kârlılığa ilişkin olarak…

  • Yurtdışı satış geliri olan, yani ihracat yapan,

Yabancı para (döviz) net pozisyonu pozitif olan,

  • Pozitif nakit akışı olan,
  • Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) büyüten,
  • Özvarlık kârlılığı görece yüksek, en azından yüzde 10’un üzerinde olan

Mali duruma ilişkin olarak…

  • Cari oranı (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) l’in üzerinde olan,
  • Net Borç/FAVÖK oranı l’den düşük olan,
  • Borç oranı yüzde 50’nin altmda olan,

Endeksteki seyre olan hassasiyete ilişkin olarak…

  • Beta göstergesi l’in altmda olan Bu teorik altyapının ardından işin pratiğine odaklanmak için BIST-TÜM’de bu kriterlerin tamamını sağlayan 13 hisse arasından seçtiğimiz beşine ait değerlendirmelere geçebiliriz.

ALKİM KAĞIT (ALKA):

Yıllıklandırılmış veriler üzerinden FAVÖK’ü 21 milyon TL’den 35 milyon TL’ye yükselen Alkim Kağıt’m özvarlık kârlılığı yüzde 26.9’dur. Borçluluk oranı yüzde 29.5, Net Borç/FAVÖK oranı 0.5 ve cari oran ise 3.1 seviyesindedir. Yurtdışı satış geliri ve pozitif nakit akımına sahip olan şirketin yabancı para net pozisyonu da artıdadır. Son iki yıllık dönemde günlük periyotta BIST-100 endeksine göre betası 0.7 seviyesindedir.ALKA hisselerinin yakın dönemde 4 TL civarlarında dip çalışması yaptığı görülmektedir. 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların bulunduğu 4.20-4.38 TL direnç bölgesinin aşılması hâlinde yukarı yönlü hareketlerin hızlandığı görülebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda kısa-orta vadede 4.59 TL, 4.81 TL ve 5.20 TL dirençleri takip edilebilir. Olası yatırım kararlarında katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak 4.02 TL, 3.90 TL veya 3.61 TL desteklerinden uygun olanın zarar kesme (stop loss) olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

EGE ENDÜSTRİ (EGEEN):

Yıllıklandırılmış veriler üzerinden FAVÖK’ü 95 milyon TL’den 106 milyon TL’ye yükselen Ege Endüstri’nin özvarlık kârlılığı yüzde 40.6’dır. Borçluluk oranı yüzde 20.4, Net Borç/FAVÖK oranı -1.4 ve cari oran ise 6.0 seviyesindedir. Yurtdışı satış geliri ve pozitif nakit akımına sahip olan şirketin yabancı para net pozisyonu da artıdadır. Son iki yıllık dönemde günlük periyotta BIST-100 endeksine göre betası 0.9 seviyesindedir. EGEEN hisselerinin son geri çekilmenin ardından 276.0 TL seviyesinden aldığı destekle yeniden toparlanma eğilimine girme çabasında olduğu görülmektedir. Yaklaşık olarak 282.0 TL civarında olan 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemelerin devamı beklenebilir. Bu doğrultuda, kısa-orta vadede, yaklaşık olarak 21 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 290.0 TL, 298.0 TL ve 306.5 TL dirençleri izlenebilir. Olası yatırım kararlarında 282.0 TL, 276.0 TL ve 267.0 TL desteklerinden katlanılabilecek zarara göre uygun görülenin zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

ENKA İNŞAAT (ENKAI):

Yıllıklandırılmış veriler üzerinden FAVÖK’ü 2.051 milyar TL’den 2.527 milyar TL’ye yükselen Enka İnşaat’m özvarlık kârlılığı yüzde 10.9’dur. Borçluluk oranı yüzde 24.2, Net Borç/FAVÖK oranı -1.6 ve cari oran ise 2.2 seviyesindedir. Yurtdışı satış geliri ve pozitif nakit akımına sahip olan şirketin işlevsel para birimi ABD Doları’dır. Son iki yıllık dönemde günlük periyotta BIST-100 endeksine göre betası 0.6 seviyesindedir. 2017 yılının önemli bir bölümünde kabaca 5.00-5.50 aralığında dalgalanan ENKAI hisselerinin yakın dönemde yükselen kanal içinde seyretmeye başladığı görülmektedir. Kanalın orta noktası konumundaki 6.00 TL üzerinde tutunulması durumunda 6.14 TL direnci ile kanalın üst bandına karşılık gelen 6.25 TL seviyelerine doğru hareketlenme görülmesi beklenebilir. Kanalın üst bandının hacimli bir şekilde aşılması durumunda ise 6.50 TL teknik hedef konumuna gelecektir. Bu senaryo doğrultusunda alınacak olası yatırım kararlarında 5.91 TL, kanalın alt bandı konumunda olan 5.75 TL veya yaklaşık olarak 50 günlük üssel hareketli ortalamaya da karşılık gelen 5.64 TL desteklerinden katlanılabilecek zarar ölçüsünde uygun olanın belirlenerek zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

SODA SANAYİİ (SODA):

Yıllıklandırılmış veriler üzerinden FAVÖK’ü 484 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükselen Soda Sanayii’nin özvarlık kârlılığı yüzde 23.0’dır. Borçluluk oranı yüzde 19.8, Net Borç/FAVÖK oranı -0.8 ve cari oran ise 3.6 seviyesindedir. Yurtdışı satış geliri ve pozitif nakit akımına sahip olan şirketin yabancı para net pozisyonu da artıdadır. Son iki yıllık dönemde günlük periyotta BIST-100 endeksine göre betası 0.6 seviyesindedir. Yakın dönemde gözlenen satış dalgası ile 200 günlük üssel hareketli ortalamasını aşağı yönlü test eden SODA hisselerinin yeniden toparlanma çabasında olduğu görülmektedir. Bu toparlanma eğiliminin korunması durumunda, kısa-orta vadede, yaklaşık olarak 21 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaya da karşılık gelen 5.20 TL, 5.33 TL ve 5.50 TL dirençleri takip edilebilir. Bu doğrultuda alınacak olası yatırım kararlarında 200 günlük üssel hareketli ortalamaya da karşılık gelen 5.01 TL, 4.90 TL veya 4.76 TL desteklerinden katlanılabilecek azami zarar ölçüsünde uygun olanının zarar kesme seviyesi olarak izlenmesi sağlıklı olacaktır.

ULUSOY ELEKTRİK (ULUSE):

Yıllıklandırılmış veriler üzerinden FAVÖK’ü 29 milyon TL’den 102 milyon TL’ye yükselen Ulusoy Elektrik’in özvarlık kârlılığı yüzde 44.8’dir. Borçluluk oranı yüzde 28.6, Net Borç/FAVÖK oranı -0.1 ve cari oran ise 2.6 seviyesindedir. Yurtdışı satış geliri ve pozitif nakit akımına sahip olan şirketin yabancı para net pozisyonu da artıdadır. Son iki yıllık dönemde günlük periyotta BIST-100 endeksine göre betası 0.4 seviyesindedir. Sene başından bu yana önemli bir yükseliş gösteren ve tarihi zirvesini 19.07 TL’ye taşıyan ULUSE hisseleri yakın dönemde gözlenen düzeltme hareketinin ardından yeniden toparlanma eğilimine girmiştir. 21 günlük üssel hareketli ortalama karşılık gelen 17.43 TL üzerinde tutunulması durumunda 18.15 TL ve 19.07 TL seviyesindeki dirençlerin yeniden test edilmesi beklenebilir. Tarihi zirve güçlü bir hacimle aşılacak olursa, yukarı yönlü hareketlerin hızlanması ve ilk aşamada 20-21 TL aralığında bir dengelenme eğilimi görülme olasılığı kuvvetlenecektir. Olası yatırım kararlarında 50 günlük üssel hareketli ortalamaya da karşılık gelen 16.90 TL, 16.00 TL ve 15.27 TL desteklerinden katlanılabilecek zarar ölçüsünde uygun olanının zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

EROL GÜRCAN
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir