Makaleler

Susuz bir gezegene girişimci çözümler

TEORİK OLARAK BİZ DÜNYALILARIN SU TÜKETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI GEREKİR OYSA BAZI VAKALARDA DAHA ŞİMDİDEN ÇİZGİYİ AŞMIŞ VE BU KAYNAKLARI KURUTMUŞ DURUMDAYIZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2050 YILINA GELİNDİĞİNDE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60 INDAN FAZLASININ İÇMEK VE YEMEK YAPMAK İÇİN GEREKLİ TEMİZ SUYA ERİŞEMEYECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR.

Canınız istediği zaman bir bardak soğuk ve temiz suya erişmek için herhangi bir musluğun başına gitmeniz yeterli olduğu müddetçe, 21’inci yüzyılın en büyük iş fırsatlarından birinin ve aynca şirketlerin topluma olan borçlarını geri ödemenin en iyi fırsatlarından birinin de temiz içme suyu arzında yattığına inanmak çok güçtür.


Oysa geçtiğimiz son yüzyıl içinde global nüfus dörde katlanırken suya olan global talep ise altı katına çıkmıştır. Şayet bu trend devam edecek olursa bizim elimizdeki mevcut kaynaklar ve altyapı ile talebi karşılayacak kadar su arzını temin etmek imkansız bir hal alacak.

Her ne kadar global su endüstrisi bir hayli çeşitlenmiş ve sermaye tahsisi bakımından petrol, benzin ve elektrik endüstrileriyle eşit seviyede olsa da, henüz yeterince özel sermaye çekememekte.

BOLLUK ALGILAMASI

Bugün müteşebbisler ve iş dünyası liderleri için bu işe girmenin tam vakti zira bu meydan okumalara yönelik yaratıcı çözümler bulmak için sadece muhteşem politik liderlik ve inovasyoncu araştırmalar değil ama aynı zamanda iş dünyasının kendi kendini dönüştürmesi de gerekmektedir.

Bolluk algılaması sadece bir illüzyondan ibarettir: Dünyadaki temiz sulann çoğu bugün ya kutuplardaki buz tabakalannın altında donmuş, ya derinlerde toprağın altında sıkışmış, ya da göllerin altında erişilemez durumdadır; insanlann içmelerine ve kullanmalanna uygun olan temiz su miktarı bunların içinde sadece yüzde birdir. Bizim bel bağladığımız göller, nehirler, su havzalan ve yeraltı sulan gibi su kaynaklarının çoğu yağmur ve kar yağışı ile yemlenmektedir.

KURUYAN KAYNAKLAR

Teorik olarak bizim su tüketimimizin sürdürülebilir olması gerekir, oysa bazı vakalarda daha şimdiden çizgiyi aşmış ve bu kaynaklan kurutmuş durumdayız. Birleşmiş Milletler, 2050 yılma gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 60’mdan fazlasının içmek ve yemek yapmak için gerekli temiz suya erişemeyeceğini tahmin ediyor.

Eğer siz kendi toplumunuzda ya da topluluğunuzda bir fark yaratmak peşinde koşan girişimciyseniz o zaman bu sizin asla göz ardı edemeyeceğiniz bir sektördür. Ona bunca insan ihtiyaç duyarken ve her bölgede farklı farklı meydan okumalar söz konusuyken, bu alanda inovasyon yapmanın sınırsız imkanları olması gerekir: Yani suyun arzında, dağıtımında, geri kazanımmda ve arıtılmasında yepyeni ve çok daha iyi araçlar. Suyun israf edilmemesiyle ilgili geniş alanlar yelpazesi, insanlann sabah çaylarım nasıl demlediklerinden, şirketlerin ürünlerini nasıl imal ettiklerine kadar çok geniştir.

DEV YATIRIMLAR

Bu piyasaya girecekler kendi stratejilerini planlarken uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeliler çünkü yeni ve etkin su dağıtımı ürünlerine uzunca bir süre sonra talep geleceğinden kesinlikle emin olabiliriz. Bu endüstrideki mevcut tahminlere göre, sektörde şu anda yılda 450 milyar dolar civarında bir gelir üretiliyor.Bizim Virgin’de yaptığımız analizlere göre, Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ülkelerle birlikte dünya genelinde bu kaynağa yapılan harcamalann önümüzdeki 25 yıl boyunca sürekli artarak yılda 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

SU FİLTRESİ

Mevcut meydan okumalardan biri de bir şirketin suyu çok düşük veya sıfır maliyetle dağıtabilmesini sağlayacak yeni bir ödeme modeli bulmakta yatıyor. Neyse ki bu sektörde kamu-özel sektör ortaklıklarının çok uzun bir mazisi var. Gelin şimdi, kipkirli sulan bile içilebilir su haline getiren inovasyoncu bir su filtresi olan Lifestravv’un İsviçreli imalatçısı Vestergaard Frandsen (VF) tarafından geliştirilmiş modele bir göz atalım. Kenya hükümeti ile işbirliği yaparak çalışan VF bugün 4 milyon kişiye tüm ailelerinin kullanımına yetecek kadar su filtresini, sivrisinek cibinliklerini ve AIDS testlerini ücretsiz olarak sunmaktadır.

Bu şirket aynı zamanda yaklaşık üç yılda bir aşman su filtrelerini de ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmektedir. Lifestraw kullanıcılan artık eskiden olduğu gibi sulannı kaynatıp çevre kirliliğine ve atmosfere karbon salmımına katkıda bulunmadıklan için VF, karbon kredileri almakta ve sonra bunlan çevre kirliliği yaratan şirketlere satarak para kazanmaktadır.

DENİZ SUYU ARITMA

Biz Virgin’de, Karayipler ve Amerikalann her yerinde su tesisleri tasarlayan, inşa eden, kuran ve işleten bir deniz suyu antma şirketi olan Seven Seas Water’ı destekleyen kendi Yeşil Fon’umuz ile ayak baş parmağımızı suya batırdık (cinasımızı affedin). Buradaki hedefimiz düşük-maliyetli, güvenilir ve sürekli bir su arzı sağlamak. Deniz suyunu antma işi su endüstrisindeki niş alanlardan biridir ancak tıpkı diğer pek çok alanda olduğu gibi inovasyon bakımından sınırsız fırsatlar sunar kaldı ki bu alanda kullanılan teknolojilerin çoğunun ya modası geçmiştir ya da verimsizdir. Yakın bir geçmişe kadar tuzlu sudan içilebilir su üretmek için gerekli sırf enerji maliyetleri bile bu işten kazanılan paranın üzerindeydi. Fler ne kadar teknolojik ilerlemeler bugün bu durumu değiştirmiş olsa da, deniz suyu antma şirketleri halen daha ekonomik ve daha eneıji-tasarruflu süreçler geliştirmek için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içindeler.

İSRAFTAN KAÇINMAK

Bu türden etkinlik arayışlan aslında her endüstriden bütün şirketler için çok önemlidir. Şayet bizim şirketlerimiz büyümeye ve gelişmeye devam etmek istiyorlarsa o zaman bizim de kendi gezegenimizdeki kaynaklarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekir.

Bu işe başlamak için şirketinizdeki her bir sürece dikkatlice bakın ve kendinize sorun: Biz burada nasıl israftan kaçabilir, nasıl yeniden kullanabilir ve nasıl geri kazanabiliriz? Bu sayede sadece karbon ve su ayak izlerinizi azaltmakla kalmayacak ama aynı zamanda paradan da tasarruf etmiş olacaksınız.

Bir yandan gezegenimizi korurken diğer yandan da refah üretmenin yeni bir yolunu keşfetmenin bugün tam zamanı. Ekonomik büyüme aynı zamanda herkese yetecek kadar temiz hava, temiz su ve gıda üretmek demektir. Bu ölçekte bir değişim için bu işe hepimizin dahil olması gerekir. Peki sizin çözümünüz nedir?


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu