Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Türkiye hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı olacak

Türkiye hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı olacakGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı” olacak dedi. Tüfenkci, geleceğin Türkiye’sinin dünyanın en önemli e-ticaret ve m-ticaret merkezlerinden birine dönüşeceğini söyledi…

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye gibi tarihi mirasa, jeopolitik, kültürel öneme sahip bir ülkenin potansiyelini güce dönüştürmesinin, siyaset, ekonomi, kültür ve beşerî sermaye gibi alanlarda orta ve uzun vadeli stratejik planlar yaparak, bu planların azim ve kararlılıkla uygulanması ile mümkün olacağını söyledi. Hedefsizliğin ülkelerin potansiyellerini körelttiğini vurgulayan Tüfenkci, “Nasıl ki Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 için bir vizyon oluşturup, hedefler belirleyip 2023’e beş kala adım adım bunları gerçekleştiriyorsak, 2050 için de bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak ve bunu azami düzeyde değere dönüştürerek belirlediğimiz vizyon doğrultusunda bölgesel bir aktör olarak sınıf atlayacak. Türkiye, 2050 yılında sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ve kadim devlet aklı ile giderek istikrarsızlaşan bölgesinde demokratik, insan haklarına önem veren, yaşam standartları yüksek, bilim ve teknoloji merkezine dönüşmüş, tanm, sanayi ve hizmetlerin her alanında rekabet edebilir yapısı olan, dinamik ve eğitimli genç nüfusa sahip güçlü ve adil bir küresel aktör, aynı zamanda sorunların çözümünde uzlaştırıcı ve güçlü bir akil ülke olacak” diye konuştu.

“EKONOMİK PERFORMANSI TAÇLANDIRACAĞIZ”

Bakan Tüfenkci, kurulan her türlü tuzak, yapılan her türlü şer ittifakına rağmen, son 15 yıldır istikrarlı bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu performansının, sağlam makroekonomik stratejiler, uygun mali ve para politikaları, yapısal reformlar ve ekonomide oluşturulan istikrar ve güven ortamına borçlu olduğunu söyledi. 2002-2017 yıllan arasında ortalama yüzde 5.7 büyüyen Türkiye’nin özellikle 2009’dan bu yana son sekiz yıldır kesintisiz büyümesine devam ederek objektiflikten uzak hareket eden uluslararası derecelendirme kuruluşlarına en iyi cevabı verdiğini dile getiren Tüfenkci, 2010-2017 döneminde ekonominin ortalama yüzde 6.8’lik bir büyüme başarısı gösterdiğini kaydetti. Kişi başı milli gelirin 2002-2017 yılları arasında iki kattan fazla artarak 2017 sonu itibarıyla 10 bin 597 dolar olduğunu söyleyen Tüfenkci, 2020 yılına gelindiğinde kişi başma milli geliri 13 bin dolar seviyesinin de üzerine çıkartarak ekonomik performansı taçlandıracaklarını belirtti.

STRATEJİK YATIRIMLARA DESTEK

Dış ticaret dengesi sağlanmış bir dış ticaret hacmi artışının Türkiye’yi ekonomide bir üst lige taşıyacağını belirten Tüfenkci, bu nedenle küresel dış ticaret hacminde şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 1 olan Türkiye’nin payını, ithalat-ihracat dengesini gözeterek yüzde 2.5 seviyesine çıkarmak istediklerini söyledi. Tüfenkci, katma değeri ve ihracat karlılığı yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı ile dış ticaretin yüzde 10 fazla veren bir yapıya dönüşümünü sağlamak için teşvik mekanizmaları dahil her türlü aracı kullanarak özel sektörü desteklediklerini aktardı. Özellikle ara mamul ihtiyacını yurtiçi kaynaklarla karşılamak amacıyla stratejik yatırım alanlarını desteklediklerini dile getiren Tüfenkci şunları kaydetti:

“Dış ticaret açığımızda büyük bir payı olan enerji ithalatını azaltmak ve dışa bağımlılığı minimize etmek için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’mızm Milli Enerji ve Maden Politikası da bu konuda atılmış en önemli adımlardan biridir. Dış ticaret hacmimizdeki bu hedefe ulaşmak için gerekli olan insan kaynağı, yüksek teknolojiye Ar-Ge yatırım iradesi ve liderlik gibi unsurlara Hükümet olarak sahip olduğumuza inanıyoruz. Geleceğe yönelik oluşturacağımız strateji ve kalkınma hamlelerinde, ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretiminin ve verimlilik artışının sağlanması, teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek kalitenin artırılması, rekabetin ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortamın tesis edilmesi temel amaçlarını içeren bir politika izlenmesinin bu hedeflere ulaşmada önem arz ettiğini düşünüyorum.”

“DİNAMİK KOŞUMUZU HIZLANDIRACAĞIZ”
Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hem gümrük hem de ticaret alanındaki görev ve yetkileriyle, 81 milyon vatandaşın her birine, her ekonomik birime dokunarak, Türkiye’nin layık olduğu yerlere ulaşmasında, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde en önemli rollerden birine sahip bir kuruluş olduğunu söyledi. Bakanlığın vizyonunu “Türkiye’yi hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı yapmak” olarak ifade eden Tüfenkci, Bakanlığın hedefinin de bu doğrultuda, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye’yi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

  Hisse seçiminde yeni halka arzları da gözetin

21’inci yüzyılda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, dünya ekonomisi ve özellikle de uluslararası ticaretin, sürekli bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girdiğini belirten Tüfenkci şunları kaydetti:

“Ülkemizin geleceğe yönelik dinamik koşusunu hızlandırabilmek için gümrük alanında, rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan politika ve uygul amal arın geliştirilmesi amacıyla hareket etmekteyiz.”

“YASAL TİCARETİN ÖNÜ AÇILIYOR”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın önemi her geçen gün daha da anlaşılan lojistik sektörünün Türkiye’deki başat aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Tüfenkci, Bakanlığın gümrük işlemlerinde teknolojinin imkânlarından da faydalanarak hayata geçirdiği yeniliklerle, işlem sürelerini kısaltarak, firmaların maliyetlerini azaltarak ve dolayısıyla uluslararası arenada re-kabetçilik gücünü artırarak Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 15 ülke araşma girme hedefi doğrultusunda etkin rol oynadığım belirtti. Benzer şekilde, Türkiye’nin Doing Business, Küresel Rekabet Endeksi gibi uluslararası rapor, yayın ve endekslerdeki sıralamalarının da en üst sıralara çıkarılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Tüfenkci şunları söyledi:

“Yasal ve güvenli ticaretin önünü açarken, kaçakçılıkla mücadeleye de tavizsiz biçimde devam ediyoruz. Kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin sacayakları olan idari, beşeri ve teknik kapasiteye önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon esnafa, şirkete ve sayılan 12 bini aşan kooperatiflere ve nihayetinde 80 milyon tüketiciye ulaşan bir hizmet yelpazemiz var. Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini istiyorsak bunu ancak uluslararası arenada güvenilir olan, şeffaf ve belli bir istikrar içerisindeki ekonomide faaliyet gösteren reel sektör ve sağlam finansal altyapı ile başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle, işletmelerin kuruluşunda ve daha sonraki hayatlarında kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeleri gerekir. Firmalanmızın idari ve mali yüklerini azaltacak mekanizma uygulamalarını, zamanlarım bürokrasiye değil işlerini büyütmeye harcayacakları bir ortamın tesisini ve ülkemizin dünyada ticaretin en kolay, hızlı ve aynı zamanda güvenli yapıldığı ülke olmasını hedefliyoruz.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM TAMAMLANACAK

Tüfenkci, uzun vadede ise Türkiye’nin zengin potansiyeli ve imkânları sayesinde, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, büyük veri ve yapay zekâ gibi kavramların iş modellerini ve sektörleri etkilemesiyle; işletmelerin dijitalleşmesini ve kamu hizmetleri, ticaret, eğitim, reklamcılık gibi birçok alanda dijitalleşmenin sağlanmasını ve dijital dönüşüm sürecini başarıyla tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı. 2050 yılı için önde gelen stratejilerinden birisinin yenilikçi öncü bir model oluşturarak Türkiye’yi dünyanm en önemli e-ticaret ve m-ticaret merkezlerinden biri haline getirmek olacağını belirten Tüfenkci, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’m faaliyete ge çirerek çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı gelişmiş bir tanm ürünleri piyasasını oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüketim, tüketicinin korunması, tüketicinin hakları ile sağlık ve güvenliğine ilişkin konularda hem günümüz hem de geleceğe yönelik gerekli çalışmaları yapıyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik son yıllarda yaptığımız çalışmalarla finansmandan sosyal güvenliğe, vergiden mesleki eğitime kadar esnaf ve sanatkârların birçok sorununa çözüm getirdik. Önümüzdeki yıllarda da gelecekte de hayata geçireceğimiz politika ve stratejilerle buna devam edeceğiz.

”Esnafı büyütmeye devam edeceğiz”

Esnaf ve sanatkâr camiasını içerisinde tacirlerin, sanayicilerin ve ihracatçıların yetişeceği bir fidanlık olarak gördüklerini vurgulayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu fidanlığın üretkenliğini artıracak birçok tedbiri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Esnafı büyütüp geliştirirlerse Türkiye’nin de büyüyeceğine dikkat çeken Tüfenkci, “Onun için, biz esnaf olarak doğup esnaf olarak hayatımızı bitirmeyelim. Esnafımıza yardımcı olalım. Destek olalım, esnafımız fabrika sahibi olsun. Bunun için değişime de, esnafı büyütmeye de devam edeceğiz. Bakanlığımız, kooperatifçilikle ilgili politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasındaki aktif rolüyle, Türk kooperatifçiliğini güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler yapısına ulaştıran öncü kurum olacak. Kooperatifçiliğin ülke geneline yayılmasıyla toplumsal refahın artmasına, çevreye saygılı bir sürdürülebilir istihdam ve büyüme ivmesi kazanması sağlanacak” diye konuştu.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir