Teknoloji ve İnovasyon Haberleri

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak projeler

Ulaştırma Bakanlığı çok iddialı. 2035’e kadar hibrid ile elektrikli hava araçları geliştirilecek. İnsanlı uzay uçuşu, Ay ve Mars programları başlatılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklı taşıtlar teşvik edilecek…

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin 2035 yılına kadar “uzay mekiği” projesini gerçekleştirmesini, hibrid ile elektrikli hava araçları geliştirmesini hedeflediklerini söyleyerek, insanlı uzay uçuş programı, Ay ve Mars programlarının başlatılacağını açıkladı. Uzaya güneş eneıjisinden elektrik üreten güneş panelleri yerleştirip, buradan üretilecek elektrik enerjisini radyo frekans dalgalan ile Türkiye dahil dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, karayollarında otoyollar ve devlet yollarında “akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri” ile etkileşimde olacak akıllı yollar tesis edeceklerini kaydetti. Geleneksel fosil yakıtlı taşıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara yönelik teşviklerin verilmeye başlanacağını vurgulayan Arslan, yolların üzerine yerleştirilecek güneş panelleri ile üretilecek yenilenebilir enerjiyi elektrikli araçların kullanımına sunmayı planladıklarını aktardı.

HERKES İÇİN ULAŞIM VE HIZLI ERİŞİM

Ulaştırma Bakanı Arslan, Bakanlığın 2035 yılı hedeflerini Para Dergisi’ne anlattı. 2035 yılında 90 milyonu aşkın nüfusa ulaşacak Türkiye’de 5 trilyon ton/km yük, 500 milyar yolcu/km taşımacılık hacmine ulaşma öngörüsü doğrultusunda ulaştırma altyapı yatırımlarının ne kadar elzem olduğunun görüleceğini belirten Arslan, gelişmiş ülkelerin bir çoğunun ulaştırma ve iletişim yatırımlarının bilincinde olmak üzere, yarının vizyonunu şekillendirmeye çalıştığını kaydetti.

turkiye teknoloji

Birçok gelişmiş ülkenin 2020-2050 arasında seçtikleri yıl itibarıyla vizyonlarında yine Birleşmiş Milletler’in 1992 Rio toplantısından gelen “Sürdürülebilir Ulaştırma” temasını tercih ettiğini dile getiren Arslan, “Türkiye olarak bu temasınm yanında, ülkemiz coğrafyasında ve diğer ülkeler ile bağlantısında en etkin ulaşım ve en hızlı iletişimi ‘istisnasız herkes için her an sağlamaya’ yönelik bir vizyon belirliyoruz. ‘Herkes İçin Ulaşım ve Hızlı Erişim’ temasından hareketle dünyada ön plana çıkan güvenli, dakik, daha kısa sürede ve daha konforlu, her alanda engelsiz, çevreye duyarlı ve yenilenebilir eneıji kaynaklarım kullanan ulaşım sistemlerinin ve ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletiminin sağlanması ve yaygınlaştırılması hedeflerimizin başında geliyor. Bu çerçevede, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş ve dengeli bir şekilde işletiminin sağlanması, verimli ve etkili bir ulaştırma altyapısı oluşturması ve ulaştırma türlerinde güvenlik ve sürdürülebilirlik kavramlarını da göz önünde bulundurarak, insan faktörünü öne çıkaran çevreye duyarlı politikalar uyguluyoruz” diye konuştu.

YOLLAR AKILLANACAK

Arslan, demiryollarında hedeflerini 2023-2035 yılları arasında 6 bin km ilave hızlı demiryolu yaparak demiryolu ağının 31 bin km’ye çıkarılması, yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin tamamlanması, demiryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanması, demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemlerinin geliştirilmesi olarak sıraladı. Ayrıca uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması, demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusunda dünyada söz sahibi olunmasını da planladıklarını ifade eden Arslan, “Boğazlar ve Körfez Geçişlerinde demiryolu hat ve bağlantılarının tamamlanarak Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir demiryolu koridoru haline geleceğiz. Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20’ye, yolcu taşımacılığında ise yüzde 15’e ulaşılmasını hedefliyoruz” dedi.

Karayollarında da 2035 yılma kadar akıllı araçların, akıllı ulaşım sistemleri ve diğer araçlarla etkileşimde olduğu akıllı yol ortamını otoyollar ve devlet yollarında tesis edeceklerini vurgulayan Arslan, 2035 yılına kadar geleneksel fosil yakıtlı taşıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara yönelik teşviklerin de sağlanacağını kaydetti.

Yolların üzerine yerleştirilecek güneş panelleri (elektrik üreten yollar) ile üretilecek yenilenebilir enerjiyi elektrikli araçların kullanımına sunmayı planladıklarını ifade eden Arslan, “Otoyol uzunluğunun 2023 hedefi olan 8 bin km’ye ilave olarak kamu özel işbirliği modeli ile yapılması planlanan 4 bin 130 km otoyol ile birlikte 2035 yılma kadar 12 bin km’ye ulaşılması hedefleniyor. Avrupa’yı, Balkanları, ikinci bir güzergâhtan Anadolu ve Ortadoğu’ya bağlayacak Çanakkale Boğaz Köprüsü de tam kapasite çalışacak” diye konuştu.

UZAY MEKİĞİ YAPILACAK

Arslan, Bakanlığın havacılık ve uzay teknolojilerinde 2035 vizyon ve hedeflerini “Roket ve uydu itki sistemlerinin, roket teknolojilerinin, optik ve uydu takip teleskoplarının, uzay teknolojilerine yönelik malzemelerin ve nanoteknoloji ürünlerinin yerli imkanlarla üretim yeteneğinin kazanılması” olarak açıkladı.

“Uzay mekiği projesinin gerçekleştirilmesi, uydu fırlatma kapasitesinin geliştirilerek haberleşme uyduları dahil kendi üreteceğimiz uyduların kendi roketlerimizle yörüngeye yerleştirilmesini de hedefliyoruz” diyen Arslan, insanlı uzay uçuş programının, Ay ve Mars programlarının başlatılması, uzak galaksi ve güneş sistemlerini gözlemleyebilmek üzere dünya yörüngesine bir uzay teleskobunun yerleştirilmesi, Milli Navigasyon Uydu Sis-temi’nin geliştirilmesi ve hibrid ile elektrikli hava araçlarının geliştirilmesinin de hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Denizcilik sektöründe 2035 vizyon ve hedeflerinden ilkinin deniz kirliliğine acil müdahale konusunda merkezin akreditasyon sürecinin tamamlanması ve Avrupa ve Orta Asya’da en önemli merkez haline getirilmesi olduğunu belirten Arslan, “Başlıca hedefimiz ise yurtdışı temsilciliklerinde denizcilik ataşesinin görevlendirilmesi, deniz ticaret filosu ve denizyolu taşımacılığı, tersaneler, limanlar, marinalar gibi deniz yapıları, denizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti, denizcilik eğitimi, kültürü ve turizmi, Ar-Ge ve deniz teknolojileri alanlarının her birinde, bölgesinde lider, uluslararası denizcilik arenasında da ilk sıralarda yer alan ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ olmaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, “Kentiçi Ulaşım 2035” vizyon ve hedeflerinin toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilerek raylı sistemlerin tüm kentlerde yaygınlaştırılması olduğunu dile getirdi.

Tüm kentlerde, ulaşım türlerinin entegre edilmesinin demiryolu, havalimanı, limanlar ve otobüs terminallerinin etkin bir biçimde planlanması ve uygulamasının sağlanmasını istediklerini belirten Arslan, “Temiz yakıt ve enerji verimliliği yüksek taşıt teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemlerinin tüm kentlerimizde etkin kullanımının sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Hedef Avrupa’nın ilk beşi

Bilgi ve iletişimde 2035 vizyon ve hedeflerinin Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü tamamlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması ile bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması olduğunu söyleyen Bakan Arslan, ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin teşvik edilmesi; bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm, sosyal refah artışı ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili bir araç olarak kullanılmasını istediklerini aktardı. Yurtdışında hizmet veren Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] hizmet sağlayıcıları ile PTT Genel Müdürlüğü KEP sistemi arasında entegrasyon sağlayarak KEP hizmetini uluslararası bir hizmet haline getireceklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti: “2035 yılına kadar genişbant erişim büyüklüklerinde, siber güvenlik konusunda ve posta alanında Avrupa’nın en iyi ilk beş ülkesi içerisine girilmesi planlarımız arasında. Spektrumu verimli kullanacak yeni nesil platform ve cihaz üretimlerinin ülkemizde yapılması, yüksek irtifa [20-30 km] hava platformlarının haberleşme uydularıyla bütünleşik olarak haberleşme ve veri servislerinde kullanılması da önemli hedeflerimizden biri.”

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu