Güncel Ekonomi Haberleri

Yakın dönemde olumlu ayrışanlar

2018 yılını ağırlıklı olarak karamsar beklentilerle tamamlayan küresel ve yurtiçi hisse senedi piyasaları, 2019’a karışık bir havada giriş yaptı. Yılın ilk birkaç işlem gününde piyasalarda hâkim olan karamsarlık, bu hafta itibariyle yerini görcce olumlu bir havaya bıraktı. Küresel tarafta ABD-Çin arasında ticaret savaşma yönelik devam eden müzakerelerden basma yansıyan görece olumlu haber akışları ile yaklaşık bir ay önce verdiği mesajlar son derece “şahin” olarak yorumlanan Fed yöneticilerinden son günlerde gelen görece “güvercin” mesajlar piyasalardaki iyimserliğin ana etkenleri olarak değerlendirilebilir.

Yurtiçi tarafta ise, devam eden mevcut zorluklara karşın, yakın dönemde açıklanan enflasyon, dış ticaret ve cari denge gibi önemli makroekonomik göstergelerin yeni ekonomi programındaki 2018 yılı hedeflerinden bir miktar daha olumlu gerçekleştiği ve ekonomideki dengelenme sürecinin beklentiler dahilinde devam ettiğinin görülmesini işaret edebiliriz. Buna ek olarak, ekonomideki mcvcut zorlukların hanehalkı ve reel sektöre yansımalarının azaltılmasına yönelik duyurulan teşvik/ destek adımlarının da genel olarak yerinde bulduğumuzu ve yurtiçi piyasalar açısından da görece olumlu etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

BORSAMIZ OLUMLU TARAFTA KALDI

2018 son çeyreğinde özellikle gelişmiş ülke borsalarında karamsarlığın ağır bastığım gördük. Bu süreç küresel piyasalar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuş olsa da özellikle TL’de gözlenen dengelenme eğilimiyle birlikte BIST-100 endeksinin son çeyrekte küresel piyasalara kıyasla görcce olumlu tarafta kaldığını gördük. 2018 yılını 91.270 puandan tamamlayan endeks 3 Ocak 2019’da 87.399 puana kadar gerilemiş olsa da sonraki günlerde yeniden 92 bin seviyesine doğru hareketlendi.

Diğer taraftan, ay sonu itibariyle payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2018 yılı 12 aylık finansal sonuçlarını karşılamaya başlayacağız. Dolayısıyla, hâlihazırda ve önümüzdeki birkaç haftalık süreç boyunca şirketlerin finansal sonuçlarına yönelik beklentiler kaynaklı olarak hisse bazında fiyat performanslarında ayrışma görmemiz muhtemel görünmekte. Buna ek olarak,

12 aylık finansal sonuçların açıklanmasıyla birlikte şirketlerin temettü ödeyip ödemeyeceklerine yönelik beklentilerin/ açıklamaların da hisse fiyat performansları üzerinde etkili olması beklenebilir. Şirketlerin 12 aylık finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından, temettü ödenip ödenmemesine yönelik Genel Kurul’a sunacakları tekliflerin duyurulmaya başlayacağını; devamında temettü ödenmesine/ödenmemesine yönelik kararın yapılacak Genel KuruPda alınacak kararlarla netleşeceğini de hatırlatalım.

HANGİ ŞİRKETLERE ODAKLANIYORUZ?

Çizdiğimiz genel görünümün arkasından, ekonomik-siyasi haber akışlarının yanı sıra, kısa-orta vadede, finansal sonuç ve temettü beklentilerinin de yurtiçi piyasaların seyri üzerinde etkili olacağını değerlendiriyoruz. Piyasaların geleceği fiyatlayan ve “beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat” olarak özetlenebilecek yapısı nedeniyle hâlihazırda mevcut fiyatlara kısmen de olsa finansal sonuç ve temettüye yönelik beklentilerin yansımaya başladığını varsayabiliriz. Buradan hareketle, bu hafta fiyat performansı açısından yakın dönemde BIST-100 endeksine göre daha olumlu görünüm sergilemiş olan ve görece istikrarlı temettü performansına sahip olan şirketlere odaklanacağız.

Buradan hareketle, 12 aylık finansal sonuçların tamamlanmasını sağlayacak olan 2018 yılı dördüncü çeyreği boyunca ve 2019 yılının başından bu yana olmak üzere yakın dönemli iki farklı zaman diliminde endekse göre daha olumlu performans göstermiş şirketleri belirledik. îlk zaman dilimi olan 28 Eylül—31 Ocak 2018 döneminde BIST-100 endeksi yüzde 8.7 oranında gerilerken. 2 Ocak-lO Ocak tarihleri arasında yüzde 2.6 oranında yükseliş gösterdi. Dolayısıyla, ilk dönem için endeksten daha az düşen veya yükseliş gösteren hisseleri, ikinci dönem için endeksten daha fazla yükselen hisseleri belirledik. Bunların arasından yıllar itibariyle istikrarlı temettü ödeme performansı gösteren, son dört çeyrek dönem itibariyle FAVÖK, Net Kâr ve Özkaynakları 0’m üzerinde olanları seçtik.

Oluşan listeyi piyasa değerine göre sıraladık. Önceki haftaki yazılarımızda, mevcut koşullarda büyük ölçekli ve birçok farklı ekonomik döngüden başarılı şirketlere yönelmenin görece defansif bir tercih olabileceğini işaret etmiştik. Bu noktadan hareketle, piyasa değeri en yüksek şirketlerden temel-teknik-likidite koşullan açısmdan da görece olumlu olduğunu değerlendirdiğimiz hisseleri tablo hâlinde aşağıda sunduk. Ayrıca, bu hisselerin mevcut fiyat seviyelerine dair ön fikir verebilmesi açısmdan Piyasa Değeri / Defter Değeri, Fiyat / Kazanç ve Firma Değeri / FAVÖK çarpanlarının güncel ve son üç yıl ortalama rakamlarını da karşılaştırmalı olarak tabloya ekledik. Ayrıca, kârlılık, hisse fiyatı ve temettü performansı açısmdan etkili olan borçluluk durumuna ilişkin bir ön fikir vermesi açısmdan da tablonun en sağ bölümüne Net Borç / Özkaynak ve Net Borç / FAVÖK oranlarını da ekledik.

EROL GÜRCAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu