Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Yangının Neden Olduğu Zararlar, Sigorta İle Güvenceye Alınabiliyor

Yangın önlenemez ama yayılması önlenebilir

Önce risk analizi, sonra sigorta İşletmelerin korkulu rüyalarından biri olan yangının neden olduğu zararlar, sigorta ile güvenceye alınabiliyor. Ancak önce işletmede gerekli önlemleri almış olmak gerekiyor.

yangin ve sigortaYANGIN haberleri yazılı ve görsel medyada en fazla yer alan felaketlerden biri. Kısa sürede büyük bir alana yayılan kıvılcımlar, büyük yangınların yani büyük zararların, kayıpların da habercisidir. Evleri, işyerlerini ya da bir ormanı bile yok edebilen bu felaket, sebep olduğu maddi hasarlar bakımından en fazla zararı ise işyerlerine verir. İşyerlerinde meydana gelebilecek bir yangın, manevi kayıpların yanı sıra oldukça önemli maddi zararlara da yol açar. Zararlardan en az mağduriyetle kurtulmak için yapılması gerekenlerin başında ise hasarları en kısa sürede gidermek ve işyerinin tekrar faaliyete geçmesini sağlamak gelir.

işte bu noktada, işyerlerine yönelik olarak önceden yaptırılan sigortalar, neredeyse hayati bir önem taşır. Çünkü sigorta şirketleri meydana gelen zararı, sundukları sigorta ürünlerinin yangın teminatı kapsamında karşılar ve işyerinin tekrar çalışır hale gelmesine yardım eder. Böylece işyeri sahipleri de, ödedikleri primler sayesinde, büyük zararlara uğramaktan kurtulmuş olur.

Sigorta bilinci yeterince yerleşmemiş işletmeler, yaşanan felaketlerde büyük zararlara uğrarken, sigorta konusunda daha bilinçli olan büyük işletmeler ise yıllar içinde ihtiyaç duydukları teminatları içeren poliçeleri satın alma konusunda daha bilinçli davrandıklarından durumu ufak zararlarla atlatır. Ancak yangın sigortası yaptırmanın yolu sadece bilinçli olmaktan değil, önceden gerekli önlemleri almış olmaktan geçiyor. Çünkü sigorta şirketleri, risklerine yönelik yeterli önlemleri almamış olan işletmeleri sigortalamaya çekiniyor. Bu durumda risklerini güvence altına almak isteyen işletmelerin önce önlem, sonra güvence alması gerekiyor.

Sigortalanamayan risk yok

Özellikle 2013 yılında sigorta sektöründe en fazla tartışılan konulardan biri sigortalanamayan riskler oldu. Bu risklerin başında ise hep yangın felaketi vardı. Çünkü yangın riski, yangının genişleme hızı ile doğru orantılıyken madde miktarı da yangının genişleme hızında etkilidir. Bu nedenle sektör temsilcileri, her sektörün kendine özel risklerinin bulunduğunu ve bu risklerin kendi içerisinde değerlendirilerek koşulların bu risklere özel olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yani, sektör temsilcileri önlem alındığı takdirde sigortalanamayan risk bulunmadığını bir kez daha dile getirdi.

Yangın fabrikayı küle çevirdi

Kasım ayında İzmir’in Tire ilçesinde bulunan Dinamik Isı Makine Yalıtım Fabrikası’nın paketleme bölümünde yangın başlamış ve fabrika kullanılamaz hale gelmişti. 5 bin metrekare alanda etkili olan yangında 10 milyon dolar civarında bir zarar yaşanmıştı. Yetkililer, fabrikada üretimde kullanılan maddelerin son derece yanıcı olduğu ve insan vücudunda bulunan statik elektriğin bile yangına neden olabileceğini açıklamıştı.

Kira kayıpları teminat dahilinde

Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarları teminat altına alır. Ayrıca, meydana gelen yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigorta kapsamında karşılanır.

Standart yangın poliçesi kapsamına girmeyen grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması gibi risklerin yanı sıra, meydana gelen fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ile yangın ve infilak mali sorumluluğu da, ek bir sözleşme ile yangın sigortası kapsamında temin edilir.

Sigorta şirketleri de düzenledikleri paket poliçeler sayesinde, tüm bu teminatları tek poliçeyle güvence altına alır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere KOBÎ paket ürünleriyle güvence sunan şirketler, üretim yerleri ve sınai risklere yönelik ise işyeri sigortaları kapsamında koruma sağlar.

Düzenli risk analizi şart

İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekir.

Yangına karşı önlem alınması istenen işletmelerde öncelikle yapısal malzemelerin niteliği önem taşır.

Yapılarda yanmaz veya yanması güç olan yapı malzemelerinin kullanılması, yangın riskine karşı alınmış en önemli önlemlerin başında gelir.

Sonrasında ise sırayı, organizasyon bakımından yapılması gereken bazı çalışmalar alır.

Örneğin; sabit tesisatların sık sık kontrollerinin yapılması, yangınla savaş tatbikatının yapılması, kaçış yollarının işaretlenmesi ve açık tutulması, acil ışıklandırma sisteminin kurulması, gereksiz yangın yükünün kaldırılması, korunma sistemi ve planın düzenli kontrolünün yapılması ve düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması, alınması gereken önlemlerden sadece bazılarım meydana getirir.

Yenilemelerde önemli 3 nokta

■ Doğru şartların sağlanması için sigortalanacak alan ya da eşyalardaki değişikliklerin sigortacıya bildirilmesi gerekir.

■ Yenilemelerin zamanının dikkatlice takip edilmesi hasarsızlık indirimlerinden faydalanılmasını sağlar.

■ Poliçeler detaylı bir şekilde okunmalı ve sigorta şartları ve teminatlara hakim olunmalı.

AKSA yangınının zararı sigorta ile telafi edildi

Kendi alanında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan ve Yalova’da faaliyet gösteren AKSA Akrilik Kimya Sanayi fabrikasının elyaf deposunda geçtiğimiz sene bir yangın meydana geldi. Bir anda alevler içinde kalan fabrikadan çıkan dumanlar, kilometrelerce öteden bile görüldü. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin seferber olduğu olayda can kaybı yaşanmazken, önemli ölçüde maddi hasarlar yaşandı. Yangında hasara uğrayan mamul, bina ve ekipmanlarla ilgili sigorta poliçeleri bulunuyordu. Fabrika, yıllık 308 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın tek çatı altında en büyük akrilik elyaf üreticisi konumunda.

Poliçelerde nelere dikkat edilmeli?

■ Öncelikle sigorta yaptırmadan, işletmede gerekli tedbirlerin alınmış olması önem taşıyor. Çünkü risk taşıyan bir işletme için, sigorta şirketlerinin teminat vermeye çok sıcak bakması beklenemez.

■ Alınan önlemlerin yetersiz olduğu, sigorta şirketlerinin yetkili birimleri tarafından belirlenirse, onlar size almanız gereken ilave tedbirleri ifade eder. Size de bu tedbirleri en kısa zamanda almak kalır.

■ Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararların, sigorta teminatının dışında değerlendirildiğini bilmek gerekir.

■ Yangın sigortası, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin, sigortalı mallarda doğrudan neden olduğu maddi zararları kapsamında bulundurur. Teminat dışında bulunan deprem, fırtına, kar ağırlığı, su baskını ve daha birçok teminat ise yapılacak ek bir sözleşme ile kapsama alınabilir.

■ Sigortalanması istenen işletmenin değerinin doğru hesaplanması, sizi zarara uğramaktan kurtarır. Örneğin; eksik poliçede, belirtilen sigorta bedelinin, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olması halinde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması durumunda sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse, zararın o kadarından sorumlu olur. Aşkın sigortada ise sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın değeri aşan kısmı geçersiz sayılır. Zarara uğramamak adına, sigortalı malın değer tespitinin doğru yapılması gerekir.

Alınacak önlemleri Öneri Mektubu ile bildiriyoruz

Axa Sigorta Kurumsal ve Ticari Teknik Müdürü Fatih Göze: Sigortacı açısından yangın sigortalarında öncelikli olarak risk teftişi yapılıp ilgili işletmenin faaliyet kolu göz önünde bulundurularak sahip olduğu risklere dikkat edilmelidir. İlk kez şirketimizden talep edilen yeni iş süreçlerinde ise daha önce oluşmuş hasar detayları, sigortalının mevcut poliçe yapısı ve işletmenin sigortaya konu varlıkları değer tespiti yapılarak incelenir. Yenileme olan poliçelerin sigortalarında ise mevcut poliçe süresince oluşan hasar durumu, 1 yıl boyunca değişim gösteren sigorta değerlerine dikkat edilerek yenileme poliçe şartları için teklif oluşturulur. Risk analizlerinin sigortacıya sağladığı faydaların yanında sigortalı açısından da birçok faydası vardır.

Bilirkişiler tarafından tespit edilen uygun olmayan prosesleri ve yetersiz yangın önlemleri hususlarında sigortalı bilgilendirilerek işletmelerdeki yangına sebebiyet verebilecek risklerin farkındalığı sağlanmış olur. Bu tespitler risk mühendislerinin hazırladığı ‘Öneri Mektubu’ adı altında sigortalıya bildirilir ve belli bir süre zarfında tamamlanması talep edilir. Böylelikle olası hasarların riski asgariye indirilerek tüm taraflara fayda sağlanmış olur. Risk Analizleri müşterilerimizin yangın ve diğer risklerini ölçümlemek amacı ile bölgelerimizin talebi sonucunda Risk mühendisleri tarafından yapılır. Mevcutta yangın branşında ürün yapımız ticari ve endüstriyel olmak üzere ikiye ayrılır.

Endüstriyel riskler için hazırlanan poliçe kapsamlarında yangın, hırsızlık, doğal afet ve bu risklerin sonucunda doğabilecek kira, kar kaybı gibi finansal riskler teminat altına alınır. Endüstriyel yangın ürünümüzün dışında Ticari Yangın ürünlerimiz iş kolu bazında sınıflandırılarak İşyerim Paket, Otel Paket, Eczanem Paket, Akaryakıt İstasyonu Paket, Anlaşmalı Servis istasyonu Paket gibi ürünler ile müşterilerimize hizmet verilir.

Risk mühendislerimiz çevre risklerini de teftiş ediyor

Aksigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ali Doğdu: Hasar sonrası süreçte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için müşterilerin poliçe yaptırırken, sigortalanacak yere ilişkin bilgileri ve sigortalanacak kıymetlerin bedellerini doğru beyan etmeleri gerekir. Bu sayede sigortalıların hasar sonrasında olası memnuniyetsizlikleri önlenirken, sigortacının da riski ve büyüklüğü baştan bilerek poliçe fiyat ve şartlarını ona göre oluşturması sağlanmış olur.

Sigortalılara, hem sahip oldukları kıymetler için hem de tüm sorumlulukları için alabilecekleri tüm teminatları azami surette almalarını tavsiye ederiz. Özellikle ticari veya sınai riskler için sigortalanacak yere ait bilgileri yerinde görmek, yangın, sel, hırsızlık gibi ana riskler dışında diğer her türlü riske karşı konum ve durumunu bilmek sigortacı için çok önemlidir. Risk kategorilerine ayırdığımız faaliyet konularının, risk değeri veya sigortalanacak kıymetin büyüklüğü ile risk analizine konu olup olmadığını belirleriz. Konusunda uzman risk mühendisliği ekibimiz, sadece genel müdürlüğümüzde konumlanmayıp, tüm bölgelerimizde yerinde de destek verebilecek şekilde çalışıyor.

Risk analizinde, teftiş edilen yerin konumu, komşulukları, ticari ya da sınai bir risk ise üretim prosesleri, yangın, hırsızlık, sel ve daha pek çok riske karşı aldıkları tedbirleri, koruma ve kurtarma önlemleri profesyonel bir şekilde incelenip raporlanır. Yapının niteliği, tesisat bilgileri, depolama veya üretim alanları gibi pek çok husus yerinde incelenir. Sadece sigortalanacak yerin değil, çevre risklerinin de incelemesi bu kapsamda yapılır. Yangın ürünlerimiz pek çok farklı teminatları da kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Yangın sigortası yaptıracakların ihtiyaç duyacakları tüm sigorta branşlarını içerecek teminatları, kimini üründe sabit olarak, kimini ise sigortalının talebine göre değişen şekilde ürünlerimize ekledik.

Polat Tower yangınında alınan önlemler kurtarıcı oldu

Polat Tovver Residence’ta geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında, binadaki akıllı sistem olası bir faciayı önledi. MP İnşaat yetkileri bu durumu, sigorta bilinci açısından gerçek mermiyle tatbikat yapmaya benzetti. İstanbul Fulya’da bulunan ve birçok ünlü ismin yaşadığı Polat Tovver Residence’ta, yangın meydana gelmiş ve yangın kısa sürede büyüyerek, binanın önemli bir bölümünü etkisi altına almıştı. 152 metre yüksekliğindeki 42 katlı ‘residence’ta yaşanan yangın, basında da büyük yankı bulmuştu. Yangının, binada yaşayanlar için ciddi bir can ve mal kaybı yaratacağı sanılırken beklenen olmamış ve olayın tek bir kişinin bile burnu kanamadan atlatılmış olması herkesi sevindirmişti. Yetkililer ise bunun sebebini ‘akıllı sistem1 olarak açıklamıştı.

MP inşaat yetkilileri binanın yapım aşamasında gerekli önlemlerin alınmamış ve yangın esnasında yönetim doğru adımları atılmamış olsaydı, çok büyük bir facia yaşanabileceğine vurgu yaparak, “Bu yangında, sigorta bilinci açısından gerçek mermiyle tatbikat yapmış olduk” dedi.

Seval Karaca

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu