Güncel Ekonomi Haberleri

Yatırım Danışmanı 5

1- Galatasaray’ın bedelli sermaye artırumnı tam anlamadım. 150 TL’den 7 bin TL’lik alırsam, bedelli artınından dolayı cebimden para çıkar mı?
Telat Coşkun/İzmir
Galatasaray Sportif aldığı kararla sermayesini nakit karşılığı 2 milyon 788 bin TL’den 278 milyon 808 bin TL’ye çıkaracak. Bu karara göre artırım oranı yüzde 9.900 olacak. Büyük ortak Galatasaray Spor Kulübü ise artırıma katılmama ihtimaline karşı kullanılmayan rüçhan haklannı satın alacağı taahhüdünde bulundu. Şüphesiz yüksek oranda bir bedelli sermaye artırımı olduğu için bu artırıma katılmak istemeyen hissedarlar olabilir. Bu durumda, olanlann sermaye artırım öncesi satmaları zarar etmemeleri açısından önemli. Öte yandan 7 bin TL’ye yaklaşık 46 adet hisse senedi alan bir yatırımcı, sermaye artırımı neticesinde rüçhan hakkını kullanması halinde 4 bin 554 Tl. ek ödemede bulunacak. Bunun karşılığında elindeki hisse adeti toplamda 4.600 adete çıkacak. Hissenin işlem fiyatı ise o günkü ağırlıklı ortalamaya göre tespit edilecek. Yaprak Süt Ürünleri halka arz edildikten sonra düştü. Halka arzdan alanlardanım.

2- Hissenin durumu hakkında bilgi alabilir miyim?
Mehmet Kaş/İstanbul
Yaprak Süt’e ait 1 milyon 850 bin TL’lik hisse, geçen yıl mayıs ayında 6 TL’den halka arz edilerek İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmeye başladı. Hisse senedi halka arzdan sonra bir ara yukan yönlü çıkış sergilediyse de şimdilerde 4,35 TL’li fiyadardan işlem görüyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 26. Şirketin çiftlik işletmesi 52 bin metrekare alan üzerine kurulu ve toplam 600 bin metrekare sulanabilir arazide tanmsal üretim yapıyor. Bu arazilerde çiftlik hayvanlannın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yonca üretimi yapılıyor. Aynca hayvan beslemede kullanılan diğer yemler çevredeki çiftçiler tarafından sağlanıyor.

3- Makina Takım hissesinin fiyatı neden bu kadar düşük? Herhangi bir davası veya iflas erteleme gibi bir karar mı var?
Çağlar Altıntaş/Ankara
Sermayesinin yüzde 56’sı halka açık olan Makina Takım’ın birikmiş geçmiş yıl zararlan toplamı 272,7 milyon TL. Şirketin içinde yer aldığı gmp, özkaynaklannın tamamını kaybetti. Elimizde şirketle ilgili en son mali tablolar geçen yılın üçüncü çeyreğine ait. Söz konusu mali tablolara göre şirketin brüt saüşlarında yüzde 57 oranında artış söz konusu. Ancak bu durum şirketi zarardan kurtarmaya yetmiyor. Bunda fınansal gider kaleminin yüksek olmasının da etkisi var.

4- Uzun vadeli bir Afyon Çimento yatırımcısı olarak hissedarı olduğumuz şirketin Çimsa’ya satılmasının ardından fiyat geriledi. Bunun nedeni düşük çağrı fiyatı mı?
Baran Aydn/İstanbul
Afyon Çimento’nun sermayesinin yüzde 51’i Ciments Français’in iştiraki Parcib SAS’a ait. Şirket elindeki payların tamamını
Çimsa’ya 15 Şubat günü 57 milyon 530 bin TL’ye sattı. Satışın geçerli olması için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Satış Ibedeline göre nominal bedelli bir hissenin satış fiyatı 37,60 TL’ye geliyor. Hissenin 90 TL’li fiyatlardan işlem gördüğü göz önüne alındığında alım fiyatı oldukça düşük. Doğal olarak alıcı firma aldığı bedel üzerinden diğer ortaklara çağrıda bulunacak.

5- Koza Madencilik I 2.60’dan itibaren £ sürekli geriliyor. Bu düşüşün nedeni yabancı çıkışı olabilir mi?
Selim İrmak/Manisa
Koza Madencilik’in takas verilerine baktığımızda, yıl başından bu yana hissede yabancı saklaması yapan kurumlann paylarında bir artış var. Yıl başında yüzde 48,33 olan yabancı paylan, 22 Şubat itibariyle yüzde 51,23’e çıktı. Bu anlamıyla hissede yabancıların satış yönlü işlemlerde bulunduğu söylenemez.

Diğer taraftan şirket bedelli sermaye artırımına gitti. 194 milyon TL olan sermayesini 388 milyon TL’ye çıkardı. Kullanılmayan rüçhan haklan hissenin borsada işlem gördüğü ağırlıklı fiyat üzerinden Koza İpek Holding tarafından alınacak.

6- 051 TL maliyetli 264 adet İzocam hissem var. iki hafta önce 51’i gördü ve daha da artar beklentisiyle satmadım. Gidişatıyla ilgili bilgi verebilir inisiniz?
Bahadır Er/Ankara
Borsada yapılan alımlarda uzun vadeli bir beklenti ile işlem yapılmıyorsa arzu edilen kârın elde edilmesi çoğunlukla mümkün olamıyor. Kâr biraz da sabırla beklemesini bilmekle alakalı. Eğer bekleme durumu söz konusu değilse söyleyecek fazla da bir şey kalmıyor. Bu halde temel beklentilerden ziyade teknik göstergeler daha fazla öne çıkacaktır, tzocam’a ait hissenin fiyatı, teknik olarak zirvesine yakın seviyelerde. Bu anlamıyla fiyat hareketinin yukandan ziyade aşağıya doğru olma potansiyeli daha fazla.

7- Alcatel sanının biraz düşük kaldı? Siz de aynı fikirde misiniz?
Sibel Aktürk/Balıkesir
Kısa sürelerle alım satım yaparak kâr elde etmeye çalışmak çoğu zaman zarar getirir. Aksini başaranların sayısı azdır. Bunun temel nedeni şirketin mali yapısını yansıtan fiyatların uzun vadede kendisini göstermesidir. Kısa süreli iniş çıkışlar hissenin geçek değerini çoğu zaman yansıtmayabilir. Bu nedenledir ki kısa süreli işlemlerle kazanç biraz da tesadüfe bağlı.

Tüm bunlardan ayn olarak şirketin vergi dairesine verdiği bilançoya göre zaran 22,8 milyon TL. Bunda faaliyet gideri ve kısa vadeli borçlanma gideri kalemindeki rakamlann etkisi görülüyor.

8- Denizbank’ın satışıyla ilgili bir gelişme var mı? Satış hisseye ne oranda prim yaptırır?
Nihat Çetin/Kars
Denizbank’ın sermayesinin yüzde 99,84’ü Dexia’nın elinde. Dexia aldığı karar çerçevesinde sahip olduğu paylan satmak istiyor. Ancak bu güne kadar herhangi bir alıcı ile anlaşmaya varmadı. Öte yandan Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş’in basına yaptığı açıklamaya göre satışla ilgili yetkilendirilen bankanın şubat sonuna kadar bir yol alacağı beklentisini dile getirdi. Bu anlamıyla henüz bir satışın varlığından bahsetmek mümkün değil. Satış halinde özellikle belirlenecek fiyata göre hissede bir hareketlilik gözlenebilir.

9- 270 TL maliyetli 300 lot Galatasaray hissem var. Kredi kullanarak bedelli sermaye artırımına katdayım mı? Yoksa hissenin bir kışınım satıp parasıyla bedelliyi mi almalıyım?
Bülent Çimeın/Zongııldak
Galatasaray Sportife ait hisseler geçen yıl 430 TL’yi test ettikten sonra şimdiki fiyatlara geriledi. Bu anlamıyla bekleyebilmeniz halinde tekrar maliyetinizi yakalama ihtimaliniz var. Ancak burada önemli olan bekleme gücünüzün olup olmayacağı. Kredi almanız halinde ise bu gücünüz büyük oranda törpülenecek.

Bölünmeden hemen sonra hissenin yükselişe geçeceği yönünde bir beklenti ile hareket etmeniz daha büyük zararlan görmenize neden olabilir. Bu anlamıyla gerektiğinde uzun vadeli bekleme gücünüzün olabilmesi şart. Bu ise ancak size ait olan ve ihtiyaç duymayacağınız bir nakit ile mümkün. Neticede kredi ile işlem yapmamanızı tavsiye ederim.

10- Burçelik’in durumu nedir? Hisse ne zaman yükselişe geçer? Yabancılarnı pozisyon alma ihtünali var mı?
İnan Şimli/Antalya
Burçelik’e ait hissenin işlem hacminde şubat ayında kayda değer bir artış yaşandı. Buna bağlı olarak hissenin fiyatı da arttı. Ancak hacimdeki düşüşle birlikte fiyatında da tekrardan bir gerileme gözleniyor.

Öte yandan takas verileri incelendiğinde borsada işlem gören kısmın ağırlıklı olarak İş Bankası saklamasında bulunduğu görülüyor. Halka açık kısmın yüzde 20,55’i Iş Bankası’nın saklamasında, yüzde 7,91’i ise Garanti Bankası’nın saklamasında. Yabancılann hissede pozisyon alması söz konusu değil. Hissenin işlem hacmi ve sermaye yapısı göz önünde bulundurulduğunda yabancıların ilgi gösterme olasılığı düşük.

11- Karel’i nasıl buluyorsunuz? Daha çıkar mı? Sizce elimdekileri satmalı mıyım yoksa biraz daha beklemeli miyim?
Alim Doğaııay/Şanlıurfa
Hisseyi niçin ve kaçtan aldığınızı belirtmemişsiniz. Bir hisseyi alış nedeni ve konan hedef bu noktada önemli. Zira hisseyi kıyaslarken bu hedeflere ne ölçüde yaklaşıp uzaklaştığına göre değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Her şey bir tarafa eğer kârdaysanız satmanız için bir neden var demektir.

Ancak eğer bu hisseyi satıp başka bir hisseyi almayı düşünüyorsanız o zaman düşünmenizde fayda var. Tercih edeceğiniz yeni hissenin Karel’den daha üstün özelliklere sahip olması gerekecektir. Karel düzenli olarak brüt satışlarını artıran bir şirket. Ancak son açıklanan yıllık mali tablosuna göre satışlardaki artışa rağmen kârında bir gerileme yaşandı.

MEHMET ASLAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu