Güncel Ekonomi Haberleri

Yatırım Danışmanı 6

Babam Kepez Elektrik’in kurucularından. Kendisi 1958 yılında 7000 TL’lik kurucu hisse senedi almış. Biz bu hisselerimizi bugünkü değerinden satmak istiyoruz.Ne yapabiliriz?
Barış Güner/Yalova
Bilindiği gibi Kepez Elektrik şirketinin imtiyaz sözleşmesinin feshinin ardından işlem sırası 2003 yılında kapatıldı. Arada geçen süre içinde gerek yatınmcılann gerekse büyük ortağın bir takım hukuki girişimi olduysa da bu girişimler sonuçsuz kaldı ve ana faaliyet konusunu bir daha elde edemedi. Şirket halihazırda tüzel kişiliğini koruyor. Ancak özellikle büyük ortağın dava konusu edilen işlemlerinden dolayı şirketin kalan bir mal varlığı bulunmuyor. Özkaynaklan erimiş durumda. Bu anlamıyla daha ziyade tabela şirket pozisyonunda. Şüphesiz taliplisinin çıkması halinde hissedarlar ellerinde bulundurduklan paylan satabilirler. Ancak Kepez Elektrik’e ait payların işlem gördüğü bir pazar bulunmuyor.

Koza Madeucilik’in yaptığı ve yapacağı maden B araştırmaları ile rulısat sayısı hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bir de Koza Madencilik’in Koza Altın’ın hissedarı olup olmadığım öğrenmek istiyorum.
Sadık Uncal/
lstaııbul Koza Madencilik, ATP İnşaat’in sermayesinin yüzde 99,04’üne sahip bulunuyor. ATP ise Koza Altın’ın yüzde 45,05 ile en büyük ortağı konumunda. Koza Altın’ın yüzde 24,99’nun da Koza İpek Holding’e ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda her iki grup şirketi olduğu görülecektir. Koza Madencilik şubat ayında yayınlamış olduğu 2010 yılı faaliyet raporunda, 2008 yılında toplam yedi maden ruhsatı ile baz metal araştırma çalışmalarına başladığını belirtiyor. Arada geçen süre içinde ruhsat sayısında artışın olduğuna dair ek bir bilgi verilmiyor. Faaliyet raporunda, Koza Altın’a ait araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalann olduğu ve bu çalışmalar neticesinde geliştirilen projelerin olduğu ve çalışmaların da halen devam ettiği belirtilmekle yetinilmiş.

Galatasaray hissesi yüksek B* bedelli sermaye artırımına gidecek diye düştü. Şimdi de Adnan Polat’m şike suçu ile yargılanması isteniyormuş. Bu olay Galatasaray hisselerim olumsuz etkiler mi?
Serhat Sakin/Ankara
Galatasaray Sportife ait hissenin fiyat grafiği incelendiğinde, hissenin 2011 yılında 430 TL’yi gördüğü bilahare özellikle büyük hissedar Galatasaray Spor Kulübü’nden gelen satışlara bağlı olarak fiyatının hızla gerilediği görülüyor. Hisse halihazırda 160 TL’li fiyatlardan işlem görüyor. Şirket yüzde 9-900 oranında bedelli sermaye artınmına gideceğini 13 Şubat günü açıkladı. Anılan tarihte haberin duyulmasına bağlı olarak belli oranda bir tepki geldiyse de sonrasında gelen alımlarla birlikte hissenin toparlandığı görülüyor. Bedelli sermaye artınınım fırsat olarak gören bir yatırımcı kesiminin de olduğunu bu arada belirtmek isterim. Tüm bunlardan ayrı olarak bugüne kadar Galatasaray hakkında soruşturma yapıldığına dair açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Adnan Polat hakkında basında yer alan soruşturma ise şahsa ait olup o dönemki mevcut yasalar çerçevesinde kulübün olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu değil.

Bir grup arkadaş Brisa hissesini aldık. Hissenin ilk göreceği hedef fiyat 200 TL deniyor.
Bölündüğünde rakam 600 TL’yi görür deniyor. Hissenin destek ve dirençleri ile bedelsiz verme potansiyeli hakkında bilgi verirseniz seviniriz.
Yasin Torun/İstanbul
Teknik olarak hissenin yukarıya yönelik çıkışının devam etmesi halinde göreceği ilk direnç seviyesi gerçekten de 200 TL’li seviyeler. Ancak alım yaparken tek bir kriterle hareket etmemeniz ve uzun vadeli bakış açısı ile pozisyon açmanız daha sağlıklı olacaktır. Zira hisse senedi gördüğü tarihi zirve seviyelerine yakın fiyatlardan işlem görüyor. Tüm bunlardan ayn olarak Brisa’nın en son 1997 yılında sermaye artınmına gittiği bu itibarla uzun süredir gerek bedelli gerekse bedelsiz sermaye artırımına gitmediği görülüyor. Öte yandan 2004 yılı hariç olmak üzere kriz yıllan da dahil olmak üzere düzenli olarak nakit temettü verdi. Şirket geçen yıl net yüzde 545,7 oranında nakit temettü verdi.

Bir süredir Ege Seramik hissesinden tutuyorum Bu hissenin durumu hakkında bilgi alabilir miyim? Temettü ya da bedelsiz verme olasılığı var mı?
Gökhan Uygun/Mersin
Şirketin sermayesinin yüzde 60.92’si İbrahim Polat Holding’e ait olup halka açık kısmı ise yüzde 34. Hisselerin borsada işlem gören kısmının yüzde 39,54’ü yabancı saklaması yapan kurumların saklamasında bulunuyor. Takas verilerine göre 2007 yılında bir ara yüzde 68’i bulan yabancı payları sonradan gelen satışlarla birlikte kademeli olarak azaltıldı. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin uzun süredir sermaye artırımına gitmediği görülüyor. Nakit temettü dağıtımı ise 1998 yılından sonra ilk defe geçen yıl yüzde 4,87 ile 2ercekleşti. Şirketin rutin .. ıklamalarının ötesinde yakın tarihli kayda değer bir açıklaması bulunmuyor.

13 Şubat günü 7,60’dan Olıııuksa aldım. 8,84’ten çıkmayı hedefliyorum. 5 Mart günü taksitim var.
Sizce bu rakamı görür mü?
Kadir İnce/Balıkesir Borsamn uzun vadeli bir yatırım alanı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Borsada kısa süreli alımlar ciddi riskler içerir. Hele yakın zaman diliminde tekleyen bir taksit varsa bu daha ciddi sıkıntılara ve zararlara neden olabiliyor. Zira borsada fiyatlar kısa süre içinde aşağı ve yu kan doğru dalgalı seyir izleme olasılığı yüksek. Belli bir zaman dilimi ile sınırlı olunması ister istemez arzu edilen hedefe gelmeden satış yapmayı zorunlu kılabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayıdır ki borsada kısa süreli değil uzun süreli en az beş yıllık bir zaman dilimine göre alım yapılmalı.

Uyum hakkında bilgi verebilir misiniz? Şirketin Pendik’te büyük bir yer açacağı söyleniyor. Bu yerin Uyuın’a katkısı ne ölçüde olacak?
İsmail Sarı/Diyarbakır
Uyum’a ait hisseler Kasım 2010’da halka arz edildikten sonra bir süre yükseldi ve sonrasında piyasadaki gelişmelere paralel bir şekilde düştü. Yıl başından bu yana tekrar hissenin fiyatında bir çıkış gözleniyor. Şirketle ilgili kamuya yapılan en son açıklama 29 Şubat tarihli. Söz konusu haberde şirketin İstanbul, Pendik’te depo alanı kiralandığı belirtildi. Depo 5 bin 200 metrekare kapalı alana ve bin 400 metrekare otopark alanına sahip. Anadolu Yakası’na hitap eden bu deponun faaliyete geçmesi ile Anadolu yakasında ve Marmara Bölgesi’nde artacak şube sayısına paralel olarak etkin bir lojistik desteğinin sağlanması hedeflendiği belirtiliyor.

Haznedar’m açıklanan bilançosuna göre temettü verme olasılığı bulunuyor mu?
İlker Kaşıkçı/Bursa
Ateş tuğlası ve ateşe dayanıklı harçlann imalatı ve alım satımı işiyle uğraşan Haznedar Refrakter, 1995 yılında bir kez nakit temettü dağıttıktan sonra bir daha temettü dağıtımı gerçekleştirmedi. Bu yıl da her ne kadar kâr etmiş bulunsa da nakit temettü verme olasılığı düşük. Şirketin geçmiş bilgileri incelendiğinde en son sermaye artırımını 2004 yılında gerçekleştirdiği aradan geçen uzun zaman diliminin ardından ilk kez bu yıl bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına gideceği bilgisi yer alıyor. Şirket, 2011 yılında cirosunu yüzde 33,5 oranında artırdı ve buna bağlı olarak kâra geçti. Toplam ciro içindeki yurt dışı satışların payı yüzde 39 oranında. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre firma sektöründe lider konumda bulunuyor.

Boyner Mağazacılık’ın YKM’yi satm alması şirkete nasd bir katkı verecek? Yönetimin beklentisinin ne olduğu belli mi?
Umut Oztürk/Karabük
Boyner, 24 Şubat günü yaptığı açıklama ile YKM’ye ait hisselerin büyük çoğunluğunun alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sözleşmeye göre alınacak hisseler için tahmini ödeme tutarı 190 milyon TL olacak. Sözleşme, Rekabet Kumlu’nun onayından sonra geçerli hale gelecek. Açıklamada satın almanın şirket özkaynaklarından ve alınacak uzun vadeli banka kredisi ile karşılanacağı belirtildi. Şirket bu alımla birlikte bir yandan pazarda organik büyümeyi sağlamaya çalışırken diğer yandan farklı müşteri kesimine hitap etmeyi hedefliyor. Boyner hızlı büyüme stratejisini hayata geçirmeye çalışıyor.

Aksa Enerji’nin 28 Şubat günü yaptığı açıklamadan ne anlamamız gerektiğini çıkaramadım. Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Murat Kızdkaya/Sivas
Şirket 28 Şubat tarihli açıklaması ile artan sistem kullanım bedellerinin firmaya ek maliyet getirmekle birlikte kâr marjı üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını belirtti. Basında yer alan haberlerde ise Aksa’ya 30 milyon ek maliyet getirdiği belirtilmişti. Şirket söz konusu haberi doğrulamadı. Açıklamasında şirketin sistem kullanım maliyetlerinin 2012 yılında yaklaşık 14 milyon TL artacağını ancak bununla birlikte gerekli hat yatırımlarını kendi kaynaklarından yaptığını ve bu yatırım bedellerinin, sistem kullanım bedellerinden düşürüldüğünü belirtti. Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 6.5 milyon TL tutarındaki yatırım bedeli sistem kullanım bedelinden düşürülecek. Bunun da şirketin 2012 kâr marjını önemli ölçüde etkilemeyeceği belirtiliyor.

Mehmet Aslan

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu