Güncel Ekonomi Haberleri

Yatırım Danışmanı 7

Akhank, Halkbank, İş C ve YKB hisselerindeki 2012 yılı temettü durumlarını ile bedelli ve bedelsiz verme durumlarını öğrenmek istiyorum.
Haluk Güler/İstanbul
2008 yılında yaşanan krizle birlikte bankacılık piyasasında olası bir sıkıntının yaşanmaması için BDDK, bankalann nakit kâr dağıtımında ihtiyatlı olunmasını istemişti. Olası bir sermaye sıkıntısının, dağıtılmayan kârlarla takviye edilerek atlatılması öngörülmüştü. 2000 krizinden sonra bünyesini güçlendiren bankalar,

2008 krizinde ciddi bir sıkıntı yaşamadan özellikle yurt dışında hissedilen krizi atlatmasını bildi. Ancak bu süre içinde yeterli temettü alamayan hissedarların ister istemez kayıpları söz konusu oldu.

2012 yılında da benzer bir durum söz konusu. Açıklanan temettülere baktığımızda bankalann bu yıl da temettü dağıtımı konusunda oldukça eli sıkı davrandığını göriiyonız. Temettü vermeyen bankalar olduğu gibi temettü dağıtacağını açıklayanlann açıkladığı oranlar, yatırımcıyı memnun edecek seviyelerden uzak.

Sabancı Holding, Ak Sigorta hisselerini günlük olarak topluyor. Sizce sonucu nasıl olur?
Cihan Toprak/Muğla
Dokuz aylık bilanço verilerine göre Aksigorta’mn sermayesinin yüzde 30’99’u Sabancı Holding’e, diğer yüzde 30,99’u Ageas Insurance’a ait. Hissenin yüzde 27’si ise borsada işlem görüyor. Sabancı Holding geçten kasım ayında aldığı kararla Aksigorta’nm yüzde 5’ine kadar olan kısmı, piyasadan satın alacağını duyurmuştu. Karar çerçevesinde bu güne kadar alımlann gerçekleştiği görülüyor. Piyasada, her iki büyük ortağın birlikte hareket ederek paylarını artırdıkları gözleniyor. 6 Mart tarihli verilere göre her iki ortağın ayn ayn yüzde 35,12 oranında paya

ulaştıklan düşünüldüğünde karar gereğince bir miktar daha alım yapılacağı anlaşılıyor. Aksigorta’nın Genel Müdürü Uğur Gülen, ocak ayında Ekonomist’e yaptığı değerlendirmede ise 2012 yılında kârlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edecekleri açıklamasında bulundu.

İpek Enerji yüzde 100 • bedelli verdi. Haliyle hisse bölündü. Peki hisseler tekrar ııe zaman birleşir?
Kenan Gözde/Samsun
İpek Enerji aldığı karar gereğince sermayesini yüzde 100 bedelli artırarak 129,8 milyon TL’den 259,7 milyon TL’ye çıkardı. Rıiçhan haklan 30 Ocak- 15 Şubat 2012 tarihleri arasında kullanıldı. Çıkanlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri “YENİ” olarak ayn bir sırada işlem görüyor. Şirketin eski paylarına kâr payı dağıtıp dağıtmayacağı ve dağıtılacaksa ne oranda dağıtacağı belli olmadığından “ESKİ” ve “YEN!” paylar olarak iki ayn sırada işlem görmeye devam edecek. Temettü dağıtımı ile ilgili mesele netleştikten sonra iki ayn sırada işlem gören hisseler birleşecek.

Nurol GYO, bedelsiz sermaye artıracağını açıkladı. Sizce katılmalı mıyım?
İlhami Hatır/İstanbul
Nurol GYO, 1 Mart günü yaptığı açıklama ile 10 milyon TL olan çıkanlmış sermayesini 30 milyon TL’ye artırma yönünde karar aldı. Karara göre yüzde 300 oranında gerçekleştirilecek olan semıaye artırımı, iç kaynaklardan karşılanacak. Yani bedelsiz sermaye artırımı şeklinde olacak. Böyle olduğu için esasen semıaye artırımına katılıp katılmama gibi bir durum olmayacak. Elinde hissesi olan hissesi oranında bedelsiz payını alma hakkına sahip olacak.

Öte yandan sermaye artınm kararından birkaç gün önce, hissenin artan işlem hacmine paralel olarak fiyatında da artış yaşandığı gözlendi. Bu duaım, işlemlerin mercek altına alınmasını zorunlu kılmakta.

Sermaye artırım bilgisini önceden edinen kişilerin öncesinden hissede pozisyon aldıklan ve haksız bir kazancın yaşanması olasılığı söz konusu. SPK’nın bu yönü ile işlemleri incelemesinde fayda var.

Emek Elektrik’in bedelli Wfm sermaye artırımına nasıl katılabilirim?
Nihat Başar/Ankara
Emek Elektrik şubat ayında aldığı karar gereğince 9,9 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 bedelli artırarak 19,8 milyon TL’ye çıkardı. Hissedarlar riiçhan haklannı 13 Mart tarihine kadar kullanabilecek. Yatınmcılar rüçhan haklannı kullanabilmeleri için gerekli olan nakdi hesaplanna yatırmalan ve çalıştıklan aracı kuruma bilgi vermeleri gerekiyor.

Tüm bunlardan ayrı olarak dokuz aylık bilançosuna göre Emek Elektrik’in birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 23,4 milyon TL. Şirketin açıklamasına göre bedelli semıaye artırımından gelen nakdin bir kısmı şirketin yatınmlannın fonlanmasında, tedarikçi finnalara ödemelerde ve vergi torcu için kullanılacak.

Emlak Konut hissesi sürekli düşüyor. Hisseyle ilgili düşünceniz nedir?
Derya Alkın/Balıkesir
Aralık 2010’da 1,70 TL’den borsada işlem görmeye başlayan Emlak Konut hisseleri, geçen süre içinde bir ara 3-12’ye kadar çıktıysa da şimdilerde 2.25 TL’li fiyatlardan işlem görüyor. Şirketin senııayesinin yüzde 74.99’u TOKİ’ye ait. Borsada işlem gören kısım ise yüzde 25. Takas verilerine göre borsada işlem gören kısmın yüzde -tl,29 u yabancı saklaması yapan aracı kurumların saklamasında. Şirket, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı konumunda. Firmanın bu güne kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan 58 projesi bulunuyor. Uzun vadeli yatırım için uygun olan hissede birkaç aylık beklentilerle alım yapılmamalı.

Bir hisse nakit temettü dağıttığı güıı bedelsizde olduğu gibi piyasa fiyatı yeniden hesaplanıp değişir mi?
Haşan Polat/Konya
ister nakit temettü ister bedelsiz yada bedelli sermaye artırımı olsun her üç halde de dağıtım günü hissenin fiyatında ayarlamaya gidilir. Yani hisselerin fiyatı seans açılmadan önce yeniden hesaplanıp ona göre işlemlere başlanır. Nakit temettüden yararlanmak için fiili dağıtım gününden bir gün önce hisseyi almak, temettüden yararlanmak için yeterlidir. Ancak ertesi gün hissenin fiyatında düzeltmeye gideceği için normal koşullarda, bu fiyatı yakalama koşulu yoktur. Ancak bazen özellikle yüzde 20-30 oranlanndaki temettü ödemelerinde, yatırımcılarda algı yanılması yaşanabiliyor ve hissenin fiyatının düştüğü düşüncesiyle alım yönlü işlemlere geçilebiliyor. Bu hallerde öncesinden alan hissedarların aldıkları rakamdan satmaları ve aradaki temettüyü kâr hanelerine yazmaları mümkün. Ancak bunun istisnai bir durum olduğunu ve her zaman böylesi algı yanılsamaların olmayacağı bilinmeli.

Otokar kısa vadede hangi fiyattan satıhr?
Mete Koloğlu/Tekirdağ
Sayfalarımızı düzenli takip eden okurlarımız borsada kısa vadeli yatırımı önermediğimizi bilir. Borsanın, gayrimenkul gibi uzun vadeli bir yatırım alanı olduğunu bilinmeli. Aldığınız hisseyle birlikte o şirkete ortak olduğunuzu bilerek hareket etmelisiniz.

Öte yandan borsada hisselerin kısa sürede istediğiniz fiyatlara gelme olasılığı düşüktür. Piyasa koşulları çoğu zaman buna izin vermez. Bu nedenledir ki kısa vadeli hareket edenlerin kazanma olasılığı uzun vadeli hareket edenlere göre düşük. Bu nedenle belirlediğiniz hedefe uzun vadede ulaşacağınızı bilir ve beklerseniz sağlığınızı da bozmadan kazanacağınızdan şüpheniz olmasın. Şüphesiz seçim yaparken kârı ve cirosu sürekli büyüyen şirketleri keşfetmeniz kazanma olasılığınızı da artıracaktır.

Vestel Beyaz Eşya’nın ve beyaz eşya sektörünün durumunu nasıl buluyorsunuz?
Fatih Durmuş/Niğde
Vestel Beyaz Eşya’ya ait hisselerin fiyatı 2010’un Ağustos ayından bu yana sürekli olarak geriledi. Hisse 4.14’den başladığı düşüşün ardından şimdilerde 2 TL’li fiyatlardan işlem görüyor. Şirketin faaliyet rapomnda verilen bilgilere göre geçen yıl iç piyasada beyaz eşya satışları bir önceki yıla göre yüzde 19 arttı. Başlıca ihracat pazarı olan Avrupa’da ise olumsuz havaya rağmen Türk firmalannın ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Şirket satışlarının yüzde 48’ini Avrupa ülkelerine, yüzde 36’sını yurtiçine, yüzde lö’sını da diğer ülkelere yapıyor. Geçen yıl brüt satışlarındaki artışa rağmen kânnda gerileme yaşandı. Bunda finansal giderler kaleminde yaşanan artışın etkisi görülüyor.

Bizim Mağazaları ile ilgili bilgi verir misiniz?
Çetin Kale/Antalya
Bizim Mağazaları, Şubat 2011 yılında halka arz edildi. Şirketin sermayesinin yüzde 33’ü Yıldız Holding’e, yüzde 25’i ise yabancı fonlara ait. Halka açık kısım ise yüzde 40. Borsadaki kısmın yüzde 70,89’u yabancı saklaması yapan aracı kurumlarda. Ancak yılbaşından bu yana paylarında dört puanlık azaltmaya gittikleri görülmekte. Şirket bakkal, market ve lokantalara hızlı tüketilen ürünlerini toptan satışını gerçekleştiriyor. Çoğunlukla üyelik kartı sistemi ile çalışıyor.

Gazetelerde SPK’nın yatırımcı seferberliğine gittiğini okudum. Yatırımcdara teşvik mi geüyor?
Adnan Bayraktar/Eskişehir
Başta SPK ve İMKB olmak üzere sermaye piyasalarının baş aktörlerinin de içinde yer aldığı dokuz kuruluş, 5 Mart günü bir protokol imzaladı. Protokol ile piyasadaki yatırımcı ayağının güçlendirilmesi hedefleniyor. Amaç ise ağırlıklı olarak yatırımcıların finansal bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcının karar verirken bilinçli hareket etmesini sağlayabilmek. Bu amaçla finansal eğitim ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi söz konusu olacak. Öte yandan vergisel avantajlar yaratmak gibi teşvik niteliği taşıyacak olasılıkların gündemde olmadığını belirtmek isterim.

Mehmet Aslan

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu