Makaleler

Yeni Bir İş Kurma Sürecinde Göstergelere de Bakın

YENİ BİR İŞ KURARKEN GÖSTERGELERE DE BAKIN

BİR zamanlar girişimciler, yeni bir iş kurarken daha çok sezgilerine ve yaptıkları gözlemlere güvenirlerdi. Nüfusun gelir ve eğitim düzeyinin yükselmesi ve pazarın genişlemesi sonrasında sezgi yalnız başına yetmez oldu. Son yıllarda yatırıma niyetlenenler önce Türkiye’nin daha sonra da girişimin kurulacağı yerin ekonomik ve sosyal göstergelerini inceliyor. Sosyal göstergelerde bugünkü düzey ile birlikte en az 10 yıl sonraki düzeyin de hesaplanması, işin sürdürülebilirliğini güvence altına alabiliyor.

Yeni bir iş kurma sürecinde olası talep, satış ve kazanç düzeyleri ile ilgili hesaplar yaparken sizin aşağıdaki ekonomik ve sosyal göstergeleri de incelemeniz, başarısızlık riskinizi azaltabilir:

Büyüme uranı: İş kurarken ekonominin yavaşlama ve soğuma dönemleri yerine canlanma dönemlerini tercih edin. Ekonomik konjonktürün rüzgârını arkadan aldığınızda başarı ihtimali yükselir.

Enflasyon oranı: Kurduğunuz işte mal ve hizmet fiyatlarını belirlerken, yıllık enflasyondaki eğilimleri de dikkate alın. Enflasyonun arttığı bir dönemde, gerekli ayarlamaları yapmazsanız, işletme sermayeniz eriyebilir.

Satın alma gücü: Herhangi bir yörede iş kurarken, o yöredeki ortalama gelir düzeyini ve gelir dağılımını da hesaba katın. Satacağınız mal ve hizmetin türü ve fiyatı satın alma gücü ile uyumlu olmadığı takdirde başarısızlık ihtimali artabilir.

Motorlu taşıtlar: Halen 8 milyonun üstünde olan otomobil sayısı her yıl ortalama yüzde 8 dolayında artabilir. Bu artış hem otomobil ile ilgili işleri canlandıracak hem de perakendecilik ve iç turizm üzerinde olumlu etkiler yapacak.

Genç nüfus: İş kurarken Türkiye’de ortalama yaşın 29 olduğunu ve nüfusun yarısının 29.7 yaşın altında olduğunu akılda tutmak şart. Gençlerin benimsemediği bir yenilik veya ürünün, uzun vadede pazarda kalıcı olması kolay değil.

Çocuk sayısı: Türkiye’nin demografik yapısı nedeniyle gelecek 10 yılda 0-14 yaş arası çocuk sayısı sabit kalacak ama onlara bakıp büyüten ana-baba ve diğer aile bireylerinin toplam sayısı artacak. Bu nedenle çocuklara yönelik mal ve hizmet ürettiğinizde talep sıkıntısı çekmezsiniz.

Bu inceleme sırasında yalnız sayılara ve oranlara bakmak yeterli olmuyor. İşin kurulacağı yöre ve bölgedeki hayat tarzları ile insanların dünya görüşleri de kurulan işin başarısını etkileyebiliyor. Sosyal trend ve modaları gözlemleyerek bir iş kuranlar, satış konusunda önemli bir sorun yaşamıyor. Mevcut talep yerine yeni ortaya çıkan ihtiyaçları belirleyerek girişimciliğe soyunanlar ise rakiplerine göre daha yüksek oranda kazanç sağlayabiliyor.

HARCAMALARIN DAĞILIMINI DA DİKKATE ALIN

Ailelerin tüketim kalıpları bir yıldan ötekine değişmez. Ancak beş-altı yıllık bir süre içinde harcamaların çeşitli mal ve hizmet gruplarına dağılımında önemli değişimler olabilir. Herhangi bir yerde iş kuranların, o yöredeki harcama dağılımını aşağıdaki gruplar itibariyle incelemesi riskleri azaltabilir.

Gıda: Gelir düzeyi yükseldikçe aile bütçesinden gıdaya ayrılan paranın oranı azalıyor. Bu alandaki yatırımlar ancak ürün farklılaştırılması yapıldığında iyi kazanç getirebiliyor.

Giyim: Bu alandaki yoğun rekabetin kâr marjlarını sürekli olarak düşürdüğünü dikkate almak gerekiyor.

Sağlık hizmetleri: Sağlık konusundaki bilinçlenme, bu konudaki yatırımların gelecek yıllarda da sürmesini sağlayacak. Daha 30 yıl önce 55 yıl olan ortalama ömür süresinin 70’i aşması ise fizyoterapi ve yaşlılara özel benzeri sağlık hizmetlerine yönelen talebi hep canlı tutacak.

Otel-restoran: Gelir düzeyinin ve otomobil sayısının yükselmesi, iç turizm ve dışarıda yemek harcamalarını istikrarlı bir şekilde artıracak. Bu artıştan yerel özellikleri ön plana çıkaranlar yararlanacak.

Kişisel bakım: Son 40 yılda bir kadının hayatı boyunca yaptığı canlı doğum sayısı beşten ikiye düştü. Bu azalma ile birlikte kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi kişisel bakım harcamalarını istikrarlı bir şekilde yükseltiyor.

Bilişim: Cep telefonu, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, hem bu gruptaki harcamaları hem de alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu