Güncel Ekonomi Haberleri

YEP ve bu döneme özgü hisse stratejisi

Gelecek üç yıl boyunca izlenecek ekonomi politikasının çerçevesini çizen YEP açıklandı. Programdaki vurgular, teşhis ve tespitler, bu dönemde öne çıkacak sektörler konusunda önemli ipuçları içeriyor…

2019-2021 arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan ve bu süreçte izlenecek ekonomi politikası açısından önemli bir rehber niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı (YEP) 20 Eylül Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından tanıtıldı.

Bu yılki kapsam ve yaşanan gelişmeler dikkate alınarak “Yeni Ekonomi Programı” olarak lanse edilen Orta Vadeli Program (OVP) benzeri plan/programlar ekonomi politikasında bundan sonraki dönemde öncelikleri, hedefleri ve bu doğrultuda uygulanacak olan politika/teşviklere ilişkin önemli mesajlar barındırmakta. Bu tarz programların içeriği öncelikli olarak gelecek süreçte nasıl bir ekonomik ortamın görüleceğine dair çerçeveyi büyük ölçüde oluşturmakta. Bu çerçeveye ilişkin detayların yorumlanması yalnızca genel ekonomik görünüm açısından fikir vermekle kalmayıp, söz konusu ortamda hangi sektörlerin nasıl etkilenebileceğine dair sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına da imkân vermekte.

BAZI SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK

Bu tarz sektörel değerlendirmelere makroekonomik göstergelerin arasındaki ilişkilerin yorumlanmasıyla dolaylı yoldan varılabileceği gibi, ilgili program metninde doğrudan işaret edilen belli başlı sektörler olduğu da görülmekte. Geçen hafta yayınlanan YEP de içerik bakımından hem dolaylı değerlendirmeler, hem de direk mesajlar üzerinden birçok sektöre yönelik yorum yapılmasına imkân sağlayan bir içeriğe sahip. Buradan hareketle ve bu köşenin içeriğiyle uyumlu olacak şekilde, bu hafta YEP kaynaklı olarak gelecek üç yıllık dönemde olumlu etkilerin görülebileceği sektörleri ve bunlardan payları BIST’te işlem gören şirketleri ele alacağız.

Dengelenme, Disiplin, Değişim” teması üzerine kurulan raporda temel makroekonomik verilere yönelik tahminlerin temenniden ziyade gerçekçi bir perspektifle sunulmuş olması en dikkat çekici ve olumlu nokta olarak değerlendirilebilir. Bu durum ekonomi yönetimine yönelik kredibiliteyi destekleyeceği gibi piyasa beklentileri/gerçekleriyle uyumlu olması nedeniyle finansal istikrara da dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.

TEŞHİS VE TESPİTLER

Ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve enflasyondaki yüksek seyrin getirdiği tercih ikileminde bariz bir şekilde enflasyonun önceliklendirilmiş olması da bir diğer önemli konu. Bunlara ek olarak, mevcut zorluklara yönelik yapılan durum tespitinin de son derece yerinde olduğunu düşünüyoruz. Makroekonomik göstergelerdeki hedeflere bakıldığında 2018-2019 yıllarının dengelenme, 2020 yılının yeni dengedeki disiplinin sağlanması ve 2021 yılının da değişim sürecinin başlangıcı olarak planlandığı söylenebilir. Bu anlamda, ekonomik büyüme tahminlerinin sırasıyla yüzde 3.8 vc yüzde 2.3; yılsonu enflasyon tahminlerinin ise yüzde 20.8 ve yüzde 15.9 olduğu 2018 ve 2019 yıllarının genel iktisadi faaliyet açısından zor-hı geçeceği söylenebilir. Tahminlere ek olarak, yapılan durum tespiti doğrultusunda konulan teşhisler ve bunlara yönelik politika tercihlerinde yapılan önceliklendirmenin de olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, başta enflasyon (Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı) ve bankacılık sektörü (mali bünye değerlendirme çalışma sonuçları) olmak üzere izlenecek eylem planına ilişkin detayların net bir şekilde ortaya konmasının gecikmeden gerçekleşmesi, sonrasında da program dahilinde konulan hedeflere yönelik uygulamaların kararlılıkla hayata geçirildiğinin görülmesi gerek ekonomi vc piyasalarda istikrarın sağlanmasına gerekse de ülke risk primini düşürerek Türk Varlıkların cazibesinin artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

OLASI YAPISAL KAZANIMLAR

Makroekonomi tarafındaki görüntüyü özet bir şekilde aktardıktan sonra gelelim YEP kapsamında yapısal kazanımların görülebileceği sektörler ve ilgili sektörlerden Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin bazılarına. Burada yer alan sektörler, 2019 – 2021 YEP raporunda yer alan bilgiler (özellikle cari dengeyle ilgili tedbirler bölümündeki) ışığında derlenmiştir. Genel olarak, cari dengenin düşürülmesini ve dışa bağımlılığı azaltacak doğrultuda sektör bazlı ihracat ve yerlileştirme teşvikleri, turizm gelirlerini artırıcı planlamalar, yeni pazarlar (Çin, Afrika), ürün (katma değerli, yüksek teknoloji) odaklı çalışmalar, mevcut dış ticaret anlaşmalarının iyileştirilmesi ve/ veya yeni ticaret anlaşmalarının doğrultusunda öngörülen adımlara yönelik vurguların ön plana çıktığı söylenebilir.

Not olarak söyleyelim, ilgili sektörde yer alıp Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden bazıları bilgilendirme amaçlı pa}’laşılmış olup; söz konusu hisselerin değer kazanacağı anlamım kesinlikle taşımamaktadır.

Bu sektörlere dikkat!..

Kimya – Petrokimya: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında.

İlaç (biyoteknoloji): İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında.

Makine -Teçhizat: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında.

Yazılım ve Teknoloji: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında.

Savunma: Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payı arttırılma hedefi kapsamında.

Kira ağırlıklı iş modeli olanlar [özellikle perakende]: Döviz cinsi kira sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesine yönelik düzenleme sonrasında, yıllık kira artışında üst sınır olarak kur hareketlerine duyarlılığı görece yüksek olan ÜFE yerine TÜFE’nin kullanılacak olması (ÜFE-TÜFE makası Ağustos 2018 itibariyle yaklaşık 14 puan seviyesinde). Diğer taraftan, yüksek seyreden enflasyon nedeniyle yine perakende sektörü özelinde stok kârı yazılma olasılığı yüksek.

Yenilenebilir enerji: Enerjideki bağımlılığın azaltılmasına yönelik yerlileştirme politikası kapsamında.

Ulaştırma: Turizm gelirlerinin artırmaya yönelik olarak Çin, Hindistan, Japonya ve Kore’nin içinde bulunduğu Uzakdoğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturulması kapsamında.

Sağlık turizmi: Turizm gelirlerini artırma amacıyla sektörün geliştirilmesine yönelik projelerin planlanacağının ifade edilmesi kapsamında.

Madencilik: Yerli maden-yeraltı kaynaklarına yönelik arama/işleme faaliyetleri hızlandırılarak sürdürüleceğinin vurgulanması kapsamında.

Bankacılık: Mali bünye değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görülmesi hâlinde sektörün destekleneceğini belirtilmesi kapsamında.

EROL GÜRCAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu