Anasayfa / Makaleler / Yönetim Nedir? Ne Demektir?

Yönetim Nedir? Ne Demektir?YÖNETİM NEDİR? NE DEMEKTİR?

Yonetim Nedir

Yönetim; Kendimizi en iyi şekilde yönetebilmektir.

Ardından yönetme bilinciyle belirlenmiş bir amaca ulaşma sürecinde, iş yerimizin çalışan bireylerini ve diğer tüm kaynaklanın, en iyi şekilde entegre ederek ve zamanı en doğru şekilde kullanarak koordine etmektir.

Yönetimde amaç; İletişim içinde olduğumuz çalışanlarımızla ve onların atacılığıyla

Hem işyerimizin,

Hem de çalışanlarımızın

Amaçlarına ulaşma doğrultusunda zamanı en iyi şekilde kullanarak arzu edilen ve belirlenen hedeflere ulaşmaktır.

Aynı zamanda ulaşılan başarı noktasında sağlam temeller üzerinde durabilmektir.

Başarıya ulaşmak için,

Bilinç ve yetenek” ama başarı noktasında kalabilmek için ise ‘‘Karakterli ve dirençli olmak” gerekir.”

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Liderlik ve yöneticilik aynı şey olarak görünse de aslında çok farklı kutuplar ve yeteneklerdir.

Prensipler ve kurallar ile yönetmelikler verimliliğin % 60’ını oluştururken, liderlik özellikleri ise % 40’ını oluşturur.

Liderlik; Yöneticiliğin önemli bir parçası olup yöneticiliğin bir lokomotifidir.

Yöneticilik; Planlamayı ve çalışan bireylerle iş yerinin tüm kaynaklarını koordine etmeyi gerektirirken, LİDERLİKTE amaç, kişisel çekim gücü ve karizmayla kişileri peşinden sürüklemek ve harekete geçirmektir.

Güçlü bir lider iyi bir yönetici olmayabilir. Ancak yönetim bilincine sahip bir liderin gücü ise tartışılmazdır.

Ama iyi bir yönetici olabilmek için liderlik vasfına sahip olmak da gerekmektedir.

Yani;

“Sergilediği örnekleriyle sözlerini destekleyen bir lider tartışılmaz bir giice sahiptir. ”

İyi bir lider, peşinden sürüklediği kitleyi kolaylıkla saptanan amaca ve arzu edilen hedeflere en doğru zamanda ve en doğru şekilde ulaştırabilendir.

Dolayısıyla, iyi bir lider ve iyi bir yönetici;

Tarafsız…
Adil…
Dürüst…
Kararlı…
Duyarlı…

Sabırlı ve Eğitici olup, kendisine sorması gereken doğru somlan soran ve bireysel sorumluluğunu üstlenerek en doğru zamanda eyleme geçebilendir.

Aynı zamanda kişisel sorunlarım, işine ve çalışanlarına yansıtmadan,

Olumsuz haller sergilemeden ve öncelikle, yüksek amaçlarla saptanan hedeflere yönlenen.

Çalışanlarını peşinden sürükleyerek, onlara insan olgusu bilinciyle yaklaşıp motive edebilendir.

“İyi bir lider kuruntunun ve peşinde sürüklediği insanların omuzlarında duran değil, kur um unu ve peşinde sürüklediği insanları omuzlarında taşıyandır! ”

Gerçek bir lider;

Yapıcı ve pozitif diişiinen…

İleriyi gören ve görebilen…

Atacağı her adımın fızibiletisini yapan…

Amaçlarıyla belirlenmiş bir vizyonu olan…

Vizyonunu çalışma arkadaşlarıyla paylaşan…

Pozitif iletişim bilincine sahip olan…

Çalışanlarının yeteneklerini keşfeden ve onları yönlendirebilen…

Çalışanlarının ortak amaca katılımını sağlayabilen…

En önemlisi ise motivasyon ve yönetim bilinciyle yönelenden ziyade, j ’önlendirebilendir.

Liderlik;

Genellikle oluşan sonuçlara odaklanmadan…

Konumunun gücünü ortaya koymadan ve kişisel gücünü kullanmadan…

Peşinden sürüklediği kitleyi, sadece kendisine ihtiyaç duyulmasını istediğinden peşinden sürüklemeyen…

Sorgusuz sualsiz itaat beklemeyen…

Kendisini herkesten üstün görmeyen…

Sadece karizmasını ortaya koyarak, liderlik egolarını tatmin etmek için yapılmamalıdır.
Bunun tam tersi olarak gerçek bir lider;

Genellikle kendini ön plana çıkarmadan, başarılı sonuçlar elde edebilen ve leınel alt yapıyı oluşturarak, takımıyla birlikte gelişerek, her koşulda işleyişi mümkün olabilen bir sistem kurabilen olmalıdır.

Gerçek anlamda liderlik vasfına sahip olabilen bir lider; Uzun dönemlerle ilgilenen…

Bugünden yarınların zeminini oluşturan…

Evrimse! ve dinamik uygulanabilirliği mümkün olan planlamalar yapabileı ı…

Takımına ve çalışma arkadaşlarına güvenen… Paylaşımcı

ruhuyla, öz denetim sistemini kuran…

Fırsatları en doğıv zamanda gören ve en doğru zamanda eyleme geçerek şansa çevirebilen…

En önemlisi ise mimarlık ruhuyla, gelecek için sağlam temeller atarken, kurduğu sistemin, bir gün kendisi olmasa da otokontrolle işleyişine devanı edeceğinden emin olandır.

  Sağlıkta reform karşıtı söylemin analizi

“Yönetme sanatının sırrı, takımın ve takı m bireylerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için etkin olabilecek koşulları oluşturabilmektir… ”

İyi bir liderin ve bilinçli bir yöneticinin sahip olması gereken ortak özellikler;

Liderlerin ve yöneticilerin sahip olması gereken ortak özelliklerinden en önemlisi

Zeka ve Sosyal olgunluk bakış açısıdır.

Zeka, iyi bir liderin ve yetenekli bir yöneticinin, sahip olması gereken en önemli unsurdur.

Zeki bir yönetici ve iyi bir lider, oluşan sorunlara çözümcül yollar ararken ve saptanan hedeflere ilerlerken tüın olgulara analitik bakabılmeli ve düşünebilmelidir.

Bilinçli bir yönetici;

•    Bilinçli ve yönlendirici bir iletişim yetisine sahip olmalıdır.

•    İyi ve tarafsız bir dinleyici olabilmelidir.

•    Kendi fikirlerini çok iyi aşılayabilmelidir.

•    Çalışanlarını, önemle ve dikkatle dinlemeli ve algılamalıdır.

•    Çalışanlarını, insan olgusu bilinciyle motive edebilmelidir.

•    Karmaşık ilişkileri ve sorunları en iyi şekilde ve en doğru zamanda, çöziimciil yollar bularak çözebilmelidir.

•    Güven ve uyum içersinde, güçlü ve sağlam ilişkiler oluşturabilmelidir.

Sosyal olgunluk ve bakış açısı; Aynı şekilde iyi bir lider ve bilinçli bir yönetici;

•    Geniş ve engin bir ilgi alanına ve saygınlığa sahip olmalıdır.

•    Sosyal yaşamla ve dış dünyayla sürekli iletişim içerisinde ve araştırmacı olmalıdır.

•    Duygusal ve zihinsel olgunluğa ve gerekli genel olgunluğa sahip olmalıdır.

•    Başarısızlıklar ve engeller karşısında asla yılmamalı ve sürekli hedeflerine odaklanıp hedeflerine kilillenınelidir.

•    Çalışanlarına insan olgusu bilinciyle yaklaşıp ve insan olgusu bilinciyle davranıp sosyal ve etkin bir İletişimci olmalıdır.

•    Başarılı olduğunda asla şıınarnıanıalıdır.

•    Gereksiz ve anlamsız saldırganlık ve öfke halleri sergilememelidir.

•    Çalışanlarını doğrıı zamanda ödüllendirici ve motive edici olmalıdır.

•    Kundan ilişkileri sağlam temeller üzerine oturtup, bilinçli ve güçlü sağlıklı ilişkiler kurabilmelidir.

•    İç ve dış İletişim dengesini kurarak ilişkilerinde sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

İyi bir lider ve başarılı bir yönetici nasıl olmalıdır;

İyi bir lider ve başarılı bir yönetici çalışanlarının motivasyonunu ve performansını sürekli yükselterek, takım ruhu ve koçluk bilinciyle sürekli yüksek tutarak sadakati geliştirmelidir.

Aynı zamanda, iletişim içinde olduğu kişileri etkileyerek, gerekli olan değişiklikleri ve yapılması gerekenleri çözümciil yollar üreterek hayata geçilmelidir.

Zamanlamayı da doğru kullanarak;

•    Her zaman öncü olmalı ve olabilmelidir.

•    Çalışanlarına sürekli örnek olmalıdır.

•    Öncelikle kendisinin ve çalışanlarının mevcut potansiyellerini ve olma potansiyellerini ortaya çıkarabilınelidir.

•    Riskleri önceden görebilmeli, gerekli tedbirleri ve önlemleri alarak, oluşan riskleri göğüsleyebilmelidir.

•    Çalışanların amaç ve ihtiyaçlarıyla iş yerinin aıııaç ve ihtiyaçlarını çok iyi ve net belirlemeli ve örtiiştürebilmelidir.

•    Takımın en uygun ve en doğru yönde ve zamanlama dilimlerinde en uygun hızda hedeflere doğru götürebilmelidir.

•    Özgüveni tam olmalı, giiven oluşturmalıdır ve güven duygusunu sürekli sağlamalıdır.

•    Çalışanlarına, sürekli yöneticilik bilinci, yönetim yeteneğiyle ve yönetim şekliyle örnek olmalıdır.

•    Çalışanlarına yol gösterici olmalıdır.

•    Ekibini sürekli heyecanlandınnah ve çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutup doğru zamanda harekete geçirmelidir.

•    Olumsuzluklar karşısında, dayanıklı, dirençli, bilinçli, kararlı ve tutarlı olabilmelidir.

•    Standartların ve kuralların konmasında ve uygulanmasında veya değiştirilmesinde aktif örnek ve uygulayıcı olmalıdır.

Oğuzhan Doğani
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Dünyada djjital oyun endüstrisinin büyüklüğü

Dünyada djjital oyun endüstrisinin büyüklüğü, film ve müzik endüstrisinin toplam büyüklüğünü geride bıraktı. Ve daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir