Güncel Ekonomi Haberleri

Yurtdışında Restoran Açan Türk Markalarına Teşvik Var

Yurtdışına çalışmaya değil patron olmaya git!

Yabancı bir ülkede restoran ya da kafe açan Türk markaları devlet teşviklerinden yararlanabiliyor. Mağaza kuruluş ve kira masraflarının yarısını devlet karşılıyor. Kuruluş masraflarında 100 bin, kirada ise 200 bin dolar üst limit var…

YURTDIŞINDA restoran ya da kafe açan Türk markaları artık ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanabiliyor. Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi” tebliğindeki “şirket” bölümüne ilk kez “zincir restoran” tanımı 2011’de eklenmişti. Bu sayede yıırtdı-şında franchising sistemiyle restoran ya da kafe açacaklara çok cazip hibe destekler veriliyor. Şimdi birçok şirket hummalı bir çalışma içinde. Mado’dan Simit Sarayı’na, Köfteci Ramiz’den Baklavacı Güllüoğ-lu’na kadar birçok firma “Marka Destek Programı” ve “Turquality Destek Programına başvurdu. Bunların yanı sıra başvuru hazırlığı yapan birçok marka sırada bekliyor. Turquality, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde çeşitli destekler sunan bir program.

Peki franchising sistemiyle yurtdışında büyüme planları yapan şirketler söz konusu programların desteklerinden nasıl yararlanabilir? Hangi harcamalarınız devlet tarafından karşılanıyor? Hangi markalarımız nerelerde şubeler açmaya hazırlanıyor? ABD, Avrupa Birliği (AB) ya da diğer ülkelerde bir Türk markasından franchise alarak iş kurmak isteyen girişimciler nasıl bir yol izlemeli? Önde gelen markalarımızın yurtdışı planları neler?..

EN AZ BİR ŞUBENİZ OLMALI

Franchising desteklerinden yararlanmak isteyen markaların yurtdışında I (otel bünyesinde, otel tarafından kendi markasıyla işletilen lokanta, kafe hariç) yurtiçinde ise en az 5 şubeye sahip olması gerekiyor. Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının yerli olma zorunluluğu var. Şirket yüzde 100 yer-liyse söz konusu desteklerden yüzde 50 oranında yararlanabiliyor. Yüzde 70 yerli sermaye olması durumda ise bu oran yüzde 35’e düşüyor. Marka sahibi şirketin bu desteklerden yararlanabilmesi için Tur-quality’nin istediği “mükemmel yönetim” modeline sahip olması gerekiyor. Bunun için 10 ana performans kriterine göre şirketiniz mercek altına alınıyor. Bu performans alanları şöyle sıralanıyor:

DESTEK MİKTARLARI

Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi, fınansal performans, marka yönetimi, marka performansı, tedarik zinciri yönetimi, müşteri-pazarlama ve ticaret yönetimi, ürün tasarım geliştirme, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetişim ve bilgi teknolojileri…

Yabancı bir ülkede açacağınız restoran ya da kafenin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Marka Destek Programı kapsamındaki bu desteğin yıllık limiti 400 bin dolar.

Marka Destek Programı kapsamında çevre, kalite ve insan sağlına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mekanın hijyen, can ve mal emniyeti gibi konularla ilgili her türlü harcamanız yüzde 50 oranında (50 bin doları geçmeyecek şekilde) destekleniyor. Bu destek kapsamına danışmanlık hizmeti de dahi’ İlk 10 franchise mağazanın kuruluş ve kira masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Kira giderleri en fazla 2 yıl süreyle sınırlı. Limitse 100 bin dolar. Ayrıca 4 yıl süreyle her türlü tanıtım, araştırma, tescil, defile, fuar katılımı, ofis, depo, mağaza kirası ve shovvroom dekorasyonu gibi yapacağınız diğer masraflar da destek kapsamında.

Tüm bunların yanı sıra eğer Tıırqua-lity’ye de kabul edilirseniz daha cazip hibe destekler sizi bekliyor. Örneğin, ilk 100 franchise mağazanızın kuruluş ve kira masraflarının yarısını devlet karşılıyor. Kuruluş masraflarında 100 bin, kirada ise 200 bin dolar üst limit var. Kurumsal kimlik, ürün ambalaj tasarımı, marka tescili harcamalarınız için de devlet desteklerinden yararlanabilirsiniz.

ÖNCE MARKANIZI TESCİL ETTİRİN

Şirketlerin destek kapsamına alınabilmesi için destek müracaatında bulunacağı marka ya da markaların Türkiye’de kendi şirketi veya bağlı bulunduğu holding ya da grup şirketlerinden biri adına tescil edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca firmaların “stratejik iş planı dokümanında belirttikleri hedef pazarların en az birinde markanın tescil edilmiş olması koşulu aranıyor.

“Markamı yurtdışında nasıl koruma altına alabilirim” sorusuna verilecek cevap, onu hangi ülkelerde tescil ettirmek istediğinize bağlı olarak değişiyor. Marka koruması “tescil” ile sağlanabiliyor. Bu nedenle öncelikle marka sahibinin yurtdı-şında tescille ilgili ihtiyaç analizini yapması ve hangi tescil sistemlerinden faydalanacağını belirleyerek uygun bir yol haritası oluşturması gerekiyor.

Müracaatın yapılması ve markanın koruma altına alınması için gerekli işlemlerin vakit geçirmeden en kısa sürede başlatılması önem taşıyor.

Marka tesciliyle iş bitmiyor elbette. Onu üçüncü şahıslara karşı koruyabilmek adına gerekli adımların da atılması gerekiyor. Bu noktada “marka izleme” hizmeti ön plana çıkıyor. Marka izleme hizmetiyle dünya genelinde veya ticari faaliyet gösterilen ülkeleri kapsayacak şekilde bölgesel olarak bülten yayınları kontrol edilebiliyor. Marka sahipleri, kendileri-ninkine benzer gördükleri marka yayınlarına itiraz ederek veya hukuki işlem başlatarak tescil almalarını engelleyebilir. Bu hizmet aynı zamanda sektör analiz yapılmasına ve buna bağlı olarak aynı faaliyetle iştigal eden firmaların marka tescili noktasında ne tür adımlar attıklarının tespiti ve bunlara göre yeni stratejiler belirlenmesini de mümkün kılıyor.

EN FAZLA İKİ MARKA
Şirketlerin en fazla iki markası destek kapsamına alınabiliyor.

Markaları tescil edilmiş olan şirketlerin, Turquality Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti’ni doldurarak, destek kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin bir ön değerlendirme yapmaları gerekiyor. Değerlendirme sonucunda destek kapsamına girmek için kriterleri karşılayabileceği sonucuna varan şirketler, ilgili belgeleri tamamlayarak destek kapsamına alınmak için Ekonomi Bakanlığı’na başvurabiliyorlar. Turqua-lity’nin yapısı 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde oluşturuldu. Söz konusu tebliğde, Turquality kapsamında görev alan Turquality Komitesi, Turquality Çalışma Grubu, Turquality Sektörel Çalışma Grubu ve Turquality Sekreterya-sı’nın görev tanımları da belirtildi. Buna göre Turquality Komitesi TC Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı baş kanlığında bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili ihracatçı birlikleri temsilcilerinden oluşuyor. Komite, Turqua-lity Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin markalarının tespiti konusunda yetkili. Marka Destek Programı’nın süresi 4, Turquality Destek Programı’nınki ise 5 yıl. Ancak performansa dayalı olarak 5 yıl daha uzatılabiliyor.

SİMİT SARAYI
“Yurtdışında üretime başlayacak”
Simit Sarayı, Turquality’ye başvurdu. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Başvuru amacımız sadece devletten yardım almak değil. Turquality’nin getireceği motivasyonla kurumsal dönüşümümüzü de hızlandıracağız” diyor. Simit Sarayı, yurtdışı çalışmalarını titiz bir şekilde yürütüyor. Şirket, ilk önce hedef pazarla ilgili kendisi bir plan hazırlıyor. Aynı zamanda o ülkedeki yatırımcılardan gelen talepleri bekliyor. Sonra her iki plan karşılaştırılarak pazar için yatırım analizi yapılıyor. Simit Sarayı’nın yurtdışındaki ilk şubesi, 2009’da Hollanda Lahcy’de mastcr franchi-se olarak açıldı. Daha sonra Azerbaycan (franchise), KKTC (franchise), Suudi Arabistan (kendisi işletiyor) ve ABD’de şubeler açtı. Okutur, bu yıl ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde yeni şubeler açacaklarını söylüyor. Simit Sarayı’nın yurtdışı mağazalar için franchise giriş bedeli 25 bin euro. Ayrıca ciro üzerinden yüzde 6 pay alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım tutarı 250 bin ile 300 bin euro arasında değişiyor. Yurtdışı mağazaların büyüklüğü ise 150-200 metrekare arasında. Simit Sarayı, yurtdışındaki şube sayısı artınca üretimle ilgili planlar devreye alınacak. Okutur, önümüzdeki dönemde Avrupa, ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Malezya’da üretim tesisleri kuracaklarını söylüyor.

BURSA KEBAP EVİ
Suudi Arabistan’da şube açıyor
Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, Turquality’ye başvurmak için hazırlıklarımız sürüyor” diyor. Bursa Kebap Evi, Ortadoğu ülkelerine odaklanmış durumda, ilk yurtdışı şubesini Suudi Arabistan’da açacak. Daha sonra Kuveyt’te bir şube daha açılacak. Ardından gelişmiş Avrupa ülkelerine yöneleceklerini belirten Helvacı, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde şubeler açmayı hedeflediklerini söylüyor. Yurtdışında açılacak restoranlar ortalama 150 metrekare olacak. Bu büyüklükteki bir restoranın yatırım tutarı 200 bin euro, franchise bedeliyse 30 bin TL olarak belirlenmiş. Ayrıca cirodan yüzde 4 pay alınacak.

BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU
Avrupa’da 15 şube açacak
Baklavacı Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü, “Global bir marka olma yolunda ilerleyen bir şirket olarak ilgisiz kalmadık ve 2011’de Turquality hazırlıklarına başladık. Yurtdışı yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Baklava ve diğer tatlı çeşitleri, Avrupalılar ya da Amerikalılar için farklı lezzetler. Bu nedenle tüm ülkeler bizim önceliğimiz” diyor. Baklavacı Güllüoğlu’nun ABD’de Manhattan, Brighton Beach, Astoria, New Jer-sey ve Los Angeles; Hollanda’da Amster-dam, Libya’da ise Trablusgarp şubesi hizmet veriyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar ABD Miami, Almanya Düsseldorf, Belçika Brüksel ve Suudi Arabistan Riyad’da şubeler açacak. Bu şubelerin bazılarında yemek konsepti de olacak. Nejat Güllü, 2015 sonuna kadarki planlarını ise şöyle anlatıyor: “ABD 50, Avrupa’nın önemli başkentlerinde 15, Arap ülkelerinde ise 10 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede Çin’de de şubeler açmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar yurtdışı şubelerimiz için 5 milyon dolar yatırım yaptık.” Baklavacı Güllüoğlu, yurtdışı mağazalarını yerel partnerlerle birlikte açıyor. Özel dekorasyonun gerekli olduğu mağazalarda mimari hizmet Güllüoğlu tarafından veriliyor. Mağaza büyüklüğü ve gerektirdiği yapılanmaya göre farklılık gösteren yatırım bedelini ise mağaza sahibi ödüyor. Güllüoğlu, franchise isim bedeli talep etmiyor.

BAY DÖNER
Ortadoğu’da iddialı
Turquality’ye başvuran markalardan biri de Bay Döner. Bay Döner Genel Müdürü Bülent Polat, “Yurtdışında öncelikli hedefimiz Ortadoğu ve komşu ülkeler. Bu ülkelerde 2015 yılma kadar 15 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Bay Döner yurtdışındaki ilk şubesini 2010’da Irak Erbil’de açmış. Polat, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan Bakü ve Dubai için görüşmele rin tamamlandığını, yakında şube çalışmalarının başlayacağını söylüyor. Bay Döner, yurtdışı mağazalar için 50 bin dolar franchise giriş bedeli istiyor. Sürekli franchise ödemesi ise yüzde 5. Bay Dö-ner’in yurtdışı şubeleri 200 metrekare büyüklüğe sahip. Bu ölçekteki bir restoranın toplam yatırım tutarı ise 250 bin dolar.

MR. KUMPİR
Yurtdışında tecrübeli
Mr. Kumpir, yıllar önce yurtdışına odaklanmış ve bu doğrultuda ilk şubesini 2007’de Almanya’da açmış. Halen bu ülkenin yanı sıra Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, İtalya, İsviçre, KKTC, Kazakistan, Kanada ve Yunanistan’da 23 şubesiyle hizmet veriyor. Mr. Kumpir Genel Müdürü Fatih Demir, “Turquality’ye henüz başvurmadık. Yeni bir büyüme planlaması sürecindeyiz. Bu süreçte Turqua-lity’ye başvurmak üzere gerekli hazırlıklara başlayacağız. Mr. Kumpir’e dünyanın birçok yerinden franchise ya da master franchise talepleri geliyor” diyor.

Mr. Kumpir; Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkelerinde yeni şubeler açacak. Daha sonra Asya ülkelerinde şubeler açılması gündemde. Şu sıralar Singapur’dan gelen bir franchise talebi de değerlendiriliyor. Mr. Kumpir’in franchise giriş bedeli 15 bin euro. Sürekli franchise ödemesi olarak da ayda 450 euro alınıyor.

ÇİĞKÖFTEM
7 ülkede şubeler açtı
İlk yurtdışı şubesini 2006’da Belçika’da açan Çiğköftem’in halen ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da restoranları bulunuyor. İspanya, Azerbaycan ve Fransa için de halen yatırımcılarla görüşmeler sürüyor. Çiğköftem’in sahibi Erdoğan Güner, kısa bir süre sonra bu ülkelerde de şube açacaklarını söylüyor. çiğköftem in yurtdışındaki tüm şubeleri franchising sistemiyle açılmış. Şirket, bu ay içinde ABD New Jer-sey’de bir şube daha açacak. Çiğköftem, 2012’de özellikle Avrupa ve ABD’deki şube sayılarını artıracak. Güner, Asya’dan özellikle Tayland ve Malezya’dan franchise talepleri gelmeye başladığını söylüyor. Çiğköftem, franchise giriş bedeli talep etmiyor. Sürekli franchise ödemesi yok. Dükkan büyüklüğü 20-50 metrekare arasında değişiyor. Bir şubenin toplam yatırım tutarı 30 bin euro.

GÖNÜL KAHVESİ
Saraybosna’da şube açacak
Gönül Kahvesi, halen yurtiçindeki 50 şubesiyle hizmet veriyor. Yurtdışından çok sayıda master franchise talebi gelince, bu çalışmaları daha iyi organize edebilmek amacıyla İzmir’deki merkez kısa bir süre önce İstanbul’a taşınmış. Şimdiye kadar 50 ülke için marka tescili yaptıran Gönül Kahvesi, bir yandan da Turquality desteklerine başvurmuş. Şimdi bu programın kapsamına girebilmek için hazırlıklar yapılıyor. Gönül Kahvesi’nin sahibi Yaman Yardımcı, ağırlıklı olarak Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Ortadoğu’dan master franchise talebi aldıklarını söylüyor. Gönül Kah-vesi’nde Türk kahvesi ve çay çeşitlerinin yanı sıra tüm dünyadan kahve çeşitleri sunuluyor. Şirketin yurtdışında açacağı şubelerin yatırım tutarı 200 bin euro civarında. İşyeri büyüklüğü ise 80 ila 100 metrekare arasında değişiyor.

KÖFTECİ RAMİZ Romanya’da üretim tesisi kuruyor
Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Taşkınlar, “Bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Zorlu bir yola çıktığımızın farkındayız. Ancak bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’nin de başka ülkeler gibi bir markasının olabileceğini tüm dünyaya gösterme çabasındayız. Markamızı şimdilik Madrid Protokolü’ne bağlı olan ve olmayan 34 ülkede tescil ettirdik” diyor. Köfteci Ramiz, bir yandan da Romanya’da üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bu yılın sonuna kadar Romanya’nın başkenti Bükreş’te restoran açılacak. Ardından Varşova, Kiev, Minsk, Riga, Vilnius, St. Petersburg gibi diğer Doğu Avrupa şehirleri gündemde. Daha sonra Paris, Lyon, Brüksel, Frankfurt, Berlin ve Amster-dam’da da restoranlar açılması hedefleniyor. Tahran, Riyad ve Cidde’de de restoran açılması için fizibilite çalışmaları sürüyor. Yurtdışında açılacak Köfteci Ramiz şubelerinde ana konsepti bozmadan küçük değişiklikler yapılacak. Ramiz’in ızgara köftesi ve salata barı ise tıpkı yurtiçi şubelerdeki gibi olacak.

MADO
Yurtdışında üç koldan büyüyor
Mado’nun yurtdışında halen 14 şubesi var. Bunlar KKTC (Girne, Lefkoşa, Güzel-yurt), Azerbaycan (Bakü, Sebail, Ne-rimanov), Avustralya (Sidney, Melbourne, Brisbane), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Irak (Erbil), Malezya (Kuala Lumpur) ve Bulgaristan’da (Sofya, Varna, Burgaz) bulunuyor. Şirket, 2012’de yurtdışında yeni şubeler açmaya devam edecek. Suudi Arabistan için master franchise anlaşması yapılmış durumda. Uzakdoğu’da Malezya ve Endonezya’da yeni şubeler açılacak. Mado’nun Bulgaristan’da bir de üretim tesisi bulunuyor. 1 milyon dolarlık yatırımla kurulan bu tesis, 2009’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Bulgaristan’daki tesis, Mado’nun özellikle Avrupa’daki büyüme planları açısından stratejik öneme sahip. Mado, yurtdışı büyüme planlarında üç farklı yöntem izliyor. Şirket, ülke koşulları ve potansiyelini göz önünde tutarak işbirliği (joint venture), master franchise ya da münferit franchise yapılanmasıyla şubeler açıyor.

ÇİĞKÖFTECİ AHMET USTA
Avrupa’ya yayılacak
Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta, Hollanda Rotterdam’daki ilk franchise şubesini geçen yıl açtı. Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta Genel
Müdürü Fatih Arslan, “Turquality desteklerinden yararlanmak için hazırlık yaptık. Avrupa ülkelerindeki marka tescil işlemlerini tamamlıyoruz” diyor. Almanya, Fransa ve İsviçre’de de fiziŞubenin bütün iç dizaynı ve dekorasyonu Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta tarafından yapılıyor. Yurtdışındaki şube konsepti Türkiye’dekinin aynısı olacak. Tezgah, tabela, masa, iç afişler, broşür ve bütün çiğköfte ekipmanları Türkiye’den gönderilecek.

COOKSHOP
Yurtdışı pazarları araştırıyor
Cookshop Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bahattin Demir, “İlk yurtdışı şubemizi Londra’da açmayı hedefliyoruz.COOKSHOP. özellikle Türk Hava Yolları’nın en çok sefer yaptığı lokasyonları mercek altına aldık” diyor. Lokasyon ve pazar analizlerini bu doğrultuda yapan şirket, dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerin başkentlerinde şube açmayı he-defliyor. Yurtdışında açılacak restoranlar CookShop tarafından işletilecek. Daha sonra franehising sistemiyle yeni şubeler açılması düşünülüyor.

SAMPİ
ABD’de şirket kurdu
Sampi Pide de Turquality’ye başvurdu. Türkiye dışındaki ilk franchise şubesini 2010’da KKTC Girne’de açan şirket, geçen yıl ise Almanya Düsseldorf ve Köln’deki şubelerini hizmete soktu. Sampi’nin büyüme planları Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmayacak. Sampi Pide Genel Müdürü Melih Başara, “ABD’nin Orlando şehrinde Sampi Food INC unvanıyla bir merkez kurduk. ABD’de yeni şubeler açmaya hazırlanıyoruz” diyor. Sampi, Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Ortadoğu, Kuzey Afrika ve J Körfez ülkel erinden franchise talepleri alıyor. Başara, 2013 sonuna kadar bu bölgelerde de şube-leşmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şirket, yurtdışı şubeleri için 25 bin euro franchise giriş bedeli talep ediyor. Ayrıca aylık cirodan yüzde 6 sürekli franchise ödemesi alınıyor. Sampi’nin yurtdışında açtığı şubelerin büyüklüğü 120 ile 400 metrekare arasında değişiyor.

ETİLER MARMARİS
Yatırım tutarı 120 bin dolar
Etiler Marmaris, Marmaris Büfe, Marmaris ve Marmaris Cafe markalarının tescil sahibi Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret’e Almanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, ABD, Iran, Irak, Azerbaycan, Dubai ve KKTC’den franchise talepleri geliyor. Şirket, yurtdışı şubelerinde önceliği Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Avusturya ve Hollanda’ya verecek. Diğer bazı Avrupa başkentleri ve turizmin canlı olduğu şehirlerde de Etiler Marmaris şubeleri açılması hedefleniyor. Grubun Ortadoğu ülkelerinde de şube açma planları var. Yurtdışında açılacak bir Etiler Marmaris Büfe’nin yatırım tutarı ortalama 120 bin dolar. Bu rakama 25 bin dolarlık franchise giriş bedeli dahil. Yurtdışı şubelerin büyüklüğü ise 80 metrekare olacak.

SEYİDOĞLU
Almanya’da şube açtı
Seyidoğlu Baklavaları, yurtdışındaki ilk şubesini 2011’de Almanya’nın Münih şehrinde açtı. Seyidoğlu, AB üyeleri ve ABD dahil 50 ülkede markasını tescil ettirmiş durumda. Yurtdışında açılacak mağazalar, Türk kültürüyle örtüşen ve Türkiye’deki şubelere benzer yapılarda olacak. Ancak o ülkelerde yaşayanların kahvaltı ve tatlı alışkanlıkları dikkate alınarak mönülerde farklı çeşitlere de yer verilecek.

ATOM TOST
Yatırım tutarı 40 bin euro
Atom Tost; AB ülkeleri, Suriye, Gürcistan ve bazı Türk Cumhuriyetleri’nde marka tescil işlemlerini tamamlamış durumda. Şirket, ilk yurtdışı şubesini 2009’da Azerbaycan’da açmıştı. Ardından Azerbaycan’da bir şube daha açarak şube sayısını ikiye çıkardı. Azerbaycan’ın yanı sıra İran, Gürcistan ve Almanya’da şubeler açılacak. Atom Tost’un yurtdışı şubeleri için 15 bin euro franchise giriş bedeli talep ediliyor. Bir şubenin ortalama yatırım tutarı 40 bin ila 60 bin euro arasında değişiyor. Sürekli franchise ödemesi ise aylık net ciro üzerinden yüzde 5 olarak belirlenmiş. Bunların dışında herhangi bir reklam katkı payı talep edilmiyor. Dükkan büyüklüğü lokasyona göre 30 ila 70 metrekare arasında değişiyor.

ERSAN ÇIPLAK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

13 Yorum

 1. Kosovanin başkenti Pristineden yazıyorum… Türkiyeden ortak döner işletmeciliği yapabilecek usta-ortak arıyorum. Tavuk ve Et fiyatları Türkiyeye göre daha ucuz olup döner fiyatlarının daha yüksek olduğunun altını çizmek isterim. Benimle irtibata geçmek isteyen ilgili arkadaşlar whatsapp üzerinden de iletişim kurabilirler. Saygılar. +37744623762

 2. moldova kişinev’de 3 senedir faal olarak işlettiğim cafe barımı satıyorum. Moldovada hayat türkiyeye göre çok ucuz içki sigara yeme içme gerçekten ucuz. Yaklaşık 3 yıldır işlettim cafe barı satmayı düşünüyorum gündüz 12 – gece 1 açık sabit müşterisi olan iç ve dış mekan (bahçe-teras) güzel bir yer. Satma nedenim 3 yıldır çok yoruldum ve yaklaşık 3 – 4 ay sonra evlenip avrupa’ya yerleşme düşüncemiz var. detayları görüşmek isteyen olursa whatsaap veya viber üzerinden bana ulaşabilir. +373 602 99 541

 3. merhaba ben mahdi abbas irandan yazıyorum
  ıranda yada almanyada döner üzerinde resturant açmak istersanız ben yardımcı olurum
  numaram 00989124812681 (whats ap)

 4. Selam Ben londuraya yasiyorum cafe resturant super market gibi yeni is yerleri acacak arkadaslar yardimci olunur ortak isterseniz yatirimci arkadaslarimiz yazilacak ise gore konusulur benim sadece soylecem birdek sey birinci guven ikicisi bilgili uc ingilizce dortcu akilli yatirim

 5. Slm ben fransada çiğköfte iş yeri açmak istiyon sermayem yok iş yeri açmak isteyen bayilik vermek isteyen lütfen arasın beni 0033652341868

 6. Merhaba ben Ekrem istanbul dan yazıyorum kumpir ustasıyım ihtiyac olursa gelim 539 672 88 84

 7. dönercı iş aryom imalat restorat et yaprak kıyma karışık tavuk vesayle tercihım yurtdışı
  cidi olan arasın pasaport var hazır

 8. 26 yıllık sulu yemek üstadının iyi derecede de pizza ustasıyim İran ve Irak baede çalışmak istiyorum
  0 536 221 73 84

 9. arap körfez ülkelerinde ve avrupa ülkelerinde iş yerleri açmak istiyorum zengin yatırımcı bay bayan ortaklar arıyorum 0546 203 44 90

 10. Ben adana usulü metrelik ve basmali kebap ustasym ayrıca döner ve pide lahmacunda bilirim ilgilerin dikkatine tl 0535 307 87 44

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu