Anasayfa / Haberler / Yurtiçi fuarlara büyük destek

Yurtiçi fuarlara büyük destekEkonomi Bakanlığı, uluslararası nitelikli bazı yurtiçi fuarları da destek kapsamına aldı. Katılımcı firmalara 30 bin TL’ye, organizatör firmalara 150 bin dolara kadar destek veriliyor. Destek kapsamındaki 16 fuara bu yıl yenileri eklenecek…

FUARLAR ekonominin, sanayinin can damarlarındandır. Sanayici uzun uğraşlarla ürettiği mamulleri fuarlar vasıtasıyla tanıtıp piyasaya sürer. Hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarlar pazarlara açılan önemli bir kapı niteliğinde. Bu nedenle dünyada tüm ülkeler fuarlara katılan şirketleri ve fuar organizasyon şirketlerini destekler. Böylece üretilen sanayi mamullerinin hem iç piyasasına hem de ihracat pazarlarına ulaşmasını sağlar. Özetle, fuarcılık stratejik sektörlerden biridir. Türkiye’de düzenlenen fuarlar genelde KOS-GEB, yurtdışındaki fuarlar da Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla destekleniyor. Yurtdışmdaki fuarlara katılan firmaların masraflarının yüzde 50’si Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanıyor. KOSGEB ise yurtiçindeki fuarlara katılan firmalara yüzde 50’ye kadar destek veriyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

2016’nın son günlerinde Ekonomi Bakanlığı stratejik bir karar alarak, Türkiye’de düzenlenen 16 fuarı destekleme kararı aldı. Bu henüz başlangıç… Yapılacak değerlendirmelerle bu sayı daha da artacak. Burada kritik nokta, yurtiçinde düzenlense de uluslararası özelliği olan fuarların da destek kapsamına alınmış olması. Ekonomi Bakanlığı’nın bu kararı birçok sektörü sevindirdi. Çünkü bu sektörlerin temsilcileri Türkiye’de düzenlenen fuarlara binlerce yabancı ziyaretçi davet ediyor. Destekler yurtdışmda tanıtım ve gelen misafirlerin Türkiye’deki masraflarının karşılanmasında kullanılabilecek.
Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için öncelikle TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan yıllık yurtiçi fuar takviminde yer alması gerekiyor. En son düzenlenen yurtiçi fuarda yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 5’in üzerinde olması şartı aranıyor. Yine en son düzenlenen yurtiçi fuarda toplam katılımcı sayısının en az 300 olması ve yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının yüzde 5’in üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare olması ve yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması gerekiyor. Yurtiçi fuarın ilk kez düzenlenecek olması durumunda, desteklenecek fuarların tespitine ilişkin şartlan haiz olması gerekiyor. Bunun dışında fuar sonrasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsiki isteniyor.

  Bankaların Motosiklet Kredileri

ÇOK SAYIDA DESTEK VAR

Organizatörlerin yurtiçi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurtdışm-da gerçekleştirilmek üzere, yurtiçi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru, reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, yurtiçi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurtdışı fuar ziyareti kapsamında en fazla iki organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri, yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurtdışı fuarlarda toplam alanı 18 metrekareyi geçmemek üzere info stand katılımları, yurtiçi fuarın konusu sektör/ sektörlerde düzenlenen uluslararası yurtdışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı, harcamaları destek kapsamında. Organizatörlerin yurtiçi fuarların etkinliğinin ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurtiçin-de fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri gösteri/etkinlik/trend alanına yönelik harcamaları destek kapsamına alındı.

ORGANİZATÖRE 150 BİN DOLAR

Yurtiçi fuarlarda organizatörlerin bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları yurtiçi fuarların performansına yönelik bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami yüzde 75’e kadar olmak üzere, her bir yurtiçi fuar için yurt-dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150 bin dolara kadar, yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde ise 50 bin dolara kadar destekten yararlandırılacak. Organizatörler aynı yurtiçi fuar için azami 10 defa bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

Sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlarda, katılımcılar tarafından yer kirası ve stant konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının yüzde 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenecek. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30 bin TL’yi geçemeyecek. Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurtiçi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilecek.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir