Emlak ve Gayrimenkul Haberleri

32 Soruda 2B Arazileri

TÜRKİYE ÇAPINDA 410 BİN HEKTARA ULAŞAN 2B ARAZİLERİNDEN 26 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR.

Yaklaşık yarım asırdan bu yana devletle vatandaş arasmda ihtilafa neden olan 410 bin hektar arazinin sahiplerine satılıp yaklaşık 26 milyar TL gelir elde edilmesini içeren 2B Yasası hazır. Önümüzdeki haftalarda Meclis’te görüşülerek yürürlüğe girecek. Binlerce insanı ilgilendiren bu önemli konu ile ilgili kafalar karışık. Sayısız sorunun neden olduğu bu karışıldığı gidermek için, en çok merak edilen 32 soruyu, 2B ile bir şekilde temas edecek olanlar için uzmanlara sorduk. Ortaya çıkan yanıtlar, 2B ile ilgili 32 soru-yanıtlık küçük bir rehber ortaya çıkardı.

AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana gündemde olan ve bir türlü yasası hazırlanarak realize edilemeyen 2B (Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler) arazilerinin satışına büyük bir ihtimalle bu yılın ortalarına doğru başlanacak. Çünkü konu ile ilgili yasa tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanarak Meclis’e gönderildi. Önümüzdeki günlerdeki oturumlarda görüşülerek yürürlüğe ginnesiyle Türkiye genelinde büyük bir hareketlilik başlayacak. Çünkü Türkiye’de az ya da çok, sınırları içinde 2B arazisi olmayan il sayısı sadece 11. Geriye kalan 70 ilimizde bu kapsamda arazi var.

Hemen söyleyelim, hükümet bu uygulamadan önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. AKP Hükümeti, yasayla birlikte satışı yapılacak olan 410 bin hektar araziden 26 milyar TL’lik gelir elde etmeyi hedefliyor.

19 maddeden oluşan taslağın gerekçesinde, bir daha ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan orman arazilerinin Lüksemburg’un iki, KKTC’nin 1.5, Hong Kong’un 5 katı ve İstanbul’un tamamı kadar yer kapladığı vurgulanıyor.

Taslağın yasalaşmasıyla İstanbul ili büyüklüğündeki orman arazisi, ya üzerindeki işgalciye satılacak ya da TOKİ’ye devredilecek.

Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasanın oluşturulmasında aktif rol alan bakanlıklar.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa tasarısıyla, devletle vatandaş arasındaki ihtilafların giderilmesinin amaçlandığını söylüyor. Şimşek, “Bugün İstanbul’da öyle semtler, öyle ilçeler var ki neredeyse tamamı 2B arazilerinde yapılmış. Bu yasa ile devletle vatandaş arasında, 40-50 yıldır devam eden ihtilafların çözülmesini amaçlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Amaç bu ama yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ortaya çıkacak uygulama sürecine ilişkin kafalar karışık. Uygulamanın başlamasıyla bu karmaşanın daha da arması kaçınılmaz. Çünkü öylesine kamıaşık bir konu ki bu 2B olayı…

Birincisi büyük kentlerdeki 2B’ler var. Bunların üzerinde oluşmuş mahalleler, hatta fabrikalar ve kamu binaları okullar, yollar bile bulunuyor. İkincisi tarım alanları… Toplam 410 bin hektarlık alandan söz ediyoruz. Sadece büyük kentlerdeki 2B arazilerinin büyüklüğü için şöyle bir tanımlama yapmamız, olayın çapını daha iyi anlamayı kolaylaştırır. Bu kentlerdeki toplam 2B arazilerinin büyüklüğü 260 bin futbol sahası büyüklüğünde…

Şimdi Türkiye’nin hemen hemen her kentinin, modern şehircilik anlayışını da baltalayan, çoğu yerde kötü görüntülerin ortaya çıkmasına da yol açan işgallere son verecek, mevcutların da ıslahını beraberinde getirecek bu kanun nihayet yürürlüğe giriyor. Fakat 10 binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bu süreçle ilgili henüz çok az şey biliniyor. Daha doğrusu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 2B ile bir şekilde ilişkisi olanların nasıl bir yol almaları gerektiğine ilişkin fikirleri yok. Bu çalışmayı uzmanlarla konuşarak hazırladık ve en kritik 2B sorularına yanıt aradık. Ortaya 32 som çıktı. Bu sorular, 2B ile ilgili merak edilen tüm belirsizlikleri açıklayıcı bir özellik taşıyor. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmelerin olması durumunda bunlara da sayfalarımızda yer vereceğiz.

ÖYASA NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

— Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen taşınmazlar, varsa hak sahipleri ve haklan da belirtilmek suretiyle bedeli karşılığında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilebilecek. TOKİ, devraldığı taşınmazları hisselendirmek suretiyle hak sahipleri ile bunların kanuni mirasçılarına satabilecek. Veya hak sahiplerinin haklarını karşılayarak kendisi değerlendirebilecek, kentsel dönüşüm projeleri yapabilecek.

KİMLER HAK SAHİBİ SAYILACAK?

Yasanın yürürlüğe ginnesinden önceki kadastro tutanaklarına göre 2B alanlarını kullandıkları belirlenen kişiler, belirlenen satış bedeline itiraz etmemek kaydıyla hak sahibi sayılacak.

HAK SAHİPLİĞİ İÇİN BAŞVURU

Kadastro tutanakları, yasa yürürlüğe girdikten sonra güncellenecek. Başvurular, hak sahipliği durumuna göre 3 ile 6 ay içinde yapılacak.

HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ Mİ?

2B yasası konusunda en önemli çalışma, hak sahiplerinin belirlenmesiydi. Aylarca yapılan çalışmalar sonucunda simsarların devreye girmemesi için hak sahipleri önceden belirlenmiş bulunuyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

2-B arazilerini almak isteyenlerin, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurularını yapmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Arazileri ya da arsaları 2B kapsamında olanlar, illerde defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvuracak.

TARIM ARAZİLERİ DIŞINDA KALANLAR İÇİN NASIL BİR PROSEDÜR UYGULANACAK?

Artık kırsal kesim olmaktan çıkmış, üzerinde tarım yapılmayan ve hatta üzerinde yapılaşma bulunan araziler ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen taşınmazlar, varsa hak sahipleri ve haklan da belirtilmek suretiyle bedeli karşılığında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilebilecek. TOKİ, devraldığı taşınmazları hisselendirmek suretiyle hak sahipleri ile bunların kanuni mirasçılarına satabilecek. Veya hak sahiplerinin haklarını karşılayarak kendisi değerlendirebilecek, kentsel dönüşüm projeleri yapabilecek.

KANUN HANGİ SÜRELERİ KAPSAYACAK, YANİ AF SINIRI NE OLACAK?

Kanunla af sınırı, 2B yasası ilk çıktığında 1981 olarak belirlenmişti. Fakat tepkiler üzerine bu sınır 2002 yılına çekildi. Yani kişilerin 2-B affından yararlanarak hak sahibi olabilmesi için, söz konusu yerlerden belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içinde olanların 31 Aralık 2007’den önce 5 yıl süreyle (2002’den itibaren) yerleşim yeri olarak kullanılması, satış tarihinde de kullanılıyor olması gerekecek. Bu tarih bir önceki taslakta 1981 olarak belirlenmişti. (Bu maddenin özellikle Sultanbeyli, Çavuşbaşı gibi işgal altındaki orman arazileri üzerine kurulan yerleşimleri kapsadığını anımsatalım.)

BELEDİYE MÜCAVİR ALANLARI DIŞINDA OLAN 2B ARAZİLERİ İÇİN SINIR NEDİR?

Belediye ve mücavir alan sınırlan ile köy sının dışında olanlarda da aynı tarihten önce, yani 2007’den geriye doğru beş yıl boyunca tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarımsal amaçlarla kullanılması şartı aranacak.

YAPILAŞMA OLAN 2B ARAZİLER NASIL ÇÖZÜLECEK?

Maliye’ye geçen ve üzerinde yapılaşma olan taşınmazlardan 400 metrekareye kadar olanlar işgalciye rayiç bedelle satılacak.

SATIŞ BEDELİ NASIL TESPİT EDİLECEK?

Tasarıyla, 2B arazilerinin satış fiyatlarının esas alınacak rayiç bedel mi? ‘emlak bedeli mi?’ tartışmasına son nokta konuldu. Hükümet tarafından üzerinde uzun süredir üzerinde çalışıldıktan sonra TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa taslağının adı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi.” Buradaki en önemli konu 2B arazilerinin hangi bedelle satılacağıydı.

BELEDİYE MÜCAVİR ALANLARINDA BEDEL NE OLACAK?

Yasaya taslağına göre taşınmaz, belediye ve mücavir alan içindeyse, bin metrekareye kadar olan kısmı rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üstünden satılacak. Bin metrekareyi aşan kısım içinse rayiç bedel üstünden rakam belirlenecek.

BELEDİYE MÜCAVİR ALAN DIŞINDAKİ 2B LERDE BEDEL NE OLACAK?

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmazlar için rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden rakam belirlenecek.

İSTANBUL’UN 2B PANORAMASI

İstanbul’da 2-B araziler en düşük olan 2 bin 515 hektarla Beykoz ilçesinde. Beykoz’u sırasıyla bin 528 hektarla Çatalca ve bin 375 hektarla Şile izliyor.

İstanbul Defterdarlığı koordinasyonunda Tapu Kadastro ve Milli Emlak Bölge Müdürlükleri’nin İstanbul’da görevlileri İstanbul’da 19 ilçede yapılan çalışmalar sonrasında 10 bin hektar 2-B tespit etti.

Tespit edilen arazilerin 990 hektarlık bölümünü ‘eylemli orman’ olarak tanımlanan ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne devredilerek ormanlaştırılacak alanı kapsıyor. Kanunun çıkarılması ile birlikte İstanbul’da 2-B kapsamında satışı yapılması planlanan arazi miktarı ise 9 bin 347 hektarlık bir alanı teşkil ediyor.

Tespit çalışmaları sonrasında 19 ilçede, 70 bin parselde 103 milyon metrekare 2-B arazisi olduğu belirlendi.

İstanbul’da tespit edilen 2-B arazileri Avrupa Yakası’nda Sarıyer ilçe sınırları içinde Fatih Ormanları’nın bulunduğu bir kısım, Şişli ilçesinde Ayazağa çevreleri, Eyüp ilçesinde Göktürk, Kemerburgaz çevrelerinde bulunuyor. Anadolu Yakası’ndaki araziler ise Beykoz’un Çavuşbaşı, Ümraniye’de Dudullu ve Tepeüstü bölgeleri, Çekmeköy’de Alemdağ ve Ömerli mahalleleri, Sultanbeyli’nin tamamı ile birlikte Şile’de Ağva, Kabakoz ve Göçe bölgeleri 2-B arazilerinin yoğunlukla bulunduğu alanlar olarak belirlendi.

2B’LERI ALMAK İSTEYENLER NASIL ÖDEME YAPACAK?

Tasarıya göre, mücavir alanlar içindeki 2B arazilerini almak isteyenler 2 bin TL, mücavir alan dışındaki 2B arazilerini almak isteyenler bin TL peşinat verecek.

TAKSİT OLACAK MI?

Mücavir alan içindeki arazilerde 3 yıl için 6 taksit, mücavir alan dışındaki arazilerde 4 yıl için 8 taksit imkanı sunulacak.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Büyükşehir sınırları içindeki satışta peşin ödeme yapmak isteyenlere yüzde 20 indirim yapılacak.

TAKSİTLİ SATIŞLARDA FAİZ UYGULANACAK MI?

Vadeli satışlarda vadeler yasal faiz üzerinden belirlenecek.

PARASI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

2B kapsamında olııp da üzerinde bulunduğu araziyi alamayacak durumda olan vatandaşlar için bankaların 2B kredisi verme konusunda hazırlıklar yaptığı bildiriliyor.

HANGİ ÖDEME KOŞULLARIYLA TAPU ALINABİLECEK?

Peşin ödemeler ile bedeli karşılayacak banka teminatı verilmesi veya arazinin Hazine’ye ipotek edilmesi halinde tapu hak sahibine devredilecek.

SATIŞ İŞLEMLERİ NETİ KADAR SÜRECEK?

Satış işlemleri, başvum tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanacak. Böylece uzun yıllardan bu yana devletin kanayan yarası olan bir sorun çözüme kavuşturulmuş olacak. Depremin panzehiri olarak adlandırılan kentsel dönüşüm için de düğmeye basılmış olacak.

YASA ORMAN ARAZİLERİNİN TALAN EDİLMESİNİ TEŞVİK Mİ EDİYOR?

Yasa geçmişte orman arazisi olan ancak günümüzde bu işlevini yitiren yerleri içerdiği için var olan ormanların talan edilmesi anlamına gelmiyor. Yasayla elde edilecek olan gelirle yeni orman alanlarının yaratılacak olmasına yapılan vurgu da bu konudaki endişelerin giderilmesini amaçlıyor.
İSTANBUL GİBİ BÜYÜK KENTLERDE YENİ ARAZİLERİN AÇILMASI GÜNDEME GELECEK Mİ?

2B Yasası işgal edilmiş ve orman vasfını yitirmiş alanları içerdiği için yeni alanların imara açılması söz konusu olmayacak. Aksine yasadan sonra onııan arazilerinin korunması güvence altına alınacağı söyleniyor.

“Tedbir alınmalı”
“2B Yasası’nın çıkması veya netlik kazanması, bundan sonra nelerin yapılacağının bilinmesi açısından güzel bir gelişme. Ancak bizim için daha önemli olan tekrar 2B yasalarının çıkmaması ve bunun için önlemlerin alınması.

Çünkü her çıkan yasa, af anlamını taşıdığı için ormanlarımızın gelecekte de benzeri saldırılara açık kalmasına neden oluyor. Beklentim 2B yasası sonucu elde edilecek gelirin önemli bir kısmının kentsel dönüşüm için harcanması, bir o kadar miktarının da orman alanlarının bakımı iyileştirilmesi, yangın yollarının ihya edilmesi için orman müdürlüklerine kaynak olarak aktarılmasıdır.”

Kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla yeni konut alanlan ortaya çıkmış olacak.

ÜZERİNDE ÇOK KATLI BİNALARIN YAPILMIŞ OLDUĞU ARAZİLERDEKİ HAK SAHİPLİĞİ NASIL OLACAK?

Yasanın uygulaması sürecindeki en ciddi sorunların yaşanması beklenen konu bu. Çünkü halen özellikle Sultanbeyli, Beykoz, Çavuşbaşı gibi bölgelerde buna benzer çok sayıda parsel var ve bu parsellerin üzerinde yer yer 7-8 kata ulaşan yapılar bulunuyor. Bu binalardaki her daire de değişik kişilere satılmış olabiliyor. Bu duaımda ne yapılacağına ilişkin prosedür şöyle işleyecek. Örneğin böyle bir bina 400 metrekarelik bir alana yapıldıysa, bu alanın rayiç bedeli belirlenecek ve her kat malikine dairesinin büyüklüğü ölçüsünde bölüştürülerek ödeme yapılması istenecek.

“2B yasasının çıkmasıyla birlikte suyun dışındaki balık suya geri döndüğünde nasıl mutlu olacaksa 2B sahipleri de öyle mutlu olacak. Alemdağ, Sultanbeyli gibi yerlerde 2B arazisi çok yoğun buralarda arazilerin bir kısmı işgalcilerden üçüncü şahıslara geçmiş.

Yasanın çıkmasıyla birlikte devletin yıllardan beri kanayan bir yarası kapanacak ve 20-30 milyar dolar arası bir gelir elde edilecek. Bu konu hukuken, vicdanen ve manen mutlaka çözülmesi gereken bir konu.

Türkiye’nin bir kamburu ortadan kalkacak. Sanıldığı gibi vatan toprakları satılmayacak zaten işgal altında olan yerler hak sahiplerine satılacak.”

“Bir yara kapanacak’

“2B yasasının çıkmasıyla birlikte suyun dışındaki balık suya geri döndüğünde nasıl mutlu olacaksa 2B sahipleri de öyle mutlu olacak. Alemdağ,

Sultanbeyli gibi yerlerde 2B arazisi çok yoğun buralarda arazilerin bir kısmı işgalcilerden üçüncü şahıslara geçmiş.

Yasanın çıkmasıyla birlikte devletin yıllardan beri kanayan bir yarası kapanacak ve 20-30 milyar dolar arası bir gelir elde edilecek. Bu konu hukuken, vicdanen ve manen mutlaka çözülmesi gereken bir konu.

Türkiye’nin bir kamburu ortadan kalkacak. Sanıldığı gibi vatan toprakları satılmayacak zaten işgal altında olan yerler hak sahiplerine satılacak.”

BU ARAZİLER KENTSEL DÖNÜŞÜME ALINIRSA NE OLACAK?

Diyelim ki Maliye Bakanlığı, üzerinde çok katlı yapıların bulunduğu 2B arazilerinin de bulunduğu bir bölgeyi kentsel dönüşüm için TOKt’ye devretti. Bu durumda kat malikleri önce Maliye’den bu araziyi satın almış olacaklar. Daha sonra da çok hisseli 2B arazileri üzerindeki kat maliklerine TOKt iki öneriyle gelecek. Ya arazileri karşılığında nakit ödeme yapacak, ya da eğer binanın bedeli karşılıyorsa bir daire alabilecek. Eğer hak sahibi önerilen daireden daha büyük daire istiyorsa bunun da farkını ödeyerek sahip olabilecek.

“Husumet sona erecek”

“2B yasasının çıkması inşaat sektörüne olumlu yansıyacak. Şu anda arazi sıkıntısı yaşanıyor. Yasa ile birlikte yeşili, doğası, sosyal alanları bol projeler yapma fırsatı sunulacak. Deprem kuşağında olan Türkiye’de sağlam yapılaşmanın da önü açılmış olacak. Devletin kontrolünde daha disiplinli yapılaşmayı yönlendirecek. Yıllardan beri kanayan bir yara bu yasa ile birlikte iyileştirilmiş olacak.

Artık herkes uzun yıllardan beri sahip olduğu ama hukuken sahip olamadığı yerinin sahibi olabilecek. Böylece devletle vatandaş arasında yıllardan beri süren husumet sona erecek.”

MALİYE ELDE EDİLEN GELİRİ NASIL KULLANACAK?

2B arazilerinin satışından sağlanacak gelir bütçeye aktarılacak. Yeni orman alanlarının kurulmasında da bu gelirden faydalanılacak. Söz konusu gelirin diğer kurumlara ödenek olarak da aktanlabilmenin yolu açık tutuluyor yeni yasaya göre.

Veysel Eroğlu, 2B satışından gelecek gelirin kullanılacağı yerleri şöyle özetledi: “Satılan arazini iki katı kadar alana orman yapacağız. Onnan köyIiilerinin desteklenmesinde kullanacağız. Geri kalana çarpık kentleşmenin önlenmesi için kentsel dönüşüm harcamalarına gidecek.

2012 yılının sonuna kadar bitireceğiz. Değeri düşük olan arazilerin satışı belki 2013’e kalır.”

TÜRKİYE’DE TOPLAM KAÇ HEKTAR 2B ARAZİSİ BULUNUYOR?

Orman niteliğini tam olarak kaybetmiş tarla, bağ, zeytinlik ve mera gibi arazilerle kent, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 2B arazilerinin toplam yüzölçümünün yaklaşık 410 bin hektara ulaştığı da kaydediliyor. Söz konusu alanların, orman sınırları dışına çıkartıldıkları tarihler itibariyle yaklaşık 10-30 yıldır herhangi bir bedel ödenmeksizin kullanıcıların tasarrufunda bulunduğu da ifade ediliyor.

2B KAPSAMINDA EN ÇOK HANGİ İLLERDE VE NE KADAR ARAZİ BULUNUYOR?

TSKB verilerine göre, Türkiye genelinde en çok 2-B arazisi 45 bin 548 hektar ile Antalya’da. Antalya’yı 39 bin 287 hektar ile Mersin, 34 bin 887 hektar ile Balıkesir, 31 bin 706 hektar ile Ankara izliyor. Sanılanın aksine en çok 2B arazisi İstanbul’da bulunmuyor. İstanbul’da 18 bin 233 hektar 2B arazisi bulunuyor. Antalya, Balıkesir, Ankara, Mersin, Muğla ve Sakarya en çok 2B arazisi bulunan iller olarak öne çıkıyor. Hiç 2B arazisi olmayan iller de var. Mardin, Şımak, Hakkari, Van, Ağrı, Erzuaım, İğdır, Kars, Ardahan’da bu kapsamda arazi yok. En az 2B arazisi ise 2 Hektar ile Muş’ta bulunuyor.

İSTANBUL’DA KAÇ PARSEL 2B ARAZİSİ VAR?

2B arazilerinin önemli bir bölümü İstanbul’da bulunuyor.

Sadece İstanbul’daki 2B arazilerinden 16 milyar TL gelir bekleniyor.

Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, İstanbul genelinde yaptıklan çalışmalar sonucunda 19 ilçede 66 bin 893 adet 2B parselinin tespit edildiğini, 103 bin dönüm 2B arazisini kayda aldıklarını söylüyor.

İSTANBUL’UN ÖNDE GİDEN İLÇELERİ?

İlçe sıralamasında en fazla 2B arazisinin bulunduğu ilçe 20 bin 500 adet 2B parseliyle Beykoz. Ümraniye 12 bin 936 parselle ikinci sırada, Sultanbeyli 15 bin 653 parsel ile üçüncü sırada yer alıyor. İstanbul genelinde 3 bin 748 arazi eylemli onnan olarak kayıtlara geçirildi, ilçesinde en az 2B arazi yer alan ilçe ise 8 adetle Kiiçükçekmece olurken, Şişli’de 212 adet parsel 2B olarak belirlendi. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2B

kapsamında olan tüm arazi ve taşınmazlar tek tek incelenirken, dava konusu olan veya itirazlı parseller değerlendirme dışında kayda alındı.

BÜYÜK KENTLERDEKİ 2B ARAZİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ TAHMİNEN NE KADADIR?

Büyükşehirlerdeki 2B alanları, 260 bin futbol sahası büyüklüğüne eşit olarak kabul ediliyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departman Yöneticisi Mehmet Aslan, İstanbul’da 2B arazilerinin büyük bir bölümünün kuzey yönünde dağılım gösterdiğini, en fazla arazinin Beykoz, Çatalca, Şile ve Silivri’de yer aldığını söylüyor.

2B ARAZİLERİNİN ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA İŞLEMLERİ TÜMÜYLE TAMAMLANDI MI?

Tasarının gerekçesinde, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin büyük bölümünde orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin tamamlandığı, Hatay ile İstanbul arasında kalan kıyı illerinde orman sınırları dışına çıkarılan alanın yüzölçümünün yaklaşık 190 bin hektara ulaştığı bildirileli. Gerekçede bu alanların, narenciye ve muz yetiştiriciliği, zeytinlik, seracılık, toplum yerleşim yerleri ve sanayi alanları gibi amaçlarla kullanıldığı ifade edildi.

2B ARAZİLERİ ÜZÜRENDEKİ KAMU BİNALARI NE OLACAK?

TBMM’ye sevk edilen 2B arazilerinin satışım öngören tasarının hazırlık sürecinde ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Onnan vasfını yitiren arazilere yerleşenler arasında çok sayıda kamu kuruluşu bulunuyor. Sahipleri belirlenen 410 bin hektar 2B arazisinin, 110 bin hektarında kamu binaları yer alıyor. Dolayısıyla satış işlemleri sadece 300 bin hektar arazi üzerinden yapılacak. 2B arazilerinin 110 bin hektar alanı resmi kurum, okul, kamu binaları, belediye binaları ve yol var.

LEVENT GÖKMEN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

9 Yorum

 1. Slm ben seval adlı yazıcı 2013 debi soru sormak amaçlı sizemsal yazmisiz anem adına soru sormsuz 2 b hakkında ve cevap vermeniz için numara vetmişim p yazıyı kaldırır misiniz lütfen numarayı gören aramış rahatsızlık duyuyor annem bu konudan çok lütfen siler misiniz bizim için

 2. Merhabalar

  Beninde Sultanbeylide Turgut Reis Mahhallesinde 2B kapsamında evim var.Belediye şuan bize sizin evin bulunduğu yerde imar planı var diyor ve okul yapacağını söylüyor.Bizim gibi birçok insan mağdur durumda,halbuki okul yapacak okadar boş yer varki mahallede .Bu durumda ne apmalıyız,haklarımızı nasıl aramalıyız?

 3. köy okulu kullanılmamaktadır okulun bulundugu araziyi satın almak istiyorum neyapabilirim

 4. mehmet ali özcan bey beni ararsanız bu konuyu bir konuşalım.
  tel.5054541973

 5. mersin silifkede benim tarlam kadostra ölçümünde tarlamı 2b olrak çıkardılar fakat bedelini ödemek istedim senin tarla ormana meyilli dedi milli emlak ne yapabilirim tarlam toplam 30 dönüm bana çıkan 2b 4 dönüm ve bunun içinde hiç çam ağacı yok şu an tarlam elimden ve mağdurum

 6. orman köyü olupta 2b arazisi cıkmadı bunu nereye müracat edelim orman vasvını yıtırmıs arazileri almak istiyorum

 7. selam ben kasabada oturuyorum 2b arazimin tapusunu alınca ev yapabilirmiyim te

 8. ben ist sultanbeyinde 28 senedır oturuyorum
  mecidiye mah adana cad no 18
  burada adana cad bir sira arsalar 2 b kapsamına alınmadı
  bir türlü nedenını anlıyamadık
  mahkemeye baş vurduk red cevap aldık
  ben okul yerın nili eyitime benım imzamla verdım
  okul yapıldı
  canı yerı verdım yapıldı beledıye kuruldu kurulalı tüm vergılerı verıyorum eletırık su doğalgaz telefon tüm ıhtıyaclarımız verıldı yolumuz 20 seden berı asvalt yaıldı caddemız belı ve beledıye tarafından arazı ev tespıtı yapıldı
  ama ne hıkmetse bu bir sıra evlerı 2 b dışında bırakıldı
  bu nasıl adalet
  bu yerlerımız 2 b girmesı için neyapmalıyız yardımcı olmanız rıca edıyoruz
  tel 0535 770 74 13
  beledıye halen bana msg atıyor emlak borcumu ıstıyor
  madem orman neden ıstıyorsun 20 senedır benden vergısını alıyorsun
  madem orman dı burası neden 20 sene önce buraya bına yapmamı bıraktın
  arsayı aldım beledıye bunu onayladı nasıl kanundur yaw

 9. Çok iyi güzel yazmışsınız da. Bizleri oralarda işgalci diye nitelendirenler oralara belediyeleri ne diye kurdular ? hamidiye mahallesi muhtarı bizim mahalle 2B ye girmiyor dedi bu nasıl oluyor ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu