Kariyer ve İş

Bankalardan yurtdışında kariyer fırsatı

Türk bankaları yurtdışındaki şubelerine veya global ortağın dünyaya yayılmış birimlerine çalışanlarını transfer ediyor. Transferler arasında CEO da var, şube müdürü ve uzman da. En önemli şart iyi derecede İngilizce bilmek…

SON yıllarda Türkiye dünyaya her gün artan sayıda bankacı ihraç ediyor. Üstelik genel müdür vc CEO düzeyinde… Bunların bir kısmı gazetelerin sayfalarına da yansıdı. Ancak kimsenin dikkatini çekmeyen konu daha alt kadrodaki hızlanan transferler. Bazı bankalar gerekli şartlan sağlayan şube müdürleri ve uzmanlarının bile yurtdışma transferlerine kapı açmış durumda. Yani bankacılar bugün herhangi bir semtteki şubenin müdürü iken ertesi gün Hong Kong, New York, Dubai veya Londra gibi dünyanın finans merkezlerinden birinde çalışma imkanına kavuştu.

BANKALAR DESTEKLİYOR

Artan transferlerin en temel nedeni ise bankaların son yıllarda değişen insan kaynakları politikası. Burada amaç potansiyeli yüksek çalışanların farklı kültürlerde deneyim kazanması, kendi ülkesindeki bankacılığı ve yetkinliği aktarabilmesi ve dolayısıyla bankadaki bir sonraki görevine hazırlanması olarak özetleniyor. Bu nedenle bankalar, gerekli şartları sağlayan çalışanlarının yurtdışı iştiraklere veya global ortağın uluslararası teşkilatlarında görev almasını adeta teşvik ediyor.

Yurtdışı transferlerde ise son dönemde iki farklı yöntem uygulanıyor. Birincisi, uzun süreli transferler. Bunlar genellikle daha üst kademelerde gerçekleşiyor ve yıllarca sürebiliyor. İkincisi ise, altı ay gibi görece kısa süreli oluyor. Bunlardan bazıları proje bazlı oluyor ve müdür veya uzman gibi daha alt kadroları kapsıyor.

İNGİLİZCE ŞART

Bu transferler için bankaların personelinde aradığı en önemli şart ise iyi derecede İngilizce bilmesi. Tabii transfere konu olan alana ilişkin sektördeki tecrübesi ve uzun süreli ülke değiştirmeye engelinin bulunmaması yani, mobilite imkanı da aranıyor.

Bankalardan edindiğimiz bilgiye göre, bugün Türkiye’deki tüm bankalar bu şartlan sağlayan personelin hangi birimde olduğuna bakmaksızın yurtdışına süreli, proje bazlı veya uzun dönem transferine son derece sıcak bakıyor. Biz de bu hafta sayfalarımıza çalışanlarına yurtdışında kariyer fırsatı sunan bazı bankaları taşıdık. Özellikle gençler için büyük önem taşıyan yurtdışı transferler için gereken şartları, bankaların personeline sağladığı ek imkan ve eğitimleri araştırdık.

Evcil hayvan bile unutulmuyor

Bankalar yurtdışı atama imkanına kavuşan personeline her konuda destek olmaya çalışıyor. Özellikle çalışma vizesi, çalışılacak olan ülkeye transfer, konaklama gibi pek çok alanda banka birebir destek sağlıyor. Ayrıca büyük maliyetlere neden olan taşınma sürecindeki maliyetler de bankalar tarafından karşılanıyor. Yine bu kapsamda yurtdışında çalışan personellerinin izinlerini Türkiye’de geçirmeleri için maddi destek de sağlanıyor. Bunun dışında birçok banka sadece çalışanını değil çalışanının ailesini de unutmuyor. Örneğin HSBC, çalışanlarının çocukları için okul alternatifleri sunuyor, eşleri için kariyer desteği sağlıyor, hatta evcil hayvanlarının transferlerini planlıyor. Bu arada personelinin bu ülkeye uyum sağlayabilmesi için o ülkeye atanmadan önce bir dizi eğitim de veriliyor. Dil kursu, kültürel uyum eğitimi, vergi sistemi eğitimi bunlardan bazıları.

GARANTİ BANKASI
BBVA’YA TRANSFER İMKANI

Garanti Bankası çalışanları gerek Garanti Bank International, gerek Garanti Bank Romanie gibi yurtdışı iştirakleri veya global ortağı BBVA’nın çok uluslu teşkilatlarında görev alabiliyor. Bankanın geniş organizasyon yapısının ve global stratejisinin çalışanların transferlerini teşvik edici yönde olduğunu söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüziin, “Yurtdışı transferleri, BBVA’nın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde global kültürün yaygınlaşması, iş stratejilerinin uyumlanması ve çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlaması adına son derece faydalı buluyoruz. Çalışanlarımızı en uygun pozisyonda, doğru yer ve zamanda konumlandırırken uçtan uca tüm transfer sürecinde çalışan memnuniyetini en yüksek seviyede gerçekleştirecek süreçler ve çözümlere odaklanıyoruz. Farklı ülkelerdeki bilgi, uygulama ve değerlerin deneyimlenmesi, global liderler yetiştirmek adına stratejik önem taşıyor” diyor.

Garanti Bankası, BBVA’ya sadece personel ihraç etmiyor aynı zamanda personel ithalatı da yapıyor. Yurtdışı iştirakleri ve bankanın Ispanyol ortağı BBVA’ya genel müdür, müdür, yönetici ve orta düzey yönetici pozisyonlarına hem gcçici süreli hem de kalıcı transferler yaptıklarını hatırlatan Tüzün, bankanın transfer politikası hakkında şunları söylüyor:

“Benzer şekilde Bankamızda da yönetim kurulu üyesi, direktör ve yönetici gibi pozisyonlarda çalışan yabancı çalışanlarımız bulunuyor. Yurtdışı transfer sürecinde herhangi bir özel eğitim veya staj sürecimiz yok. Ancak proje bazlı çalışmak üzere altı aya kadar değişen farklı sürelerde geçiş fırsatlarımız var.” Garanti Bankası çalışanlarının yurtdışında görev alması için sağlaması gereken kriterler ise talep ettikleri pozisyonlara göre farklılık gösteriyor. Kurum politikalarının çalışanlara yurtdışında çalışmayı teşvik edici yönde olduğunun altını çizen Tüzün, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Çalışanlarımızın yurtdışında çalışmak üzere mobilitesinin olması, BBVA’nın görev ve pozisyon özelinde belirleyeceği ve her göreve göre farklılaşan kriterleri sağlaması gerekiyor. Genel bir kriter seti olmamakla birlikte, transferi söz konusu olan kişinin farklı bir ülkede çalışabilecek düzeyde yabancı dile hakim olması ve mobilitesinin olması temel kriter olarak ön plana çıkıyor. Tüm iş birimlerinden yurtdışına transferlerimiz oluyor. Hedefimiz herhangi bir alana yoğunlaşmaktan ziyade tüm başlıklarda transferleri karşılıklı olarak artırmak.”

YAPI KREDİ
GENİŞLETME KARARI ALDI

Yapı Kredi dokuzu yönetici sıfatında olan toplam 50’ye yakın çalışanına yurtdışında çalışma imkanı sağladı. Bankanın hem ana hissedarı UniCredit’in yurtdışı ofislerinde hem de bankanın yurtdışındaki iştiraklerinde görev alan çalışanlar bulunduğu bilgisi veren banka, yurtdışına eleman transferi işleyişine ilişkin şu bilgiyi veriyor:

“Yurt dışı görevlendirmelerimizi, birkaç farklı başlık altında yürütüyoruz. Bunlardan ilkini üst yönetimde görev alan yöneticilerimizin transferleri oluşturuyor, ikinci olarak müdür ve uzman pozisyonlarındaki çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek için onlara yurtdışmda proje bazlı kısa süreli görevlendirmeler yapıyoruz. Üçüncü olarak deneyimli çalışma arkadaşlarımız için uzun süreli görevlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Görevlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza gerektiği durumlarda, transferleri öncesi bankada farklı görevlerde kısa süreli rotasyonlar planlıyor ve onları yeni görevlerine hazırlıyoruz.”

Son yıllarda, uluslararası deneyim elde etmenin artan önemi nedeniyle banka bünyesinde bu imkanları genişletme kararı aldıklarım açıklayan banka, kurum politikası hakkında şu bilgiyi veriyor: “Bu gelişmelerden yola çıkarak hem çalışma arkadaşlarımıza deneyim kazandırmak, hem de bankamızdaki iyi uygulamaların paylaşılması ve yurtdışmda da değerlendirilmesi hedefiyle, çalışma arkadaşlarımıza yurtdışmda çalışma imkanı sağlamaya odaklandık. Performansı ve potansiyeli yüksek çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimine katkı sağlamak adına görevlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz.”

HSBC
YURTDIŞI İÇİN PLATFORM KURDU

Dünya genelinde 67 ülkede faaliyet gösteren HSBC tüm çalışanlarına Londra’dan Hong Kong’a, Dubai’den New York’a kadar geniş bir coğrafyada çalışıp deneyim kazanma olanağı sağlıyor. Uluslararası kariyer yolculuğunu çalışanların gelişimine yönelik sundukları en önemli fırsatlardan biri olarak gördüklerini söyleyen HSBC Türkiye tnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin Aydoğan, “Bankamızda görev alan her seviyedeki çalışanımız, kariyer planları doğrultusunda HSBC bünyesinde diğer ülkelerdeki kısa ve uzun süreli pozisyonları değerlendirebiliyor” diyor.

Banka faaliyet gösterdiği uluslararası pazarlarda açılan pozisyonları grup genelinde tüm çalışanların erişebildiği bir platform kanalıyla duyuruyor. İlgilenen tüm çalışanlar ise başvurularını yine bu sistem üzerinden yapıyor. Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bankamızda uluslararası pozisyonlara yerleşmede iş kolu ve fonksiyon bazında herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Farklı seviyelerde çalışanlarımız ağırlıklı olarak Küresel Piyasalar, Kurumsal Bankacılık, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Mali Suçla Mücadele ve Mevzuat Uyum gibi departmanlarda yerel kontrat veya görevlendirme ile yurtdışmdaki pozisyonlara transfer oldu.”

Son iki yılda toplam 25 çalışanın uluslararası kariyer yolculuğuna çıktığını söyleyen Aydoğan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Farklı seviyelerde uzman ve yöneticiler İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, ABD, Hong Kong, Hollanda ve Almanya’da yerel çalışan statüsünde; Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı gibi çeşitli kademelerdeki yönetici seviyelerinin yanı sıra uzman, analist gibi daha teknik pozisyonlarda görevlerine devam ediyor. Ayrıca iki çalışma arkadaşımız STA olarak adlandırdığımız kısa süreli görevlendirme kapsamında halen yurtdışmda bulunuyor.” HSBC yurtdışı görevlendirme imkanı sağlanan personelin bu ülkeye gidişi, kendisinin ve ailesinin yerleşmesine her aşamada destek oluyor. Aydoğan bu konuda da şu bilgiyi veriyor:

“Yurtdışı atamalarımız da, çalışma vizesi, transfer ve konaklama gibi pek çok alanda çalışanlarımıza destek sağlıyoruz. Çalışanlarımıza, yaşayacakları ülkeye uyum sağlayabilmesi için dil kursu, kültürel uyum eğitimi, vergi sistemi eğitimi sağlarken, çalışan çocukları için okul alternatiflerinin sunulması, eşleri için kariyer desteği, evcil hayvanları için transfer olanakları gibi çok detaylı tasarlanmış destek paketlerimiz de mevcut.”

KUVEYT TÜRK
TAŞINMA PARASI DA ÖDENİYOR

Kuveyt Türk bugüne kadar çalışan ve yönetici düzeyinde toplam 36 çalışanına yurtdışı birimlerinde görev verdi. Kurum olarak banka çalışanlarının yurtdışı teşkilatlarında ve organizasyonlarında görev almalarına her zaman destek verdiklerini söyleyen Kuveyt Türk ÎK, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, “Bu kapsamda, ana ortağımız Kuwait Finance House için Kuveyt’e, iştirakimiz KT Bank AG için Almanya’ya ve yurtdışı şubemiz Bahreyn’e giden çalışanlarımız oldu ve hali hazırda oluyor” diyor. Yurtdışına genel müdür düzeyinde görevlendirme bile yaptıklarını söyleyen Sel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurtdışında görev alan arkadaşlarımız çeşitli pozisyonlarda başarılı işlere imza atıyor. Bu zamana kadar, genel müdürlük tarafından pazarlama, operasyon, ürün geliştirme, bilgi teknolojileri ve Hazine ekiplerine, şubelerimizden ise satış tarafına transfer ettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bunun yanı sıra yurtdışında şube müdürü olarak görev alan çalışanlarımız da var. Özellikle Almanya’daki şubelerimiz kurulurken Türkiye’deki arkadaşlarımız yönetici ve müdür seviyesinde önemli görevler üstlenerek yeni çalışma bölgelerine gittiler.

Almanya’daki KT Bank AG’ye olan transferler çoğunlukla terfi şeklinde oldu, diğer bir ifadeyle bir üst unvana atandılar. KT Bank AG Genel Müdürümüz Ahmet Kudsi Ars lan, İstanbul’dayken grup müdürüm üzdü, Almanya’da ise genel müdür olarak çalışmalarını devam ettiriyor.”

Kuveyt Türk yakın dönemde yurtdışına yeni eleman transferleri yapmaya hazırlanıyor. Sel’in verdiği bilgiye göre, yakın dönemdeki transferler ağırlıklı finansal kontrol, krediler ve Kuveyt Turk şube kadrolarından olacak.

Banka, personelinin yurtdışına transferine imkan sağlamanın yanı sıra maddi anlamda da destek sunuyor. Sel, yurtdışına transfer olan personelin taşınma sürecinde sundukları destekler hakkında ise şunları söylüyor: “Hem kendilerinin hem de ailelerinin taşınma sürecinde maliyetlerini karşılıyor, izinlerini Türkiye’de geçirmeleri için maddi destekte bulunuyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimleri için eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimler hem Türkiye’de hem de ilgili yurtdışı iştiraklerde veriliyor. Çalışanlarımızın kısa veya uzun dönem görevlendirmelere yönelik imkânlar tanıyoruz. Bunun için cn önemli kriterlerimiz ise, transfere söz konusu olan sektör tecrübesi ve yabancı dil. Ürün geliştirme, operasyon merkezi, bilgi teknolojileri, hazine grubu ise yurtdışı transferlerimizin başında geliyor.”

ING BANK
SUBE ÇALIŞANINA DIŞ GÖREV

Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya’da toplamda 40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu çok sayıda Türk çalışanına bu ülkelerde görev verdi. Grup için ING Türkiye’nin, artık bir yetenek havuzu haline geldiğini söyleyen ING Bank tnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen, “Üst ve orta kademelerde 2014 yılından bugüne 105 çalışanımız, kısa ve uzun dönemli olmak üzere, ING Grubu ülkelerinde görevlendirilerek yurtdışma gönderildi. Geçtiğimiz iki yılda, aralarında CEO ve global başkanların yer aldığı altı üst düzey transfer gerçekleştirdik” diyor.

özen’in verdiği bilgiye göre, geçen yıl, Türkiye’de CFO görevini yürüten Alp Sivrioğlu, ING Hollanda’ya CFO olarak atandı. Yine geçen yıl, KOBİ ve Bireysel Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı Murat Sarı Bireysel Krediler Global Başkanı olarak; Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı olarak ve İnsan Kaynaklan Genel Müdür Yardımcısı Seçil Refik ING Grubu İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi Değişim Yönetimi ve İletişim Direktörü olarak ING Hollanda’da yeni görevlerine başladı. Bu yılın başında ise ING Türkiye de Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Barbaros Uygun, Avusturya CEO’su olarak atandı. Son olarak, 2018 Temmuz ayında yurtdışma transfer olan yöneticilere, altı yıldır ING Bank Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev alan İlker Özdemir eklendi. Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkanı olarak atandı.

Bu arada banka 2017 yılında bankacılık sektöründe görülmeyen yeni bir uygulamaya da imza attı. Bu kapsamda Türkiye’deki şube müdürlerinden bazılarını belli bir süre için yurtdışma gönderdiklerini söyleyen özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şube çalışanlarımız arasında yurtdışma transfer olan ilk isim olan Sefaköy Şube Müdürümüz Ayhan Ayaz, bir yıl süre ile Amsterdam’da görevlendirildi ve ING Grubu’nda Müşteri Deneyiminden Sorumlu İş Analisti olarak çalışmaya başladı. İnanıyorum ki bu arkadaşımızı başka arkadaşlarımız da takip edecektir. ”

ING Bank ayrıca yeni mezun gençlere de global iş fırsatları yaratıyor. Bu kapsamda banka her yıl ING Practica adıyla bir kariyer kampı düzenliyor. Özen, bu yıl 10’uncusu düzenlenen kampa ilişkin şu bilgiyi veriyor:

“Artık gelenekselleşen bu kampımızın gençlere sunduğu en büyük fırsatlardan biri, dört yıllık ING Uluslararası Yetenek Programı’na (ITP) katılabilmeleri. Kamp iki gün sürüyor ve iki günün sonunda başarılı olan gençler, ITP’ye dâhil olma hakkı kazanıyor. Bu programla yetenekli gençlere sadece iş değil, dünyaya açılma fırsatı da sağlıyoruz.”

QNB FİNANSBANK
QNB’YE TRANFER İMKANI

2016 yılında QNB ailesinin bir parçası haline gelen ONB Finansbank, bu sayede çalışanlarına da uluslararası kariyer fırsatları sunmaya başladı. Çalışanların QNB’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde ihtiyaçlar dâhilinde çalışma imkânı yakaladığı bilgisi veren QNB Finansbank İnsan Kaynaklan Direktörü Cenk Akıncılar, “Finansçılar yurtdışma çalışmaya giderek gelişim ve tecrübelerine katkı sağlarken, kendi tecrübelerini de katıldıkları ekiplere aktarma şansı buluyorlar. Her seviyeden çalışanımız QNB ailesinde oluşan ihtiyaçlar paralelinde yurtdışmda çalışma şansına kavuşuyor. Kariyerine yurtdışmda devam eden finansçı-larm sayısı artıyor” diyor.

Akıncılar’ın verdiği bilgiye göre, QNB Finansbank bünyesinden bugüne kadar krediler, hazine, yasal uyum, özel bankacılık gibi farklı birimlerden çalışanlar yurtdışma transfer oldu. Finansçıların kariyerine yurtdışmda devam edebilmesinin performanslarının, deneyimlerinin bir sonucu olduğu kadar, bankanın sunduğu eğitim ve gelişim programlarının bir yansıması olduğunu da ifade eden Akıncılar sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zaman teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik eğitimleriyle çalışanlarımızı destekliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim, konferans ve zirvelere katılım sağlayan finansçılar, gelişimlerine daha çok yatırım yapma imkânı yakalıyor. Her anlamda gelişimlerini önemsediğimiz finansçılar kendilerine yaptıkları yatırımlar sayesinde yurtdışmda oluşabilecek fırsatlar için hazır durumda oluyor.”

FİBABANKA
ÖZYEĞÎN’DE EĞİTİM

Fibabanka 2018 yılında bankanın yurt dışı iştiraklerine dört çalışanını transfer etti. Özellikle MT (Management Trainee) gruplar için bu geçişlerin teşvik edici olduğuna dikkat Fibabanka, özellikle de Y jenerasyonunun değişik ortamlar ve çalışma kültürlerini tecrübe etme konusunda çok istekli olduğuna dikkat çekiyor.

Banka, çalışanların bankadaki görev aldıkları pozisyonlara paralel olarak geçişlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle unvan ayrımı olmaksızın her kademeden Fibabanka çalışanı yurtdışı iştiraklere geçiş yapabiliyor. Ayrıca MT gruplara özel eğitim desteği sağlayan banka bununla ilgili Özyeğin Üniversitesi ile de yoğun iş birliği yaptıklarını vurguluyor. Yurtdışı pozisyonlara geçiş için banka öncelikle yabancı dil bilme ve ilgili ülkedeki çalışma kültürüne adapte olma esnekliğini şart koşuyor.

Nuri Murat AVCI / Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği (TÜGİM) Başkanı B House of Human Kurucu Ortağı
“Fintech mentoru olabilirler”

Bankacıların yeni kariyer planlarında mentorluk mutlaka yer alması gereken bir kavram. Gelecekte koçluğun bir meslek olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum . Başkanı olduğum TÜGİM, bankalar ve üniversitelerin girişimcilik üslerinde mentorluk partneri olarak yer alıyor. Aramızda özellikle yurtdışı operasyonlarda görev almış bankacı arkadaşlarımız mevcut. Bankacılık özellikle fintech yazılımları sayesinde her geçen gün evriliyor ve kafalardaki ‘bankacı’ tanımı değişiyor.

Ben, her bankacının geleceğin fintech startup’larının mentoru potansiyelini taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzden farklı bir ülkede bankacılık deneyimi yaşamanın gelecekte kendilerinin fintech mentoru olarak çalışmasına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Müge YALÇIN / MY Executive Kurucu Ortağı
“Yurtdışı kariyeri birkaç basamak ileri taşır”

Küreselleşme ve son yıllarda hızı daha da artan teknolojik gelişmeler birçok sektörde çalışanlar için rekabeti uluslararası düzeye taşıdı. Bankacılık sektörü de bu konuda öncüler arasında yer alıyor. Bu nedenle bankacıların yurtdışı deneyimi edinmesinin, kısa dönem için bile olsa, çok fayda sağladığına inanıyorum. Farklı ülke ekonomilerini ve bankacılık sistemlerini yakından tanıyıp oradaki ekosistemi yaşayarak öğrenmeleri, bankacıların kariyerlerinde muhakkak önemli bir basamak oluyor.

Bu deneyimle, farklı bir ülkenin hukukunu ve regülasyonlarını tanıyorlar. Çok farklı bir müşteri portföyü deneyimi ediniyorlar ve yeni ürün çeşitleri öğrenip bunlar üzerinde çalışıyorlar. Ürün ve hizmetler konusunda tam tersi yönde bilgi ve tecrübe akışı da oluyor. Zira Türk bankacılığının bugün geldiği nokta itibariyle oldukça ileri olduğu düşünülürse, bankacılarımızın buradaki ürünleri yurtdışı piyasalara adapte ederek başarılı sonuçlara imza attıkları örneklerle de karşılaşıyoruz.

Böyle bir tecrübenin, önemli bir fırsat yarattığını ve bankacılık sektöründe çalışanları, kariyer planlarında hızla birkaç basamak ileri taşıdığını söyleyebilirim.

Son dönemde yurt dışında yatırım yapan Türk şirketlerinde önemli artış var. Bu durum göz önüne alındığında; Türk banka yöneticileri ile o ülkede yatırım yapan, yapmayı planlayan Türk şirketleri arasında her iki tarafın da kazançlı çıktığı, yararlı bir sinerji oluşacağına inanıyorum. Son söz olarak da şunun altını çizmek isterim, yurtdışı deneyimi olan yöneticiler kariyerlerinde çeşitlilik sağladıkları için her zaman tercih ediliyorlar.

ESİN ÇETİNEL

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu