Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Burs veren kurum ve kuruluşlar, burs rehberi

Kimler burs alabilir? Burs veren kurum ve kuruluşlar hangileri? Öğrenim bursu için gereken belgeler neler? Burs nasıl bulunur? Bursların devamlılığı hangi şartlara bağlı? Eğitim bursları hakkında bilmek istediğiniz her şey bu rehberde…

EĞİTİM, özellikle ele üniversite eğitimi epey külfetli. Dolaytsiyle bugünlerde LYS’cle başarılı olııp da tercihlerini yapan gençlerin gözü burs veren kurum ve kuruluşlarda. Üniversite sınavında başardı olmasına rağmen birçok öğrenci maddi sebeplerle istediği tercihi yapamıyor. Eğitim bursları bu noktada gençlerin en büyük destekçisi. Ancak burs bulmak sanıldığı kadar kolay değil. https://www.myfikirler.org Hatta uzmanlık gerektiriyor!

Belediyeler, vakıf, kıınım, kuruluş, odalar ve borsalar gibi pek çok adresin kapısını aşındırmak, birçok belge hazırlamak ve çok çalışmak şart. Eğitim bursunun nasıl alınacağı, kimlerin burs verdiği ve bursların şartları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, elinizdeki rehber tam bir yol haritası niteliğinde…

Başvuru için gerekli evraklar
Nüfus cüzdanı
Üniversite yerleştirme belgesi Ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler Varsa okuyan kardeşleri  gösteren belgeler Adli sicil belgesi Fotoğraf ikametgâh senedi Erkek adaylar için askerlikle ilişiksizlik belgesi.

Dernek ve vakıflar

1884 VAKFI

Eğitim bursları; gereksinim bursu, isim yaşatma bursu ve kişiye özel burs adı altında üç kategoriye ayrılmış. Vakıf, daha etkin hizmet vermek amacıyla İstanbul’daki devlet üniversitelerinde okuyan TC vatandaşı lisans öğrencilerine burs veriyor. Başvurular 15 Eyliil-15 Ekim tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılıyor.

Vakıf isme özel burs uygulamasıyla dikkat çekiyor. 1884 Vakfı, kaynağın belli bir kişi veya kuruluş tarafından karşılanması halinde o kişi veya kuruluşun ismine özel burs veriyor. Burslardan faydalanmak için ailenin mal varlığını belgeleyip maddi olanaklardan yoksun olduğunu kanıtlamak veya LYS’de başarılı sonuç almak gerekiyor. https://www.myfikirler.org Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin burs alabilmesi için bir alt yıl veya yarıyıl derslerinde başarısız dersinin olmaması gerekiyor. Burs miktarı öğrencinin durumuna ve bağışçıya göre özel olarak belirleniyor.
Tel: 0216 348 39 25

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı bursu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Burs alacak öğrenci sayısını ve burs miktarını vakıf yönetim kurulu belirliyor. Burs alabilmek için tek dersten fazla bütünleme dersi bulunmamak ve disiplin cezası almamak şartı aranıyor. Burs talebinde bulunan Tıp Fakültesi öğrencilerinin yarıyıl blok not ortalamasının 70 ve üzeri olması gerekiyor. Öğrencinin banka hesabına yatırılan burs 8 ay süreyle, aylık olarak ödeniyor. Yönetim kurulu bu eğitim yılının burs miktarını henüz açıklamadı ama 19 Mayıs Üniversite Vakfı, 2011-2012 öğretim yılında bursiyerlere aylık 125 TL ödemişti.
Tel: 0362 435 42 99

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Vakıf bursiyerler için bir öncelik sıralaması belirlemiş. Bu sıralamaya göre; ailenin kırsal kesimde ikameti, İstanbul’da bir üniversiteyi kazanmış olması, okuyeküv yan kardeş sayısı, kız çocukları, anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, çocuğun parçalanmış aileden olması, öğrencinin özel yeteneğe ve uğraşa sahip olması öncelik sağlıyor. YEKÜV, bursiyerlerine sağladığı eğitim katkısının yanında, kişisel gelişim imkânı sunan projelerle destek sağlayarak, bursi-yerlerle parasal katkıyı aşan bir iletişimi hedefliyor. Bu amaçla düzenli olarak eğitim ve kültür toplantıları, NLP seminerleri, bilgisayar kursları, başarıyı ve araştırmayı teşvik ödülleri, destek dersleri, konser, tiyatro gibi kültür-sanat etkinliklerine katılım imkânı, sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, giyim desteği ve ayni katkılar gerçekleştiriliyor. Bursa hak kazanan öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Karşılıksız olan bursların miktarı, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Geçen yıl bu rakam 120 TL olarak belirlenmişti. Tel: 0212 274 15 02

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ALEV)

ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmiyor, başvurular üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. ALEV’in üniversite burslarından ITÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversite’sinde öğrenim gören gençler yararlanabiliyor. Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme bölümlerini kapsayan burslar karşılıksız. Aylık burs miktarı 2011-2012 öğretim döneminde aylık 250 TL’ydi.
Tel: 0212 310 33 00

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

Bugüne kadar 6 hin üniversite öğrencisine burs sağlayan vakıf her yıl 600 öğrenciye burs veriyor. Sadece üniversite öğrencilerinin yararlandığı burs başvuruları eylül ayında yapılıyor. Burs almak isteyenlerin başka hiçbir kurumdan burs almaması gerekiyor. Karşılıksız olan burs için başvurular şahsen yapılıyor.

Burslu öğrencileri yakından takip eden vakıf başarılı gençlere holding bünyesindeki şirketlerde iş olanağı sağlıyor. Geçen yıl bursiyerlere aylık 150 TL ödemişti.
Tel: 0212 622 41 00

ANADOLU VAKFI

Anadolu Grubu’na bağlı olan vakıf, anne ve babası olmayan gençlere öncelik tanıyor. Maddi imkandan yoksun olduğunu ispatlayan öğrenciler burs almaya hak kazanmaları halinde 9 ay boyunca Anadolu Vakfı tarafından destekleniyor. Vakıf sadece devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlere burs veriyor. Geçen yıl burs miktarı 125 TL’ydi. Burs miktarları her yıl yönetim kurulu tarafından belirleniyor.
Tel: 0216 578 85 05

ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ANTÇEV)

ANTÇEV başarılı, yetenekli ancak ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin eğitimine katkıda bulunuyor. Başvurularda üniversite eğitimini Antalya’da yapanlar öncelikli olarak tercih ediliyor. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin başarı durumunu ve maddi yetersizliğini belgelemesi gerekiyor. Başvuru ve değerlendirmeler ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Yükseköğrenim için üniversiteye giriş puanı, ara sınıflarda ise 100 üzerinden 70 not ortalaması dikkate alınıyor.
Tel: 0 242 247 21 89

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI

Vakıf ihtiyaç sahibi gençlere 80-200 TL arasında eğitim bursu sağlıyor. Vakfa ait yurtlarda kalan ve kurslara devam eden öğrencilere sağlanan yardım miktarı ise aylık 200-250 TL arasında değişiyor. Burslardan yararlanmak için vakfa şahsen başvuru yapmak gerekiyor.
Tel: 0216 34105 97

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

Yetim, öksüz veya anne-baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanıyan bursun koşulları şöyle: En az dört yıl süreli yüksek öğretim ku-rumuna kayıt yaptırmış olmak, mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan burs almıyor olmak. Üniversitelerin ara sınıflarında okuyan öğrencilerin ise 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olması gerekiyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Mühendislik, İşletme ve İktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Başvurular ilgili okulların burs ofislerine yapılıyor. Vakıf geçen yıl öğrencilere aylık 125 TL ödemişti.
Tel: 0212 393 52 00

CAFER SADIK ABAUOĞLU VAKFI

Her yıl üniversite öğrencilerine burs desteği veren vakfın bu olanağından yararlanmak için başka bir yerden yardım almamak gerekiyor. Maddi durumun yetersizliği ve derslerde gösterilen başarı tercih sebebi. Bursun devamı için transkript gerekiyor. Başvurular vakıf tarafından belirlenen üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. Burs miktarı her yıl yönetim kurulu tarafından belirleniyor.
Tel: 0258 268 28 50

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Başvurular 0212 361 10 85 numaralı vakıf faksına dilekçe yolu ile yapılıyor. Dilekçede; öğrencinin eğitim durumu ve başarısının yanı sıra ailenin ekonomik durumunun belirtilmesi gerekiyor. Dilekçeleri değerlendirilip mülakata çağırılan öğrencilerden istenen belgelerse şunlar; öğrenci belgesi,

LYS kazandı belgesi fotokopisi, kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, 3 adet fotoğraf, anne ve babaya ait gelir belgesi (işsiz ise belgelendirilmesi), Vakıf-Bank hesap numarası, ikametgah belgesi. Vakıf geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 120 TL burs vermişti.
Tel: 0212 297 69 79

DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI (DASEV)

Darendeliler Eğitim ve Kültür Vakfı 2008’den bu yana maddi durumu yetersiz 100’lerce öğrenciye destek vermiş. Başvuru için üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yerleştirme sınavı sonuç belgesinin fotokopisini, ara sınıf öğrencilerinin ise not çizelgesi ve öğrenci belgesini sunması gerekiyor. Anne ve babanın gelir durumunu gösteren belgeler, okuyan kardeş bilgileri, kira kontratı, fotoğraf ve nüfus cüzdanı istenen belgeler arasında yer alıyor. Bursi-yerlere geçen yıl 9 ay boyunca aylık 125 TL ödenmiş.
Tel: 0322 352 78 80

ELGİNKAN VAKFI

Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi gerekiyor. Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine veriliyor. Her üniversite için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri her takvim yılının ilk yönetim kurulu toplantısında belirleniyor.

Burs 12 ay süreyle veriliyor. Başarılı öğrencilerin bursları yeniden başvuruya gerek duyulmaksızın mezun olana kadar devam ediyor. Başvurular eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılında bursiyerlere aylık 320 TL ödenmiş.
Tel: 0212 275 30 40

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü yok. Burslar, ekim-haziran arası 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına yatırılıyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

LYS de ustun başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrenciler”e de burs sağlanıyor. Ayrıca, Vista Turizm ve Seyahat A.Ş’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da bulunuyor. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı ve hazırlık sınıfı burs kapsamına dâhil değil. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip ediliyor. Sabancı Vakfı bursları, TC uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerli. Bu burs için öğrencilerin vakıf tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gerekiyor. Başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işleri/burs ofisi kanalıyla kabul ediliyor. Geçen yıl 310 TL olan burs miktarı bu yıl için henüz belli değil.
Tel: 0212 385 88 00

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI

1984 yılından başlayarak günümüze kadar 15 binden fazla öğrenciye burs veren ITÜ Vakfı ayrıca her yıl 500 öğrenciye yemek yardımı yapıyor. Burs şartlarına uygun ve başarılı öğrencilere geçen yıl aylık 220 TL burs verilmişti.
Tel: 0212 296 55 11

KİBAR EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI

Araştırma ve incelemeye meraklı, yetenekli, maddi olanaktan yoksun gençlere burs sağlayan vakıf her yıl 100’e yakın öğrenciye destek sağlıyor. Burs başvurulan eylül ayında yapılıyor ve burs süresi 12 ayı kapsıyor. Geçen yıl üniversite öğrencilerine aylık 100 TL burs verilmiş. Burs miktarı her yıl yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Bursiyerler holding bünyesindeki şirketlerde staj ve işe yerleşme avantajına da sahip.
Tel: 0216 58110 00

MEHMET ZORLU VAKFI

Mehmet Zorlu Vakfı, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, ekim-haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs alıyor.
Başvurular üniversitelerin burs ofislerinden yapılıyor.
Tel: 0212 422 02 02

RUMELİ EĞİTİM VAKFI

Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya yüksek okullarda okuma olanağından mahrum kalan gençlerin desteklenmesi hedefleniyor. Başarılı öğrenciler burstan öncelikli olarak yararlanıyor. Burstan yararlanmak için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak gerekiyor. Başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencinin eğitim bursu iptal ediliyor.
Tel: 0212 356 46 86

SAĞLIK EĞİTİM VAKFI (SEV)

Burs başvuruları ağustos-eylül aylarında yapılıyor Vakıf, ağırlıklı olarak tıp fakültelerinde eğitim gören gençleri desteklemeyi tercih ediyor. Burs verilecek gençler not ortalamalarına göre tespit ediliyor. Başvurular üniversitelerin burs ofisleri aracılığıyla yapılıyor.
Tel: 0216 531 57 38

SEMA YAZAR GENÇÜK VAKFI

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı.

Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılında bursiyerlere ayda 250 TL destek sağlanmış. Başvurular vakıftan alınacak formla şahsen yapılıyor.
Tel: 0312 219 50 60

ŞAHİNLER VAKFI

Mali durumu yetersiz olan ve bunu belgeleyen öğrencilere burs veren vakıf, hazırlık veya birinci sınıf öğrencilerine, eğitim gören kardeşleri olanlara, tıp, hukuk ve mühendislik fakülteleri öğrencilerine öncelik tanıyor. Burstan, 9 ay yararlanıyor.
Tel: 0212 484 20 55

TEKFEN VAKFI

Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere yönetim kurulunca yapılan değerlendirmeye göre veriliyor. Yükseköğrenim bursları için bu okullara giriş sınavında alınan puan, öğrencinin bir önceki okuldaki veya daha önceki sınıflardaki başarı durumu, ailevi durumu ve mali desteğe olan ihtiyacı göz önünde bulunduruluyor. Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılıyor. Burs başvuruları eylül-ekim ayları arasında şahsen yapılıyor. 2011-2012 eğitim/öğretim yılında burs miktarı 380 TL’ydi.
Tel: 0212 359 33 00

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Burslar “Gençlik” ve “Samsung Kore Gazileri” kategorilerinde veriliyor. Başvurularda üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar için herhangi bir şart aranmıyor. Ara sınıflarda okuyanların ise daha önce vakfın sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olması gerekiyor. Samsung Kore Gazileri eğitim bursundan ise Kore gazilerinin torunları yararlanabiliyor. Ara sınıf başvurulan Temmuz ayında başladı. Diğer başvurular ise 13 Ağustos 2012’de başlıyor. İnternet üzerinden yapılan başvurular sonucunda belirlenen adaylar mülakata davet ediliyor. Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanıyor. Puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu, ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları, gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler aranıyor. Bursiyerler için en önemli koşul toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmak. 2012-2013 dönemi TOG Gençlik bursu miktarı 175 TL.
Tel: 0212 522 10 32

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

Türkiye Eğitim Vakfı her yıl 10 bine yakın gence burs olanağı sağlıyor, öğrenci seçimlerinde başarı en önemli kriter olarak görülüyor.

Vakfın belirlediği üniversite öğrencilerine geçen yıl ayda ortalama 290 TL burs sağlanmış. TEV üstün başarı gösteren 50 civarında gence ise bu rakamın çok daha üstünde destek veriyor. Ara sınıflar için başvurular haziran ayında başlıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerin başvuruları eylül ayı sonuna kadar kabul ediliyor.
Tel: 444 0 838

YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kuramlarında okuyan yetenekli, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın yönetmeliğine uygun olarak karşılıksız burs veriliyor. Geçen yıl burs kriterlerine uygun gençlere aylık 255 TL destek sağlanmış. Başvurular eylül-ekim aylarında yapılıyor.
Tel: 0232 482 22 00

Odalar ve borsalar

İSTANBUL SANAYİ ODASI

Vakıf, maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerin yanı sıra depremzede, şehit polis, şehit asker ve şehit öğretmen çocuklarını da kapsayan bir burs sistemine sahip. İstanbul dahilinde, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki-teknik lise-meslek yüksek okulları mesleki ve teknik bölümde okuyan üniversite öğrencilerine Öncelik tanıyorBaşvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında online olarak kabul ediliyor. Değerlendirme sonucu burs almaya hak kazanan adaylarla irtibata geçilip kendi adlarına bir banka hesabı açtırmaları ve hesap bilgileri ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, okul onaylı öğrenci belgesi, ÖSS sonuç belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, aile mali durum belgesinden oluşan evraklar talep ediliyor. 9 ay süreyle devam eden burs için her eğitim öğretim yılı başlangıcı ve yarıyılında bursiyer-lerdeıı transkript ve öğrenci belgeleri istenerek başarı durumları takip ediliyor. Burs için başvurular eylül ayında başlıyor. Bursiyerlere 2011-2012 eğitim öğretim yılında 150 TL ödenmişti.
Tel: 0212 293 54 18

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası İstanbul’da bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu ve yüzde 100 şehit burslu olarak vakıf üniversitelerinin tktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na yerleştirilen öğrenciler de burstan yararlanabiliyor. Burs başvurusu yapmak için ayrıca TC vatandaşı olmak, 26 yaşından büyük olmamak, başka bir burstan yararlanmamak ve mülakat sonucunda bursa layık görülmek gerekiyor. Başvurular ITO’nun İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi’nc şahsen yapılıyor. 9 ay süren burs için lisans öğrencilerine geçen yıl 225 TL ödenmişti.
Tel: 0212 455 60 00

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası, mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriyor. Eskişehirli gençlere sağlanan burs için odaya şahsen müracaat etmek sanayİ gerekiyor.
Tel: 0222 236 03 60

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce ilk kez 2000 yılında eğitime destek amacıyla uygulanmaya başlanan eğitim burslarından her yıl 20 bin öğrenci faydalanıyor. Karşılıksız olan bu burs beyanlara göre yapılan puanlama sonucu belirleniyor. Burslara Ankara’da okuyan veya ailesi Ankara’da ikamet edip şehir dışında öğrenim görenler başvurabiliyor.
Tel: 312 50710 00

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Belediye başarılı ancak maddi duru-ANTALYA mU yetcrs’z genÇİerin eğitimine destek BüYüKŞEHiR veriyor. Geçen yıl ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye 175 TL burs verilmiş. Başvurular belediyeye şahsen yapılıyor.
Tel: 0242 249 50 00

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bursa’da okuyan veya Bursalı lisans öğrencilerine sağlanan burstan bin 500 genç faydalanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi üniversite maratonu sırasında ayrıca bir kampanya düzenleyerek ilk 10’a giren 2 öğrenciye otomobil, ilk bine giren 149 öğrenciye de laptop hediye etmiş.
Tel: 0224 444 16 00

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Derslerinde başarılı ve maddi durumu yetersiz Gaziantepli gençler eğitim bursundan 9 ay süreyle yararlanabiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bursiyerleri ihtiyaç durumuna göre belirliyor.
Tel: 0342 21112 00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl 40 binden fazla lisans öğrencisine eğitim desteği veriyor. Lisans öğrencilerine 7 ay süreyle verilen destek kapsamında geçen yıl aylık 100 TL ödeme yapılmış,
Tel: 0212 455 13 00

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

TSO anne veya babası vefat etmiş gençlere burs önceliği tanıyor. Burstan üniversiteye yeni kayıt yaptıran başarılı lisans öğrencilerinin yanı sıra ara sınıflarda okuyan öğrenciler de yararlanabiliyor. Çorlu’da veya Çorlu’ya bağlı köylerde ikamet ediyor olmak ve başka bir kurumdan burs almamak aranan şartlardan bazıları…
Tel: 0282 65110 96

AYDIN TİCARET ODASI

Aydın Ticaret Odası Aydın’da ikamet eden, maddi durumu yetersiz gençlerin eğitimine katkı sağlıyor. Burstan yararlanmak için lisans düzeyinde eğitim alıyor olmak ve maddi durumu belgelemek gerekiyor. Müracaatlar şahsen yapılıyor.
Tel: 0256 213 22 02

TÜBİTAK

TÜBİTAK sadece lisans öğrencilerine değil, ortaöğrenim ve lisansüstü eğitime de destek veriyor. Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (B1DEB) tarafından verilen burs geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunuyor. TÜBİTAK bursu üniversiteye yerleştirmede temel bilimler (doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin temel alanları) dallarını seçen başarılı öğrencilere veriliyor. Ayrıca Uluslararası Bilim Olimpiyatları ekiplerine girenlerle Ulusal Bilim Olimpiyatlarında ve uluslararası proje yarışmalarında derece alan gençlere de burs sağlanıyor. Başvurular kurumun internet sitesi üzerinden yapılıyor ve eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.
Tel: 0312 468 53 00

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, maddi imkâna sahip olmayan gençlere veriliyor. Bursun devam etmesi için öğrencinin başarılı olması, sınıfta kalmaması gerekiyor. Burs almaya hak kazananların bursları öğrenime ara vermedikleri sürece eğitim süresi boyunca devam ediyor.
Tel: 0312 430 23 00

MALATYA BELEDİYESİ

Örgün eğitim veren bir üniversiteye kayıt yaptıran gençler Malatya Belediyesi’nin eğitim bursundan yararlanabiliyor. Başvurular ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Bursiyerler maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı gençler arasından belirleniyor.
Tel: 0422 21110 65

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, maddi imkâna sahip olmayan gençlere veriliyor. Bursun devam etmesi için öğrencinin başarılı olması, sınıfta kalmaması gerekiyor. Burs almaya hak kazananların bursları öğrenime ara vermedikleri sürece eğitim süresi boyunca devam ediyor.
Tel: 0312 430 23 00

TÜRK DİL KURUMU

LYS’de ilk 2 bine giren gençler Türk Dil Kurumıı’ndan burs alabiliyor. Türk Dil Kurumu geçen yıl öğrencilere aylık 400 TL burs sağlamış.
Tel: 0312 457 52 00

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2003-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs miktarı 45 milyon TL olmuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüksek öğrenim bursundan maddi durumu yetersiz gençlerin yanı sıra gazi ve şehit çocukları da yararlanabiliyor.
Tel: 0232 293 12 00

Avantajlı bölüm ve üniversiteler
Kimi bursveren öğrenci seçimi yaparken belli üniversite veya bölümlere öncelik tanıyor. Tıp fakülteleri, makine mühendisliği, işletme, mimarlık, sosyal bilimler, bankacılık, endüstri, iktisat ve işletme öncelikli bölümler arasında ilk sıralarda göze çarpıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ise bursverenlerin özellikle tercih ettiği üniversiteler arasında ilk sıralarda geliyor.

ÖYKÜ KORKUT

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir Yorum

  1. Ben yabancıyım,şimdi Türçe samsun’da öğreniyorum.Ancak bir burs lazim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu