Anasayfa / Makaleler / Dijital Dünya Kobileri Çağırıyor

Dijital Dünya Kobileri Çağırıyor
Piyasaların çok hızlı bir biçimde değiştiği ve yeni teknolojilerin hızla geliştiği bir ortamda, iş süreçlerini hızlandıran teknolojiler, bugün büyük işletmeler kadar KOBİ’lerin de imdadına yetişiyor. Ve bu teknolojiler, KOBİ’lerin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini sağlarken, onları yenilikçiliğe odaklıyor.

dijital dunya ve kobiler

Moore Kanunu’na göre bilgisayarlar işlem güçlerini her 18 ayda bir iki katına çıkarıyorlar. Hatta son dönemde bu sürenin 12 aya kadar indiği bile iddia ediliyor. Teknolojinin baş döndüren gelişimi, bireyler kadar kurumlann da hayatlarını dönüştürüyor. Büyük bir hızla ilerleyen bu dönüşüm kurumlan ve iş süreçlerini yeniden yapılanmaya zorluyor. Bu dönüşüm etkisini üzerinde en çok hissedenlerden biri de şüphesiz KOBİ’ler. Artık etkili bir biçimde rekabet etmek ve büyümek için dijital dünyada varlık göstermek ve oyunu bu dünyanın kurallarına göre oynamak şart. İş modellerini, rekabet etme kurallarını, piyasa şartlarını değiştiren dijital dünya ve bu dünyanın araçlan giderek daha fazla KOBİ’yi çağınyor, onları bir anlamda teknoloji aracılığıyla yeniden yapılanmaya zorluyor.

Artık küçük şirketlerin ihtiyaçları da büyük şirketler kadar kapsamlı bir hale geldi. Küçüğünden büyüğüne hemen her şirketin hayatta kalma savaşı verdiği günümüz rekabet ortamında, KOBİ’ler için bir adım öne geçmek ve büyümek için en son teknolojileri kullanmak şart. Yarattıklan istihdam olanağı, üretim yapılarını esnekliği ve özellikle reel ekonomi içinde büyük işletmelere de üretim yap-malan nedeniyle Türkiye ekonomisinin bel kemiği sayılan KOBİ’ler, ülkemizde işletmelerin yüzde 99’unu oluşturuyor ve çalışan nüfusun yüzde 78’ini istihdam ediyor. Ancak ne yazık ki ekonomik anlamda böylesine büyük bir gücü elinde bulunduran KOBİ’ler, ekonomiye yön verirken teknolojinin ve dijital araçlann sunduğu olanaklardan yeterince faydalanamıyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki KOBÎ’lerin pek çoğu dijital araçların iş için ‘vazgeçilmez’ bir destekleyici unsur olduğunu düşünse de büyümek ve rekabet güçlerini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin avantajlarını kullanamıyor.Bulut yeni bir sayfa açıyor

Bunun en önemli sebeplerinden biri, elbette maliyet ve yatınm riski. Genel olarak KOBİ’ler, iş süreçlerine etki edecek dijital araçlara sahip olmanın oldukça maliyetli olacağını ve bu teknolojik altyapıyı kontrol edemeyeceklerini düşünüyor. Teknolojik altyapının kurulumu, bakımı için yeni masraflara girmekten kaçman KOBİ’ler, bunun yanı sıra bilişim teknolojilerine yaptıklan yatınmlann karşılığını yeterince alamama kaygısı da yaşıyor. Ancak herhangi bir yaü-nm maliyeti gerektirmeden, KOBİ’lere iş süreçlerinde hız ve verimlilik avantajı sağlayacak iş araçlannı bulut üzerinden sağlayan teknolojiler öne çıkıyor artık. Ve bulut teknolojisi, bu kaygılara son veriyor ve iş süreçlerine entegre edilmesi gereken araçları “kullandığın kadar öde” modeliyle sunarak KOBİ’leri pek çok masraftan kurtanyor. Bulut teknolojisinin yarattığı bu esneklik, KOBİ’lerin sadece BT maliyetinden değil zamandan da tasarruf etmelerini sağlayarak asıl işlerine odaklan-malannı sağlıyor, onlan yenilikçil olmaya zorluyor.

KOBİ’lere her yer ofis

Bugün KOBİ’ler kaynak planlamadan müşteri ilişkilerine, websitesi oluşturmaktan e-posta yönetimine çok sayıda çözümü, doğru bir iş ortağı sayesinde kolaylıkla iş süreçlerine entegre edilebiliyor.

Yatırım maliyeti gerektirmeden, KOBİ’lere iş süreçlerinde hız ve verimlilik avantajı sağlayacak iş araçlarını bulut üzerinden sağlayan teknolojiler öne çıkıyor artık. Ve bulut teknolojisi, “kullandığın kadar öde” modeliyle KOBİ’leri pek çok masraftan kurtarıyor.

Bu çözümlerle müşterilerine özel tekliflerde bulunabilen ve onlarla etkileşim kurduğu web sayfası gibi platformlan en hızlı şekilde yöneten KOBİ’ler, kendi içinde de daha düşük maliyetle daha fazla iş üretebiliyor. Dahası, giderek mobil çalışma anlayışının yaygınlaşmasıyla daha öngörülebilir maliyetlere bulunduklan her ortamı ofise dönüştürebiliyor. Bunun için sunucu, yazılım, güvenlik ve BT elemanı gibi büyük başlangıç yatınmı yapmaya gerek yok. İşte bu nedenle, esnek yapılan ile yenilik yaratabilen ve küçük talepleri karşılayıp fırsatları hızla değerlendiren KOBİ’ler yapılan gereği bulut ve benzeri dijital araçlara daha fazla kucak açmalı. Çünkü günümüz piyasa koşullannda şirketlerin başa-nlı veya başansız olmalan büyük oranda ellerindeki kaynak ve yeteneklerini ne kadar etkili ve etken kullanmalanna bağlı. İş süreçlerine entegre ettikleri dijital araçlarla daha verimli çalışan KOBİ’ler, rekabet ve sürdürülebilirliklerini güçlendirip elde ettikleri sayısız avantajla ekonominin de büyümesine katkı sağlamalı.

Ezgi Güler

İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir